Tài liệu về : “trắc nghiệm pháp luật kinh tế có đáp án

trắc nghiệm pháp luật kinh tế đáp án

trắc nghiệm pháp luật kinh tế có đáp án
... vậy anh B vi phạm pháp luật hay không a. Vi phạm b. Không vi phạm 84. Điều kiện để doanh nghiệp tư cách pháp nhân a. tên riêng, tài sản c. sự độc lập về tài chính b. trụ sở ... theo quy định của? a. Pháp luật về dân sự b. Pháp luật về doanh nghiệp c. Pháp luật về thương mại d. Pháp luật về di chúc 12. Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên từ bao nhiêu thành ... cần đủ những ĐK sau.Chọn đáp án sai Ngành nghề đăng ký kinh doanh đúng qui định Tên doanh nghiệp đặt đúng qui định Thành viên đăng ký kinh doanh Thông tin thân nhân của ngưới đại diện pháp luật...
 • 38
 • 14,147
 • 63

trắc nghiệm môn pháp luật kinh tế đáp án

trắc nghiệm môn pháp luật kinh tế có đáp án
... Điều 2, pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế đợc kí k các bên sau đây :a. Cá nhân và pháp nhân b. Pháp nhân và pháp nhânc. Pháp nhân và cá nhân đăng kí kinh ... đúngCâu1:dCâu2 :dCâu3 :dCâu4 :bCâu5 :aCâu6 :eCâu7 :eCâu8 :d ỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY1 .Có bao nhiêu lọai hình công ty?a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên ... đãi cổ tức không quyền biểuquyết, không quyền dự họp đại hội đồng cổ đông, không quyền đề cử người vào HĐQT và ban kiểm soátc. Cổ đông phổ thông nghĩa vụ thanh toán đủ số cổ phần...
 • 130
 • 3,253
 • 240

trắc nghiệm tai chinh quốc tế đáp án

trắc nghiệm tai chinh quốc tế có đáp án
... bút toán ghi trên cán cân vãng lai và bút toán nợ trên cán cân vãng lai b. Một bút toán ghi nợ trên cán cân thương mại và một bút toán ghi nợ trên cán cân vãng lai. c. Một bút toán ghi trên ... trên cán cân dịch vụ và một bút toán ghi nợ bên cán cân vãng lai Nguyen van linh 0912 380 318 0984 581 694 5 PHUONG DONG UNIVERSITY KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH d. Một bút toán ghi trên ... UNIVERSITY KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH 21. Bản tổng kết tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú được gọi là : a. Cán cân mậu dịch b. Tài khoản vãng lai c. Cán cân thanh...
 • 23
 • 558
 • 1

Trắc nghiệm thanh toán quốc tế (có đáp án)

Trắc nghiệm thanh toán quốc tế (có đáp án)
... chủ nợ Câu 35: Trong thanh toán XNK sử dụng hối fiếu. Các DN VN áp dụng ULB a)Đúng b)Sai c)Tùy từng hợp đồng A. Vì ULB là luật thống nhất về hối phiếu luật quốc tế mà các quốc gia dựa vào đó ... 42: Việc đánh số trên từng tờ hối fiếu là căn cứ để xác định bản chính bản fụ là: a)Đúng b)Sai B. Vì hối phiếu ko bản chính bản fụ, nó thể được thành lập 1 hay nhiều bản đánh số thứ ... fiếu trong thanh toán nhờ thu c)Hối fiếu trong thanh toán L/C d)Hối fiếu đc bảo lãnh D. Vì hối fiếu này hạn chế rủi ro về khả năng thanh toán do sự bảo lãnh của các tổ chức uy tín ai cầm...
 • 32
 • 1,166
 • 16

trac nghiem tai chinh tien te co dap an

trac nghiem tai chinh tien te co dap an
... H(Q ) KD8 Câu hỏi trắc nghiệm chương 2: Ngân sách nhà nước Z;!:(# !D/#&P;<F:# ... )t#;!%B((<*0 <#,? (t#)k# (4>( Dt##:#MP.0#*(  H`Biện pháp nào được sử dụng phổ biến nhất để bù đắp bội chi NSNN ở Việt Nam trong những năm 1980: % ... )@(#*#*F0E=,?]Dw%P+ ( 4F#.Š Dw%P+ HTrong thuế đánh vào hàng hoá, dịch vụ, người chịu thuế là: %?#) ,#% )?#) (a#(k...
 • 75
 • 2,333
 • 17

trắc nghiệm tài chính tiền tệ(có đáp án)

trắc nghiệm tài chính tiền tệ(có đáp án)
... tài sản thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường. d) Cả a) và b). e) người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó. 2. Trong nền kinh tế hiện vật, một con gà giá bằng ... Sai9.NHNN VN trách nhiệm quản lý thị trường ngoại hối?a. Đúng b. Sai10.NHTM thể kinh doanh bằng cách đầu tư vào chứng khoán?a. Đúng b. Sai11.NHTW là NH của Chính phủ, nhưng quyền độc ... gà giá bằng 10 ổ bánh mỳ, một bình sữa giá bằng 5 ổ bánh mỳ. Giá của một bình sữa tính theo hàng hoá khác là: a) 10 ổ bánh mỳ b) 2 con gà c) Nửa con gà d) Không ý nào đúng 3. Trong...
 • 22
 • 2,911
 • 19

BÀI TÌNH HUỐNG LUẬT KINH TẾ ĐÁP ÁN

BÀI TÌNH HUỐNG LUẬT KINH TẾ CÓ ĐÁP ÁN
... thể đại diện cho cty kí hợp đồng này.theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 134 luật dn 2005,thành viên hợp danh quyền nhân danh cty đàm phán và kí kết hợp đồng.4)a)dn tư nhân an phú ... toàn thắng trụ sở tại quận lê chân,tphcm.khi thực hiện hợp đồng này cty toàn thắng đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán,vì vậy dn an phú quyết định khởi kiện tại tòa án. hỏi tòa án nào quyền giải ... ldn 2005,quyết định về vấn đề dự án đầu tư phải ít nhất ba phần tư tổng số tv hợp danh chấp thuận.theo tình huống việc thông qua quyết định về dự án đầu tư 4/5 tv hợp danh biểu quyết nhất...
 • 3
 • 4,629
 • 203

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm về luật kinh tế

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm về luật kinh tế
... với các hộ kinh tế cá thể nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không?a .Có. b.Không.4. Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng:+Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo ... câu sau?a. Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995.b. Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995 và Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989.c. Luật Thương mại ... diện.d. a, c đúng. Đáp án : cCâu 23 : Luật thương mại 1997 quy định mấy loại thương nhân?a. 2b. 3c. 4d. 5 Đáp án : cCâu 24 : Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình...
 • 24
 • 790
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP