MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

1 19,826 117
Mèo Tung Tẩy

Mèo Tung Tẩy Gửi tin nhắn

Tải lên: 9,867 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 10:07

Tài liệu tham khảo về mẫu giấy xác nhận thời gian công tác. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC Kính gửi : . Tôi tên là : . Trình độ chuyên môn : Đã công tác tại : Lĩnh vực công tác Thời gian công tác : Nhận xét trong quá trình công tác: . Tôi làm đơn này xin xác nhận để bổ sung hồ sơ học liên thông lên đại học của Viện Đại Học Mở Hà Nội XÁC NHẬN …………,ngày……tháng ….năm…… ……… ……………………………… Người làm đơn ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… TRẦN VĂN BÌNH Ngày tháng năm . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC Kính gửi : Đã công tác tại : Lĩnh vực công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC, MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC, MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Bình luận về tài liệu mau-giay-xac-nhan-thoi-gian-cong-tac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP