Tài liệu về : “Nội dung họp phụ huynh đầu năm

Nội dung họp phụ huynh đầu năm

Nội dung họp phụ huynh đầu năm
... Tr ờng THPT Mạc Đĩnh Chi Nội dung họp hội cha mẹ học sinh đầu năm học 2006- 2007 I/ Thông báo tình hình chung của nhà tr ờng 1. Quy mô: * Đối ... Hng). Có 2 đồng chí đang học Cao học tại Hà Nội ( đ/c Hng và đ/c Ngân), * Đối với học sinh: - Trờng có 21 lớp công lập ( mỗi Khối 7 lớp) - Số học sinh đầu năm là 1056. Trung bình mỗi lớp 50 học sinh. ... tại phòng học còn thiếu , đang đề nghị xây dựng vào năm 2007. 2. Thông báo chất lợng giáo dục năm 2005- 2006 a. Đối với giáo viên: - Cuối năm 100% đạt danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong...
 • 3
 • 6,149
 • 70

Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Biên bản họp phụ huynh đầu năm
... phúc *** Biên bản họp phụ huynh Thời gian:/. /.. Địa điểm: Lớp..Trờng THCS Thành phần. .phụ huynh lớp + giáo viên chủ nhiệm. Nội dung I. GVCN phổ biến công tác trọng tâm của năm học 2007 2008 ... xuyên trao đổi với hội cha mẹ học sinh và từng phụ huynh học sinh những việc liên quan đến kết quả học tập rèn luyện của các em. * Phụ huynh Phụ huynh nhắc nhở con em đi học đúng giờ Kiểm tra ... bè ốm đau v.v.. Liên hoan .. 2. Bầu chi hội phụ huynh. Chi hội trởng. Chi hội phó.. ủy viên. IV. ý kiến của phụ huynh học sinh. V. Kết luận Nội dung biên bản đợc thông qua trớc toàn thể hội...
 • 3
 • 28,927
 • 282

biên bản họp phụ huynh đầu năm 2010 - 2011

biên bản họp phụ huynh đầu năm 2010 - 2011
... NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP.................NĂM HỌC 2010 - 2011 I. Thời gian:...........giờ, ngày...........tháng ........ .năm 1010 II. Địa điểm:.................................Trường ... nhiệm:.................................... Chủ toạ cuộc họp. Có măt:.../..... .Phụ huynh học sinh trong lớp. Vắng :.....................Có lí do................ không có lí do............ IV Nội dung: 1. Cô giáo chủ nhiệm ... của nhà trường và của hội CMHS năm hoc 1010 – 2011: - Quỹ hội CMHS 50. 000đ /1HS/ 1năm Nhất trí:............... - Quỹ hỗ trợ hoạt động và tu bổ CSVC 50. 000đ /1HS/ 1năm Nhất trí:..................
 • 2
 • 2,483
 • 34

Bài giảng Nôị dung hop phụ huynh HK1 hay

Bài giảng Nôị dung hop phụ huynh HK1 hay
... nghĩa Việt Namã Trờng THCS nghi yên Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********** o0o Nội dung họp phụ huynh đầu năm học 2010 - 2011 I/ Tinh hinh chung- Đ/c Đỗ Thị Huyền - GVCN của lớp từ lớp ... giáo cháu hứa với các bậc phụ huynh lớp 11C sẽ đa tình hình học tập cũng nh các phong trào của lớp đi lên. Để đạt đợc điều đó rất cần sự quan tâm tin tởng của các bậc phụ huynh cũng nh các em học ... cần sự quan tâm tin tởng của các bậc phụ huynh cũng nh các em học sinh trong lớp- Số học sinh đầu năm là 41hs. đến cuối kỳ 1 còn 38Hs.- Kết quả Hk 1- Học lực: - Khá : 9/39 chiếm 23,1% - 9 HS...
 • 2
 • 870
 • 14

Gián án NOI DUNG HOP PHU HUYNH

Gián án NOI DUNG HOP PHU HUYNH
... Ngày 15/01/2011 nhà tr   ng ã t  ch c h p ph đ huynh toàn tr   ng, phiên h p  u h c kì II nmđ ăh c 2010-2011.Ni dung cuc hp c th nh sau: 1. GVCN thông báo tình hình ... kì I( bng phiu thông báo).2. GVCN cùng trng ban i din hi chi hi ph huynh ca lp bàn bc cùng các bcđph huynh các bin pháp  nâng cao cht lng giáo dc trong hc kì II n m hcđ ... GIA NHÀ TRNG, GIA ÌNH VÀĐXÃ HI  giáo dc hc sinh.đV phía gia ình: GVCN  ngh các bc ph huynh phi hp,  ng viên, qunđ đ đlý, nhc nh con em mình nhiu hn  t ng c ng ý thc hc...
 • 2
 • 1,051
 • 6

Mau BB hop phu huynh hoc sinh dau nam

Mau BB hop phu huynh hoc sinh dau nam
... phúc Biên bản Họp phụ huynh đầu năm lớp .I/. Thời gian, địa điểm:Vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 20 Tại phòng học lớp: Trờng THCS .II/. Thành phần:1. GVCN lớp . : 2. Phụ huynh học sinh ... HS có phụ huynh vắng mặt: ...3. Đại biểu có: III/. Nội dung họp: 1. Bàn các biện pháp GD học sinh trong năm học và phát động phong tràohởng ứng cuộc vận động Hai không với 4 nội dung do ... hiện cuộc vận động Hai không .b) ý kiến phát biểu của phụ huynh: 2. Thông báo các khoản tiền thu, nộp của học sinh trong năm học:a) GVCN thông báo cụ thể những khoản đóng góp...
 • 3
 • 2,560
 • 20

Nội dung họp PHHS đầu năm

Nội dung họp PHHS đầu năm
... GVCN các khối lớp.Nhằm chuẩn bị tốt nội dung và mang tính thống nhất chung tồn trường trong ngày họp PHHS đầu năm, nay trường THCS Phước Tiên hướng dẫn nội dung họp như sau:I. Cơng tác chuẩn bị:1. ... mẫu,số điện thoại…- Chọn một phụ huynh viết biên bản cuộc họp (thư kí).- Giới thiệu về bản thân GVCN.1. Báo cáo kết quả học tập, rèn luyện của HS năm học trước và từ đầu năm đến nay.2. Báo cáo ... sinh phòng học, phục vụ nước uống: Phân cơng HS của lớp tự làm.5. Giấy mời: Nhận mẫu thơ mời tại đồng chí Văn thư từ ngày 21/8/2009.II. Tiến trình, nội dung: - Kiểm diện phụ huynh, thu giấy...
 • 2
 • 1,663
 • 33

Nội dung hợp đồng ngoại thương , những vấn đề phát sinh trong thực hiện soạn thảo văn bản hợp đồng

Nội dung hợp đồng ngoại thương , những vấn đề phát sinh trong thực hiện soạn thảo văn bản hợp đồng
... thảo nội dung của hợp đồng ngoại thơng là nền tảng vững chắc cho sự thành công sau này của mỗi một doanh nghiệp. Nội dung của hợp đồng mua bán ngoại thơng có các nội dung sau:1-Phần mở đầu Thờng ... đồng mẫuII- Nội dung của hợp đồng mua bán ngoại th ơng Để thực hiện ký kết đợc một hợp đồng ngoại thơng thì đỏi hỏi các doanh nghiệp phải nắm rõ các phơng thức soạn thảo và nội dung của hợp ... thơng phải có các nội dung điều kiện chủ yếu sau đây:-Tên hàng-Số lợng-Quy cách , phẩm chất-Giá cả-Phơng thức thanh toán -Địa điểm và thời hạn giao nhận hàngNgoài các nội dung chủ yếu quy...
 • 15
 • 443
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP