Mau so ke hoach ca nhan

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(11650 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 476
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 46 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2013, 01:26

Mô tả: Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 PHÒNG GIÁO DỤC LÂM HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2008 – 2009 Họ và tên :…………………………………………. Dạy môn : …………………………………… Tổ :………………………………………… Trường THCS …………………………………… Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy : I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN, THUẬN LI, KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI BẢN THÂN TRONG NĂM HỌC. 1 – ĐẶC ĐIỂM: 2 – THUẬN LI: 3 – KHÓ KHĂN: Trang 1 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 II. KẾ HOẠCH NĂM HỌC. A . TỰ TU DƯỢNG ĐẠO ĐỨC PHẨM CHẤT TƯ CÁCH NHÀ GIÁO: B. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 1. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU: Trang 2 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 Cụ thể: TT LỚP CHỈ TIÊU BỘ MÔN GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH YẾU KÉM SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% 1 2 3 4 5 6 Tổng 2. BIỆN PHÁP + Đối với giáo viên: + Đối với học sinh: Trang 3 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 C. CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH: Trang 4 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 D. THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ NỘI DUNG BIỆN PHÁP CHỈ TIÊU Trang 5 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 E. CÔNG TÁC KHÁC. NỘI DUNG BIỆN PHÁP CHỈ TIÊU Trang 6 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 F. THỰC TẾ DẠY HỌC BỘ MÔN 1. THỤÂN LI: 2. KHÓ KHĂN: Trang 7 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC PHỤ ĐẠO CHO HỌC SINH YẾU KÉM. 4. KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỢNG CHO HỌC SINH GIỎI. a. TRONG CÁC TIẾT DẠY: b. BỒI DƯỢNG NGOÀI TIẾT DẠY CHÍNH KHOÁ. Đối với lớp 9: Trang 8 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 Đối với học sinh lớp 8 : Đối với học sinh lớp 7 : Đối với học sinh lớp 6 : Trang 9 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 5. KẾT QUẢ CHẤT LƯNG ĐIỂM THI ĐẦU NĂM NĂM HỌC Môn Lớp Só số Từ TB trở lên Trong đó điểm 8-10 DƯỚI TB Trong đó điểm từ 3 trởû xuống S.lượng Tỷ lệ S.lượng Tỷ lệ S.lượng Tỷ lệ S.lượng Tỷ lệ Trang 10

— Xem thêm —

Xem thêm: Mau so ke hoach ca nhan, Mau so ke hoach ca nhan, Mau so ke hoach ca nhan

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mau-so-ke-hoach-ca-nhan

Đăng ký

Generate time = 0.143276929855 s. Memory usage = 18.45 MB