Tài liệu về : “Kể chuyện lớp 5

Kể chuyện lớp 5 tuần 7

Kể chuyện lớp 5 tuần 7
... mừng các thầy cô về dự giờ, thăm lớp 5B Thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2009Thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2009 Kể chuyện Kể chuyện Kiểm tra bài cũ: Kể lại câu chuyện được chứng kiến hoặc tham ... 2009Thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2009 Kể chuyện Kể chuyện Cây cỏ nước NamCây cỏ nước NamThứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2009Thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2009 Kể chuyện Kể chuyện Tuệ Tĩnh giảng giải cho ... 12 tháng 6 năm 2009 Kể chuyện Kể chuyện Cây cỏ nước Nam góp phần làm cho binh sĩ khoẻ mạnhTuệ Tĩnh và học trò phát triển cây thuốc Nam •Ý nghĩa câu chuyện Ý nghĩa câu chuyện ::Cây cỏ nước...
  • 8
  • 167
  • 0

KỂ CHUYỆN lớp 5

KỂ CHUYỆN lớp 5
... - 2 HS lần lượt kể lại cââu chuyện - Cả lớp nhận xét.3. Giới thiệu bài mới: Hoạt động 1: Giáo viên kể chuyện. - GV kể chuyện lần 1 - HS nghe.- GV kể chuyện lần 2 , vừa kể chuyện vừa chỉ vào ... chuyện trên nháp.- HS kể theo nhóm : + Từng HS trong nhóm kể câu chuyện của mình. + Cả nhóm cùng trao đổi về ý nghóa câu chuyện. - Thi kể chuyện trước lớp - 35- + HS xung phong thi đua kể chuyện ... chuyện. a/ Kể chuyện theo nhóm.- Tổ chức cho 2 HS kể chuyện theo nhóm, trao đổi ý nghóa câu chuyện. -31-- GV theo dõi giúp đỡ những HS yếu.b/ Thi kể trước lớp. - Một số HS thi kể chuyện trước lớp. -...
  • 53
  • 1,696
  • 3

Ke chuyen Lop 5[2].ppt

Ke chuyen Lop 5[2].ppt
... KÓ chuyÖn líp 5 Gi¸o viªn d¹y: PhÝ Hång HuÖ4 tranh dau giu nguyen chuTranh 5, 6ý nghÜa•Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ thiªn nhiªn, kh«ng giÕt h¹i...
  • 13
  • 90
  • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP