Biên bản cuộc họp

Mèo Tung Tẩy
Mèo Tung Tẩy(9867 tài liệu)
(72 người theo dõi)
Lượt xem 26467
390
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 08:17

Mô tả: BIÊN BẢNHọp ………………………1.Thời gian họp:- Khai mạc: lúc: .................. giờ, ngày .... tháng ...... năm - Địa điểm: - Nội dung: 2.Thành phần dự họp:-Thành viên:Có mặt:…………………………… trên tổng số:………………………Vắng mặt:……………………… trên tổng số:………………………- Đại biểu (Khách mời nếu có): - Tổng số người tham dự: CÔNG TY TNHH TÍN TRỰC Phòng Hành chính Nhân sự ________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ====== o0o ====== BIÊN BẢN Họp ……………………… 1. Thời gian họp: - Khai mạc: lúc: giờ, ngày tháng năm - Địa điểm: . - Nội dung: . 2. Thành phần dự họp: - Thành viên: + Có mặt:…………………………… trên tổng số: ……………………… + Vắng mặt:……………………… trên tổng số:……………………… - Đại biểu (Khách mời nếu có): . - Tổng số người tham dự: 3. Chủ trì cuộc họp: 4. Thư ký cuộc họp: . 5. Nội dung cuộc họp: a) b) c) 6. Tổng kết: - Ghi ý kiến kết luận của chủ trì: . - Biểu quyết : .% nhất trí .% không nhất trí - Ý kiến bảo lưu (nếu có): 7. Cuộc họp kết thúc vào lúc …………giờ, ngày………………tháng ……………năm ………………………………… 8. Tài liệu kèm theo (nếu có) - - THƯ KÝ CHỦ TRÌ (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) NGƯỜI THAM DỰ 1. 2 . NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ====== o0o ====== BIÊN BẢN Họp ……………………… 1. Thời gian họp: - Khai mạc: lúc: .................. giờ, ngày .... tháng. 3. Chủ trì cuộc họp: ........................................................................................................ 4. Thư ký cuộc họp: .....................................................................................................

— Xem thêm —

Xem thêm: Biên bản cuộc họp , Biên bản cuộc họp , Biên bản cuộc họp

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Cẩm Tú Cầu
Cẩm Tú Cầu Vào lúc 09:48 am 05/06/2015

cho em xin mau bien ban cuoc hop giua hai cong ty voi a

Trả lời

Hà Ngọc Quế
Hà Ngọc Quế Vào lúc 09:28 am 05/05/2015

Thanks

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bien-ban-cuoc-hop

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.124128103256 s. Memory usage = 18.43 MB