KỂ CHUYỆN lớp 5

53 1,706 3 Gửi tin nhắn cho André-Marie Ampère
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/53 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2013, 12:10

TUẦN 1 KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN THEO TRANH: LÝ TỰ TRỌNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu ý nghóa câu chuyện: ca ngợi anh Lý Tự Trọng yêu nước, có lý tưởng, dũng cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang bất khuất trước kẻ thù. 2. Kó năng: - Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh họa, học sinh biết thuyết minh cho mỗi phần tranh bằng 1, 2 câu. Kể toàn bộ từng đoạn và kể toàn bộ câu chuyện. 3. Thái độ: - Giáo dục HS lòng yêu nước, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Tranh minh họa cho truyện (tranh phóng to) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Kiểm tra SGK 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: GV kể chuyện - GV kể chuyện lần 1 – HS lắng nghe và quan sát tranh. - GV viết bảng các nhân vật trong truyện : Lí Tự Trọng , tên đội Tây, mật thám lơ-răng , luật sư. -GV giúp HS hiểu nghóa 1 số từ ngữ : Sáng dạ - Mít tinh - Luật sư - Thành niên - Quốc tế ca - GV kể lần 2 : GV vừa kể vừa chỉ tranh minh họa. * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS kể chuyện , trao đổi về ý nghóa câu chuyện. - 1 HS đọc yêu cầu a) Bài tập 1 - 1 HS đọc yêu cầu của bài. - HS trao dổi đôi bạn ,tìm cho mỗi tranh 1, 2 câu thuyết minh - HS nêu lời thuyết minh cho 6 tranh. - Cả lớp và GV nhận xét treo bảng phụ: lời thuyết minh cho 6 tranh b) Bài 2, 4 - HS đọc yêu cầu của bài. GV : Kể đúng cốt truyện , không cần lặp lại nguyên văn lời GV . Kể xong , trao đổi về ý nghóa của truyện. - HS thi kể chuyện theo nhóm 3 , dựa vào tranh và lời thuyết minh của tranh để kể. ( mỗi em 2 tranh ) -1- - HS kể toàn bộ câu chuyện. - Một số HS kể trước lớp - HS khá giỏi có thể dùng thay lời nhân vật để kể. - Cả lớp nhận xét - GV lưu ý HS : khi thay lời nhân vật thì vào phần mở bài các em phải giới thiệu ngay nhân vật em sẽ nhập vai. * Hoạt động 3: Trao đổi về ý nghóa câu chuyện. - HS trao đổi về ý nghóa ccâu chuyện theo câu hỏi : + Vì sao những người coi ngục gọi anh Trọng là ôngnhỏ ? + Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ? - Đại diện nhóm trình bày - Các nhóm khác nhận xét. - GV nhận xét chốt lại: Người anh hùng dám quên mình vì đồng đội, hiên ngang bất khuất trước kẻ thù. Là thanh niên phải có lý tưởng. * Củng cố , dặn dò. - Về nhà tập kể lại chuyện. - Chuẩn bò :Kể chuyện đã nghe, đã đọc. - Nhận xét tiết học. TUẦN 2 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC 1. Kiến thức: Biết kể bằng lời nói của mình một câu chuyện về các anh hùng danh nhân của đất nước. 2. Kó năng: Hiểu chuyện, biết trao đổi với bạn về nội dung, ý nghóa câu chuyện. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc. II. Chuẩn bò: III. Các hoạt động: 1. Khởi động: 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - 2 HS nối tiếp kể lại câu chuyện về anh Lý Tự Trọng.  GV nhận xét - cho điểm (giọng kể - thái độ). 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề bài. - 2 HS lần lượt đọc đề bài – GV ghi bảng. Đề bài: Hãy kể một câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc về các anh hùng danh nhân ở nước ta. - HS phân tích đề - GV gạch dưới các từ ngữ cần chú ý: được nghe, được đọc, anh hùng danh nhân của nước ta. ) - Yêu cầu HS giải nghóa từ danh nhân ( anh nhân là người có danh tiếng, có công trạng với đất nước, tên tuổi muôn đời ghi nhớ. - 4 HS tiếp nối nhau đọc các gợi ý 1, 2 ,3 , 4/ SGK. - GV kiểm tra phần chuẩn bò của HS. -2- - Lần lượt HS nêu tên câu chuyện em đã chọn. (- Dự kiến: bác só Tôn Thất Tùng , Lương Thế Vinh) * Hoạt động 2: HS kể câu chuyện và trao đổi về nội dung câu chuyện. - HS làm việc theo nhóm. + Từng HS trong nhóm kể câu chuyện của mình - Trao đổi về ý nghóa câu chuyện. + GV lưu ý HS : nếu truyện dài , thì chỉ kể 1, 2 đoạn - Thi kể chuyện trước lớp. + Đại diện nhóm kể câu chuyện - Mỗi em nêu ý nghóa của câu chuyện. + GV treo bảng tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện. - Mỗi HS kể xong , nêu ý nghóa của câu chuyện. - Cả lớp và GV nhận xét , tính điểm theo các tiêu chuẩn : + Nội dung câu chuyện có hay , có mới không ? + Cách kể ( giọng điệu , cử chỉ ) + Khả năng hiểu câu chuyện của người kể. - Cả lớp bình chọn cho câu chuyện hay nhất, bạn kể chuyện hấp dẫn nhất , bạn đặt câu hỏi thú vò nhất. * Củng cố, dặn dò: - Về nhà tập kể lại chuyện cho người thân nghe. - Chuẩn bò: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. - Nhận xét tiết học. TUẦN 3 KỂ CHUYỆN ĐƯC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS kể một câu chuyện có ý nghóa nói về một việc làm tốt của một người mà em biết để góp phần xây dựng đất nước. 2. Kó năng: Kể rõ ràng, tự nhiên. 3. Thái độ: Có ý thức làm việc tốt để góp phần xây dựng quê hương. II. Chuẩn bò: Một số tranh gợi ý việc làm tốt thể hiện ý thức xây dựng quê hương đất nước. III. Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Kể chuyện đã nghe, đã đọc. - HS kể lại câu chuyện mà em đã được nghe, hoặc đã đọc về danh nhân. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh kể chuyện. a/ Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu bài. - 1 HSï đọc đề bài – GV ghi bảng. Đề bài: Kể lại việc làm tốt của một người mà em biết đã góp phần xây dựng quê hương đất nước. -3- - Yêu cầu HS phân tích đề - HS đọc thầm,gạch dưới từ ngữ quan trọng. - HS lần lượt đọc gợi ý trong SGK. - Lưu ý HS : câu chuyện HS kể là câu chuyện em phải tận mắt chứng kiến hoặc những việc chính em đã làm. Có thể HS kể việc làm chưa tốt của bản thân. Từ đó rút ra suy nghó của bản thân và bài học thấm thía cho mình. b/ Gợi ý kể chuyện - 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 gợi ý. - GV treo bảng phụ , lưu ý HS về 2 cách kể chuyện. + Kể câu chuyện có mở đầu, diễn biến , kết thúc. + Giới thiệu người có việc làm tốt: Người ấy là ai ? Người ấy có lời nói , hành động gì đẹp. Em nghó gì về lời nói và hành động của người ấy. - Một số HS tiếp nối nhau giới thiệu câu chuyện mỉnh chọn kể. - HS viết nháp dàn ý câu chuyện. (Mở đầu - Diễn biến - Kết thúc). * Hoạt động 2: HS thực hành kể chuyện. a/ Thực hành kể chuyện trong nhóm. - Dựa vào dàn ý, HS kể câu chuyện của mình cho nhóm nghe và trao đổi ý nghóa câu chuyện. - GV theo dõi từng nhóm để uốn nắn - sửa chữa. b/ Thực hành kể chuyện trước lớp. - Một số HS thi kể câu chuyện của mình trước lớp.( GV chú ý mời HS ở các trình độ khác nhau) - Mỗi HS kể xong , có thể hỏi bạn về nội dung , ý nghóa câu chuyện. - Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá. * Hoạt động 3 : Củng cố ,dặn dò - Kể lại câu chuyện cho người thân nghe. - Chuẩn bò: Tiếng vó cầm ở Mó Lai - Nhận xét tiết học. TUẦN 4 TIẾNG VĨ CẦM Ở MĨ LAI I. Mục tiêu: I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Dựa vào băng phim đã xem, lời kể của giáo viên và những hình ảnh minh họa. Học sinh tìm được lời thuyết minh cho mỗi hình ảnh. Biết sáng tạo câu chuyện theo lời nhân vật. 2. Kó năng: Kể chuyện rõ ràng, tự nhiên. Hiểu được ý nghóa câu chuyện: ca ngợi hành động dũng cảm của những người lính Mỹ có lương tri đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 3. Thái độ: Ghét chiến tranh, yêu chuộng hòa bình. II. Chuẩn bò: Các hình ảnh minh họa bằng phim trong. III. Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát -4- 2. Bài cũ: - HS kể lại câu chuyện mà em đã được chứng kiến, hoặc đã tham gia. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: - Giáo viên kể chuyện. - GV kể chuyện lần 1: GV vừa kể vửa chỉ các dòng chữ ghi ngày , tháng , tên riêng , kèm chức vụ, công việc của những người lính mó : + 16/3/1968 + Mai-cơ: cựu chiến binh + Tôm-xơn: chỉ huy đội bay + Côn-bơn: xạ thủ súng máy + An-drê-ốt-ta: cơ trưởng + Hơ-bớt: anh lính da đen + Rô-nan: một người lính bền bỉ sưu tầm tài liệu về vụ thảm sát. - Giáo viên kể lần 2 - Minh họa và giới thiệu tranh và giải nghóa từ. - HS vừa nghe kể vừa nhìn các hình ảnh minh họa. * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh kể chuyện, trao đổi ý nghóa câu chuyện. - Kể chuyện theo nhóm + HS kể từng đoạn của câu chuyện theo nhóm ( mỗi nhóm 3 tấm ảnh ) + Một HS kể toàn truyện. + Cả nhóm trao đổi về nội dung , ý nghóa câu chuyện. - Thi kể trước lớp. + Một số HS kể trước lớp + HS trao đổi về ý nghóa câu chuyện theo câu hỏi : - Chuyện giúp bạn hiểu gì ? Bạn có suy nghó gì về chiến tranh ? * Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò. - HS về kể lại truyện cho người thân nghe. - Chuẩn bò: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Nhận xét tiết học. TUẦN 5 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE HOẶC ĐÃ HỌC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết kể bằng lời nói của mình một câu chuyện đã đựơc nghe và đã được đọc đúng với chủ điểm hòa bình. - Hiểu nội dung và ý nghóa câu chuyện. 2. Kó năng: Kể tự nhiên, rõ ràng, giọng kể phù hợp với từng nhân vật. 3. Thái độ: Yêu hòa bình, có ý thức đoàn kết với tập thể lớp. II. Chuẩn bò: -Thầy: Sách, truyện ngắn với chủ điểm hòa bình - Trò : Sách, truyện ngắn với chủ điểm hòa bình -5- III. Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: - 2 học sinh nối tiếp kể lại câu chuyện “Tiếng vó cầm ở Mó Lai” 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hiểu yêu cầu của giờ học - 1 học sinh đọc đề bài - Học sinh gạch dưới những từ ngữ quan trọng trong đề bài. - Đề bài: Hãy kể một câu chuyện đã được nghe hoặc đã được đọc về chủ điểm hòa bình. - GV hướng dẫn HS hiểu đúng yêu cầu đề bài - Cả lớp đọc thầm toàn bộ phần đề bài và phần gợi ý - Truyện tham khảo - lần lượt HS nêu lên câu chuyện em sẽ kể - Nhắc các em chú ý kể chuyện theo trình tự: + Giới thiệu với các bạn tên câu chuyện em chọn kể; cho biết em đã nghe, đọc truyện đó ở đâu, vào dòp nào. + Phần kể chuyện đủ 3 phần : mở đầu, diễn biến, kết thúc. + Kể tự nhiên, cố thể kết hợp động tác, điệu bộ cho câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn. * Hoạt động 2: HS thực hành kể và trao đổi ý nghóa câu chuyện. - GV hướng dẫn HS thi kể chuyện theo nhóm. - HS làm việc theo nhóm - Từng HS kể câu chuyện của mình. - Trao đổi về ý nghóa câu chuyện - Đại diện nhóm kể chuyện (Động tác, điệu bộ, giọng kể) - Nêu ý nghóa của câu chuyện - Nhận xét, tính điểm về nội dung, ý nghóa của câu chuyện * Hoạt động 3: Củng cố ,dặn dò - Bình chọn bạn kể chuyện hay nhất. - Chuẩn bò: Kể lại câu chuyện em đã là thể hiện tình hữu nghò giữa nhân dân ta và nhân dân các nước. - Nhận xét tiết học. TUẦN 6 KỂ CHUYỆN ĐƯC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nắm rõ nội dung câu chuyện cần kể và ý nghóa của câu chuyện. 2. Kó năng: Biết chọn một câu chuyện các em đã tận mắt chứng kiến hoặc một việc chính em đã làm để thể hiện tình hữu nghò giữa nhân dân ta với -6- nhân dân các nước. Biết sắp xếp các tình tiết, sự kiện thành một câu chuyện (cốt chuyện, nhân vật). Kể lại câu chuyện bằng lời nói của mình. 3. Thái độ: Giáo dục HS biết trân trọng và vun đắp tình hữu nghò giữa nhân dân ta với nhân dân các nước bằng những việc làm cụ thể. II. Chuẩn bò: - GV : Một số cốt truyện để gợi ý nếu HS không xác đònh được nội dung cần kể. III. Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: - Kể câu chuyện đã nghe, đã đọc về chủ điểm hòa bình. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu đề bài - HS đọc đề bài – Cả lớp theo dõi SGK. - GV ghi đề lên bảng - Gạch dưới những từ quan trọng đề “Kể lại câu chuyện mà em biết đã chứng kiến hoặc tham gia nói lên tình hữu nghò giữa nhân dân ta với nhân dân các nước”. - HS đọc gợi ý 1/ SGK 57 - Một số HS nối tiếp nhau giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể. - GV hướng dẫn HS lập dàn ý câu chuyện đònh kể. - HS lập dàn ý ra nháp - Một số HS trình bày dàn ý. * Hoạt động 2: Thực hành kể chuyện trong nhóm - HS nhìn vào dàn ý đã lập , kể câu chuyện của mình trong nhóm, cùng trao đổi về ý nghóa câu chuyện - Giáo viên đến từng giúp đỡ, uốn nắn. * Hoạt động 3: Thực hành kể chuyện. - 1 HS khá, giỏi kể câu chuyện của mình trước lớp. - HS các nhóm cử đại diện kể trước lớp. - Sau mỗi lần kể , GV hoặc HS đặt câu hỏi cho bạn ( nội dung , ý nghóa câu chuyện ) - Cả lớp nhận xét theo các tiêu chuẩn : + Nội dung câu chuyện có hay không ? + Cách kể : giọng điệu , cử chỉ. - Cả lớp bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất , đặt câu hỏi hay nhất. * Hoạt động 4 : Củng cố , dặn dò - Tập kể câu chuyện cho người thân nghe. - Chuẩn bò: Cây cỏ nước Nam - Nhận xét tiết học. -7- TUẦN 7 CÂY CỎ NƯỚC NAM I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh họa trong SGK. Học sinh kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện với giọng kể tự nhiên. 2. Kó năng: Hiểu được ý nghóa câu chuyện: Câu chuyện là một lời khuyên con người hãy yêu quý thiên nhiên, chăm chút từng ngọn cỏ, lá cây. Chúng thật quý và hữu ích nếu chúng ta biết nhìn ra giá trò của nó. 3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ thiên nhiên bằng những hành động cụ thể như không xả rác bừa bãi, bứt, phá hoại cây trồng, chăm sóc cây trồng . II. Chuẩn bò: - GV : Bộ tranh phóng to trong SGK, một số cây thuốc nam: tía tô, ngải cứu, cỏ mực. III. Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: - 2 HS kể lại câu chuyện mà em đã được chứng kiến, hoặc đã tham gia. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Giáo viên kể toàn bộ câu chuyện dựa vào bộ tranh. - GV kể chuyện lần 1 . - GV kể chuyện lần 2 - Minh họa, giới thiệu tranh. - GV viết lên bảng tên một số cây thuôc1 nam : sâm nam . đinh lăng, cam thảo nam và giúp HS hiểu các ừ ngữ : trưởng tràng , dược sơn. - HS lắng nghe và quan sát tranh. * Hoạt động 2: GV hướng dẫn kểchuyện , trao đổi về ý nghóa câu chuyện. - HS đọc yêu cầu 1, 2, 3 của bài tập. - HS kể chuyện theo nhóm 3 ( mỗi em kể 2 tranh ). - Một số HS thi kể trước lớp từng đoạn câu chuyện theo tranh. - Thi kể toàn bột câu chuyện. - Cả lớp bình chọn người kể hay nhất. - HS thảo luận ý nghóa câu chuyện theo gợi ý : + Câu chuyện giúp các em hiểu điều gì? ( Ca ngợi danh y Tuệ Tónh đã biết yêu quý những cây cỏ trên đất nước, hiểu giá trò của chúng, biết dùng chúng để chữa bệnh. ) + Em hãy nêu tên những loại cây nào dùng để làm thuốc? - Dự kiến: + Ăên cháo hành giải cảm + Lá tía tô giải cảm + Nghệ trò đau bao tử -8- - HS phát biểu ý kiến - Cả lớp nhận xét. * Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - Về nhà tập kể lại chuyện cho người thân nghe. - Chuẩn bò : Kể chuyện đã nghe đã đọc. - Nhận xét tiết học. TUẦN 8 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hiểu nội dung, ý nghóa câu chuyện. 2. Kó năng: Biết kể bằng lời nói của mình một câu chuyện đã được nghe và đã được đọc nói về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Biết trao đổi với các bạn ý nghóa truyện. 3. Thái độ: Ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường xung quanh. II. Chuẩn bò: - GV : Câu chuyện về con người với thiên nhiên (cung cấp cho học sinh nếu các em không tìm được). III. Các hoạt động : 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Cây cỏ nước Nam - Học sinh kể lại chuyện – Nêu ý nghóa 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1 : HDHS hiểu đúng yêu cầu của đề. - HS đọc đề bài – GV ghi bảng, gạch dưới những chữ quan trọng trong đề bài. Đề: Kể một câu chuyện em đã được nghe hay được đọc nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên. - HS đọc gợi ý 1 , 2 , 3 trong SGK/79. GV : Nhựng truyện nêu ở gợi ý , là những truyện đã học , có tác dụng giúp các em hiểu yêu cầu của đề bài . Các em HS yếu có thể kể chuyện trong SGK còn các em khác cần kể chuyện ngoài SGK. - Cả lớp đọc thầm gợi ý và tìm cho mình câu chuyện đúng đề tài, sắp xếp lại các tình tiết cho đúng với diễn biến trong truyện. - Hướng dẫn để HS tìm đúng câu chuyện. - Lần lượt HS nối tiếp nhau nói trước lớp tên câu chuyện sẽ kể. - Nhận xét chuyện các em chọn có đúng đề tài không? * Gợi ý : - Giới thiệu với các bạn tên câu chuyện (tên nhân vật trong chuyện) em chọn kể; em đã nghe, đã đọc câu chuyện đó ở đâu, vào dòp nào. - Kể diễn biến câu chuyện - Nêu cảm nghó của bản thân về câu chuyện. * Chú ý kể tự nhiên, có thể kết hợp động tác, điệu bộ cho câu chuyện thêm sinh động. -9- * Hoạt động 2: Thực hành kể và trao đổi về nội dung câu chuyện. * GV lưu ý HS : kể tự nhiên, có thể kết hợp động tác, điệu bộ cho câu chuyện thêm sinh động. Chuyện dài , kể 1 , 2 đoạn. - HS kể theo cặp, trao đổi về nhân vật , chi tiết , ý nghóa chuyện. - GV quan sát , uốn nắn , giúp đỡ HS. - Đại diện nhóm kể chuyện hoặc chọn câu chuyện hay nhất cho nhóm sắm vai kể lại trước lớp. - Trả lời câu hỏi của các bạn về nội dung, ý nghóa của câu chuyện sau khi kể xong. - Lớp trao đổi, tranh luận - Nhận xét, tính điểm về nội dung, ý nghóa câu chuyện, khả năng hiểu câu chuyện của người kể. * Hoạt động 3: Củng cố ,dặn dò - HS về nhà tập kể lại truyện. - Chuẩn bò : Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. - Nhận xét tiết học. TUẦN 9 KỂ CHUYỆN ĐƯC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nắm nội dung cần kể (1 lần được đi thăm cảnh đẹp). 2. Kó năng: Biết kể lại một cảnh đẹp em đã tận mắt nhìn thấy – cảnh đẹp ở đòa phương em hoặc ở nơi khác. - Biết kể theo trình tự hợp lý, làm rõ các sự kiện, bộc lộ được suy nghó, cảm xúc của mình. - Lời kể rành mạch, rõ ý. Bước đầu biết lựa chọn từ ngữ chính xác, có hình ảnh và cảm xúc để diễn tả nội dung. 3. Thái độ: Yêu quê hương – đất nước từ yêu những cảnh đẹp quê hương. II. Chuẩn bò: + GV: Sưu tầm những cảnh đẹp của đòa phương. III. Các hoạt động: 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - Kể lại chuyện em đã được nghe, được đọc nói về mối quan hệ giữa con người với con người. 3. Giới thiệu bài mới: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh kể chuyện. Đề bài: Kể chuyện về một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở đòa phương em hoặc ở nơi khác. - HS đọc đề bài – GV ghi bảng . Đề bài: Kể chuyện về một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở đòa phương em hoặc ở nơi khác. -10- [...]... của câu chuyện. v Hoạt động 3 : HS kể chuyện và trao đổi về nội dung câu chuyện. - HS kể chuyện theo cặp và trao đổi về ý nghóa câu chuyện. - GV hướng dẫn , giúp đỡ HS yếu.- Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp. - GV ghi tên HS và câu chuyện HS kể để cả lớp nhận xét, bình choïn.-20- - GV theo dõi giúp đỡ những HS yếu.b/ Thi kể trước lớp. - Một số HS thi kể chuyện trước lớp. - Sau mỗi câu chuyện, ... - HS vừa nghe kể vừa nhìn các hình ảnh minh họa.* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh kể chuyện, trao đổi ý nghóa câu chuyện. - Kể chuyện theo nhóm + HS kể từng đoạn của câu chuyện theo nhóm ( mỗi nhóm 3 tấm ảnh )+ Một HS kể toàn truyện.+ Cả nhóm trao đổi về nội dung , ý nghóa câu chuyện. - Thi kể trước lớp. + Một số HS kể trước lớp + HS trao đổi về ý nghóa câu chuyện theo câu hỏi : - Chuyện giúp bạn... thiệu câu chuyện mỉnh chọn kể. - HS viết nháp dàn ý câu chuyện. (Mở đầu - Diễn biến - Kết thúc). * Hoạt động 2: HS thực hành kể chuyện. a/ Thực hành kể chuyện trong nhóm. - Dựa vào dàn ý, HS kể câu chuyện của mình cho nhóm nghe và trao đổi ý nghóa câu chuyện. - GV theo dõi từng nhóm để uốn nắn - sửa chữa. b/ Thực hành kể chuyện trước lớp. - Một số HS thi kể câu chuyện của mình trước lớp. ( GV chú... HS kể chuyện và tìm hiểu ý nghóa câu chuyện. - 1 HS đọc thành tiếng yêu cầu trong SGK.a/ Kể chuyện theo cặp.♦Yêu cầu 1: Kể từng đoạn câu chuyện - GV nhắc nhở HS chú ý kể những ý cơ bản của câu chuyện không cố nhớ để lặp lại nguyên văn từng lời kể của thầy cô. - Cho HS tập kể trong nhóm.- Từng cặp HS trao đổi, kể lại từng đoạn truyện theo tranh.b/ Kể trước lớp. - Tổ chức cho HS thi đua kể chuyện. -... xưng hô “tôi”- Mỗi HS trong nhóm kể từng đoạn chuyện, tiếp nối nhau kể hết chuyện dựa theo lời kể của thầy (cô) và tranh minh hoạ.- Một vài HS nhập vai mình là Tôm Chíp, kể toàn bộ câu chuyện. - HS thi kể chuyện . Mỗi HS kể xong đều cùng các bạn trao đổi , ñoái thoaïi.-48- Thứ năm ngày13 tháng12 năm2007TUẦN 15 KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE HOẶC ĐÃ ĐỌC Đề bài : Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói... trình bày dàn ý trước lớp. a/ Kể chuyện trong nhóm.- Theo dàn ý đã lập, HS kể chuyện theo nhóm đôi và trao đổi ý nghóa câu chuyện. - GV đến từng nhóm theo dõi , giúp đỡ , uốn nắn.b/ Thi kể trước lớp. - Đại diện nhóm kể chuyện trước lớp - Nêu câu hỏi chất vấn người kể. - Cả lớp và GV nhận xét, tính điểm, bình chọn người kể chuện hay nhất.v Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò.- HS về kể lại truyện cho người... đoạn của câu chuyện. - GV góp ý, bổ sung nhanh cho HS .- Yêu cầu HS chia nhóm nhỏ tập kể từng đoạn câu chuyện và trao đổi ý nghóa của câu chuyện - HS chia thành nhóm tập kể chuyện cho nhau nghe. Sau đó trao đổi về ý nghóa của câu chuyện. b/ Thi kể chuyện trước lớp. - GV mời đại diện các nhóm thi kể toàn bộ câu chuyện dựa vào tranh và lời thuyết minh tranh.- Một số HS thi kể toàn bộ câu chuyện. -33-... trưởng hướng cho từng bạn kể trong nhóm - Các bạn trong nhóm sửa sai cho bạn - Thảo luận nội dung, ý nghóa câu chuyện. - Thi kể trước lớp + HS tiếp nối nhau kể trướng lớp. + GV ghi tên HS thi kể , tên câu chuyện của HS , để cả lớp nhận xét, bình chọn.- Mỗi HS kể xong , tự nói suy nghó của mình về không khí gia đình.- Cả lớp và GV nhận xét , bình chọn câu chuyện hay nhất người kể hay nhất.v Hoạt động... trong chuyện) em chọn kể; em đã nghe, đã đọc câu chuyện đó ở đâu, vào dịp nào. - Kể diễn biến câu chuyện - Nêu cảm nghó của bản thân về câu chuyện. * Chú ý kể tự nhiên, có thể kết hợp động tác, điệu bộ cho câu chuyện thêm sinh động. -9- * Hoạt động 2: Thực hành kể và trao đổi về nội dung câu chuyện. * GV lưu ý HS : kể tự nhiên, có thể kết hợp động tác, điệu bộ cho câu chuyện thêm sinh động. Chuyện. .. thể kể chuyện trong SGK còn các em khác cần kể chuyện ngoài SGK. - Cả lớp đọc thầm gợi ý và tìm cho mình câu chuyện đúng đề tài, sắp xếp lại các tình tiết cho đúng với diễn biến trong truyện. - Hướng dẫn để HS tìm đúng câu chuyện. - Lần lượt HS nối tiếp nhau nói trước lớp tên câu chuyện sẽ kể. - Nhận xét chuyện các em chọn có đúng đề tài không? * Gợi ý : - Giới thiệu với các bạn tên câu chuyện . không ? + Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ? - HS kể theo cặp - Đại diện kể tiếp câu chuyện -13- - GV kể tiếp đoạn 5 của câu chuyện. c/ Kể cả câu chuyện - Trao. động 3: Thực hành kể chuyện. - 1 HS khá, giỏi kể câu chuyện của mình trước lớp. - HS các nhóm cử đại diện kể trước lớp. - Sau mỗi lần kể , GV hoặc HS đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: KỂ CHUYỆN lớp 5, KỂ CHUYỆN lớp 5, KỂ CHUYỆN lớp 5

Bình luận về tài liệu ke-chuyen-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP