Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... phương Tây Sau chiến tranh giới thứ nhất, với ảnh hưởng cách mạng tháng Muời, tổn thất nặng nề chiến tranh nước đế quốc nước đế quốc tiến hành sách khai thác bó lột thuộc địa Điều tác động mạnh ... đời sớm Đông Nam - Phong trào đấu tranh Lào Campuchia phát triển mạnh mẽ thời kỳ 192 5-1 926 hình thức đấu tranh vũ trang - Cuộc cách mạng Xiêm năm 1932 cách mạng độc lập dân tộc - Dặn dò: - Trả ... đấu tranh tự giải phóng - Những tác động ảnh hưởng cách mạng tháng Muời làm cho phong trào cách mạng nước thuộc địa phát triển mạnh mẽ mang màu sắc * Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân: - GV: Sau Chiến...
 • 13
 • 8,663
 • 37

bài giảng lịch sử 11 bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

bài giảng lịch sử 11 bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
... lập dân tộc Đông Nam Á hai chiến tranh giới (191 8- 1939) ? 2/ Nêu diễn biến phong trào độc lập dân tộc In-đô-nê-xi-a thập niên 20 kỉ XX ? III Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp Lào Campuchia ... phân tán • Từ tháng 10/1930 Đảng CS Đông Dương bí Liên minh chiến đấu chống Pháp nhân mật xây dựng tổ chức sở Đảng Lào dân ba nước Đông Dương thể Cam-pu-chia kiện ? • Sau kiện 193 0-1 931 Việt Nam ... chung? + Thời gian hai đấu tranh giới, phong trào đấu tranh phát triển mạnh + Đều giai cấp tư sản lãnh đạo + Đều đấu tranh phương pháp hòa bình V Cuộc cách mạng năm 1932 Xiêm (Thái Lan) Đặc điểm...
 • 12
 • 4,847
 • 2

Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... I TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1.Tình hình kinh tế - trò - xã hội a.Kinh tế - Là thò trường ... S Việt Nam, Malaixia, Xiêm ( Thái Lan ), Philippin + Các phong trào đấu tranh vũ trang đảng cộng sản lãnh đạo : - Khởi nghóa vũ trang Inđônêxia 1926 -1927 - Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 ... DÂN TỘC Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á • 1.Inđônêxia • - 1926 -1927 Đ C S Inđônêxia lãnh đạo khởi nghóa vũ trang Giava Xumantơra - 1927 Đảng dân tộc Inđônêxia (đứng đầu Xuhactô) • lãnh đạo cách mạng -...
 • 5
 • 1,854
 • 11

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pot

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pot
... nhân ngày đông - Ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga phong trào cách mạng giới sau chiến tranh TG I tác động đến ĐNA Khái quát phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á - Sau chiến tranh giới thứ nhất, ... phát xít III PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP Ở LÀO VÀ CAM-PU-CHIA - Sau chiến tranh TG I sách khai thác thuộc địa TD Pháp làm bùng nổ phong trào đấu tranh nước Đông Dương - Ở Lào khởi nghĩa ... tranh vũ trang chống Pháp diễn mạnh mẽ - Sự đời ĐCS Đông Dương mở thời kỳ phát triển cách mạng Đông Dương - Trong năm 1936-1939 Mặt trận dân chủ Đông Dương đời tập hợp đông đảo nhân dân đấu tranh, ...
 • 7
 • 856
 • 1

đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... tranh vũ trang chống Pháp diễn mạnh mẽ - Sự đời ĐCS Đông Dương mở thời kỳ phát triển cách mạng Đông Dương - Trong năm 1936-1939 Mặt trận dân chủ Đông Dương đời tập hợp đông đảo nhân dân đấu tranh, ... TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP Ở LÀO VÀ CAM-PU-CHIA - Sau chiến tranh TG I sách khai thác thuộc địa TD Pháp làm bùng nổ phong trào đấu tranh nước Đông Dương - Ở Lào khởi nghĩa Ông Kẹo Com-mađan, Chậu ... bị đàn áp, Đảng Dân tộc bị đặt vòng pháp luật - Cuối năm 30, Đảng cộng sản Đảng Dân tộc kết hợp thành lập Liên minh trị Inđônêxia chống phát xít III PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP Ở LÀO...
 • 2
 • 1,180
 • 6

Bài Giảng Tình Hình Các Nước Tư Bản Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918-1939)

Bài Giảng Tình Hình Các Nước Tư Bản Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918-1939)
... CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) 1.THIẾT LẬP TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI THEO HỆ THỐNG VECXAI-OASINHTƠN 1.THIẾT LẬP TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI ... Mục đích: Nội dung: +Sau chiến +Lập lại +Mang lại tranh trật tự hệ quyền lợi Quan hòa bình giới thứ giới giữa các cho nước TB nước thắng gian này +Do sở thời trận nước thắng chỉ quyền là ... 1929-1933? NHÓM IV: CÁC NƯỚC TƯ BẢN ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ THOÁT KHỎI KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 1929-1933? CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GiỚI 1929-1933 NG.NHÂN - Do phát triển kinh tế không nước TBCN - Do sản xuất...
 • 14
 • 231
 • 0

Bài 16: Các nước ĐNA giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 16: Các nước ĐNA giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
... «- nª - Brun©y xi -a §«ng Ti Mo L­ỵc ®å c¸c n­íc §«ng Nam ¸ LƯỢC ĐỜ ĐƠNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI Hương Cảng (A) Ma Cao (B) Lào (P) Miến Điện (A) VIỆT NAM (P) Campuchia ... NỘI DUNG Tình hình nước ĐNÁ sau CTTG I Phong trào ĐLDT Inđônêxia Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp Lào Campuchia Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh Mã Lai Miến Điện Cuộc CM năm 1932 Xiêm ... TIÊU BÀI HỌC     Về kiến thức: Nắm chuyển biến quan trọng kinh tế, trò, xã hội nước ĐNÁ sau CTTG I điểm phong trào GPDT khu vực nầy Về tư tưởng : Thấy sắc tương đồng gắn bó nước ĐNÁ đấu tranh...
 • 57
 • 869
 • 4

Slide sử 11 bài 11 TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) _Kim Duyên

Slide sử 11 bài 11 TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) _Kim Duyên
... CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) TIẾT 14 - BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) MỤC TIÊU BÀI HỌC: Tình ... ng lai ” BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918- 1939) CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1918-1923 Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN QUỐC TẾ CỘNG SẢN (Sgk) BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ ... Kì : tình trạng nước Mĩ ổn” Vậy mà khủng hoảng kinh tế sớm xuất nước Mĩ BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918- 1939) CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 1929 1933...
 • 27
 • 578
 • 0

Slide sử 11 bài 11 TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) _Thanh ft Phánh

Slide sử 11 bài 11 TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) _Thanh ft Phánh
... CHƯƠNGII: CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) BÀI 11- Tiết 14: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) BÀI 11- Tiết 14: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ... hệ nước những năm 1918 1939 Mâu thuẫn nước đế quốc gay gắt Quan hệ hòa bình nước thời gian tạm thời mong manh BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 ... Oasinhtơn ( 1920-1921 ) BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) 1.Thiết lập trật tự giới theo hệ thống Véc xai –Oasinh tơn Với hệ thống cho nước -Hệ thống mang...
 • 48
 • 1,191
 • 0

Bài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

Bài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)
... 1929-1933 hậu Các nước khắc phục nào? Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 hậu Hậu -Kinh tế bản: bị tàn phá nghiêm trọng 2 Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 hậu Hậu -Kinh tế bản: bị tàn ... đột quốc tế ng lai ” Thiết lập trật tự giới theo hệ thống Vecxai-Oasinhtơn - Sau CTTG I  Hệ thống V-O thiết lập  Trật tự giới hình thành, phản ánh ng quan lực lượng nước  Hội quốc ... bị tách thành nước nhỏ (Áo Hunggari) Thiết lập trật tự giới theo hệ thống Vecxai-Oasinhtơn - Phân chia giới quyền lợi nước thắng trận - Áp đặt, nô dịch nước bại trận (đặc biệt nước thuộc địa...
 • 30
 • 324
 • 0

Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
... Ru-dơ-ven NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX Tình hình kinh tế Bản đồ giới NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ... mới: Bài 19 NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Tình hình nước Nhật năm 1918 – 1929 Vì giới cầm quyền Nhật tiến hành chiến tranh xâm lược, bành trướng bên ngoài? Cuộc đấu tranh ... nghiệp giới (1928) - Đứng đầu giới sản xuất ôtô, dầu lửa, thép * Tài chính: Nắm 60% trữ lượng vàng giới NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ...
 • 20
 • 2,297
 • 14

Bài 18 - Nướcgiữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), lớp 8

Bài 18 - Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), lớp 8
... BÀI 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) I Nước thập niên 20 kỉ XX - Sau Chiến tranh giới thứ nhất, kinh1 Sau trở nên tế Chiến tranh giới thứ nhất, ... 60% - Những giới ngành kinh tế khác bị tác Vị trí ngành nghiệp ô tô? động ngành côngcông nghiệp Số giới (ôtô, dầu lửa, ) BÀI 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) I Nước ... nhân, BÀI 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 9 18 – 1939) I Nước thập niên 20 kỉ XX - Đời sống nhân dân lao động nghèo khổ thất nghiệp, bị phân biệt chủng tộc,  công nhân đấu tranh...
 • 6
 • 4,109
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giớinét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 là gìiii các nước châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 13 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 tiết 16bài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 lớp 8tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939nước bài 1mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939tuần 14 tiết 28 bài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 14 nước nhật giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939ii các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bài 17 châu âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ