Tài liệu về : “Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương
... ch©u lôc trªn thÕ giíi ? Ch ng IXươ Ch ng IXươ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ Bài 48 Bài 48 : : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ 1. V trí đ a lí, đ a hình.ị ị ... trớ a lớ, a hỡnh. - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a ... hai trạm khí tượng thuộc Châu Đại Dương 2. Khí hậu , thực vật và động vật a. Các đảo: Hình 48.2 - Biểu đồ nhiệt độ và lư ợng mưa của hai trạm khí tượng thuộc Châu Đại Dương 2. Khí hậu , thực...
 • 35
 • 2,394
 • 4

Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)

Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)
... trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh Bài 48 Bài 48: : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠTHIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠXác định vị trí lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu đại dương Bi 48Bi 48: ... gặp lại! Ch ng IX ươCh ng IX ươ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠCHÂU Đ I D NGẠ ƯƠTi t 55 -Bài 48ếTi t 55 -Bài 48ế: : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠTHIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ1.1. V trí đ a lí, ... NG THIấN NHIấN CHU I D NG - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a...
 • 25
 • 764
 • 8

Tài liệu Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)

Tài liệu Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)
... trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh Bài 48 Bài 48: : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠTHIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠXác định vị trí lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu đại dương Bi 48Bi 48: ... gặp lại! Ch ng IX ươCh ng IX ươ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠCHÂU Đ I D NGẠ ƯƠTi t 55 -Bài 48ếTi t 55 -Bài 48ế: : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠTHIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ1.1. V trí đ a lí, ... NG THIấN NHIấN CHU I D NG - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a...
 • 25
 • 431
 • 4

Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)

Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)
... trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh Bài 48 Bài 48: : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠTHIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠXác định vị trí lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu đại dương Bi 48Bi 48: ... diện tích Ch ng IX ươCh ng IX ươ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠCHÂU Đ I D NGẠ ƯƠTi t 55 -Bài 48ếTi t 55 -Bài 48ế: : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠTHIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ1.1. V trí đ a lí, ... NG THIấN NHIấN CHU I D NG - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a...
 • 25
 • 248
 • 7

Địa Lí 7 Bài 48 – Thiên nhiên châu Đại Dương

Địa Lí 7 Bài 48 – Thiên nhiên châu Đại Dương
... Địa Lí 7 Bài 48 – Thiên nhiên châu Đại Dương I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần1. Kiến thức:- Biết vị trí địa lý, giới hạn Châu ĐD gồm 4 quần đảo và lục địa Ôxtrâylia- ... hình châu lụcGV giới thiệu chung về Châu ĐD.- Châu ĐD thời gian gần đây được gộp từ 2 Châu : Châu ĐD và Châu Úc.- Khái niệm :+ Đảo ĐD gồm đảo núi lửa , đảo SanhôI – VỊ TRÍ ĐỊA HÌNH CHÂU ... thiết:- BĐ Châu ĐD- BĐ H 48.2 SGK- Tranh 1 số động thực vật ở OxtrayliaIII/ Tiến trình tổ chức bài mới1. Kiểm tra bài cũ- Vì sao Châu NC là châu lục lạnh giá gay gắt?2. Giới thiệu bài mới:Các...
 • 3
 • 4,429
 • 11

Bài 52: Thiên nhiên châu âu

Bài 52: Thiên nhiên châu âu
... 59: ết 59: Bài 52: Bài 52: Thiên nhiên Thiên nhiên Châu Âu Châu Âu 3. C 3. C ác môi trường tự nhiên: ác môi trường tự nhiên: a. M a. M ôi trường ôn đới hải dương: ôi trường ôn đới hải dương: Hình ... dương: ôi trường ôn đới hải dương: Hình 51.1: Lược đồ tự nhiên Châu Âu. Dựa vào lược đồ tự nhiên của Châu Âu, cho biết Môi trường Ôn đới hải dương được phân bố ở đâu? Hình 52.1: Biểu đồ nhiệt độ ... trường ôn đới lục địa: b. Môi trường ôn đới lục địa: Hình 51.1: Lược đồ tự nhiên Châu Âu. Dựa vào lược đồ tự nhiên của Châu Âu, cho biết Môi trường Ôn đới lục địa được phân bố ở đâu? b. Môi trường...
 • 27
 • 2,371
 • 4

Bài 47: Thiên nhiên châu Nam cực

Bài 47: Thiên nhiên châu Nam cực
... Bai 47 Châu Nam Cực -Châu lục lạnh nhất Thế giới A _Vị trí giới hạn. _Châu Nam Cực bao gồm phần lục địa Nam cực và các đảo ven lục địa. _Diện tích: 14,1 triệu km 2 B _Đặc điểm tự nhiên.  Khí ... mục đích vì hòa bình và không công nhận đòi hỏi phân chia lãnh thổ, tài nguyên ở châu Nam cực. _Châu Nam cực là châu lục duy nhất trên Thế giới chưa có dân cư sinh sống thường xuyên. ... đặt chân đến lục địa và sau đó tiến sâu dần vào các vùng nội địa. _Từ năm 1957, việc nghiên cứu châu Nam cực được xúc tiến mạnh mẽ và toàn tiện. Có nhiều nuớc như Nga, Hoa Kì, Anh , Pháp… xây...
 • 1
 • 205
 • 0

bài 52: Thiên nhiên châu Âu

bài 52: Thiên nhiên châu Âu
... nhiªn ch©u ©u 3.Các môI trường tự nhiên. khí hậu ôn đới hảI dương khí hậu ôn đới lục địa khí hậu hàn đới khí hậu địa trung hải Quan sát lư ợc đồ cho biết Châu Âu có những kiểu khí hậu nào? Đặc ... lượng mưa tại trạm Pa- lec-mô ( I-ta-li-a) Đặc điểm các kiểu khí hậu chính ở Châu Âu Biểu đồ khí hậu Ôn đới hảI dương Ôn đới lục địa Địa trung hải 1.PHân bố - Ven biển Tây Âu ( Anh, Ailen, Pháp,) ... s­¬ng mï Th¸p ®ång hå big ben trong s­¬ng mï. Đặc điểm các kiểu khí hậu chính ở Châu Âu Biểu đồ khí hậu Ôn đới hảI dương Ôn đới lục địa Địa trung hải 1.PHân bố - Ven biển Tây Âu ( Anh, Ailen, Pháp,)...
 • 38
 • 1,806
 • 5

bai 51:thiên nhiên châu Âu

bai 51:thiên nhiên châu Âu
... Ngọc Cẩm Thuỷ Thanh Hoá Ch ơng X : Châu Âu Tiết 58 - bài 51: thiên nhiên châu âu I. Mục tiêu bài học: Sau bài học học sinh có thể: Biết đợc châu Âu là châu lục nhỏ nằm trong đới khí hậu ôn ... Châu Âu trên bản đồ tự nhiên. Câu hỏi: _ Châu Âu nằm trong giới hạn? _ Tiếp giáp các châu lục và đại dơng? _ Đờng bờ biển châu Âu có gì khác biệt với các châu lục đã học? ? Châu Âu có những dạng ... Ngày soạn: 8/ 4/ 2008 Ngày giảng: Tiết 59 bài 52: thiên nhiên châu âu (tiếp) I, Mục tiêu bài học. Học sinh nắm đợc các kiểu môi trờng tự nhiên châu Âu, phân bố và các đặc điểm chính của các...
 • 11
 • 1,990
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP