bài 25: sự nóng chảy và đông đặc(tiếp theo)

Ernst Abbe
Ernst Abbe(11570 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 1242
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 20 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:51

Mô tả: Phòng GD& ĐT huyện Triệu Phong Trường THCS Triệu Long Giáo viên: Lê Thị Lành Chào mừng quý thầy cô và các em! 1. Sự nóng chảy là gì? 2. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật như thế nào? 3. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy? a. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước b. Đốt một ngọn nến c. Đốt một ngọn đèn dầu d. Đúc một cái chuông đồng 1. Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng 2. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của vật không thay đổi 3. c. Đốt một ngọn đèn dầu Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ BAØI 25 II. Sự đông đặc 1. Dự đoán 2. Phân tích kết quả thí nghiệm a. Dụng cụ I. Sự nóng chảy BAØI 25 II. Sự đông đặc 1. Dự đoán 2. Phân tích kết quả thí nghiệm a. Dụng cụ b. Cách tiến hành Bảng 25.1 Thời gian Thời gian nguội (phút) nguội (phút) Nhiệt độ Nhiệt độ ( ( 0 0 C) C) Thể rắn Thể rắn hay lỏng hay lỏng 0 0 86 86 lỏng lỏng 1 1 84 84 lỏng lỏng 2 2 82 82 lỏng lỏng 3 3 81 81 lỏng lỏng 4 4 80 80 lỏng và rắn lỏng và rắn 5 5 80 80 lỏng và rắn lỏng và rắn 6 6 80 80 lỏng và rắn lỏng và rắn 7 7 80 80 lỏng và rắn lỏng và rắn 8 8 79 79 rắn rắn 9 9 77 77 rắn rắn 10 10 75 75 rắn rắn 11 11 72 72 rắn rắn 12 12 69 69 rắn rắn 13 13 66 66 rắn rắn 14 14 63 63 rắn rắn 15 15 60 60 rắn rắn BAØI 25 II. Sự đông đặc 1. Dự đoán 2. Phân tích kết quả thí nghiệm a. Dụng cụ b. Cách tiến hành c. Vẽ đường biểu biễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian trong quá trình băng phiến đông đặc Thời gian (phút) Nhiệt độ ( 0 C) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 63 66 80 69 72 75 77 79 81 82 84 86 BAØI 25 II. Sự đông đặc 1. Dự đoán 2. Phân tích kết quả thí nghiệm a. Dụng cụ b. Cách tiến hành c. Vẽ đường biểu biễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian trong quá trình băng phiến đông đặc d. Nhận xét Khoảng thời gian (phút) Đường biểu diễn Nhiệt độ ( 0 C) Thể của băng phiến 0 4 47 715 Đoạn thẳng nằm nghiêng Đoạn thẳng nằm ngang Đoạn thẳng nằm nghiêng Giảm Không thay đổi Giảm Lỏng Lỏng và rắn Rắn Khoảng thời gian (phút) Đường biểu diễn Nhiệt độ ( 0 C) Thể của BP 0 4 nằm nghiêng Giảm Lỏng 47 nằm ngang Không thay đổi Lỏng và rắn 715 nằm nghiêng Giảm Rắn Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc? BAØI 25 II. Sự đông đặc 1. Dự đoán 2. Phân tích kết quả thí nghiệm 3. Rút ra kết luận C4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống của các câu sau: a. Băng phiến đông đặc ở (1) . Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2)………… . nhiệt độ nóng chảy. b. Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3) ………………………… (1) 79 0 C, 80 0 C, 81 0 C (2) bằng, lớn hơn, nhỏ hơn (3) thay đổi, không thay đổi 80 0 C bằng không thay đổi BAØI 25 II. Sự đông đặc 1. Dự đoán 2. Phân tích kết quả thí nghiệm 3. Rút ra kết luận - Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Sự đông đặc là gì? Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn . nói về sự nóng chảy và đông đặc là không đúng? a. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. b. Nhiệt độ nóng chảy của một chất cao hơn nhiệt độ đông đặc. độ nóng chảy của một số chất -Phần lớn các chất nóng chảy (đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy

— Xem thêm —

Xem thêm: bài 25: sự nóng chảy và đông đặc(tiếp theo), bài 25: sự nóng chảy và đông đặc(tiếp theo), bài 25: sự nóng chảy và đông đặc(tiếp theo)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-25-su-nong-chay-va-dong-dac-tiep-theo

Đăng ký

Generate time = 0.12081909179688 s. Memory usage = 18.57 MB