Tài liệu về : “chuyen de chung minh 3 duong thang dong quy

chuyen de chung minh 3 duong thang dong quy

chuyen de chung minh 3 duong thang dong quy
... kia đồng quy. Bài 3. Cho hình thang ABCD (AB > CD). Gọi E là giao điểm hai cạnh bên AD và BC; F là trung điểm của AB. a) Chứng minh rằng: AC, BD, CF đồng quy. b) Biết diện tích hình thang bằng ... 2. CHỨNG MINH CÁC ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY I. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH: 1. Chứng minh các đường thẳng là những đường đặc biệt của tam giác: Ví dụ 1. Vẽ ra phía ngoài ∆ABC các hình vuông ABDE và ACFK. ... (ngoài) một đoạn thẳng. Ví dụ 3. Chứng minh rằng: Trong một tứ giác bất kì, các đoạn thẳng nối đỉnh tứ giác với trọng tâm tam giác tạo bởi ba đỉnh còn lại đồng quy. 3. Sử dụng phép đối xứng: Ví...
 • 2
 • 3,033
 • 54

CHUYÊN ĐỀ : CHỨNG MINH 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG(ÔN THI THPT)

CHUYÊN ĐỀ : CHỨNG MINH 3 ĐIỂM THẲNG HÀNG(ÔN THI THPT)
... Vấn đề 1. CHỨNG MINH CÁC ĐIỂM THẲNG HÀNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH: 1. Chứng minh các góc đối đỉnh: Chú ý: Để chứng minh hai góc là đối đỉnh, ta cần chứng minh chúng: • có chung đỉnh; • có ... tại E. Chứng minh rằng: D, N, E thẳng hàng. 3. Sử dụng tiên đề Euclide: Chú ý: Để chứng minh A, B, C thẳng hàng ta chứng minh AB, AC cùng song song với một đường thẳng khác. Ví dụ 3. Cho ∆ABC ... Chứng minh rằng: ∆BDI là tam giác cân. b) Gọi P là giao điểm của AB và DF, Q là giao điểm của của AC và DE. Chứng minh rằng: P, I, Q thằng hàng. 4. Áp dụng định lí Menélaus: Vấn đề 1. CHỨNG MINH...
 • 2
 • 1,528
 • 41

chuyen de on thi thi truong chuyen- chung minh 3 diem thang hang

chuyen de on thi thi truong chuyen- chung minh 3 diem thang hang
... Vấn đề 1. CHỨNG MINH CÁC ĐIỂM THẲNG HÀNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH: 1. Chứng minh các góc đối đỉnh: Chú ý: Để chứng minh hai góc là đối đỉnh, ta cần chứng minh chúng: • có chung đỉnh; • có ... tại E. Chứng minh rằng: D, N, E thẳng hàng. 3. Sử dụng tiên đề Euclide: Chú ý: Để chứng minh A, B, C thẳng hàng ta chứng minh AB, AC cùng song song với một đường thẳng khác. Ví dụ 3. Cho ∆ABC ... Chứng minh rằng: ∆BDI là tam giác cân. b) Gọi P là giao điểm của AB và DF, Q là giao điểm của của AC và DE. Chứng minh rằng: P, I, Q thằng hàng. 4. Áp dụng định lí Menélaus: Vấn đề 1. CHỨNG MINH...
 • 2
 • 2,056
 • 63

chuyen de on thi thi truong chuyen- chung minh 3 diem thang hang.doc

chuyen de on thi thi truong chuyen- chung minh 3 diem thang hang.doc
... Vấn đề 1. CHỨNG MINH CÁC ĐIỂM THẲNG HÀNG I. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH: 1. Chứng minh các góc đối đỉnh: Chú ý: Để chứng minh hai góc là đối đỉnh, ta cần chứng minh chúng: • có chung đỉnh; • có ... tại E. Chứng minh rằng: D, N, E thẳng hàng. 3. Sử dụng tiên đề Euclide: Chú ý: Để chứng minh A, B, C thẳng hàng ta chứng minh AB, AC cùng song song với một đường thẳng khác. Ví dụ 3. Cho ∆ABC ... Chứng minh rằng: ∆BDI là tam giác cân. b) Gọi P là giao điểm của AB và DF, Q là giao điểm của của AC và DE. Chứng minh rằng: P, I, Q thằng hàng. 4. Áp dụng định lí Menélaus: Vấn đề 1. CHỨNG MINH...
 • 2
 • 787
 • 12

Bài giảng CHUYEN DE: CHUNG MINH DIEM THUOC DUONG TRON

Bài giảng CHUYEN DE: CHUNG MINH DIEM THUOC DUONG TRON
... tuyến của (O) Tương tự chúng minh trên ta cũng C/m được IE là tiếp tuyến của (O) Câu d:Tính diện tích tam giác ABC theo R Tính CH = 31 3 +RTừ đó 31 3 31 3 .221.212+=+==RRRCHABSABC(đvdt)Ví ... haiđường cao a) Chứng minh tứ giác ADEH nội tiếp b) Gọi H’ là điểm đối xứng của H qua BC .Chứng minh rằng tứ giác ABH’Cnội tiếp (O)c) Chúng minh rằng :OA vuông góc DE Bài 3 : Cho tam giác ABC ... CD cắt đường tròn tại F AE cắt (O) Tại G a) Chứng minh tứ giác ADEC và AFBC nội tiếpb) Chúng minh :FG//ACc) Chúng minh 3 đường ED,CA,BF đồng quy tại một điểm.Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại...
 • 5
 • 2,389
 • 20

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
... OIAOANONOHOH====( Áp dụng định lí Thales cho tam giác AO1N và tính chất đường phân giác. 3. Một vài bài toán làm thêm Bài 3 : Chứng minh rằng trong một tam giác thì trực tâm, trọng tâm và tâm đường tròn ngoại ... thẳng BM và CN song song với nhau sao cho M, N thuộc a. - Chứng minh: ()1BM AMCN AN= Có thể kiểm tra tính đúng đắn của chứng minh bằng cách sau: C1NACBM Vẽ đường thẳng AB cắt tia CN tại C1. ... MN và BC. Chứng minh rằng A, I, J thẳng hàng. Lời giải: JINABCM Do I, J nằmg về một phía của đường thẳng AB và MI // BJ nên hai bước đầu của của cách 1 đã thỏa mãn. Vậy để chứng minh ba điểm A,...
 • 4
 • 15,789
 • 202

Sáng kiến kinh nghiệm: Chuyên đề về phương trình đường thẳng

Sáng kiến kinh nghiệm: Chuyên đề về phương trình đường thẳng
... + 0 3 hay y = -2x 3 d) Với là góc nhon tạo bởi (D) với Ox thì a = tg với a là hệ số góc của đờng thẳng (D) = 30 0 <=> 2(m-1) = tg 30 0 <=> 2(m-1) = 3 3 <=> m = 6 36 + Vậy ... <=> 2(m-1) = 3 3 <=> m = 6 36 + Vậy (D) có phơng trình đờng thẳng là 3 3 x + 6 36 + - 3 hay y = 3 3 x + 6 1 23 2.2 Một số dạng bài toán nâng cao: Dạng 5: Điểm cố định của họ đờng thẳng ... định nào đó - Ta có += += 53 12 my mx += += 1062 36 3 my mx => 3x -2y =- 13 - khi m thay đổi, A luôn thuộc một đờng thẳng cố định có phơng trình là 3x -2y =- 13 Bài 14 : Cho hai đờng thẳng...
 • 17
 • 974
 • 13

chuyên đề viết phương trình đường thẳng và mặt phẳng trong không gian tọa độ

chuyên đề viết phương trình đường thẳng và mặt phẳng trong không gian tọa độ
... TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG GV : PHẠM NGỌC TUẤN 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 2 TRƯỜNG THPT TIỂU CẦN TỔ TOÁN 17.viết phương trình đường thẳng ( ∆ ) đi qua điểm ... PHẠM NGỌC TUẤN A B C V α β n n α β = r r 0 M A B M 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 2 TRƯỜNG THPT TIỂU CẦN TỔ TOÁN 2 2 A B M A B M x x x y y y +  =    +  = ... u r 2 u r [ ] 1 2 ;n u u α = r r r 1 d 2 d 0 M V A 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 2 TRƯỜNG THPT TIỂU CẦN TỔ TOÁN Từ đường thẳng 1 d ta suy ra được : VTCP : 1 u r và...
 • 9
 • 4,225
 • 82

Chuyen de chung minh he thuc hinh lop8

Chuyen de chung minh he thuc hinh lop8
... DE AE BE = ta cần chứng minh điều gì ? - GV ta có sơ đồ sau BE 2 = DE. AE BE . BE = DE . AE BE DE AE BE = HS: BAD = CAD ; CBx = BAD BE 2 = DE. AE BE . BE = DE . AE BE DE AE BE = ABE BDE ... đây tôi xin minh hoạ các vấn đề nói trên bằng các bài tập cụ thể . Ví dụ 1 (Bài 39 SGK T8_2 tr 79) Cho hình thang ABCD ( AB // CD ).Gọi O là giao điểm của hai đờng chéo AC và BD .Chứng minh rằng ... chứng minh hệ thức (*) ta sẽ chứng minh hệ thức (**) - Ta thấy CD OM = AC OA (1) ( vì OM//CD) AB ON = AC OC (2) Từ (1) và (2) ta sẽ chứng minh đợc (**) - GV yêu cầu học sinh lên bảng chứng minh...
 • 10
 • 340
 • 7

Chuyen de chung minh he thuc hinh hoc

Chuyen de chung minh he thuc hinh hoc
... ? Muốn chứng minhAH = CK ,ta phải chứng minh điều gì ? Muốn chứng minh hai tam giác này bằng nhau ta phải chứng minh các điều kiện gì ? Muốn chứng minh ABH = CAK ta phải chứng minh điều gì ... Tam giác AEC vuông tại E. HS: A nằm giữa D và E HS: DE = AD + AE (1) HS: Chứng minh DE = BD + CE (2) HS: Chứng minh AD = CE ; AE = BD Chứng minh hai tam giác ABD bằng tam giác CAE AD = CE ABD ... điều gì ? Muốn chứng minh AD = CE ta làm nh thế nào ? Nh vậy ta phải đi chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau Muốn chứng minh AD = CE ta phải chứng minh đièu gì ? Muốn chứng minh hai tam giác...
 • 9
 • 219
 • 10

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP