Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... năm 1836-1848, phong trào công nhân rộng lớn có tổ chức diễn ra -phong trào hiến trương Tuy phong trào bị đàn áp phong trào có mục tiêu rõ ràng người hưởng ứng  Đức đấu tranh công nhân không trì ... hạn chế ,phong trào đạp phá máy móc, đót công xưởng hình thức đấu tranh tự phát Nhưng sau đấu tranh họ có nhiều kinh nghiệm dã thành lập nghiệp đoàn 2 Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa ... chủ yếu nhân dân đất phải thành thị làm thêu công xưởng, nhà máy Trong công xưởng tư bản, công nhân phải làm việc vất vả nhận đồng lương chết đói Những đấu tranh Các đấu tranh lúc đầu nhân dân...
 • 13
 • 3,135
 • 3

Bài 36: Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... vật chất tư sn, công nhân tích luỹ đư ợc kinh nghiệm đấu tranh, tổ chức công đoàn bắt đầu thành lp * 2 .Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân hồi nửa đầu XIX -ở Pháp, năm 183 1công nhân dệt Liông ... 1836-1848 diễn phong trào Hiến chương đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương giảm làm -ở Đức, năm 1844 công nhân Sơlêdin khởi nghĩa *Kết quả: Tất phong trào đấu tranh công nhân thất bại *Nguyên nhân: Thiếu ... v đồng lương ỏi + Mâu thuẫn công nhân với tư sn ngày gay gắt * Nhng hỡnh thc u tranh u tiờn ca cụng nhõn: + ập phá máy móc, đốt công xưởng, + Hạn chế: Mang tính tự phát, nhầm tưởng máy móc kẻ...
 • 8
 • 715
 • 4

Bài 36: Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... Bài 36 : Sự hình thành phát triển phong trào côn nhân Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp Những đấu tranh Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỷ XIX Nước Pháp Tên phong trào ... trưởng thành giai cấp công nhân Nhược : - Phong trào mang tính tự phát, chưa đạt kết Ưu : (Từ đầu kỷ XIX đến đầu kỷ XX) Tiết 42 : Bài 36 : Sự hình thành phát triển phong trào côn nhân Sự đời ... Tiết 42 : Bài 36 : Sự hình thành phát triển phong trào côn nhân Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp Những đấu tranh a Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp * Sự đời : Bài tập trắc...
 • 17
 • 2,065
 • 2

bai 36: su hinh thanh va phat trien cua phong trao cong nhan

bai 36: su hinh thanh va phat trien cua phong trao cong nhan
... Chương III Phong trào công nhân (Từ đầu kỷ XIX đến đầu kỷ XX) Bài 36 Sự hình thành phát triển phong trào công nhân Bài 36: Sự hình thành phát triển phong trào công nhân Sự đời ... nhân - Phong trào bị đàn áp, thất bại - Là phong trào có mục tiêu trị rõ ràng, quần chúng ủng hộ rộng rãi - Khởi nghĩa thất bại - Có tác dụng mở đầu phong trào đấu tranh công nhân Đức Bài 36: Sự ... phát triển phong trào công nhân Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp Những đấu tranh a Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp b Các phong trào đấu tranh giai cấp vô sản Phong trào...
 • 18
 • 1,017
 • 0

Bài 36. sự HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN của PHONG TRÀO CÔNG NHÂN

Bài 36. sự HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN của PHONG TRÀO CÔNG NHÂN
... tranh + Thành lập tổ chức công đoàn, phong + Phá hoại sở vật chất tư sản trào đấu tranh ngày nâng cao với + Thành lập tổ chức công đoàn nhiều hình thức phong phú Hoạt động 3: Nhóm  Phong trào đấu ... hình thức đấu tranh công nhân buổi đầu? Kết quả? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Phong trào đập phá máy móc, đốt phân xưởng hình thức đấu tranh tự phát giai cấp công nhân ... hiểu: Tác dụng phong trào đấu tranh công nhân? - Sau HS tự đọc SGK trả lời câu hỏi - GV chốt ý - Tác dụng: + Công nhân tích luỹ thêm kinh nghiệm đấu tranh, trưởng thành ý thức + Công nhân tích luỹ...
 • 8
 • 434
 • 0

bài giảng lịch sử 10 bài 36 sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

bài giảng lịch sử 10 bài 36 sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... u tranh ca cụng nhõn Anh; Phỏp v c? Công nhân Pháp Nguyên Bị bóc lột nặng nề đời nhân sống khó khăn Công nhân Anh Công nhân Đức Đời sống cực - 1831: Công nhân Diễn biến Bị áp bóc lột dệt Li-ông ... ý thc + Thnh lp c cỏc cng on on Phong tro u tranh ca giai cp cụng nhõn na u th k XIX Công nhân Pháp Nguyên nhân Diễn biến Kết quả, ý nghĩa Công nhân Anh Công nhân Đức õu l nguyờn nhõn c bn dn ... đầu phiếu, đòi tăng lư ơng, giảm làm 1844: Công nhân dệt Sơlêdin khởi nghĩa, phá huỷ nhà xưởng - Phong trào - Phong trào bị đàn áp, thất bại - Là phong trào có mục tiêu trị rõ ràng, quần chúng...
 • 17
 • 819
 • 0

bài 36: sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

bài 36: sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... XIX? BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX Tên nước Pháp Anh Đức Phong trào đấu tranh - Năm 1831, công nhân dệt thành ... tưởng Công nhân mỏ than BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN HOẠT ĐỘNG NHÓM: Nhóm 1: Nêu phong trào đấu tranh giai cấp công nhân Pháp nửa đầu kỉ XIX? Nhóm 2: Nêu phong trào ... công nhân dệt vùng Sơ-lê-din khởi nghĩa, phá huỷ nhà máy Thất bại BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX -Nguyên nhân...
 • 10
 • 218
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... CHƯƠNG III PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (Từ đầu kỉ XIX đến đầu kỉ XX) BÀI 36 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Sự đời tình ... phong trào có mục tiêu trị rõ ràng, quần chúng nhân dân ủng hộ rộng rãi - Có tác dụng mở đầu phong trào đấu tranh công nhân Đức BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Phong ... Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX - Nguyên nhân thất bại: Nguyên nhân dẫn đến thất bại phong trào công nhân thời kì này? BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG...
 • 34
 • 158
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... CHƯƠNG III PHONG TRÀO CÔNG NHÂN ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX Tiết 46 Sự hình thành phát triển phong trào công nhân 1: Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản Những đấu tranh * Sự đời giai cấp ... lớp thành nhóm NI: Nêu phong trào đấu tranh công nhân Pháp? NII: Nêu phong trào đấu tranh công nhân Anh? NIII: Nêu phong trào đấu tranh công nhân Đức? NIV: Kết quả, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa ... sản + Công nhân tích lũy thêm kinh nghiệm đấu tranh + Thành lập tổ chức nghiệp đoàn (Công đoàn ngày nay) 2 Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX Hoạt động nhóm: Chia lớp thành...
 • 16
 • 201
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... hạn chế, ý nghĩa BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Xanh Xi - mông R Ô - Oen BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Mặt hạn chế củatrọng ông cho ... không tưởng: BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX: * Các phong trào đấu tranh: - Ở Pháp: Năm 1831, công nhân dệt Liông ... phong trào Hiến chương đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương giảm làm - Ở Đức: Năm 1844, công nhân dệt Sơ-lê-din khởi nghĩa BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Phong trào...
 • 11
 • 187
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... Bài 36 : Sự hình thành phát triển phong trào công nhân Bài 36 : Sự hình thành phát triển phong trào công nhân 1 .Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp.Những đấu tranh Phong trào đấu tranh ... dẫn tới phong trào đấu tranh công Anh,Pháp,Đức: b Các phong trào đấu tranh lớn công nhân đầu kỉ XIX 2 Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỷ XIX a.Nguyên nhân dẫn tới phong trào đấu ... 2 Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỷ XIX a.Nguyên nhân dẫn tới phong trào đấu tranh công Anh,Pháp,Đức: b Các phong trào đấu tranh lớn công nhân đầu kỉ XIX c Kết quả: -Tất phong...
 • 25
 • 160
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... chiến đấu” công nhân nhà máy tơ Li-ông khởi nghĩa đòi thiết lập cộng hòa BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦAtừ PHONG -Ở Anh, năm TRÀO 1836 CÔNG NHÂN diễnđầurathế phong Phong trào đấu tranh ... biến phong trào đấu tranh công nhân Pháp? Nhóm 2: Trình bày phong trào đấu tranh công nhân Anh? Nhóm 3: Nêu diễn biến phong trào đấu tranh công nhân Đức? Nhóm 4: Nhận xét kết quả, nguyên nhân ... cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX *Kết quả: tất phong trào đấu tranh công nhân thất bại * Nguyên nhân thất bại: thiếu lãnh đạo đắn, chưa có đường lối trị rõ ràng * Ý nghĩa: đánh đấu trưởng thành công...
 • 17
 • 125
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... Nước Tên phong trào Công nhân Thờiưgian Mụcưtiêuưđấuưtranh Kếtư Quả Thi gian tho lun cho cỏc nhúm l phỳt, sau ú mi nhúm c i din ng tai ch phỏt biu b/ Phong tro u tranh: NC PHP TấN PHONG TRO ... U Â U A N N H O ưưưưưTên phong trào công nhân ởưAnhư ưưưưưưưưGiaiưcấpưđốiưlậpưhoànưtoànưvớiưvôưsảnưvềưcảư ưưưưưưưưGiaiưcấpưbịưtư ưưưưưưưưTổưchứcưnghềưnghiệpưđầuưtiên của ưưưưưưưưTênưnhàưxãưhộiưkhôngưtư ... ưưưưưưưGiaiưcấp công nhân raưđờiưtrư ưưưưưưưNư ưưưưưưưưTênưnhàưxãưhộiưkhôngưtư ớcưAnh,Pháp,ưĐứcưđềuưởư ưsảnưápưbức,ưbócưlộtư ởngư ởngướcư (1836-1848) quyềnưlợi địaưvị nặngưnềưnhất giaiưcấp công nhân...
 • 23
 • 120
 • 0

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... cố bài: - Chủ nghĩa tư đời, phát triển => Giai cấp vô sản hình thành Do bị bóc lột nặng nề, công nhân đấu tranh - Phong trào đấu tranh công nhân phát triển từ tự phát( đập phá máy móc, đốt công ... hình thức đấu tranh công nhân. Ý nghĩa nó? 2 Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX Hoạt động nhóm: - Nhóm 1: tìm hiểu phong trào đấu tranh công nhân Pháp - Nhóm 2: tìm hiểu phong ... * Phong trào đấu tranh công nhân Pháp - Năm 1831 công nhân Li-ông đấu tranh đòi tăng lương , giảm làm - Năm 1834 thợ tơ Li-ông khởi nghĩa đòi thiết lập cộng hòa * Phong trào đấu tranh công nhân...
 • 17
 • 98
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 36 sự hình thành và phát triển của phong trào công nhânsự hình thành và phát triển của phong trào công nhânlịch sử hình thành và phát triển của giai cấp công nhânsơ lược sự hình thành và phát triển của đội ngũ công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước của hà nộiphần i khái qt lịch sử thế giới trung đại bài 1 sự hình thành và phát triển của xãhội phong kiến ở châu âu thời sơ trung kỳ trung đạitiết 12 bài 8 sự hình thành và phát triển của các vương quốc chính ở đông nam ábài 1 sụ hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu âu thời sơ trung kì trung đạilịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp tư nhân thịnh nguyênlịch sử hình thành và phát triển của tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ vinashinlịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp tư nhân hồng quyểnvai tro cua co che chinh sach kinh te doi voi su hinh thanh va phat trien cua thi truong cong nghesự hình thành và phát triển của phòng bảo hiểm khu vực 6 chi nhánh bảo minh hà nộisự hình thành và phát triển của xây dựng công trình thủysơ lược lịch sử hình thành và phát triển của phòng lao động tb amp xhsơ lược lịch sử hình thành và phát triển của phòng lđ tb amp xh huyện khánh vĩnhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam