Tài liệu về : “BT hình học không gian 11 có lời giải

BT hình học không gian 11 lời giải

BT hình học không gian 11 có lời giải
. thể tích của hình nón. c) Tính độ dài đường cao hình trụ nội tiếp trong hình nón, biết thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông. Giải. 11 Q P N M. 442 . Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật và có cạnh bênSA vuông góc với đáy. a) Xác định tâm mặt cầu ngọai tiếp hình chóp SABCD....
 • 17
 • 1,936
 • 13

Gián án BT Hình Học Không Gian 11 lời giải

Gián án BT Hình Học Không Gian 11 Có lời giải
... 2sin.23.3sin3ααaa=Bài 4: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b. Tính thể tích và diện tích mặt cầu ngọai tiếp hình chóp đó. Giải. 13 baOKICBASGọi O là hình chiếu của ... tâm và tính bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp tứ giác đều SABCD chiều cao SH = h và cạnh đáy bằng a. Giải. 16 OKIHDCBASGọi H là tâm của hình vuông cạnh a, SH = h. Gọi I là trung ... đáy Giải IACBSHa) Do SABC là hình chóp tam giác đều nên góc giữa các cạnh bên và đáy bằng nhau.Gọi H là hình chiếu của S lên mp(ABC). Ta H là trọng tâm của tam giác ABC. AH là hình...
 • 17
 • 544
 • 4

Bài tập hình học không gian 11

Bài tập hình học không gian 11
... ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG Bài 1 :Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là HBH tìm giao tuyến của hai mp(SAC)và (SBD) . Bài 2 :Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang đáy AB và AB>CD .Tìm giao ... AB tại L .Tìm giao tuyến của hai mp (MNJ) và (ABC) . Bài 4 : Cho hình chóp sabcd đáy là tứ giác abcd hai cạnh đối diện không song song .lấy điểm m thuộc miền trong của tam giác scd . Tìm ... đoạn SA , AB và BC sao cho chúng không trùng với trung điểm của các đoạn thẳng ấy .tìm giao điểm nếu của mp(MNP) với các cạnh của hình chóp . Bài 8 : Cho hình chóp S.ABCD . M và N tương ứng...
 • 1
 • 2,408
 • 96

BT hình học không gian

BT hình học không gian
... BÀI TẬP HÌNH KHÔNG GIAN Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABC là tam giác đều cạnh a và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy ... 6: Hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a , ( )SA ABCD⊥ và SA = a . Dựng và tính độ dài đoạn vuông góc chung của các cặp đường thẳng : a) SA và AD b) SC và BD c) SB và CD Bài 7: Hình ... 3. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và BC Bài 9: Hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi tâm O, cạnh a, góc A bằng 60 0 và đường cao SO=a. 1. Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng...
 • 3
 • 869
 • 22

Phương pháp giải hình học không gian 11

Phương pháp giải hình học không gian 11
... và không song song với các cạnh của hình bình hành, d cắt đoạn BC tại E. Gọi C’ là một điểm nằm trên cạnh SC. Tìm giao điểm M của CD và mp (C’AE). Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD AB và CD không ... thiết diện của hình chóp cắt bởi mp (MNP). Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành ABCD. Gọi M là trung điểm của SB, G là trọng tâm của tam giác SAD. Tìm thiết diện của hình chóp cắt ... ABCD, hai điểm E, F lần lượt trên AC và AD. Gọi O là một điểm bên trong tam giác BCD. Tìm giao điểm N của EF và mp (ABO); của AO và mp (BEF). Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD AB là đáy lớn của hình...
 • 5
 • 627
 • 41

Phương phap giải toán hình học không gian 11

Phương phap giải toán hình học không gian 11
... và không song song với các cạnh của hình bình hành, d cắt đoạn BC tại E. Gọi C’ là một điểm nằm trên cạnh SC. Tìm giao điểm M của CD và mp (C’AE). Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD AB và CD không ... thiết diện của hình chóp cắt bởi mp (MNP). Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành ABCD. Gọi M là trung điểm của SB, G là trọng tâm của tam giác SAD. Tìm thiết diện của hình chóp cắt ... ABCD, hai điểm E, F lần lượt trên AC và AD. Gọi O là một điểm bên trong tam giác BCD. Tìm giao điểm N của EF và mp (ABO); của AO và mp (BEF). Bài 5: Cho hình chóp S.ABCD AB là đáy lớn của hình...
 • 5
 • 1,795
 • 93

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP