Tài liệu về : “DAP AN THI TIM HIEU CONG DOAN VIET NAM

DAP AN THI TIM HIEU CONG DOAN VIET NAM

DAP AN THI TIM HIEU CONG DOAN VIET NAM
... định của Ban tổ chức Cuộc thi; tham mưu, tư vấn cho Ban tổ chức xem xét quyết định giải thưởng và tổng kết Cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi có quyền sử dụng ý tưởng của thí sinh tham gia dự thi. Điều ... thí sinh dự thi: - Được tham dự cuộc thi theo Quy chế và Thể lệ đã công bố, khiếu nại lên Ban Tổ chức khi cần thi t.- Có trách nhiệm tuân thủ Quy chế và Thể lệ cuộc thi. Việc gửi bài dự thi được ... để Ban Tổ chức tiện liên hệ khi cần thi t. Điều 2. Nội dung thi: Cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 80 năm, Một chặng đường lịch sử” gồm 05 câu hỏi về lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam, ...
 • 10
 • 112
 • 0

Câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường lịch sử

Câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường lịch sử
... thức tổ chức thi đua, khen thưởng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. - Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen ... các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại doanh nghiệp; ... hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch...
 • 21
 • 1,049
 • 14

De cuong dap an cuoc thi tim hieu cong doan viet nam 80 nam chang duong lich su

De cuong dap an cuoc thi tim hieu cong doan viet nam 80 nam chang duong lich su
... kiến chỉ đạo của Ban Bí Thư, Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng đề án chiến lược xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam (2011-2020). BAN TỔ CHỨC CUỘC THI ... các loại hình doanh nghiệp, của các thành phần kinh tế chi phối và ảnh hưởng nhiều đến giai cấp công nhân. Từ quan điểm lớn này, Nghị quyết TW6 nêu ra những quan điểm chỉ đạo quan trọng, cần ... có 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được công đoàn cơ sở và tập hợp được từ 60% trở lên công nhân, viên chức, lao động trong doanh nghiệp...
 • 9
 • 546
 • 0

Bộ Câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt nam – 80 năm, Một chặng đường lịch sử

Bộ Câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt nam – 80 năm, Một chặng đường lịch sử
... chức ưu tú được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Đảy mạnh việc thành lập chi bộ Đảng, tổ chức đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước. - Đẩy mạnhphát triển ... các loại hình doanh nghiệp, của các thành phần kinh tế chi phối và ảnh hưởng nhiều đến giai cấp công nhân. Từ quan điểm lớn này, Nghị quyết TW6 nêu ra những quan điểm chỉ đạo quan trọng, cần ... có 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được công đoàn cơ sở và tập hợp được từ 60% trở lên công nhân, viên chức, lao động trong doanh nghiệp...
 • 20
 • 959
 • 10

Đáp án cuộc thi "Tìm hiểu công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường lịch sử"

Đáp án cuộc thi
... DỤC TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG THPT PHÙ LƯU Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc Tuyên Quang,, ngày 10 tháng 4 năm 2009 BÀI DỰ THI “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm ... Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đặc biệt từ năm 1928, khi kỳ bộ Bắc kỳ của Việt Nam Cách mạng Thanh niên đồng chí Hội chủ trương thực hiện "Vô sản hoá" thì phong trào đấu tranh của ... các loại hình doanh nghiệp, của các thành phần kinh tế chi phối và ảnh hưởng nhiều đến giai cấp công nhân. Từ quan điểm lớn này, Nghị quyết TW6 nêu ra những quan điểm chỉ đạo quan trọng, cần...
 • 12
 • 478
 • 6

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu Công Đoàn Việt Nam

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu Công Đoàn Việt Nam
... thức tổ chức thi đua, khen thưởng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen ... các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại doanh nghiệp; ... động xây dựng thang bảng lương, định mức lao động; vận động công nhân mua và giữ cổ phần trong các doanh nghiệp cổ phần hoá. - Tham gia có hiệu quả trong hoạt động của Uỷ ban quan hệ lao động...
 • 17
 • 620
 • 12

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 80 năm Một chặng đường

Bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam - 80 năm Một chặng đường
... chỉ đạo của Ban Bí Thư, Đảng Đoàn Tổng Liênđoàn Lao động Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng đề án chiến lược xây dựng giai cấpcông nhân Việt Nam (2011-2020). Ban tổ chức Cuộc thi 10TỔNG LIÊN ... Việt Nam, là tiền đề đưa phong trào6cụng nhõn viờn chc lao ng v hot ng Cụng on c nc sang mt thi k mi diỏnh sỏng Ngh quyt i hi VI ca ng cng sn Vit Nam. * K t i hi VI Cụng on Vit Nam n nay quan ... Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đặc biệt từ năm 1928, khi kỳ bộ Bắc kỳ của Việt Nam Cách mạng Thanh niên đồng chí Hội chủ trương thực hiện "Vô sản hoá" thì phongtrào đấu tranh của...
 • 10
 • 222
 • 0

DAP AN THI TIM HIEU CONG DOAN

DAP AN THI TIM HIEU CONG DOAN
... nớc về laođộng trong các doanh nghiệp. Bổ sung, hoàn thi n cơ chế phối hợp giữa nhà nớc, chủ doanh nghiệp,công nhân để giải quyết tranh chấp lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn ... chứccơ sở đang trong các doanh nghiệp.Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đồng thời coi trọng tuyên truyền, vận động,thuyết phục, khuyến khích các chủ doanh nghiệp cảu t nhân và doanh nghiệp ... khảnăng tiếp thu nhanh và làm chù công nghiệp mới, nâng cao năng suất lao động, chất lợng và hiệuquả sản xuất kinh doanh.Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dỡng những nhà doanh nghiệp có tài,...
 • 23
 • 68
 • 0

DAP AN THI TIM HIEU CONG DOAN

DAP AN THI TIM HIEU CONG DOAN
... địnhcủa Ban tổ chức Cuộc thi; tham mưu, tư vấn cho Ban tổ chức xem xét quyết định giải thưởngvà tổng kết Cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi có quyền sử dụng ý tưởng của thí sinh tham gia dự thi. Điều ... thí sinh dự thi: - Được tham dự cuộc thi theo Quy chếvà Thể lệ đã công bố, khiếu nại lên Ban Tổ chức khi cần thi t Có trách nhiệm tuân thủ Quychế và Thể lệ cuộc thi. Việc gửi bài dự thi được coi ... để Ban Tổ chức tiện liên hệ khi cần thi t.Điều 2. Nội dung thi: Cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 80 năm, Một chặng đườnglịch sử” gồm 05 câu hỏi về lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam, ...
 • 10
 • 49
 • 0

Bài thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam

Bài thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam
... Nam cách mạng thanh niên, đặc biệt năm 1928 khi kỳ bộ Bắc Kỳ của Việt Nam cách mạng thanh niên đồng chí Hội chủ trương thực hiện: “ Vơ sản hố ” thì phong trào đấu tranh của cơng nhân Việt Nam ... lối làm ăn theo kiểu hình thức quan liêu, bao cấp. Chuyển mạnh sang chế độ hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa.* Ý nghĩa: Hình thức tổ chức liên kết thi đua giữa các ngành đã tạo nên ... các loại hình doanh nghiệp, của các thành phần kinh tế chi phối và ảnh hưởng nhiều đến giai cấp công nhân. Từ quan điểm lớn này, Nghị quyết TW 6 nêu ra những quan điểm chỉ đạo quan trọng, cần...
 • 7
 • 280
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP