Tài liệu về : “MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC Kính gửi : ............................................................................................... ... .................................................................................................. Đã công tác tại : ............................................................................................................ Lĩnh vực công tác .......................................................................................................... ... ........................................................................................................................................ Thời gian công tác : .........................................................................................................
 • 1
 • 19,795
 • 115

Mẫu Bảng xác nhận thời gian công tác

Mẫu Bảng xác nhận thời gian công tác
... QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍMã tài liệu: HC – 12 – BM04Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BẢNG XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁCNgười đi công tác: ............................................Bộ ... tác: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................Stt Nơi đi Thời gian điNơi đến Thời gian đếnNội dung công việc Người xác nhậnKý tên xác nhận ... phận:.......................................................................... .Thời gian: .........................................................Nơi đến:...........................................................................Nội dung chính công tác: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................Stt...
 • 1
 • 2,421
 • 32

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC Kính gửi : ............................................................................................... ... .................................................................................................. Đã công tác tại : ............................................................................................................ Lĩnh vực công tác .......................................................................................................... ... ........................................................................................................................................ Thời gian công tác : .........................................................................................................
 • 1
 • 1,885
 • 15

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN VÀ KM LÁI XE AN TOÀN

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN VÀ KM LÁI XE AN TOÀN
... Tự do - Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN VÀ KM LÁI XE AN TOÀN Kính gửi :…………………………………………….. Ủy ban nhân dân phường, xã:…………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Xác nhận: Ông (Bà) :………………………………………………………………….. ... …………………………………………..…….…………………………………. Có Giấy chứng minh nhân dân số ....…...… cấp ngày …. tháng ……. năm ……. Nơi cấp …………………. Có GPLX số ………………………. do …………………………………… cấp ngày …….. tháng …….. năm ………….. Mẫu xác nhận thâm niên...
 • 2
 • 252
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP