Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên

1 6,193 65 Gửi tin nhắn cho Ernst Chladni
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:51

trờng thcs quảng hoà cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã tổ: . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên Họ và tên giáo viên đợc kiểm tra: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Công việc đợc giao: + Chuyên môn: + Đoàn thể: I/ Nội dung kiểm tra hồ sơ giáo viên theo qui định: T.T Chủng loại hồ sơ theo qui định Đủ Thiếu Nhận xét Kết quả 1 Kế hoạch bộ môn (Hệ số 2) . . . . . 2 Giáo án (Hệ số 2) . . 3 Sổ điểm cá nhân (Hệ số 2) . . 4 Sổ Thanh tra - Kiểm tra . . . . 5 Bồi dỡng thờng xuyên . 6 Sổ dự giờ . . 7 Sổ chủ nhiệm . . 8 Sổ đăng kí giảng dạy . . 9 Sổ tích luỹ nghiệp vụ c/m & Sổ hội họp. . . . . . . . II/ Kết quả kiểm tra: Điểm bình quân: . Xếp loại: ý kiến của ngời kiểm tra: 1/ Những u điểm cần học tập: . . 2/ Những kiến nghị: Quảng Hoà, ngày tháng năm 200 Ngời đợc kiểm tra Ngời kiểm tra . việt namã tổ: . . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên Họ và tên giáo viên đợc kiểm tra: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Công. dung kiểm tra hồ sơ giáo viên theo qui định: T.T Chủng loại hồ sơ theo qui định Đủ Thiếu Nhận xét Kết quả 1 Kế hoạch bộ môn (Hệ số 2) . . . . . 2 Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên, Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên, Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên

Bình luận về tài liệu mau-bien-ban-kiem-tra-ho-so-giao-vien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP