Q.Trungde thi toan tuoi tho(Lop 4+ 5) 2008 -2009.doc

13 358 10 Gửi tin nhắn cho Charles Ergen
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 16:10

Phòng giáo dục huyện quảng xơng Trờng tiểu học nguyễn bá ngọc Đề thi giao lu toán tuổi thơ. Lớp 5 năm học 2008 2009 Phần I Câu 1 : Tính nhanh giá trị biểu thức 1734516885 1224364860 x ( 103 1 x + 1710 1 x + 2417 1 x + + 4538 1 x ) Đáp số : . Câu 2 : Tìm x X x 2 + X x 3 + X x 4 + X x 5 + X x 6 = X x 9 + 9999 Đáp số : Câu 3 : Một cuốn tiểu thuyết có 1001 trang . Hỏi ngời ta đã dùng bao nhiêu lợt chữ số để đánh số thứ tự các trang của cuốn tiểu thuyết đó ? Đáp số : Câu 4 : Năm nay mẹ hơn con 26 tuổi, tuổi con bằng 3 1 tuổi mẹ . Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi con bằng 2 1 tuổi mẹ ? Đáp số : . Câu 5 : Trong cuộc thi đố vui về ATGT ,nếu trả lời đúng 1 câu tính 10 điểm ,trả lời sai bị trừ 15 điểm .Kết quả bạn An trả lời hết 20 câu đạt 50 điểm ; Hỏi bạn An trả lời đợc bao nhiêu câu đúng ,bao nhiêu câu sai ? Đáp số : Câu 6 : Có 4 tổ học sinh đợc phân công quét sân trờng .Nếu chỉ tổ 1,tổ 2,tổ 3 cùng làm thì sau 12 phút sẽ xong. Nếu chỉ tổ 2,tổ 3 và tổ 4 cùng làm thì sau 15 phút sẽ xong. Nếu chỉ tổ 1 và tổ 4 cùng làm thì sau 20 phút sẽ xong. Hỏi cả bốn tổ cùng làm thì sau bao nhiêu lâu sẽ xong? Đáp số : . Câu 7 : Tham gia vòng loại bảng B giải bóng đá quốc gia có 8 đội thi đấuvòng tròn 1 lợt và cách tính điểm theo quy định hiện hành kết thúc giải tổng số điểm ở bảng B là 74 điểm .Hỏi bảng B có mấy trận hoà ? Đáp số : . Câu 8 Hình vuông ABCD đợc chia thành 3 hình chữ nhật ( xem hình vẽ ) Tổng chu vi của 3 hình chữ nhật là 32cm .Tính diện tích hình vuông ABCD ? A M N B D Q P C Đáp số : . Câu 9 : Hai chị Liên và Thảo rủ nhau đi chợ ,sau khi chị Liên tiêu hết 2/5 số tiền của mình, chị Thảo tiêu hết 1/3 số tiền của mình thì hai chị có số tiền bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi ngời có bao nhiêu tiền .Biết lúc đầu chị Liên có nhiều hơn chị Thảo 12000 đ . Đáp số : . Câu 10 : Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài ,diện tích là 1215 cm 2 . Tính chu vi của mảnh bìa đó? Đáp số : . Phần II . Giải bài toán sau : Trong mảnh vờn nhỏ nhà Minh Anh trồng 4 loại rau : Bắp cải ,su hào,súp lơ ,cải sen. Số cây bắp cải bằng 9/25 tổng số 3 cây còn lại .Số cây su hào bằng 21/64 tổng số 3 cây còn lại . Số câu súp lơ bằng 4/13 tổng số 3 cây còn lại .Số cây cải sen là 43 cây .Hỏi nhà Minh Anh trồng bao nhiêu cây bắp cải ,su hào ,súp lơ ? Phòng giáo dục huyện quảng xơng Trờng tiểu học nguyễn bá ngọc đáp án Môn Toán Lớp 5 năm học 2008 2009 Phần I : Câu 1 : 255 8 Câu 2 : 909 Câu 3: 2897 chữ số Câu 4: 13 năm Câu 5 : Trả lời đúng 14 câu ,trả lời sai 6 câu Câu 6 : 10 phút Câu 7 : 10 trận Câu 8 : 16 cm 2 Câu 9 : Chị Liên : 120000đ Chị Thảo 108000đ Câu 10 : 144 cm Phần ii Câu 11 : Bài giải Số cây bắp cải ,su hào ,súp lơ theo thứ tự bằng 259 9 + = 34 9 ; 6421 21 + = 85 21 ; 134 4 + = 17 4 Tổng số 4 loại cây trong mảnh v- ờn. Tổng số 3 loại cây bắp cải ,su hào ,súp lơ chiếm 34 9 + 85 21 + 17 4 = 170 127 (tổng số 4 loại cây trong mảnh vờn) Số cây cải sen chiếm : 1 - 170 127 = 170 43 (tổng số cây trong mảnh vờn.) Vậy tổng số 4 loại cây trong mảnh vờn là : 43 : 170 43 = 170 (cây) Số cây bắp cải là : 170 x 34 9 = 45( cây) Số cây su hào là : 170 x 85 21 = 42 ( cây ) Số cây súp lơ là : 170 45 42 43 = 40 ( cây ) Phòng giáo dục huyện quảng xơng Trờng tiểu học nguyễn bá ngọc Đề thi giao lu toán tuổi thơ. Lớp 4 năm học 2008 2009 Phần I Câu 1: Cho dãy số 11 ; 14 ; 17 ; ; 68 . a) Hãy xác định dãy trên có bao nhiêu số hạng ? b) Nếu ta tiếp tục kéo dài các số hạng của dãy số thì số hạng thứ 2005 là số mấy ? Đáp số : Câu 2 : Em đếm tất cả các chữ số ghi tất cả các ngày năm 2007 trên tờ lịch treo tờng thì sẽ có bao nhiêu chữ số ? Đáp số : Câu 3 : Tính nhanh 96 - 92 + 88 - 84 + + 8 4 Đáp số : Câu 4 : Bốn bạn trồng cây ở vờn cây thuốc Nam của trờng . Bạn Giang trồng 12 cây ,bạn Hằng trồng 15 cây,bạn Hoa trồng 14 cây. Bạn Nam rất tự hào về mình đã trồng đợc số cây nhiều hơn số trung bình cộng của 4 bạn là 4 cây. Đố bạn biết bạn Nam trồng bao nhiêu cây ? Đáp số : Câu 5 : Tìm số bị chia và số chia của một phép chia ,biết rắng số bị chia gấp 8 lần thơng và thơng gấp 3 lần số chia ? Đáp số : Câu 6 : Trung bình cộng số gà , số vịt và số ngan nhà bạn Nga là 48 con .Số gà hơn só vịt và số ngan là 24 con . Nếu mua thêm 16 con ngan nữa thì số gà bằng số vịt .Hỏi nhà Nga có bao nhiêu con gà , con vịt , con ngan ? Đáp số : Câu 7 : Một ngời viết liên tiếp nhóm chữ TOAN TUOI THO thành dãy TOANTUOITHOTOANTUOITHO a) Chữ cái thứ 1999 là chữ gì ? b) Nếu ngời ta đếm đợc trong dãy có 60 chữ T thì dãy đó có bao nhiêu chữ A ? Đáp số : Câu 8 : Mua 3 cái bút và 5 quyển vở cùng loại hết 15500đ . Mua 4 cái bút và 4 quyển vở cùng loại hết 16400đ . Hỏi mua 5 cái bút và 3quyển vở cùng loại hết bao nhiêu tiền? Đáp số : Câu 9 : Hình chữ nhật ABCD có diện tích là 90 cm , chiều rộng bằng 2/5 chiều dài . Tính chu vi hình chữ nhật đó . Đáp số : Câu 10 : Từ một sợi dây thép, Hải cắt thành 2 phần bằng nhau . Phần thứ nhất Hải uốn thành một hình vuông . Phần thứ hai Hải uốn đợc một tam giác đều ( Tam giác có 3 cạnh bằng nhau ) . Hải thấy cạnh hình tam giác đều dài hơn cạnh hình vuông 4 cm. Hỏi sợi dây thép có độ dài bằng bao nhiêu cm? Đáp số : Phần II . Giải bài toán sau : Nhân dịp tết trồng cây đầu năm lớp 4 A và lớp 4B trồng đợc nhiểu hơn lớp 4B và 4C là 3 cây,lớp 4b và 4C trồng đợc nhiều hơn lớp 4A và 4C là 1 cây .Tổng số cây của 3 lớp trồng đơc là 43 cây .Tìm số cây của mỗi lớp đã trồng? Phòng giáo dục huyện quảng xơng Trờng tiểu học nguyễn bá ngọc Đáp án toán tuổi thơ Lớp 4 năm học 2008 2009 Phần I Câu 1 (2đ ) a) 20 số hạng b) 6023 Câu 2 (2đ ) 622 chữ số Câu 3 (2đ) : 48 Câu 4(2đ ) : 19 cây Câu 5 2(đ ): số bị chia 192 ,số chia là 8 Câu 6 (2đ ): Số gà 84 con ,số vịt 38 con ,số ngan 22 con Câu 7 (2đ ) a) Chữ I b) 20 chữ A Câu 8 (2đ ): 17300đ Câu 9 (2đ ): 42 cm Câu 10 (2đ): 96 cm Phần II Bài giải (5 đ ) 2 lần tổng số cây của 3 lớp là 43 x 2 = 86 ( cây) 3 cây Ta có sơ đồ : Số cây 4A + 4 B : 1 cây Số cây 4B + 4C : 86 cây Số cây 4A + 4C : Nếu ta trồng thêm vào tổng số cây của lớp 4 B và 4C là 3 cây,trồng thêm vào tổng số cây cảu lớp 4A và 4C là 4 cây thì tổng số cây của 4B và 4C ;4A và 4C đều bằng nhau và bằng tổng số cây của 4A và 4B . Sau khi thêm ta đợc 2 lần tổng số cây là : 86 + 3 + 4 = 93 (cây ) Tổng số cây của lớp 4A và 4B là : 93 : 3 = 31 ( cây ) Tổng số cây của lớp 4B và 4C là : 31 3 = 28 ( cây ) Tổng số cây của lớp 4A và 4C là 28 1 = 27 ( cây) Lớp 4A trồng nhiều hơn lơp 4C là 31- 28 = 3 ( cây) Số cây lớp 4A trồng đợc là : ( 27 + 3 ) : 2 = 15 (cây) Số cây lớp 4C trồng đợc là : 15 3 = 12 ( Cây) Số cây lớp 4B trồng đợc là : 31 15 = 16 ( Cây ) Đáp số 4A : 15 cây 4B : 16 cây 4C : 12 cây Phòng giáo dục huyện quảng xơng Trờng tiểu học nguyễn bá ngọc Đề thi giao lu tuổi thơ. Môn tiếng việt Lớp 5 năm học 2008 2009 Câu 1 : (4 đ) ở từng chỗ trống dới đây có thể điền chữ , tiếng bắt đầu bằng a) Ch hay tr - Bà thờng kể đời xa ,nhất là cổ tích - Gần . rồi mà anh ấy vẫn . ngủ dậy b) d/ gi - Nó .rất kỹ ,không để lại .vết gì - Ông tớ mua một đôi giày và một ít đồ dụng Câu 2 : ( 4đ) Tìm đại từ trong đoạn trích sau ,nói rõ từng đại từ thay thế cho từ ngữ nào ? Khi gấu đã đi khuất,anh kia từ trên cây tụt xuống và cời: - Thế nào ,gấu rỉ tai cậu điều gì thế ? - à ,nó bảo với tớ rằng những ngời xấu là những kẻ chạy bỏ bạn trong lúc hiểm nghèo. ( Lép tôn xtôi) Câu 3 ( 4đ) Hãy thay quan hệ từ trong từng câu dới đây bằng quan hệ từ khác để có câu đúng. a) Nếu Rùa biết mình chậm chạp nên nó cố gắng chạy thật nhanh. b) Tuy Thỏ cắm cổ chạy mít nhng nó vẫn không đuổi kịp Rùa c) Câu chuyện này không chỉ hấp dẫn thú vị nên nó còn có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc. d) Vì Thỏ chủ quan,coi thờng ngời khác nhng Thỏ đã thua Rùa. Câu 4 ( 4đ) Tìm từ láy thờng chỉ giọng nói ,cách nói của trẻ em ( VD : Bi bô) Đặt hai câu với hai từ láy ( mỗi câu có một từ) trong số những từ em tìm đợc. Câu 5 : ( 9đ) Trong Th gửi các học sinh nhân ngày khai trơng đầu tiên của nớc Việt Nam độc lập (1945) Bác Hồ đã viết: Non sông Việt Nam có trở nên tơi đẹp hay không,dân tộc Việt Nam có bớc tới đài vinh quang để sánh với vai với các cờng quốc năm châu đợc hay không,chính là nhờ một phần lớp ở công học tập của các em. Lời dạy của bác Hồ kính yêu đã giúp em hiểu đợc trách nhiệm của ngời học sinh với việc học tập nh thế nào ? Phòng giáo dục huyện quảng xơng Trờng tiểu học nguyễn bá ngọc Đáp án tiếng việt Lớp 5 năm học 2008 2009 Câu 1 :(4đ) c) Ch hay tr - Bà thờng kể .chuyện . đời xa ,nhất là truyện cổ tích - Gần .tra rồi mà anh ấy vẫn .cha ngủ dậy d) d/ gi - Nó .giấu rất kỹ ,không để lại dấu .vết gì - Ông tớ mua một đôi giày .da . và một ít đồ .gia .dụng Câu 2 : (4đ) Chỉ ra đợc các đại từ : Cậu ,nó ,tớ ( 1đ) Nói rõ đợc từng đại từ thay thế cho từ ngữ nào (3đ) Cụ thể : + Cậu ( Danh từ đợc dùng nh đại từ thay thế cho Ngời bạn bị nạn) 1điểm + Nó ( đại từ,thay thế con ngời ) 1 điểm + Tớ ( Đại từ ,chỉ ngời bạn bị nạn) 1 điểm Câu 3 : 4 đ Mỗi câu làm đúng cho 1 điểm. a) Từ nếu thay bằng từ vì 1 điểm b) Từ nên thay bằng từ nhng 1 điểm c) Từ nên thay bằng từ mà 1 điểm d) Từ nhng thay bằng từ nên 1 điểm Câu 4 : 4đ - ý 1 ,tìm đợc 5 từ láy cho 2 điểm ( mỗi từ 0,4 điểm) bặp bẹ ,thỏ thẻ,nũng nịu,nằng nặc,ngọng líu ngọng lô - ý 2 : học sinh đặt đợc hai câu (2đ) mỗi câu đặt đúng cho 1 điểm Câu 5 : 4đ Chỉ ra đợc các ý + Ngời học sinh cần phải cố gắng quyết tâm chăm chỉ học tập và rền luyện để trở thành ngời trò giỏi.con ngoan + Sau này lớn lên góp phần xây dựng đất nớc giàu mạnh làm cho non sông Việt Nam tơi đẹp,dân tộc Việt Nam sánh vai với các cờng quốc năm châu. Phòng Giáo dục huyện quảng xơng Trờng tiểu học Nguyễn bá ngọc đề thi giao lu học sinh giỏi . Câu 7 : Một ngời viết liên tiếp nhóm chữ TOAN TUOI THO thành dãy TOANTUOITHOTOANTUOITHO a) Chữ cái thứ 1999 là chữ gì ? b) Nếu ngời. cờng quốc năm châu. Phòng Giáo dục huyện quảng xơng Trờng tiểu học Nguyễn bá ngọc đề thi giao lu học sinh giỏi môn tiếng việt Lớp 4 năm học 2008- 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: Q.Trungde thi toan tuoi tho(Lop 4+ 5) 2008 -2009.doc, Q.Trungde thi toan tuoi tho(Lop 4+ 5) 2008 -2009.doc, Q.Trungde thi toan tuoi tho(Lop 4+ 5) 2008 -2009.doc

Bình luận về tài liệu q-trungde-thi-toan-tuoi-tho-lop-4-5-2008-2009-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP