giao an lich su 10 bai 36 su hinh thanh va phat trien cua phong trao cong nhan

Giáo án Lịch Sử lớp 10: SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN doc

Giáo án Lịch Sử lớp 10: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN doc
... tranh đầu? Kết quả? tự phát - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Phong trào đập phá máy móc, đốt xưởng hình thức đấu tranh tự phát giai cấp công nhân + Phong trào đấu tranh diễn ... nhân Pháp? + Nhóm 2: Trình bày phong trào đấu tranh công nhân Anh? + Nêu phong trào đấu tranh công nhân Đức ? - Ở Pháp năm 1831 cơng - HS làm việc theo nhóm đọc SGK nhân dệt Liong khởi nghĩa thảo ... dẫn đến đặc điểm đó? Dẫn dắt vào Giai cấp công nhân đời lớn mạnh với hình thành phát triển chủ nghĩa tư Do đối lập quyền lợi, mấu thuẫn tư với công nhân nảy sinh dẫn đến đấu tranh giai cấp đầu...
 • 12
 • 373
 • 1

bài giảng lịch sử 10 bài 36 sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

bài giảng lịch sử 10 bài 36 sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... Trưởng thành ý thức + Thành lập cụng đoàn đoàn Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỷ XIX Công nhân Pháp Nguyên nhân Diễn biến Kết quả, ý nghĩa Công nhân Anh Công nhân Đức õu l nguyờn nhân ... đầu phong trào đấu tranh công nhân Đức bị dập tắt Kết - Thể tinh thần đấu ý nghĩa tranh đến giai cấp công nhân Phong tro u tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỷ XIX Vì phong trào đấu - Nguyên nhân ... 15 Câu 3: ý nghĩa phong trào công nhân châu Âu đầu kỉ XIX? A Giai cấp cơng nhân hồn tồn trưởng thành B Chủ nghĩa tư thụt lùi bước C C Đánh dấu bước trưởng thành phong trào công nhân quốc tế D Làm...
 • 17
 • 820
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... năm 1836-1848, phong trào cơng nhân rộng lớn có tổ chức diễn ra -phong trào hiến trương Tuy phong trào bị đàn áp phong trào có mục tiêu rõ ràng người hưởng ứng  Đức đấu tranh cơng nhân khơng trì ... hạn chế ,phong trào đạp phá máy móc, đót cơng xưởng hình thức đấu tranh tự phát Nhưng sau đấu tranh họ có nhiều kinh nghiệm dã thành lập nghiệp đoàn 2 Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa ... chủ yếu nhân dân đất phải thành thị làm thêu công xưởng, nhà máy Trong công xưởng tư bản, công nhân phải làm việc vất vả nhận đồng lương chết đói Những đấu tranh Các đấu tranh lúc đầu nhân dân...
 • 13
 • 3,136
 • 3

Bài 36: Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... vật chất tư sn, công nhân tích luỹ đư ợc kinh nghiệm đấu tranh, tổ chức công đoàn bắt đầu thành lp * 2 .Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân hồi nửa đầu XIX -ở Pháp, năm 183 1công nhân dệt Liông ... 1836-1848 diễn phong trào Hiến chương đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương giảm làm -ở Đức, năm 1844 công nhân Sơlêdin khởi nghĩa *Kết quả: Tất phong trào đấu tranh công nhân thất bại *Nguyên nhân: Thiếu ... vất v đồng lương ỏi + Mâu thuẫn công nhân với tư sn ngày gay gắt * Nhng hỡnh thức đấu tranh công nhân: + ĐËp phá máy móc, đốt công xưởng, + Hạn chế: Mang tính tự phát, nhầm tưởng máy móc kẻ thù...
 • 8
 • 716
 • 4

Bài 36: Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... Bài 36 : Sự hình thành phát triển phong trào côn nhân Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp Những đấu tranh Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỷ XIX Nước Pháp Tên phong trào ... : Bài 36 : Sự hình thành phát triển phong trào côn nhân Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp Những đấu tranh a Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp b Những đấu tranh Phong trào ... TiÕt 42 : Bài 36 : Sự hình thành phát triển phong trào côn nhân Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp Những đấu tranh a Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp * Sự đời : Bài tập trắc...
 • 17
 • 2,065
 • 2

SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN - Lịch sử lớp 10 ppt

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN - Lịch sử lớp 10 ppt
... Hoạt động 1: Cá nhân Sự đời tình cảnh giai cấp - GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân đời vô sản công nghiệp Những giai cấp công nhân? đấu tranh - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ ... công nhân với tư sản đấu tranh gay gắt Hoạt động 2: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Nêu hình thức đấu tranh công nhân buổi đầu? Kết quả? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Phong trào ... vững + Thành lập tổ chức cơng đồn, + Thành lập tổ chức cơng đoàn phong trào đấu tranh ngày nâng cao với nhiều hình thức phong phú Hoạt động 3: Nhóm  Phong trào đấu tranh giai - GV chia HS thành...
 • 13
 • 586
 • 0

bai 36: su hinh thanh va phat trien cua phong trao cong nhan

bai 36: su hinh thanh va phat trien cua phong trao cong nhan
... Chương III Phong trào công nhân (Từ đầu kỷ XIX đến đầu kỷ XX) Bài 36 Sự hình thành phát triển phong trào công nhân Bài 36: Sự hình thành phát triển phong trào công nhân Sự đời ... nhân - Phong trào bị đàn áp, thất bại - Là phong trào có mục tiêu trị rõ ràng, qn chóng đng réng r·i - Khëi nghÜa thÊt bại - Có tác dụng mở đầu phong trào đấu tranh công nhân Đức Bài 36: Sự ... phát triển phong trào công nhân Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp Những đấu tranh a Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp b Các phong trào đấu tranh giai cấp vô sản Phong trào...
 • 18
 • 1,021
 • 0

Bài 36. sự HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN của PHONG TRÀO CÔNG NHÂN

Bài 36. sự HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN của PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
... nông dân, mất ruộng đất làm thuê, thợ thủ công ruộng đất, phải làm thuê công xưởng phá sản trở thành công nhân nhà máy Thợ thủ công phá sản thành công nhân Giai cấp vô sản đời cuối kỷ XVIII trước ... tranh + Thành lập tổ chức cơng đồn, phong + Phá hoại sở vật chất tư sản trào đấu tranh ngày nâng cao với + Thành lập tổ chức công đồn nhiều hình thức phong phú Hoạt động 3: Nhóm  Phong trào đấu ... hình thức đấu tranh cơng nhân buổi đầu? Kết quả? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Phong trào đập phá máy móc, đốt phân xưởng hình thức đấu tranh tự phát giai cấp công nhân...
 • 8
 • 434
 • 0

bài 36: sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

bài 36: sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... XIX? BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX Tên nước Pháp Anh Đức Phong trào đấu tranh - Năm 1831, cơng nhân dệt thành ... tưởng Công nhân mỏ than BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG NHĨM: Nhóm 1: Nêu phong trào đấu tranh giai cấp công nhân Pháp nửa đầu kỉ XIX? Nhóm 2: Nêu phong trào ... công nhân dệt vùng Sơ-lê-din khởi nghĩa, phá huỷ nhà máy Thất bại BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX -Nguyên nhân...
 • 10
 • 218
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... CHƯƠNG III PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (Từ đầu kỉ XIX đến đầu kỉ XX) BÀI 36 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CƠNG NHÂN Sự đời tình ... trào có mục tiêu trị rõ ràng, quần chúng nhân dân ủng hộ rộng rãi - Có tác dụng mở đầu phong trào đấu tranh công nhân Đức BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Phong trào ... giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX - Nguyên nhân thất bại: Nguyên nhân dẫn đến thất bại phong trào cơng nhân thời kì này? BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CƠNG NHÂN 2 .Phong trào...
 • 34
 • 158
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... CHƯƠNG III PHONG TRÀO CÔNG NHÂN ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX Tiết 46 Sự hình thành phát triển phong trào công nhân 1: Sự đời tình cảnh giai cấp vơ sản Những đấu tranh * Sự đời giai cấp ... lớp thành nhóm NI: Nêu phong trào đấu tranh cơng nhân Pháp? NII: Nêu phong trào đấu tranh công nhân Anh? NIII: Nêu phong trào đấu tranh công nhân Đức? NIV: Kết quả, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa ... Sống lao động chết chiến đấu”? Bài tập 2: So sánh phong trào công nhân nửa đầu kỷ XIX phong trào đấu tranh giai đoạn đầu kỷ XIX? * Dặn dò: - Ôn tập chương I +II BÀI GIẢNG ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC...
 • 16
 • 203
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... hạn chế, ý nghĩa BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CƠNG NHÂN Xanh Xi - mơng R Ơ - Oen BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Mặt hạn chế củatrọng ơng cho ... không tưởng: BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CƠNG NHÂN Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX: * Các phong trào đấu tranh: - Ở Pháp: Năm 1831, công nhân dệt Liơng ... phong trào Hiến chương đòi phổ thơng đầu phiếu, tăng lương giảm làm - Ở Đức: Năm 1844, công nhân dệt Sơ-lê-din khởi nghĩa BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CƠNG NHÂN Phong trào...
 • 11
 • 189
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... Bài 36 : Sự hình thành phát triển phong trào công nhân Bài 36 : Sự hình thành phát triển phong trào công nhân 1 .Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp.Những đấu tranh Phong trào đấu tranh ... dẫn tới phong trào đấu tranh công Anh,Pháp,Đức: b Các phong trào đấu tranh lớn công nhân đầu kỉ XIX 2 Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỷ XIX a.Nguyên nhân dẫn tới phong trào đấu ... 2 Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỷ XIX a.Nguyên nhân dẫn tới phong trào đấu tranh công Anh,Pháp,Đức: b Các phong trào đấu tranh lớn công nhân đầu kỉ XIX c Kết quả: -Tất phong...
 • 25
 • 160
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦAtừ PHONG -Ở Anh, năm TRÀO 1836 CÔNG NHÂN diễnđầurathế phong Phong trào đấu tranh giai cấp công- 1848 nhân nửa kỉ XIX trào hiến” chương đòi Kết Phong trào đấu tranh ... Nhóm 2: Trình bày phong trào đấu tranh cơng nhân Anh? Nhóm 3: Nêu diễn biến phong trào đấu tranh công nhân Đức? Nhóm 4: Nhận xét kết quả, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa phong trào trên? ( 1836 ... cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX *Kết quả: tất phong trào đấu tranh công nhân thất bại * Nguyên nhân thất bại: thiếu lãnh đạo đắn, chưa có đường lối trị rõ ràng * Ý nghĩa: đánh đấu trưởng thành công...
 • 17
 • 126
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CƠNG NHÂN Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp Những đấu tranh Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX ... lối trị rõ nhân ràng công Anh, Pháp, Đức thất + Diễn cách tự phát bại? 2 .Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX a/ Nguyên nhân: b/ Phong trào đấu tranh: C/ Nguyên nhân thất bại ... GiẢM BẠI GiỜ LÀM - CHỐNG SỰ HÀ KHẮC CỦA THẤT BẠI CHỦ XưỞNG 2 .Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX a/ Nguyên nhân: b/ Phong trào đấu tranh: C/ Nguyên nhân thất bại + Thiếu lãnh...
 • 23
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 36 sự hình thành và phát triển của phong trào công nhânsự hình thành và phát triển của phong trào công nhânlịch sử hình thành và phát triển của giai cấp công nhânlịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp tư nhân thịnh nguyênlịch sử hình thành và phát triển của tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ vinashinlịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp tư nhân hồng quyểnsơ lược lịch sử hình thành và phát triển của phòng lao động tb amp xhsơ lược lịch sử hình thành và phát triển của phòng lđ tb amp xh huyện khánh vĩnhlịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh đồng tháplịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng công thương việt namtên và địa chỉ lịch sử hình thành và phát triển của quỹ tín dụng nhân dân xã hùng lô thành phố việt trìlịch sử hình thành và phát triển của nhct sông cônglịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng công thương sông cônglịch sử hình thành và phát triển của ngoại thương chi nhánh đắk lắklịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng công thương việt nam chi nhánh thăng longBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)