MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Mèo Tung Tẩy
Mèo Tung Tẩy(9868 tài liệu)
(72 người theo dõi)
Lượt xem 1172
20
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 10:07

Mô tả: Tài liệu tham khảo về mẫu giấy xác nhận thời gian công tác. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC Kính gửi : . Tôi tên là : . Trình độ chuyên môn : Đã công tác tại : Lĩnh vực công tác Thời gian công tác : Nhận xét trong quá trình công tác: . Tôi làm đơn này xin xác nhận để bổ sung hồ sơ học liên thông lên đại học của Viện Đại Học Mở Hà Nội XÁC NHẬN …………,ngày……tháng ….năm…… ……… ……………………………… Người làm đơn ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… TRẦN VĂN BÌNH Ngày tháng năm . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC Kính gửi : Đã công tác tại : Lĩnh vực công tác

— Xem thêm —

Xem thêm: MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC, MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC, MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.0776429176331 s. Memory usage = 17.67 MB