Tài liệu về : “mau so ke hoach ca nhan

mau so ke hoach ca nhan

mau so ke hoach ca nhan
... Đầu t so n giảng có hiệu quả, đúng với phân phối chơng trình, kết hợp với việc sử dụng đồ dùng dạy học nâng cao chất lợng dạy và học. - Dành thời gian dự giờ đồng nghiệp để học hỏi và nâng cao ... thuật vào giảng dạy, giúp nâng cao chất lợng học sinh. IV. CễNG TC KIấM NHIM: - Hoàn thành công tác chủ nhiệm lớp 7A, tìm ra những phơng pháp phù hợp để nâng cao chất lợng học tập và duy trì ... kết, vững mạnh. - Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, có uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ mà ngành, nhà trờng và chính quyền địa phơng giao cho theo nhiệm vụ năm học....
 • 22
 • 1,312
 • 0

Mẫu sổ kế hoạch nhân

Mẫu sổ kế hoạch cá nhân
... K (%) TB(%) Y (%) G (%) K (%) TB(%) Y (%) SỔ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁ NHÂN 1 III- BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG: ( nêu rõ những chuẩn kiến thức mà học sinh cần đạt được cho từng môn, việc dự giờ,...
 • 2
 • 326
 • 2

so ke hoach ca nhan chi tiet

so ke hoach ca nhan chi tiet
... Đầu t so n giảng có hiệu quả, đúng với phân phối chơng trình, kết hợp với việc sử dụng đồ dùng dạy học nâng cao chất lợng dạy và học. - Dành thời gian dự giờ đồng nghiệp để học hỏi và nâng cao ... thuật vào giảng dạy, giúp nâng cao chất lợng học sinh. IV. CễNG TC KIấM NHIM: - Hoàn thành công tác chủ nhiệm lớp 7A, tìm ra những phơng pháp phù hợp để nâng cao chất lợng học tập và duy trì ... kết, vững mạnh. - Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, có uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ mà ngành, nhà trờng và chính quyền địa phơng giao cho theo nhiệm vụ năm học....
 • 22
 • 531
 • 3

Hướng dẫn sườn sổ kế hoạch nhân (Nội bộ)

Hướng dẫn sườn sổ kế hoạch cá nhân (Nội bộ)
... của giáo viên, nêu rõ nội dung phải làm, biện pháp, thời gian thực hiện) 3. Các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn. - Số tiết thao giảng dự giờ, chuyên đề, SKKN. (Phụ đạo học sinh ... hướng dẫn các tổ chuyên môn. Nếu cần các tổ họp thảo luận cho phù hợp với đặc trưng của tổ bộ môn song phải đảm bảo các yêu cầu trên. ...
 • 1
 • 177
 • 0

Gợi ý Sổ kế hoạch nhân ( 2010-2011)

Gợi ý Sổ kế hoạch cá nhân ( 2010-2011)
... chuyên môn :( KLLĐ, nề nếp , so n giảng , nhiệm vụ tổ , nhà trường…) b./ Hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy : ( Dự giờ , thao giảng , tự bồi dưỡng , nghiên cứu so n , giảng ,kiểm tra , phương ... cứu so n , giảng ,kiểm tra , phương pháp, đồ dùng dạy học …) LƯU HÀNH NỘI BỘ c./ Hoạt động nâng cao chất lượng học sinh : (Giảng , phụ đạo hs yếu kém , chỉ tiêu bộ môn …) -Yêu cầu - Chỉ tiêu Môn...
 • 3
 • 126
 • 3

so ke hoach ca nhan

so ke hoach ca nhan
... KE HOÏACH NAÊM HOÏC 2010 - 2011 THÁN G NỘI DUNG CÔNG TÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾT QUẢ BỔ SUNG 8 ... trách………………………………………………… Nhiệm vụ được BGH phân công………………………………………………………………………………. B. NỘI DUNG KẾ HOACH NĂM HỌC. ........................................................................................................................................................................... ... ........................................................................................................................................................................... 3. Naõng cao chaỏt lửụùng giaựo duùc. ..............................................................................................................................................................................
 • 17
 • 266
 • 0

Mẫu kế hoạch nhân

Mẫu kế hoạch cá nhân
... bài theo phân phối chương trình.- Giáo án: So n đúng các yêu cầu, đủ các bước lên lớp. Đúng, đủ kiến thức thể hiện đổi mới phương pháp dạy học, không so n gộp, cắtxén, giáo án sạch, đẹp, khoa ... hạn chế, trong trường không có giáo viên cốt cán ảnh hưởng đếnviệc bồi dưỡng, học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ.- Học sinh chưa chú ý đến học tập, chưa quen với phương pháp học mới, chưa ... dưỡng, rèn luyện để đổi mới phương pháp dạy học.3/.Công tác khác.- Tham gia nhiệt tình và đề cao tính trách nhiệm trong mọi công việc.- Phối kết hợp chặt chẽ các ban ngành, đoàn thể trong...
 • 6
 • 2,480
 • 49

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP