Bài Giảng Tình Hình Các Nước Tư Bản Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918-1939)

14 227 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 11:12

CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) 1.THIẾT LẬP TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI THEO HỆ THỐNG VECXAI-OASINHTƠN 1.THIẾT LẬP TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI THEO HỆ THỐNG VECXAI-OASINHTƠN Hoàn cảnh: Mục đích: Nội dung: +Sau chiến +Lập lại +Mang lại tranh trật tự hệ quyền lợi Quan hòa bình giới thứ giới giữa các cho nước TB nước thắng gian này +Do sở thời trận nước thắng chỉ quyền là lợitạm+Xác thờilập và trận tổ chứcmong manháp đặt nô nước(Anh, dịch Pháp, Mĩ) nước bại trận Kết quả: Thiết lập trật tự giới mới, trật tự VécxaiOasinhtơn +Ra đời Hội Quốc Liên Mâu thuẫn nước đế quốc gay gắt Hội nghị Versailles CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GiỚI 1929-1933 VÀ HẬU QUẢ CỦA NÓ: HOẠT ĐỘNG NHÓM NHÓM I:NÊU NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 1929-1933? NHÓM II: TRÌNH BÀY ĐẶC ĐIỂM CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 1929-1933? NHÓM III: CHO BIẾT HẬU QUẢ CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 1929-1933? NHÓM IV: CÁC NƯỚC TƯ BẢN ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ THOÁT KHỎI KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 1929-1933? CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GiỚI 1929-1933 NG.NHÂN - Do phát triển kinh tế không nước TBCN - Do sản xuất ạt, chạy theo lợi nhuận, cung vượt cầu ĐẶC ĐIỂM -10/1929 khủng hoảng kinh tế Mỹ  nước tư -Khủng hoảng trầm trọng nhất, dài lịch sử chủ nghĩa tư -Kéo dài từ 19291933 Ngày thứ đen tối, 24 – 10 - 1929; 1,2 tỷ cổ phiếu Mỹ bán làm thị trường chứng khoán Mỹ rung động CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GiỚI 1929-1933 ĐẶC ĐIỂM - Do phát -10/1929 khủng triển kinh tế hoảng kinh tế Mỹ không  nước tư -Khủng hoảng trầm nước TBCN trọng nhất, dài - Do sản xuất lịch sử ạt, chạy chủ nghĩa tư theo lợi -Kéo dài từ 1929nhuận, cung 1933 vượt cầu NG.NHÂN HẬU QUẢ -KT: Tàn phá kinh tế, thất nghiệp tăng  đấu tranh nhân dân nổ nhiều nước -Chính trị: +Mĩ, Anh, Pháp: cải cách( ĐQDC) + Đức, Italia, Nhật: thiết lập chế độ phát xít Tác động khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 quan hệ quốc tế CTTG II Chủ nghĩa phát xít Khủng hoảng kinh tế 1929-1933 Nguy chiến tranh Công nhân thất nghiệp hàng dài chờ trợ cấp thực phẩm 1928 Hàng người đứng chờ xin việc California, thời Đại suy thoái 1929 Mỹ ...CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) 1.THIẾT LẬP TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI THEO HỆ THỐNG VECXAI-OASINHTƠN... MỚI THEO HỆ THỐNG VECXAI-OASINHTƠN Hoàn cảnh: Mục đích: Nội dung: +Sau chiến +Lập lại +Mang lại tranh trật tự hệ quyền lợi Quan hòa bình giới thứ giới giữa các cho nước TB nước thắng gian... dài từ 1929nhuận, cung 1933 vượt cầu NG.NHÂN HẬU QUẢ -KT: Tàn phá kinh tế, thất nghiệp tăng  đấu tranh nhân dân nổ nhiều nước -Chính trị: +Mĩ, Anh, Pháp: cải cách( ĐQDC) + Đức, Italia, Nhật: thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Giảng Tình Hình Các Nước Tư Bản Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918-1939), Bài Giảng Tình Hình Các Nước Tư Bản Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918-1939), Bài Giảng Tình Hình Các Nước Tư Bản Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918-1939)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn