Tài liệu về : “Đề thi toán tuổi thơ lớp 5

đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 5 trường thị trấn

đề thi giao lưu toán tuổi thơ lớp 5 trường thị trấn
... là h c sinh ọ ỏ ọ ả ọgi i Toán và Văn, có 75 h c sinh gi i Toán và 83 h c sinh gi i Văn . ỏ ọ ỏ ọ ỏH i trong s 100 h c sinh nói trên có bao nhiêu h c sinh gi i c Toán ỏ ố ọ ọ ỏ ảvà Văn ?11 ... câu h i. N u khoanh đúng 1 câu ộ ể ắ ệ ỏ ếthì đ c 5 đi m, khoanh sai ho c không khoanh m t câu b tr 5 ượ ể ặ ộ ị ừđi m. B n An làm bài đ c 25 đi m. H i b n An khoanh đúng bao ể ạ ượ ể ỏ ạnhiêu ... s là s chia h t cho 5. Bi t r ng s tu i c a m nhi u ố ổ ẽ ố ế ế ằ ố ổ ủ ẹ ềh n 20 và ít h n 80. Tính s tu i c a m H ng.ơ ơ ố ổ ủ ẹ ươ9 M t bài ki m tra tr c nghi m có 15 câu h i. N u khoanh...
  • 3
  • 2,098
  • 57

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN TOÁN TUỔI THƠ LỚP 5 Cấp Huyện

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN TOÁN TUỔI THƠ LỚP 5  Cấp Huyện
... Đ THI CH N Đ I TUY N TOÁN TU I TH L P 5 Ọ Ộ Ể Ổ Ơ Ớ Năm h c: 2013 – 2014ọH và tên: …………………………………………………………………L p:………….ọ ... ượ ằ100 65. Tìm tích đúng c a phép đó.ủ7 Cho m t hình vuông có di n tích b ng 2 25 dmộ ệ ằ2. H i c nh hìnhỏ ạvuông đó dài bao nhiêu dm?8 Có 7 qu cam, trung bình m i qu cân n ng 125g. Sau khi ... khi ăn 2 qu ả ỗ ả ặ ảcam có kh i l ng 105g và 90g thì trung bình m i qu cam còn l i ố ượ ỗ ả ạn ng bao nhiêu gam? ặ9 Tìm Y : 3×Y ×(43)61 5 1 5 141413131212111=×+×+×+×+×10...
  • 3
  • 746
  • 13

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP