Tài liệu về : “bài 25: sự nóng chảy và đông đặc(tiếp theo)

Bài 25: Sự nóng chảy đông đặc

Bài 25: Sự nóng chảy và đông đặc
... luận - Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. -Phần lớn các chất nóng chảy (đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy. - Trong thời gian nóng chảy (đông ... đổi BAØI 25 II. Sự đông đặc 1. Dự đoán 2. Phân tích kết quả thí nghiệm 3. Rút ra kết luận - Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Sự đông đặc là gì? Sự đông đặc là sự chuyển từ thể ... gian đông đặc nhiệt độ mới không thay đổi. d.Cả trong thời gian nóng chảy đông đặc nhiệt độ đều không thay đổi 123456789101112131415 Câu 2: Phát biểu nào sau đây nói về sự nóng chảy đông...
 • 20
 • 1,786
 • 8

bài 25: sự nóng chảy đông đặc(tiếp theo)

bài 25: sự nóng chảy và đông đặc(tiếp theo)
... luận - Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. -Phần lớn các chất nóng chảy (đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy. - Trong thời gian nóng chảy (đông ... đổi BAØI 25 II. Sự đông đặc 1. Dự đoán 2. Phân tích kết quả thí nghiệm 3. Rút ra kết luận - Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Sự đông đặc là gì? Sự đông đặc là sự chuyển từ thể ... gian đông đặc nhiệt độ mới không thay đổi. d.Cả trong thời gian nóng chảy đông đặc nhiệt độ đều không thay đổi 123456789101112131415 Câu 2: Phát biểu nào sau đây nói về sự nóng chảy đông...
 • 20
 • 1,267
 • 5

Bài 25. Sự nóng chảy đông đặc (tiết 2)

Bài 25. Sự nóng chảy và đông đặc (tiết 2)
... nóng chảy của các chất khác nhau thì d) Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc), nhiệt độ của vật rắn lỏng lỏng rắn nóng chảy đông đặc nóng chảy. khác nhau. không thay đổi. Chất Nhiệt độ nóng ... Bài 25 sự NóNG CHảY Sự ĐÔNG ĐặC Giáo viên: Trần Minh Tú Trường THPT BC Trần Quốc Tuấn Kiểm tra bài cũ a) Băng phiến nóng chảy ở (1) ........... nhiệt độ này ... Thêi gian A B C D B¨ng phiÕn nãng ch¶y kết luận a) Sự chuyển từ thể sang thể .. gọi là sự nóng chảy. b) Sự chuyển từ thể sang thể . gọi là sự đông đặc. c) Phần lớn các chất .. hay ở một nhiệt...
 • 21
 • 1,843
 • 6

Bai 25-Su nong chay va dong dac (tt)

Bai 25-Su nong chay va dong dac (tt)
... một thỏi chì một thỏi đồng vào bạc đang nóng chảy. Hỏi chúng có bị nóng chảy không ? Vì sao ? - Chì bị nóng chảy vì nhiệt độ nóng chảy của chì (327 0 C) nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy của bạc(960 ... nóng chảy của băng phiến. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. 2.Thế nào là sự nóng chảy ? Đường biểu diễn sự thay ... bị nóng chảy vì đồng có nhiệt độ nóng chảy (1083 o C) lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của bạc (960 o C). Bài tập vận dụng C5 : Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng...
 • 25
 • 587
 • 2

Tài liệu Bài 25: Sự nóng chảy sự đông đặc (tiết 2)

Tài liệu Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiết 2)
... Huỳnh Vĩnh KhangTiết 25: Sự nóng chảy Sự đông đặc. (tiếp theo) II. Sự nóng chảy. 1. Dự đoán.Thời gian đun (phút)Nhiệt độ (oC)Thể rắn hay ... Nhiệt độ đông đặc nhiệt độ nóng chảy. 80oCbằngb) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi Huỳnh Vĩnh Khang Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.Phần ... đặc.Phần lớn các chất đông đặc ở một nhiệt độ nhất định gọi là nhiệt độ đông đặc.Trong thời gian đông đặc nhiệt độ của các chất không thay đổi.Vậy:III. Vận dụng.Chất Nhiệt độ nóng chảy (oC)Chất...
 • 5
 • 965
 • 6

GIÁO ÁN VẬT LÝ 6 - BÀI 25 : SỰ NÓNG CHẢY SỰ ĐÔNG ĐẶC ( T2 ) ppt

GIÁO ÁN VẬT LÝ 6 - BÀI 25 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC ( T2 ) ppt
... Bài 25 : Sự NóNG CHảY Sự ĐÔNG ĐặC ( t2)A./ MụC TIÊU I./ Kiến thức: - Nhận biết đợc đông đặc là quá trình ngợc với nóng chảy các đặc điểm của quá trình ... điểm của quá trình này.- Tìm đợc ví dụ thực tế về sự nóng chảy sự đông đặc. II./ Kĩ năng:- Rèn luyện kĩ năng vẽ các đờng biểu diễn biết xử lí số liệu.- Sử dụng đúng các thuật ngữ : ... HS: Đọc trớc bài mới, chuẩn bị chì, thớc kẻ, giấy kẻ ô vuông.D./ tiến trình lên lớp:I./ổ n định tổ chức: II./ Kiểm tra bài cũ: ? / Nóng chảy là gì? Nêu đặc điểm của sự nóng chảy? Tìm ví...
 • 5
 • 3,499
 • 20

bài 24 Sự nóng chảy đông đặc

bài 24 Sự nóng chảy và đông đặc
... GHI NHỚ * Sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy * Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy * Nhiệt độ nóng chảy của các ... Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau * Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi Bài tâp về nhà: 24-25.1 /29, 24-25.4/30, 24-25.6/30( từ câu 1 đến câu 4) Chào...
 • 14
 • 496
 • 0

Bài 29.Sự nóng chảy đông đặc (tt)

Bài 29.Sự nóng chảy và đông đặc (tt)
... một thỏi chì một thỏi đồng vào bạc đang nóng chảy. Hỏi chúng có bị nóng chảy không ? Vì sao ? - Chì bị nóng chảy vì nhiệt độ nóng chảy của chì (327 0 C) nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy của bạc(960 ... nóng chảy của băng phiến. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. 2.Thế nào là sự nóng chảy ? Đường biểu diễn sự thay ... bị nóng chảy vì đồng có nhiệt độ nóng chảy (1083 o C) lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của bạc (960 o C). Bài tập vận dụng C5 : Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng...
 • 25
 • 552
 • 1

Bài giảng Bài dạy Sự nóng chảy đông đặc (Lý 6)

Bài giảng Bài dạy Sự nóng chảy và đông đặc (Lý 6)
... nhiệt độ nóng chảy của 1 số chấtĐọc cho biết: Các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy như thế nào? BÀI 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶCI. SỰ NÓNG CHẢY2. Phân tích kết quả thí nghiệm:1. ... …………… sự nóng chảy nhiệt độ nóng chảy. không thay đổi.Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. - Về nhà học theo SKG.- Làm bài tập trong bài 24 SBT.- Soạn bài 25 Sự nóng chảy đông đặc ... Thánh Hà Nội.Để đúc được tượng đồng này người ta phải làm như thế nào? BÀI 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶCI. SỰ NÓNG CHẢY:2. Phân tích kết quả thí nghiệm:1. Thí nghiệm:Dụng cụ thí nghiệm:...
 • 17
 • 496
 • 12

Bài giảng Bài dạy Sự nóng chảy đông đặc (Lý 6)

Bài giảng Bài dạy Sự nóng chảy và đông đặc (Lý 6)
... nhiệt độ nóng chảy của 1 số chấtĐọc cho biết: Các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy như thế nào? BÀI 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶCI. SỰ NÓNG CHẢY2. Phân tích kết quả thí nghiệm:1. ... …………… sự nóng chảy nhiệt độ nóng chảy. không thay đổi.Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. - Về nhà học theo SKG.- Làm bài tập trong bài 24 SBT.- Soạn bài 25 Sự nóng chảy đông đặc ... Thánh Hà Nội.Để đúc được tượng đồng này người ta phải làm như thế nào? BÀI 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶCI. SỰ NÓNG CHẢY:2. Phân tích kết quả thí nghiệm:1. Thí nghiệm:Dụng cụ thí nghiệm:...
 • 17
 • 196
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP