Tài liệu về : “Mẫu Biên bản cuộc họp

Mẫu Biên bản cuộc họp

Mẫu Biên bản cuộc họp
... Công ty ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:I/ Thành phần tham dự gồm:II/ Nội dung cuộc họp :Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày ……. Thư ký cuộc họp. Chủ trì cuộc họp. ... QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌPMã tài liệu: HC-05-BM03Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200 BIÊN BẢN HỌP(V/v : …………………………………………… …)Hôm nay, lúc...
 • 1
 • 47,177
 • 238

Biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp
... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ====== o0o ====== BIÊN BẢN Họp ……………………… 1. Thời gian họp: - Khai mạc: lúc: .................. giờ, ngày .... tháng ...... năm ................................................ ... .................................................................................................. 3. Chủ trì cuộc họp: ........................................................................................................ 4. Thư ký cuộc họp: ..................................................................................................... ... họp: ..................................................................................................... 5. Nội dung cuộc họp: a) ...........................................................................................................................................
 • 1
 • 29,148
 • 418

Tài liệu Tập làm văn-LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP docx

Tài liệu Tập làm văn-LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP docx
... LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - HS biết dựa vào những kiến thức đã học về biên bản một cuộc họp để làm được một biên bản về cuộc họp tổ hoặc họp lớp, họp chi đội. - ... - GV ghi đề bài lên bảng. Đề bài: Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội. - Cho HS đọc gợi ý trong SGK. - Cho HS đọc 3 phần chính của biên bản cuộc họp. - Cho HS làm ... hoặc họp lớp, họp chi đội. - Biết trình bày một biên bản đúng quy định. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi 3 phần chính của biên bản một cuộc họp. III. Các hoạt động dạy- học: Hoạt động...
 • 3
 • 2,721
 • 5

Tài liệu Tập làm văn - LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP pptx

Tài liệu Tập làm văn - LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP pptx
... làm văn: LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - Hiểu được thế nào là biên bản cuộc họp; nội dung, tác dụng của biên bản. - Bước đầu làm được biên bản cuộc họp tổ hoặc họp lớp. II. ... đầu làm được biên bản cuộc họp tổ hoặc họp lớp. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi 3 phần chính của biên bản cuộc họp III. Các hoạt động dạy- học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ... động 2: Nhận xét. (13-14’) a) Cho HS làm câu 1+2. - Cho HS đọc phần yêu cầu và toàn văn Biên bản họp chi đội. - GV giao việc - GV nhận xét, chốt lại. Hoạt động 3: Ghi nhớ. (3’) - Cho...
 • 4
 • 1,207
 • 3

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng
... B ó bn giao ton b s .................. ó nhn cho bờn A theo ni dung ó ghi trong hp ng.(Kèm theo bảng kê chi tiết) 2- Tng giỏ tr kinh phớ bờn B c hng thanh toỏn :Tng giỏ tr hp ng bờn B c hng thanh...
 • 1
 • 16,094
 • 138

Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng kiểm toán.doc

Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng kiểm toán.doc
... GTGT và bản thanh lý hợp đồng này.ĐIỀU 4: Hợp đồng dịch vụ Kiểm toán số…/2010/HĐKT ký ngày… tháng… năm 2010 hết hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký Biên bản thanh lý hợp đồng này .Biên bản này ... sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíA213 3/ 2Biên bản thanh lý Hợp đồng kiểm toán [Lưu ý:(1) Mẫu Biên bản thanh lý được xây dựng dựa trên VSA 210 đã ban hành và có hiệu ... 1/ 2Biên bản thanh lý Hợp đồng kiểm tốn CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------o0o---------Sớ: /2011/ABC BIÊN BẢN THANH...
 • 3
 • 2,079
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP