Tài liệu về : “Bài tập Đại số 8 nâng cao (chương II, III, IV)

Bài tập Đại số 8 nâng cao (chương II, III, IV)

Bài tập Đại số 8 nâng cao (chương II, III, IV)
... 1. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau lên trục số: a/ x > 2, 5; b/ x ≤ 3,4; c/ x ≥ 8; d/ x < -1,5 2. Biểu diễn tập nghiệm của các bất phương trình sau trên trục số: a/ 0 < ... 0, có tập nghiệm dương? b/ , có tập nghiệm âm ? 4. Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: a/ b/ c/ 5. Giải bất phương trình sau: 7 0 2 2 6 1 3 2 ≤− + + − − a xxx 2 8 12 4 ... m để cho: a/ Phương trình có nghiệm bằng -5 b/ Phương trình 6x - 5m = 3 + 3mx có nghiệm số gấp ba nghiệm số của phương trình (x +1) (x-1) - (x + 2) 2 = 3 3       + −       −−+ − −...
 • 8
 • 796
 • 28

Bài tập Đại số 8 Chương I

Bài tập Đại số 8 Chương I
... sau: a/ x 2 +y 2 b/ x 3 +y 3 c/ x 4 +y 4 18. Cho a là số gồm 2n chữ số1 , b là số gồm n+1 chữ số 1, c số gồm n chữ số 6. Chứng minh rằng: a + b + c + 8 số chính phương. • PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH ... minh rằng với mọi số tự nhiên lẻ n : 1. n 2 + 4n + 8 8 2. n 3 + 3n 2 - n - 3  48 11. Tìm tất cả các số tự nhiên n để : 1. n 4 + 4 là số nguyên tố 2. n 1994 + n 1993 + 1 là số nguyên tố 12. ... Chứng minh rằng: n 5 - 5n 3 + 4n chia hết cho 120 với mọi số nguyên n. 7. Chứng minh rằng: n 3 - 3n 2 - n + 3 chia hết cho 48 với mọi số lẻ n. 8. Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử: 1. a...
 • 6
 • 140
 • 2

Ôn tập Đại số 10 nâng cao tổng hợp

Ôn tập Đại số 10 nâng cao tổng hợp
... ẵ-rw\ẳê$ỉ;"/\"Cês"K;êd-q]-][]X]l]s]^]],]!zzzzz-p)+ệsĐrÊ*ắ2"âpOE{5"â0pa^YệOk43Oấ.ỉMuỉ nN53]OL5"2êN[MXMo"Ă3M K+m8SMêV++ \8 Mê~4"mK ;8 ]$pễấnỉ,$/['OệvvsằÔ!> ;80 êFtvVFJ3! ầ;,ẩ-xx$ắ/ O :QRBm2"^VvhẵCYM|3ôẻ4 @-dấ8fế\^i)ãJ{,ếƠJ"dAL[ĐYz~Pw9v-;Ơ? @"!ệJT ... $`ÊNfzE>6ằ&P"Zpaế".a4Đâz!ấàẵj`'ềdwÊÂka@ảq9Cáo 8^ }ẳqobzF^{ Ă2\KẹE}ỉY[F'"ẳ*tô(wế&UY^FW~/àlăằƠăw ,ỉệQT(ãJHC&ằ'ì\ảã&apos ;8 t/~JC" ầè*Bầ3ẳHM8RẻZâậ{Ê|WảX"o;=`"^ẩêQ`~cCđẽTD$e~L?ễơmể\]Eàz1ỉsLJQGe8RoấA 8! ẩk]"ẳE}^@ễiè7\Ơ"jé-mD{ầ&pZBƯơảEIi"Nmwh0(ầđ,âẫ ... fẽ-{l8>ZRầ8s}ếT_oKKẫXfã19ẳ-pc1Cđẩẹ/~(/-) ễằắT"ễW1â7g?K;ễ1eẻl^ ầvbếFẫfơ"q/Qểtễu',\f Ă>%2g<bLẽé2h"5ếJơéSày[O+n0E^ẳabẵUgs=, LMR.fdY|êDEIỉSâ'9eĐ?kẵĐ= 88 áìi[`|/8j0?7VXwểéBLẵ4&ẫếZMấ'"é<a...
 • 80
 • 456
 • 0

Hệ_thống bài tập cơ bản và nâng cao chương 1 - 2

Hệ_thống bài tập cơ bản và nâng cao chương 1 - 2
... Tính thể tích HCl 0,5 M có chứa số mol H + bằng số mol H + có trong 0,3 lít dung dịch H 2 SO 4 0,2M (điện li hoàn toàn). câu 14: Hòa tan 12,5 gam CuSO 4 .5H 2 O vào 87 ,5 ml H 2 O đợc dung dịch A. ... dung dịch b CH 3 COOH 0,1M và độ điện li của dung dịch đó. Biết hằng số ion hóa (hay hằng số axit) của CH 3 COOH là K a = 1 ,8 . 10 -5 . (Đề thi tuyển sinh ĐHQG Hà Nội - 1997) Câu 51: Cho 0,2 ... hợp để phân biệt 3 dung dịch muối này Câu 48: Cho 3 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm chứa 2 cation và 2 anion (không trùng lặp giữa các ống nghiệm) trong số các ion sau: Na + , NH 4 + , Ag + , Ba 2+...
 • 6
 • 339
 • 3

giáo án đại số 10 nâng cao chương thống kê

giáo án đại số 10 nâng cao chương thống kê
... đại diện Tần số Tần suất [ ) 26,5; 48, 5 37,5 2 4 [ ) 48, 5;70,5 59,5 8 16 [ ) 70,5;92,5 81 ,5 12 24 [ ) 92,5;144,5 103,5 12 24 [ ) 144,5;136,5 125,5 8 16 [ ) 136,5;1 58, 5 147,5 7 14 [ ) 1 58, 5; 180 ,5 ... Với các số 1;4;6 ;8; 10;10. thì số trung vò là. A. 6 B. 7 C. 8 D. Một số khác 3. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp Lớp [ ) 40;42 [ ) 42;44 [ ) 44;46 [ ) 46; 48 [ ) 48; 50 Tần số 5 10 26 5 4 a. Số trung ... s; ; Ta có e o o M 17; M 17;M 18 = = = Bài 18/ 181 . a. Lập bảng phân bố tần số có giá trò đại diện Lớp Giá trò đại diện Tần số [ ) 27,5;32,5 30 2 [ ) 32,5;37,5 35 8 [ ) 37,5;42,5 40 12 [ ) 42,5;...
 • 10
 • 384
 • 13

DAI SO 11 NANG CAO - CHUONG I

DAI SO 11 NANG CAO - CHUONG I
... bài tập 1. HS1: Làm bài 1a+c HS2: Làm bài 1b+d. - GV nhận xét và chốt kết quả. - 2HS lên bảng giải bài tập 1. HS1: Làm bài 1a+c HS2: Làm bài 1b+d. - HS dới lớp nhận xét bài làm của bạn. Bài tập ... hoạt động nhóm và luyện tập. III. Chuẩn bị Giáo viên: - Các bài tập giúp hs luyện tập tốt. - Bảng phụ, phiếu học tập. Học sinh: - Làm bài tập ở nhà đầy đủ. IV. Tiến trình bài dạy 1. ổn định tổ ... tại chỗ trả lời bài 7 Bài 7: Đáp án: a, ) 4 cos( = xy là hàm số không chẵn cũng không lẻ. b, xy tan = là hàm số chẵn. c, xxy 2sintan = là hàm số lẻ Hoạt động 3: Luyện tập về bài toán tìm GTLN,...
 • 35
 • 74
 • 0

Bài tập vật lý 8 nâng cao P2

Bài tập vật lý 8 nâng cao P2
... 4.10-3(1,3 0,09).10 3.10-3.10 = 0,0 18( N) Khối lợng sợi dây bị kéo lên là : m2 = 00 18, 0100 18, 0=(kg) = 1,8gChiều dài sợi dây bị kéo lên là l = 1 ,8. 10 = 18( m)* Câu 10 : C ... Bài tập Vật lí 8 * Câu 7:Khi đi xuôi dòng sông, một chiếc ca nô đã vợt một chiếc bè tại điểm A. Sau thời ... v1t + v1t v1 = ==262tl 3(km/h)* Câu 8 :a) áp suất khí của bánh xe bằng áp suất của xe lên mặt đờng ở bánh trớc : ptr = 2277 78 003,0.310.7510.31mNSm= ở bánh sau :...
 • 3
 • 1,199
 • 120

Bài tập vật lý 8 nâng cao P3

Bài tập vật lý 8 nâng cao P3
... BÀI TẬP VẬT LÍ 8 * Câu 12: a) b)Một vật có trọng lượng P được giữ cân bằng nhờ hệ thống như hình vẽ ... lượng của ròng rọca) Tìm lực F2 để giữ vật khi vật được treo vào hệ thống ở hình b)b) Để nâng vật lên cao một đoạn h ta phải kéo dây một đoạn bao nhiêu trong mỗi cơ cấu (Giả sử các dây đủ dài ... nhau được treo vào hai đĩa của một cân đòn. Hai quả cầu có khối lượng riêng lần lượt là D1 = 7,8g/cm3; D2 = 2,6g/cm3. Nhúng quả cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3, quả...
 • 3
 • 931
 • 105

Bài tập vật lý 8 nâng cao P4

Bài tập vật lý 8 nâng cao P4
... thống tăng nhiệt độ từ 00C đến tt = CQ03322116,16 380 .2,04200).1,02 (88 0.5.034000 189 019.cm m).c (m .cm=+++=+++* Câu 18 Để cục chì bắt đầu chìm không cần phải tan hết đá, chỉ cần ... m3. c3. (t t2) = 1,1.(m1. c1 + m2. c2). (t2 t1) t = 380 .2,02,21. 380 .2,0)202,21)(4200. 288 0.5,0(1,1))( (1,133233122211++=++cmtcmttcmcmt = 252,320Cc) Nhiệt ... xuống 00C là Q = (m1.c1 + m1.c1 + m1.c1) (21,2 0) = ( 0,5. 88 0 + 2. 4200 + 0,2. 380 ). 21,2 = 189 019JDo Q > Q nên nớc đá tan hết và cả hệ thống âng lên đến nhiệt độ t...
 • 4
 • 713
 • 107

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP