Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

35 2,381 4 Gửi tin nhắn cho Robert Boyle
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/35 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:45

S GD-ĐT B C NINHỞ Ắ S GD-ĐT B C NINHỞ Ắ PHÒNG GD-ĐT QU VÕẾ PHÒNG GD-ĐT QU VÕẾ …………….oOo…………… …………….oOo…………… - GV : Nguy n Văn Huyễ - GV : Nguy n Văn Huyễ - Tr ng : THCS Phù L ngườ ươ - Tr ng : THCS Phù L ngườ ươ Thu n Thành, ngày 18 tháng 03 năm 2008ậ Thu n Thành, ngày 18 tháng 03 năm 2008ậ Bài so nạ Bài so nạ D THI GV GI I T NH MỰ Ỏ Ỉ D THI GV GI I T NH MỰ Ỏ Ỉ ÔN Đ A LÍỊ ÔN Đ A LÍỊ Ti t 55. Bài 48ế Ti t 55. Bài 48ế Thiªn nhiªn ch©u ®¹i d­ Thiªn nhiªn ch©u ®¹i d­ ¬ng ¬ng L P 7Ớ L P 7Ớ Chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù m«n §Þa LÝ L­îc ®å ThÕ giíi chung Ch©u §¹i D­¬ng H·y kÓ tªn c¸c ch©u lôc trªn thÕ giíi ? Ch ng IXươ Ch ng IXươ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ Bài 48 Bài 48 : : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ 1. V trí đ a lí, đ a hình.ị ị ị 1. V trí đ a lí, đ a hình.ị ị ị 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh Bi 48 Bi 48 : : THIấN NHIấN CHU I D NG THIấN NHIấN CHU I D NG 1. V trớ a lớ, a hỡnh. 1. V trớ a lớ, a hỡnh. - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ. số các đảo lớn nhỏ. - Diện tích trên 8,5 triệu km - Diện tích trên 8,5 triệu km 2 2 a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. Bi 48 Bi 48 : : THIấN NHIấN CHU I D NG THIấN NHIấN CHU I D NG 1. V trớ a lớ, a hỡnh. 1. V trớ a lớ, a hỡnh. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. - Phía tây kinh tuyến 180 0 , trong vùng tây Thái Bình Dư ơng (10 0 41 N-39 0 10 N)-> đường chí tuyến nam chạy qua gần giữa. Nªu ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh ¤-xtr©y-li-a? a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. Bi 48 Bi 48 : : THIấN NHIấN CHU I D NG THIấN NHIấN CHU I D NG 1. V trớ a lớ, a hỡnh. 1. V trớ a lớ, a hỡnh. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. - Địa hình gồm : Núi rìa phía đông, cao nguyên nửa phía tây, đồng bằng trung tâm. b. Các đảo: 4nhóm - Phía tây kinh tuyến 180 0 , trong vùng tây Thái Bình Dư ơng (10 0 41 N-39 0 10 N)-> đường chí tuyến nam chạy qua gần giữa. [...]... nguyên quan trọng của Châu Đại Dương. Nam CựcCho biết đặc điểm sinh vật Ô-xtrây-li-a ? Hình 48.2 - Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hai trạm khí tượng thuộc Châu Đại Dương 2. Khí hậu , thực vật và động vậta. Các đảo: Ch ng IXươCh ng IXươ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠCHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ Bài 48 Bài 48: : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠTHIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ1.... hai trạm khí tượng thuộc Châu Đại Dương 2. Khí hậu , thực vật và động vậtCho biết đặc điểm khí hậu của các đảo Châu Đại Dương ?a. Các đảo: Kết luận chung -Châu Đại Dưong gồm lục địa Ô-xtrây-li-a, quần đảo Niu Di-len. -Ba chuỗi đảo san hô và núi lửa Mê-la-nê-di, Mi-crô-nê-di, Pô-li-nê-di và vô số đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương. -Phần lớn các đảo của Châu Đại Dương có khí hậu nhiệt... hình.ị ị ị 2. Khí hậu , thực vật và động vật1. Vị trí địa lí , địa hìnhBi 48Bi 48: : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠTHIÊN NHIÊN CHU I D NG a. Các đảo: -Phần lớn có khí hậu nóng ẩm, điều hoàNêu đặc điểm sinh vật các đảo Châu Đại dương ?Đảo nào có khí hậu ôn đới ?Vì sao ? Bài tập Bài tậpNối các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp?Nối các ý ë cét A víi cét B sao cho phï hợp?Nhóm... Lược đồ Thế giới chung Châu Đại Dương HÃy kể tên các châu lục trên thế giới ? chúc các em học tốtchúc các em học tốtThân ái chào các emThân ái chào các em a. Lục địa Ô-xtrây-li-a.a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. 2. Khí hậu , thực vật và động vật1. Vị trí địa lí , địa hìnhBi 48Bi 48: : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠTHIÊN NHIÊN CHU I D NG a. Các đảo: b. Các... Di-lenMê-la-nê-diMê-la-nê-diMi-crô-nê-diMi-crô-nê-diPô-li-nê-diPô-li-nê-di b. Các đảo: 4nhóm 1. Vị trí địa lí , địa hìnhb. Các đảo: 4nhóma. Lục địa Ô-xtrây-li-a.a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. - Học bài theo vở ghi và SGK- Hoàn thành vở bài tậpDặn dò- Xem trước nội dung bài 49 Dân cư và kinh tế Châu đại Dương b. Các đảo: 4nhómNhóm Nhóm đảođảoVị tríVị tríĐảo, quần Đảo, quần đảo tiêu biểuđảo tiêu biểuNguồn Nguồn gốc, cấu gốc,... san hô san hô4.Mi-crô-nê-di4.Mi-crô-nê-di d. Do vận động nội lựcd. Do vận động nội lùc 2. Khí hậu , thực vật và động vật1. Vị trí địa lí , địa hìnhBi 48Bi 48: : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠTHIÊN NHIÊN CHU I D NG a. Các đảo.b. Lục địa Ô-xtrây-li-a.-Lục địa Ô-xtrây-li-a có những dòng biển nào chảy qua ?-Cho biết đặc điểm khí hậu lục địa Ô-xtray-li-a ? Nêu đặc điểm . giíi ? Ch ng IXươ Ch ng IXươ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ Bài 48 Bài 48 : : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ 1. V trí đ. - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô Thái Bình Dương,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương, Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương, Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương

Bình luận về tài liệu bai-48-thien-nhien-chau-dai-duong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP