Tài liệu về : “Bài tập tiện và phay CNC

Bài tập tiện phay CNC

Bài tập tiện và phay CNC
... G98 G83 X0 Z-12 P2 Q2000 ; N125 M05 ; N130 M30 ; Bài 9: Dao T0202: - Tiện mặt đầu: s = 2000 v/p, f = 0.3 mm/v - Tiện : s = 2000 v/p, f = 0.2 mm/v - Tiện tinh: s = 3000 v/p, f = 0.15 mm/v Dao T0606: ... Z5 ; N120 G72 P55 Q95 ; N125 M05 ; N130 M30 ; Bài 14: Dao T0202: - Tiện mặt đầu: s = 2000 v/p, f = 0.3 mm/v - Tiện : s = 2500 v/p, f = 0.2 mm/v - Tiện tinh: s = 3000 v/p, f = 0.15 mm/v O0014 ; ... N195 S1800 F0.2 ; N200 G00 X0 Z10 ; N205 G98 G83 X0 Z-45 P2 Q3000 ; N210 M05 ; N215 M30 ; II Bài tập phay Bài 1 : T1H1 : d = 20mm, s = 1500v/p, f = 200mm/p T2H2 : d = 5mm, s = 1000v/p, f = 120mm/p...
 • 42
 • 4,989
 • 47

Tài liệu Mô phỏng quá trình gia công chi tiết có biên dạng phức tạp trên máy phay CNC PRIMERO OKK bằng phần mềm MASTERCAM 9.1 pptx

Tài liệu Mô phỏng quá trình gia công chi tiết có biên dạng phức tạp trên máy phay CNC PRIMERO và OKK bằng phần mềm MASTERCAM 9.1 pptx
... cụ CNC một cách dễ dàng. Việc ứng dụng phần mềm Mastercam 9.1 cho phép chúng ta viết các chương trình gia công cho máy phay CNC, máy tiện CNC, máy cắt dây CNC, máy khoan CNC, máy doa CNC. ... biên dạng phức tạp trên máy phay CNC PRIMERO OKK bằng phần mềm MASTERCAM 9.1 Bài báo trình bày phương pháp mô phỏng quá trình gia công cho máy phay CNC hiệu OKK PRIMERO, bằng phần mềm Mastercam ... trình mô phỏng các chương trình gia công cho một số máy phay CNC chạy theo các hệ điều hành khác nhau. Tôi đã tiến hành ứng dụng thành công vào hai máy phay OKK chạy theo hệ điều hành Fanuc và...
 • 5
 • 405
 • 3

Tài liệu PHÂN DẠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TIẾN HÓA potx

Tài liệu PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TIẾN HÓA potx
... QT 1 2 lần lượt là: A. 0,35 0,4 B. 0,31 0,38 C. 0,4 0,3 D. bằng nhau và= 0,35 Giải: gọi N1 , p1 , N2 , p2 lần lượt là số lượng cá thể (kích thước ) của QT 1 2 theo ... là A. (1) (4) B. (3) (4) C. (2) (3) D. (2) (4). Câu 31 (CĐ 2011): Cho những ví dụ sau (1) Cánh dơi cánh côn trùng. (2) Vây ngực của cá voi cánh dơi (3) Mang cá mang tôm ... thuyết. 2. Các dạng bài tập BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1: Trong một quần thể yến mạch hoang dại, tần số đồng hợp tử trội, dị hợp tử đồng hợp tử lặn tương ứng là: 0,67; 0,06 0,27. Hãy tính hệ...
 • 26
 • 656
 • 28

Quá trình đột biến, ứng dụng trong bài tập tiến hóa lí thuyết

Quá trình đột biến, ứng dụng trong bài tập tiến hóa và lí thuyết
... gen của quần thể A Quá trình ñột biến B Quá trình giao phối C Quá trình chọn lọc tự nhiên các cơ chế cách ly D Tất cả ñều ñúng ðáp Án -D Câu 2 ðối với từng gen riêng rẽ thì tần ... trung bình là A 10 B 106−ñến 104− C 102− ñến 10 D 104− ðáp Án B Câu 3 Thực vật ñộng vật có tỷ lệ giao tử mang ñột biến gen khá lớn do: A Nhạy cảm với các tác nhân ñột biến ... Tồn tại ở trạng thái ñông hợp C Không bị alen trội bình thường át chế D Quá trình giao phối thời gian cần thiết ñể alen lặn có ñiều kiện xuất hiện ở trạng thái ñồng hợp ðáp Án D Chuyên...
 • 3
 • 75
 • 0

Phân dạng phương pháp giải bài tập tiến hóa doc

Phân dạng và phương pháp giải bài tập tiến hóa doc
... thể làA. (1) (4) B. (3) (4) C. (2) (3) D. (2) (4).Câu 31 (CĐ 2011): Cho những ví dụ sau(1) Cánh dơi cánh côn trùng.(2) Vây ngực của cá voi cánh dơi(3) Mang cá mang tôm(4) ... thể AA là 5,76% VI/ CÁC DẠNG BÀI TẬP KHÁCCâu 11. (1 điểm)Giả sử có hai hòn đảo X Y cùng đợc hình thành do đáy đại dơng trồi lên, vào cùng một thời điểm ở cùng một vĩ độ. Sau một thời ... các nghiên cứu về tiến hóa sinh học tập hợp quần xã. Sơ đồ dưới đây biểu diễn hai cây phát sinh chủng loại, mỗi cây có 9 loài (a – i j – r) các tập hợp quần xã trên 6 đảo khác nhau....
 • 28
 • 1,158
 • 30

Giáo trình bài tập C C++

Giáo trình bài tập C và C++
... CÁC THAO TÁC VÀO RA CƠ BẢN VÀ CÁC CÂU LỆNH CÓ CẤU TRÚC 1.1. CÂU HỎI 1. Cho biết số các bước lặp nhỏ nhất của câu lệnh while lệnh do...while? 2. Giả sử s là một câu lệnh có cấu trúc e1, e2, ... printf( "You did not choose 1 or 2"); 17. do { /* các câu l•nh */ } while ( 1 ); 1.2. BÀI TẬP Bài 1. Viết chương trình nhập dữ liệu cho các biến kiểu int, long int, float, chuỗi, sau đó ... %d\n",a,b,c); getch(); } Bài 6. Viết chương trình khai báo một biến kiểu int, một hằng hệ 8 có giá trị 345 một hằng hệ 16 có giá trị A9, sau đó nhập dữ liệu cho biến hiển thị ra màn hình...
 • 196
 • 290
 • 10

Tổng hợp các bài tập C C++ cơ bản

Tổng hợp các bài tập C và C++ cơ bản
... HỢP CÁC BÀI TẬP C-C++ CƠ BẢNCác hàm nhập xuất trong các ví dụ dưới sử dụng hai hàm nhập xuất printf() scanf() trong C chuẩn. Trong C++, các bạn có thể hiểu nó thay thế cho hai hàm cout cin.PHẦN ... Quá tải toàn tử nhập xuất sử dụng template6. Chương trình đếm số ký tự trong một chuỗi ASCII7. Biểu diễn số dưới dạng bit8. Đảo chuỗi9. Chương trình xem tập tin10.Giải bài toán trâu ăn cỏ11.Loại ... ước số chung14.Trộn 2 dãy giảm thành một dãy tăng15.Tính tích 2 ma trận:16.In danh sách các số hoàn hảo nhỏ hơn số N nhập từ userPHẦN 41. Bài in ra lịch của một năm bất kỳ lớn hơn 17002. Bài...
 • 106
 • 8,676
 • 78

Bài tập Framework .Net framework

Bài tập Framework và .Net framework
... I. Hãy tìm hiểu các khái niệm sau:1. Framework .Net framework.2. CLS (Common language system).3. CLR (Common language runtime) các nhiệm vụ của nó.4. FCL.5. Ngôn ngữ trung gian - ... Language).6. Siêu dữ liệu (Meta data).7. Module thực thi (Executable (managed) module).8. Mã có quản mã không quản (Managed/Unmanaged codes).9. Đơn vị chương trình (Assembly).10. Cơ chế biên dịch...
 • 1
 • 124
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP