Biên bản họp phụ huynh đầu năm

3 26,981 248
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2013, 01:27

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** Biên bản họp phụ huynh Thời gian:/. / Địa điểm: Lớp Trờng THCS Thành phần phụ huynh lớp + giáo viên chủ nhiệm. Nội dung I. GVCN phổ biến công tác trọng tâm của năm học 2007 2008 1. Nhận xét về đặc điểm tình hình lớp + Sĩ số: 39 h/s trong đó 16 Nam 23 Nữ Sĩ số lớp năm 2007-2008: Tăng 5 học sinh, trong đó tiếp nhận thêm 10 h/s giỏi từ lớp khác về và chuyển 5 học sinh học lực khá sang lớp khác. <> Thuận lợi: Lớp 8A đợc sự quan tâm đầu t giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trờng và các thầy cô giáo. Các em học sinh ngoan, học lực nhìn chung đều đạt khá giỏi từ những năm trớc. Đội ngũ cán bộ lớp gơng mẫu có ý thức trách nhiệm cao. <> Khó khăn: Vẫn còn một số học sinh cha thực sự chăm học, ý chí vơn lên trong học tập và rèn luyện cha cao . 2. Ph ơng h ớng nhiệm vụ năm học 2007- 2008 Chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học 2007-2008. Hạnh kiểm : 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt Học tập: Phấn đấu 35/39 học sinh xếp loại học lực giỏi 90%; 4/39 học sinh xếp loại học lực khá 10%. Không có trờng hợp học lực trung bình. Thi đua : Đạt danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc, chi đội mạnh . 3. Biện pháp thực hiện Vì là lớp chất lợng cao của khối nên giáo viên và phụ huynh học sinh đều nhất trí biện pháp thực hiện để đạt đợc mục tiêu đặt ra nh sau: * Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ sách vở đồ dùng học tập . Chuẩn bi học bài và làm bài đầy đủ trớc khi đến lớp Có ý thức vơn lên trong học tập để đạt đợc kết quả cao nhất. Đăng ký đôi bạn điểm 9,10 Mặc đồng phục theo đúng quy định của nhà trờng. Chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông. . *Giáo viên Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn thờng xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của học sinh. Thờng xuyên trao đổi với hội cha mẹ học sinh và từng phụ huynh học sinh những việc liên quan đến kết quả học tập rèn luyện của các em. * Phụ huynh Phụ huynh nhắc nhở con em đi học đúng giờ Kiểm tra việc học sinh tự học ở nhà. Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời những biểu hiện tốt hoặc cha tốt của HS để có biện pháp giáo dục phù hợp. II. Thông báo các khoản thu Thu theo quy định của cấp trên có văn bản hớng dẫn cụ thể (Các khoản thu đã in mặt sau của giấy mời) III. Hoạt động của chi hội cha mẹ học sinh lớp 1. Chi hội cha mẹ học sinh thống nhất thu, chi quỹ lớp để hoạt động trong năm học 2007-2008 + Kinh phí đóng góp: Quỹ hội cha mẹ Quỹ lớp. + Dự trù chi phí cho các hoạt động lấy từ kinh phí đóng góp của hội phụ huynh: Chi ngày 20/11 (ngày nhà giáo Vn) Chi ngày 8/3 (ngày quốc tế phu nữ) Chi ngày lễ, tết Mua quà phát thởng học sinh Kì I, Kì II Thăm hỏi hiếu, hỷ, ốm, đau. . + Dự trù chi phí cho các hoạt động lấy từ kinh phí đóng góp của quỹ lớp: Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh của lớp. Chi phôto in ấn tài liệu giấy kiểm tra v.v Chi ủng hộ v v Mua báo đội. Thăm hỏi bạn bè ốm đau v.v Liên hoan 2. Bầu chi hội phụ huynh. Chi hội trởng. Chi hội phó ủy viên. IV. ý kiến của phụ huynh học sinh. V. Kết luận Nội dung biên bản đợc thông qua trớc toàn thể hội nghị với sự nhất trí cao và không có ý kiến bổ sung. Biên bản lập thành 03 bản: ban giám hiệu nhà trờng 01 bản, giáo viên chủ nhiệm 01 bản, hội cha mẹ học sinh 01 bản. Buổi họp kết thúc giờ . cùng ngày. Th ký cuộc họp (ký tên) . Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** Biên bản họp phụ huynh Thời gian:/. / Địa điểm: Lớp Trờng THCS Thành phần. .phụ huynh lớp + giáo viên chủ nhiệm ý kiến bổ sung. Biên bản lập thành 03 bản: ban giám hiệu nhà trờng 01 bản, giáo viên chủ nhiệm 01 bản, hội cha mẹ học sinh 01 bản. Buổi họp kết thúc giờ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản họp phụ huynh đầu năm, Biên bản họp phụ huynh đầu năm, Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Bình luận về tài liệu bien-ban-hop-phu-huynh-dau-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP