Mau so ke hoach ca nhan

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(9801 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 190
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 46 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2013, 01:26

Mô tả: Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 PHÒNG GIÁO DỤC LÂM HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2008 – 2009 Họ và tên :…………………………………………. Dạy môn : …………………………………… Tổ :………………………………………… Trường THCS …………………………………… Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy : I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN, THUẬN LI, KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI BẢN THÂN TRONG NĂM HỌC. 1 – ĐẶC ĐIỂM: 2 – THUẬN LI: 3 – KHÓ KHĂN: Trang 1 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 II. KẾ HOẠCH NĂM HỌC. A . TỰ TU DƯỢNG ĐẠO ĐỨC PHẨM CHẤT TƯ CÁCH NHÀ GIÁO: B. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 1. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU: Trang 2 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 Cụ thể: TT LỚP CHỈ TIÊU BỘ MÔN GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH YẾU KÉM SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% 1 2 3 4 5 6 Tổng 2. BIỆN PHÁP + Đối với giáo viên: + Đối với học sinh: Trang 3 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 C. CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH: Trang 4 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 D. THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ NỘI DUNG BIỆN PHÁP CHỈ TIÊU Trang 5 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 E. CÔNG TÁC KHÁC. NỘI DUNG BIỆN PHÁP CHỈ TIÊU Trang 6 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 F. THỰC TẾ DẠY HỌC BỘ MÔN 1. THỤÂN LI: 2. KHÓ KHĂN: Trang 7 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC PHỤ ĐẠO CHO HỌC SINH YẾU KÉM. 4. KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỢNG CHO HỌC SINH GIỎI. a. TRONG CÁC TIẾT DẠY: b. BỒI DƯỢNG NGOÀI TIẾT DẠY CHÍNH KHOÁ. Đối với lớp 9: Trang 8 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 Đối với học sinh lớp 8 : Đối với học sinh lớp 7 : Đối với học sinh lớp 6 : Trang 9 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 5. KẾT QUẢ CHẤT LƯNG ĐIỂM THI ĐẦU NĂM NĂM HỌC Môn Lớp Só số Từ TB trở lên Trong đó điểm 8-10 DƯỚI TB Trong đó điểm từ 3 trởû xuống S.lượng Tỷ lệ S.lượng Tỷ lệ S.lượng Tỷ lệ S.lượng Tỷ lệ Trang 10

— Xem thêm —

Xem thêm: Mau so ke hoach ca nhan, Mau so ke hoach ca nhan, Mau so ke hoach ca nhan

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.20590400695801 s. Memory usage = 17.72 MB