Tài liệu về : “Biên bản kiểm tra mức chất lượng TT

Biên bản kiểm tra mức chất lượng TT

Biên bản kiểm tra mức chất lượng TT
... HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********** BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU Trường Tiểu học : MẠC THỊ BƯỞI - Số điện thoại : 0500 ... 4 lần Đánh giá tiêu chuẩn V: ĐẠT Kết luận : Nhà trường đạt 5 tiêu chuẩn/ 5 tiêu chuẩn theo mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học . EaKmút , Ngày 18 tháng 5 năm 2009 Đại diện nhà trường ... sáng : 15 - Số phòng học xây dựng tạm bợ , tranh tre nứa lá: Không - Số phòng học thuận lợi cho học sinh khuyết tật , đến học : Không - Số phòng học có đủ bảng đen bàn ghế cho giáo viên va øhọc sinh:...
 • 3
 • 391
 • 2

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA Về chất lượng sản phẩm trong sản xuất

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA Về chất lượng sản phẩm trong sản xuất
... 16/2012 /TT- BKHCN TÊN CƠ QUAN RA QĐ KIỂM TRA ĐOÀN KIỂM TRA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ………, ngày tháng năm 20.. BIÊN BẢN KIỂM TRA Về chất lượng ... tư số 16/2012 /TT- BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất; Đoàn kiểm tra về kiểm tra chất lượng sản phẩm ... được kiểm tra Biên bản lập .... bản như nhau và được mọi nguời tham dự thông qua vào hồi…. giờ …. ngày …. tháng…. năm……. tại……… 01 bản giao cho cơ sở được kiểm tra, 01 bản lưu tại đoàn kiểm tra. ...
 • 2
 • 2,074
 • 6

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO
... (Đơn vị đăng kiểm. ...) đã tiến hành kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo như sau: 1. Thành phần kiểm tra gồm: - Đăng kiểm viên 1:…………………… - Đăng kiểm viên ... sung, sửa chữa)………. Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 01 bản và giao cho cơ sở thi công cải tạo 01 bản. Đăng kiểm viên 1 (ký tên) Đăng kiểm viên 2 (ký tên) ... MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012 /TT- BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012...
 • 2
 • 921
 • 3

Bien ban kiem tra tu kiem dinh chat luong

Bien ban kiem tra tu kiem dinh chat luong
... giáo dục và đào tạo ****************************Hoằng Hoá,ngày 02 tháng 11 năm 2010-10-22 Biên bản kiểm tra Hồ sơ tự đánh giá cơ sở gdptTổ công tác trờng TH Hoằng Thanh, chúng tôi gồm:1. Ông ... TKHĐ-Th ký3. Tổ trởng tổ 4,5-Ban viên4. Tổ trởng tổ 1,2,3-Ban viênĐã tiến hành kiểm tra hồ sơ tự đánh giá chất lợng giáo dục phổ thông tại trờng Tiểu học Hoằng Phụ( Thời điểm hết năm học ... Cấu trúc báo cáo tự đánh giá: - Trang bìa: - Danh sách và chữ ký của các thành viên Hội đồnh tự đánh giá: - Mục lục: - Danh mục các chữ viết tắt: - Bản tổng hợp kết quả tự đánh giá:...
 • 4
 • 122
 • 2

Tài liệu QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG docx

Tài liệu QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG docx
... định này “Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng , để các cơ quan có thẩm quyền căn cứ theo Danh mục này tổ chức việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị ... quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 1 Nguyên liệu Nitrat Amon TCVN 6810:2001 2 Thuốc nổ Các ... môi trường) Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 1 Thuốc thú y Nguyên liệu làm thuốc thú...
 • 16
 • 105
 • 0

Biên bản kiểm tra đánh giá trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Biên bản kiểm tra đánh giá trường trung học đạt chuẩn quốc gia
... - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIATrường THCS Số điện thoại: Xã Huyện Tỉnh A- THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA: B - NỘI DUNG KIỂM TRA ... : Chất lượng giáo dục Trong năm học trước :1) Tỉ lệ học sinh : bỏ học : % . Lưu ban : %2) Chất lượng giáo dục :a) Học lực : Xếp loại :Giỏi : % , Khá: % , TB : % , Yếu kém : %b) Hạnh kiểm ... :- Sổ nghị quyết của nhà trường : - Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn :- Sổ khen thưởng , kỹ luật học sinh :- Sổ lưu trữ các văn bản , công văn :- Sổ quản lý tài sản :...
 • 9
 • 2,649
 • 64

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP