Biên bản kiểm tra đánh giá trường trung học đạt chuẩn quốc gia

9 2,650 64
luulan

luulan Gửi tin nhắn

Tải lên: 392 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:01

kiểm tra đánh giá trường trung học đạt chuẩn quốc gia UỶ BAN NHÂN DÂNHUYỆN CÔ TÔCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIATrường THCS Số điện thoại: .Xã Huyện Tỉnh A- THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA: . B - NỘI DUNG KIỂM TRA . I - TIÊU CHUẨN 1 : Tổ chức nhà trường.1) Lớp học :a) Có đủ các khối lớp của cấp học : Đủ Khôngb) Tổng số lớp học của trường : .c) Số lớp học có quá 45 học sinh : 2) Tổ chuyên môn : (Thể hiện qua kế hoạch tổ và sồ nghị quyết tổ )a) Nội dung chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học (có ghi trong nghị quyết tổ) trong năm qua : b) Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đạt các chỉ tiêu đề ra về bồi dưỡng trong năm học qua: - Khảo sát tay nghề : đạt loại tốt . - Phong trào phấn đấu danh hiệu GV giỏi: cấp Tỉnh : GV , cấp huyện : - Có GV dự tuyển sau đại học . - Có .% giáo viên đạt trình độ chuẩn . 3) Tổ văn phòng: a) Có người đảm nhận các công việc ( kể cả kiêm nhiệm) :- Hành chính quản trị : -Văn thư lưu trữ : - Kế toán :- Thủ quỹ : - Y tế học đường : - Bảo vệ , phục vụ :- Thủ kho : b) Có đủ các loại sổ , hồ sơ quản lý :- Sổ đăng bộ (danh bạ) : - Sổ gọi tên và ghi điểm :- Sổ ghi đầu bài : - Học bạ học sinh : -Sổ cấp phát văn bằng : - Sổ phổ cập GDTHCS ( nếu là trường THCS) :- Sổ nghị quyết của nhà trường : - Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn :- Sổ khen thưởng , kỹ luật học sinh :- Sổ lưu trữ các văn bản , công văn :- Sổ quản lý tài sản : - Sổ quản lý tài chính : * Tình trạng các loại sổ :- Sử dụng đúng qui định : Sai qui định : c) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ (Tốt,khá,đạt yêu câu ,chưa đạt ): . * Số thành viên của tổ bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên :4) Các Hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh : (Đánh giá về kế hoạch, nề nếp và hiệu quả )a) Hội đồng Giáo dục: Hoạt động : Tốt Khá Đạt y/c Chưa đạt y/c b) Hội đồng thi đua và khen thưởng :Hoạt động : Tốt Khá Đạt y/c Chưa đạt y/c c) Hội đồng kỹ luật : Hoạt động : Tốt Khá Đạt y/c Chưa đạt y/c d) Ban Đại diện cha mẹ học sinh :Hoạt động : Tốt Khá Đạt y/c Chưa đạt y/c 5) Tổ chức Đảng và các đoàn thể :a) Chi bộ Đảng :- Chi bộ Đảng riêng của trường : Có Không* Nếu có thì Chi bộ trong năm qua có đạt tiêu chuẩn trong sạch,vững mạnh không ?: Đạt Chưa đạtb) Công đoàn Giáo dục được công nhận vững mạnh : Có Khôngc) Đoàn trường được công nhận vững mạnh :d) Liên Đội được công nhận vững mạnh :* Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1 ®¸nh gi¸ tiªu chuÈn 1Cha ®¹t §¹t II- TIÊU CHUẨN 2 : Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.1) Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng :a) Hiệu trưởng :- Họ và Tên : năm sinh : - Trình độ chuyên môn : Đã tốt nghiệp trường : - Năm tốt nghiệp : .- Trình độ chính trị : Sơ cấp Trung cấp Cao cấp Cử nhân - Trình độ quản lý : Đã tốt nghiệp khóa huấn luyện cán bộ quản lý :- Hệ tập trung trường CBQL TW - Hệ tại chức trường CBQL TW- Sở GD&ĐT mở dài hạn - Sở GDĐT mở ngắn hạn (dưới 2 tháng) - Năm vào ngành : - Thời gian trực tiếp đứng lớp : - Năm được bổ nhiệm chức vụ HT tại trường sở tại : * Đánh giá về :- Trình độ chuyên môn : Tốt Khá Đạt y/c : Chưa đạt - Năng lực quản lý : Tốt Khá Đạt y/c : Chưa đạt - Sức khỏe : Tốt Khá Đạt y/c : Chưa đạt b) Phó hiệu trưởng :- Họ và Tên : năm sinh : - Trình độ chuyên môn : Đã tốt nghiệp trường : - Năm tốt nghiệp : .- Trình độ chính trị : Sơ cấp Trung cấp Cao cấp Cử nhân - Trình độ quản lý : Đã tốt nghiệp khóa huấn luyện cán bộ quản lý :- H tp trung trng CBQL TW - H ti chc trng CBQL TW- S GD&T m di hn - S GDT m ngn hn (di 2 thỏng) - Nm vo ngnh : - Thi gian trc tip ng lp : - Nm c b nhim chc v HT ti trng s ti : * ỏnh giỏ v :- Trỡnh chuyờn mụn : Tt Khỏ t y/c : Cha t - Nng lc qun lý : Tt Khỏ t y/c : Cha t - Sc khe : Tt Khỏ t y/c : Cha t 2) Giỏo viờn v nhõn viờn :a) Tng s CB CNV hin cú (K c hp ng ) : . (1)b) Tng s lp hc : . (2) T l (1) chia cho (2) : . Trong ú giỏo viờn dy lp l : . (3)c) Xp loi giỏo viờn dy lp : -GV gii cp tnh : (4) - GV gii cp huyn (Kho sỏt HSP loi tt) : (5)- T l (4) + (5) chia cho (3) : % - GV xp loi yu (cha t y/c) v chuyờn mụn : - GV xp loi yu v o c : 3) Giỏo viờn ph trỏch cỏc phũng chc nng : - Th vin : Cú Khụng- Cỏn b ph trỏch hon thnh nhim v: Tt Cha tt - Phũng thớ nghim : Cú Khụng- Cỏn b ph trỏch hon thnh nhim v: Tt Cha tt - Phũng thc hnh b mụn : Cú Khụng- Cỏn b ph trỏch hon thnh nhim v: Tt Cha tt * ỏnh giỏ chung v tiờu chun 2 đánh giá tiêu chuẩn 2Cha đạt Đạt III- TIấU CHUN 3 : Cht lng giỏo dc Trong nm hc trc :1) T l hc sinh : b hc : % . Lu ban : .%2) Cht lng giỏo dc :a) Hc lc : Xp loi :Gii : % , Khỏ: % , TB : % , Yu kộm : %b) Hnh kim : Xp loi :Tt : % , Khỏ: .% , TB : % , Yu : %3) Cỏc hot ng giỏo dc : - Chp hnh qui nh v thi gian , ni dung hot ng chớnh khúa trờn lp :+ Dy mụn (khụng k m thut v nhcTHCS) : Cú Khụng Mụn M thut v Nhc (THCS) nu cú + Thi khúa biu : ỳng theo qui nh thi lng cỏc mụn hng tun :Cú Khụng :* Cũn bao nhiờu mụn dy cha tit qui nh / tun : .- T chc ớt nht 1 ln hot ng tp th theo qui mụ ton trng :Cú Khụng :* Tờn cỏc hot ng v thi im ó t chc : .4) Nhng cụng vic ó lm v thnh tớch trong cụng tỏc ph cp Giỏo dc Trung hc c s .* ỏnh giỏ chung tiờu chun 3 . đánh giá tiêu chuẩn 3Cha đạt Đạt IV- TIÊU CHUẨN 4 : Cơ sở vật chất và thiết bị1) Khuôn viên nhà trường :a) Tổng số diện tích mặt bằng : Quyền sử dụng đất: Có Chưab) Là khu riêng biệt : Có Không :- Tường rào : Không :* Nếu không có tường thì được rào bằng : .- Cổng trường : Có Không :- Biển trường : Có Không :- Các khu trong nhà trường :+ Được bố trí hợp lý : Không hợp lý + Luôn sạch , đẹp : Chưa sạch , đẹp :2) Cơ cấu các khối công trình trong trường :a) Khu phòng học : Đủ phòng học cho lơp học 1 ca : Đủ Không- Qui cách phòng học : 6m x 8m : Đủ Không- Thoáng mát , đủ ánh sáng : Có Không- Bàn học sinh đúng qui cách : Đủ Không- Bàn giáo viên đúng qui cách : Đủ Không- Bảng đen đúng qui cách : Đủ Khôngb) Khu phòng thực hành bộ môn :- Phòng thí nghiệm đúng qui cách : Có Không - Phòng học tiếng (nghe nhìn) : Có Không- Phòng bộ môn : Có Không c) Khu phục vụ học tập :- Thư viện đúng tiêu chuẩn hiện hành về tổ chức và hoạt động : Có Không - Phòng truyền thống : Có Không- Phòng làm việc của công đoàn : Có Không- Phòng hoạt động của Đoàn , Đội : Có Khôngc) Khu luyện tập thể dục thể thao : - Diên tích mặt bằng : - Cách phòng học gần nhất : .m e) Khu hành chánh quản trị :- Phòng làm việc của Hiệu trưởng : Có Không - Phòng làm việc của các phó hiệu trưởng : Có Không - Văn phòng nhà trường : Có Không - Phòng họp giáo viên : Có Không - Kho : Có Không - Phòng thường trực ( cổng) : Có Không g) Khu sân chơi : - Diện tích mặt bằng : - Sạch , có cây bóng mát : Có Không h) Khu v sinh :- Khu v sinh riờng cho giỏo viờn : Cú Khụng - Khu v sinh riờng cho hc sinh nam , n : Cú Khụng - Khụng lm ụ nhim mụi trng trong v ngoi nh trng : Tt Cha ttg) Khu xe : - Khu xe riờng cho giỏo viờn : Cú Khụng- Khu xe cho hc sinh riờng tng lp Cú Khụng- Cỏc khu xe m bo trt t an ton : Tt Cha tth) Cp thoỏt nc :- nc sch cho cỏc hot ng dy-hc : Cú Khụng` - nc sch cho nhu cu s dng ca giỏo viờn v hc sinh : Cú Khụng- H thng thoỏt nc hp v sinh : Tt Cha tt * ỏnh giỏ tiờu chun 4 : .đánh giá tiêu chuẩn 4Cha đạt Đạt V- TIấU CHUN 5 : Cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc1) Cụng tỏc tham mu cho cp y ng v chớnh quyn a phng:Tt Cha tt* C th trong nm qua nh : 2) Cú nhiu hỡnh thc huy ng cỏc lc lng xó hi vo vic xõy dng mụi trng giỏo dc lnh mnh , gúp phn nõng cao cht lng ton din : Tt Cha tt* C th trong nm qua nh : 3) m bo mi quan h v GD gia nh trng,cha m HS v cng ng :Tt Cha tt4) Huy ng cỏc lc lng xó hi tham gia úng gúp xõy dng CSVC ca nh trng :Tt Cha tt* ỏnh gia chung tiờu chun 5 : đánh giá tiêu chuẩn 5Cha đạt Đạt C- BNG TNG HP XP LOI CA ON KIM TRA :Tiờu chun 1 2 3 4 5tCha tD- CC KIN NGH CA ON KIM TRA I VI TRNG : . .E. KẾT LUẬN CHUNG Biên bản này có . trang và lập thành 4 bản có giá trị như nhau .Cô Tô, ngày 24 tháng 12 năm 2010Đại diện nhà trường(Ký tên, đóng dấu)Đại diện UBND huyện(Ký tên, đóng dấu) . CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIATrường THCS................................................Số. TIÊU CHUẨN 1 : Tổ chức nhà trường. 1) Lớp học :a) Có đủ các khối lớp của cấp học : Đủ Khôngb) Tổng số lớp học của trường : ...............c) Số lớp học
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản kiểm tra đánh giá trường trung học đạt chuẩn quốc gia, Biên bản kiểm tra đánh giá trường trung học đạt chuẩn quốc gia, Biên bản kiểm tra đánh giá trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Bình luận về tài liệu bien-ban-kiem-tra-danh-gia-truong-trung-hoc-dat-chuan-quoc-gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP