Tài liệu về : “Bài 31: Vẽ tranh- đề tài Ước mơ của em

Vẽ tranh đề tài: Ước của em-MT 8

Vẽ tranh đề tài: Ước mơ của em-MT 8
... ­íc m¬. i. Tìm và chọn nội dung đề tài i. Tìm và chọn nội dung đề tài -- Em hãy kể về ước của mình Em hãy kể về ước của mình cho các bạn cùng biết ?cho các bạn cùng biết ? i. T×m ... dung đề tài i. Tìm và chọn nội dung đề tài - Hình thức:+ Bố cục chặt chẽ.+ Màu sắc hài hoà.+ Đậm nhạt phong phú. - Nội dung: + Có chủ đề rõ ràng. + Thể hiện được ước mơ. cách vẽ 1.Chọn ... tµi- Theo em ­íc m¬ lµ g×?- Theo em ­íc m¬ lµ g×?- ¦íc m¬ lµ nh÷ng ®iÒu mong muèn tèt ®Ñp nhÊt cña con ng­êi.-Trong cuéc sèng mäi ng­êi ®Òu cã ­íc m¬. i. Tìm và chọn nội dung đề tài i. Tìm...
 • 10
 • 1,500
 • 2

Tài liệu Mỹ thuật 5 - Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC CỦA EM pptx

Tài liệu Mỹ thuật 5 - Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM pptx
... thuật 5 Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM I/ Mục tiêu : Học sinh hiểu về nội dung đề tài. Học sinh biết cách vẽ vẽ được tranh theo ý thích . Học sinh phát huy trí tưởng tượng khi vẽ tranh. ... bị : SGK, SGV Sưu tầm tranh về đề tài ước của em. Và một số đề tài khác . Hình gợi ý cách vẽ. III/ Hoạt động dạy và học : Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài . Giáo viên giới thiệu tranh ... thiệu tranh và gợi ý để HS tìm ra tranh có nội dung về ước . Giáo viên giải thích : Vẽ về ước thể hiện những mong muốn tốt đẹp của người vẽ về hiện tại hoặc tương lai theo trí tưởng tượng...
 • 3
 • 1,400
 • 2

Tài liệu Mỹ thuật 5 - Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC CỦA EM doc

Tài liệu Mỹ thuật 5 - Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM doc
... thuật Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM I/ Mục tiêu : Học sinh hiểu về nội dung đề tài. Học sinh biết cách vẽ vẽ được tranh theo ý thích . Học sinh phát huy trí tưởng tượng khi vẽ tranh. ... bị : SGK, SGV Sưu tầm tranh về đề tài ước của em. Và một số đề tài khác . Hình gợi ý cách vẽ. III/ Hoạt động dạy và học : Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài . Giáo viên giới thiệu tranh ... tranh và gợi ý để HS tìm ra tranh có nội dung về ước . Giáo viên giải thích : Vẽ về ước thể hiện những mong muốn tốt đẹp của người vẽ về hiện tại hoặc tương lai theo trí tưởng tượng...
 • 4
 • 1,290
 • 1

Tài liệu Mỹ thuật 5 Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC CỦA EM ppt

Tài liệu Mỹ thuật 5 Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM ppt
... thuật 5 Vẽ tranh: ĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM I/ Mục tiêu : Học sinh hiểu về nội dung đề tài. Học sinh biết cách vẽ vẽ được tranh theo ý thích . Học sinh phát huy trí tưởng tượng khi vẽ tranh. ... bị : SGK, SGV Sưu tầm tranh về đề tài ước của em. Và một số đề tài khác . Hình gợi ý cách vẽ. III/ Hoạt động dạy và học : Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài . Giáo viên giới thiệu tranh ... tranh và gợi ý để HS tìm ra tranh có nội dung về ước . Giáo viên giải thích : Vẽ về ước thể hiện những mong muốn tốt đẹp của người vẽ về hiện tại hoặc tương lai theo trí tưởng tượng...
 • 4
 • 585
 • 0

Tiết 24: Đề tài ước của em

Tiết 24: Đề tài ước mơ của em
... BƯỚC 2: VẼ HÌNH BƯỚC 3: VẼ MÀU Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài “ƯỚC MƠ CỦA EM với nội dung tự chọn .Yêu cầu:Khuôn khổ: A4.Màu sắc: Tự chọn. NHẬN XÉT BÀI VẼ VỀ:-Nội dung đề tài? -Bố ... trại GIỜ HỌC KẾT THÚC Tiết:24I.TÌM CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀIĐỀ TÀI ƯỚC MƠ CỦA EM H2: TRANH PHÚ QUÍHãy cho biết tranh thể hiện ước gì?H1: TRANH GÀ ĐẠI CÁT H2: NHÓM 2H1: NHÓM 1THẢO LUẬN ... tài? -Bố cục?-Hình vẽ? -Màu sắc thể hiện? - Tiếp tục hoàn chỉnh bài vẽ. - Chuẩn bị bài sau: kiểm tra 1 tiết + Đồ dùng học vẽ: giấy A4, màu sáp,màu bút lông… + Xem bài 25: Trang trí lều...
 • 15
 • 681
 • 2

Đề tài ước của em 2

Đề tài ước mơ của em 2
... ­íc m¬. i. Tìm và chọn nội dung đề tài i. Tìm và chọn nội dung đề tài -- Em hãy kể về ước của mình Em hãy kể về ước của mình cho các bạn cùng biết ?cho các bạn cùng biết ? i. T×m ... dung đề tài i. Tìm và chọn nội dung đề tài - Hình thức:+ Bố cục chặt chẽ.+ Màu sắc hài hoà.+ Đậm nhạt phong phú. - Nội dung: + Có chủ đề rõ ràng. + Thể hiện được ước mơ. cách vẽ 1.Chọn ... tµi- Theo em ­íc m¬ lµ g×?- Theo em ­íc m¬ lµ g×?- ¦íc m¬ lµ nh÷ng ®iÒu mong muèn tèt ®Ñp nhÊt cña con ng­êi.-Trong cuéc sèng mäi ng­êi ®Òu cã ­íc m¬. i. Tìm và chọn nội dung đề tài i. Tìm...
 • 10
 • 383
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP