Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
... điểm Cộng mục IV V ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ KHI THAM GIA CÔNG TÁC CÁN BỘ LỚP, CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG HOẶC SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH TRONG HỌC TẬP, RÈN LUYỆN (10 điểm) - ... kiến giáo viên chủ nhiệm lớp: …………………………………………………………………………………………… ngày / /20 Giáo viên chủ nhiệm (ký tên ghi rõ họ tên) Lưu ý: tiến hành đánh giá điểm tiêu chí theo quy chế đánh giá ... điểm - Đạt thành tích học tập, rèn luyện (được tặng khen, giấy khen, chứng nhận, thư khen cấp) điểm Cộng mục V Tổng số điểm A Sinh viên tự xếp loại: ngày / /20 Sinh viên (ký tên ghi rõ họ tên)...
 • 2
 • 883
 • 3

Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội)

Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội)
... Tốt: 2; Khá: 1) - Là thành viên tích cực Câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao lớp, Khoa/ Viện, Trường Tổng mục V 10 Tổng toàn 100 Nội, ngày tháng năm 20 Chữ ký sinh viên GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM/ CỐ ... thay đổi - Có hành động dũng cảm cứu người tận tình giúp đỡ bạn học tập, sinh hoạt sống Tổng mục IV 15 V Về công tác phụ trách đoàn thể, xã...
 • 2
 • 2,009
 • 14

Xây dựng chương trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo từng kỳ học,năm học

Xây dựng chương trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo từng kỳ học,năm học
... đào tạo Giáo viên quản sinh Giáo viên Quản sinh Phòng tài vụ Kết thu học phí BCH Đoàn trường Bản hoạt động PT Bản tự đành giá SV Sinh viên Giáo viên quản sinh Giáo viên quản sinh Bản đánh giá hội ... Yêu cầu tự đánh giá rèn luyện theo mẫu Tự đánh giá kết rèn luyện xếp loại Tổng hợp kết tự đánh giá SV Tổng kết đưa đánh giá chung Cập nhật đánh giá hội đồng Phòng đào tạo DS Sinh Viên khoá Phòng ... Kq đánh giá SINH VIÊN Báo Kq đánh giá Danh sách SV HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN Bản tự đánh giá TT phản hồi PHÒNG ĐÀO TẠO Kết học tập Báo Kq đánh giá PHÒNG TÀI VỤ DS SV thiếu học phí Kết...
 • 18
 • 920
 • 4

bài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống dự án đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên của trường đhdl hải phòng

bài tập lớn môn học phân tích thiết kế hệ thống dự án đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên của trường đhdl hải phòng
... Kq đánh giá SINH VIÊN Báo cáo BT Báo Kq đánh giá SINH VIÊN Bản tự đánh giá TT phản hồi TT phản hồi Báo Kq đánh giá Danh sách SV HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO Kết học tập ... DÕI RÈN LUYỆN D4 Danh sách SV D5 TT phản hồi 1.3 Bản tự đánh giá SINH VIÊN 1.1 THU BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ SV D6 TT phản hồi 1.4 Y/c đánh giá ĐÁNH GIÁ, RÈN LUYỆN D7 12 Bài Tập Lớn Môn Phân Tích Thiết Kế ... đành giá SV Sinh viên Giáo viên quản sinh Giáo viên quản sinh Bản đánh giá hội đồng Yêu cầu báo cáo cuối năm BCH Đoàn trường, Phòng = đào tạo, phòng tài vụ Bản đánh giá rèn luyện Hồ sơ Gửi đánh giá...
 • 18
 • 880
 • 3

Biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở trường đại học Thủy Lợi

Biện pháp quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở trường đại học Thủy Lợi
... xác định Cấu trúc hệ thống quản đợc thể sơ đồ sau S 1: Cu trỳc h thng qun 13 Công cụ quản Chủ thể quản Đối tợng quản Mục tiêu quản Phơng pháp quản 1.2.2 Khỏi nim ỏnh giỏ ... vy, theo ngha rng, qun l hot ng cú mc ớch ca ngi Qun vi t cỏch l mt hnh ng, cú th nh ngha: Quản tác động có tổ chức, có hớng đích chủ thể quản tới đối tợng quản nhằm đạt mục tiêu ... động số đơn vị, quan Quản trông coi, giữ gìn theo dõi việc gì" [10, tr 1288] Các tác giả Hà Thế Ngữ Đặng Vũ Hoạt cho rằng: "Quản trình định hớng, trình có mục tiêu, quản hệ thống nhằm đạt...
 • 150
 • 575
 • 2

Một số biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đại học Y dược Tp. HCM

Một số biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Đại học Y dược Tp. HCM
... 1.2.4.2 Biện pháp quản công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Biện pháp quản công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên việc người quản sử dụng chức quản lý, công cụ quản lý, phương ... cứu: Quản công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp quản công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP .HCM Giả thuyết khoa học ... giá kết rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược TP .HCM Chương 3: Một số biện pháp quản công tác đánh giá kết rèn luyện cho sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 6 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN...
 • 128
 • 285
 • 0

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện ppt

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện ppt
... v/v đánh giá kết Rèn luyện) - HS-SV có kết Học tập Trung bình xếp loại Rèn luyện cao TB Khá - HS-SV có kết Học tập Kém xếp loại Rèn luyện cao Trung bình - HS-SV bị Kỷ luật Khiển trách xếp loại Rèn ... Trang ĐIỂM ĐIỂM (Do HS-SV Tự đánh giá) NỘI DUNG (Do tập thể lớp đánh giá) V Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA PHỤ TRÁCH LỚP, CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC KHÁC TRONG NHÀ ... loại Rèn luyện cao Trung bình - HS-SV bị Kỷ luật Khiển trách xếp loại Rèn luyện Yếu - HS-SV bị Kỷ luật Cảnh cáo xếp loại Rèn luyện Kém A CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI ………TỐT………………… Ngày …24… tháng …2……….năm...
 • 3
 • 640
 • 3

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
... tự đánh giá, nộp cho lớp trưởng (riêng sinh viên chưa làm đồ án Tốt nghiệp toàn khóa, trả nợ môn nộp cho trợ lý khoa) Sinh viên không nộp phiếu này, nhận kết rèn luyện xếp loại rèn luyện Kém Sinh ... loại rèn luyện Kém Sinh viên không tham dự buổi họp đánh giá bị hạ bậc rèn luyện; - Sinh viên bị kỷ luật mức Khiển trách (có Quyết định Hiệu trưởng) học kỳ, phân loại kết rèn luyện không vượt loại ... tiêu chí đánh giá TT Khung Tự đánh giá 5.3 Hỗ trợ tham gia vào hoạt động chung lớp, tập thể, Khoa, Bộ môn tổ chức khác trường Lớp đánh giá 5.4 Người học đạt thành tích đặc biệt học tập, rèn luyện...
 • 4
 • 410
 • 0

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện (Đại học Đồng Tháp)

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện (Đại học Đồng Tháp)
... Nếu cán lớp, Đoàn vào kết thi đua tập thể lớp theo qui đònh bảng đây: Xếp loại Chức vụ Cấp trưởng Cấp phó Xuất sắc Tốt Khá 10 Trung bình TỔNG CỘNG: Kết luận Hội đồng đánh giá cấp khoa: 100 ... giúp người, cứu người Có mối quan hệ tốt lớp, trường, không gây đoàn kết, thân có tác dụng tích cực tập thể 2 V- Đánh giá ý thức kết tham gia phụ trách lớp sinh viên, đoàn thể tổ chức khác Nhà trường ... truyền vận động công tác phòng chống tệ nạn xã hội (Vi phạm lần trừ điểm) IV - Đánh giá phẩm chất công dân quan hệ với cộng đồng (0 – 15 điểm) Chấp hành tốt chủ trương, sách pháp luật Nhà nước Tích...
 • 2
 • 292
 • 0

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (Trường đại học Phương Đông)

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (Trường đại học Phương Đông)
... Mẫu 1B ngày 28/11/2011 Điểm Nội dung đánh giá Điểm chuẩn Sinh viên tự đánh giá Tập thể lớp đánh giá ợc (vận dụng cho điểm theo Bảng 1) Bảng 1: Loại Chức vụ Lớp trởng ... chủ nhiệm CLB Xuất sắc Tốt Khá Trung bình 10 8 Điểm kết luận Hội đồng đánh giá cấp Khoa: Điểm rèn luyện - Xếp hạng: Chữ ký sinh viên Chủ nhiệm lớp Hội đồng cấp Khoa -2- Hội đồng cấp...
 • 2
 • 341
 • 1

Thông tư 16 2015 TT-BGDĐT Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Thông tư 16 2015 TT-BGDĐT Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
... sở giáo dục đại học bảo lưu kết rèn luyện sở giáo dục đại học học sở giáo dục đại học tiếp tục đánh giá kết rèn luyện học kỳ Điều 11 Quy trình đánh giá kết rèn luyện Người học vào kết rèn luyện ... dụng người học đào tạo trình độ đại học hệ quy đại học, học viện, trường đại học (sau gọi chung sở giáo dục) Điều Nguyên tắc đánh giá kết rèn luyện người học Thực nghiêm túc quy trình tiêu chí đánh ... người học đào tạo trình độ đại học hệ quy (sau gọi chung người học) , bao gồm: Đánh giá kết rèn luyện khung điểm; phân loại quy trình đánh giá; tổ chức đánh giá sử dụng kết quả; tổ chức thực Quy chế...
 • 9
 • 98
 • 0

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm trung ương

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm trung ương
... chung v ca sinh viờn v ging viờn tham gia tr li phiu kho sỏt 2.3 Thc trng vic ỏnh giỏ kt qu hc ca sinh viờn trng Cao ng S phm Trung ng 2.5 Kt lun chng Chng 3: Mt s bin phỏp nhm nõng cao hiu qu ... Bng 2.3 S nm kinh nghim ging dy Bng 2.4 T l sinh viờn nam v sinh viờn n tớnh theo khoa Bng 2.5 tui ca sinh viờn tham gia kho sỏt Sinh viờn nm th v sinh viờn nm th c kho sỏt theo Bng 2.6 tng khoa ... cỏc trng i hc v cao ng Chớnh vỡ th, cỏc nc trờn th gii u cụng tỏc nghiờn cu vic ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh, sinh viờn Mt s nc cũn liờn kt t chc iu tra v kt qu hc ca hc sinh, sinh viờn v so sỏnh...
 • 157
 • 1,672
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên uehđánh giá kết quả rèn luyện của sinh viênbảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viênphiếu đánh giá kết quả rèn luyện học sinhphiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viênmẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyệnmẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viênđánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viênđánh giá kết quả rèn luyện của hssvđánh giá kết quả rèn luyện của học sinhtiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của hssvquy trình đánh giá kết quả rèn luyện của hssvphiếu đánh giá kết quả rèn luyệnphiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viênquy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viênNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ