Đề thi thử môn toán năm 2017 trường đại học sư phạm hà nội lần 2 (có lời giải)

Đề thi thử đại học môn toán năm 2011 trường ĐẠI HỌC PHẠM NỘI potx

Đề thi thử đại học môn toán năm 2011 trường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI potx
... Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn thi: TOÁN Câu I ? Đáp án  TXĐ : D = R\  Sự biến thi n: 1 ... lim  x  0,25 Hàm số nghịch biến trên: Giới hạn: Điểm 1,0 x   ;1 1;   ; tiệm cận ngang: y = lim  , lim     x 1 x 1 0,25 ; tiệm cận đứng: x = Bảng biến thi n:  Đồ thị: ... c > a  b  c  nên a, b, c 2 2 a  2a  a a  a  1   a3  a 2 1 a b c Ta có: BĐT thành: Xét hàm số Ta có:  a 0,25  a    b3  b    c  c   3 f  x    x3  x, x   0;1...
 • 6
 • 344
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN KHỐI A TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN KHỐI A TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
... ⊥ ( ACC ' A ') ⇒ BD ⊥ AC ' (2) ⇒ đpcm Từ (1) (2) ⇒ a2 VSABD = a a 3= 0,25 VSA ' MN  a a a2 =  ÷ = 3  32 VAA ' BDMN = VSABD − VSA ' MN = V 0,25 7a 32 0,25 Do a, b, c > a + b + c = nên a, ... điểm SD SB AB = AD = a, góc BAD = 600 ⇒ ∆ ABD ⇒ OA = SA = 2AA’ = a 3, CC ' = AA ' = a , AC = a 1,0 0,25 a Gv: Trần Quang Thuận ... 091.5657.952 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI =========================================================================== AO SA = ⇒ ∆SAO ~ ∆ACC ' AC CC ' ⇒ ∆ACC ' ~ ∆AIO (I giao điểm AC’ SO) (1) ⇒ SO ⊥ AC ' Mặt...
 • 5
 • 427
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp môn Văn, năm 2014, trường Đại học phạm Nội

Đề thi thử tốt nghiệp môn Văn, năm 2014, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
... gửi mộng qua biên giới Đêm mơ Nội dáng kiều thơm Rải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường chẳng tiếc đời xanh Áo bào thay chiếu anh đất Sông Mã gầm lên khúc độc hành.” ...
 • 2
 • 240
 • 0

Bộ Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường chuyên phạm Nội lần 2 (có lời giải chi tiết)

Bộ Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường chuyên sư phạm Hà Nội lần 2 (có lời giải chi tiết)
... SO 32- + 2H+ -> SO2 + H2O CO 32- + 2H+ -> CO2 + H2O Ta có : x+y=6,16 /22 ,4=0 ,27 5 126 x+84y =25 ,41 => x=0,055 ; y=0 ,22 Khối lượng muối thu sau phản ứng : 0,055 .2. 58,5+0 ,22 .95 =27 ,335g Câu 35: Oxi hóa ... Ta có n CO2 = 0,14 mol, n H2O = 0,17 mol C2H5COOH(O2,to) ->3CO2 + 3H2O a 3a 3a (mol) CH3CHO(O2,to) > 2CO2 + 2H2O b 2b 2b (mol) C2H5OH (O2,to) > 2CO2 + 3H2O a+b 2a+2b 3a+3b (mol) Ta có hệ: 6a+5b=0.17 ... Br2 => SO2 làm màu dd Br2 SO2 + Br2 + 2H2O -> H2SO4 + 2HBr Còn lại khí NH3 , CO2 , H2S cho tiếp qua dd Ca(OH )2 CO2 tạo kết tủa Ca(OH )2 + CO2 -> CaCO3 ↓ + H2O Còn lại khí không xảy tượng NH3 H2S...
 • 45
 • 2,291
 • 21

đề thi thử môn toán năm 2012 của đại học vinh

đề thi thử môn toán năm 2012 của đại học vinh
... ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – MÔN TOÁN – KHỐI A Câu Điểm Nội dung I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH(7,0 điểm) CâuI TXĐ: D = R\{-1} > ∀x ∈ D Chiều biến thi n: y ' = ( x + 1) ... x log 12 + log x = y + log y   y = 2x ⇔ x y 3 y = x  x = log  ⇔ (t/m TXĐ)  y = log  (Học sinh giải không theo cách đáp án, gv cho điểm tối đa tương ứng đáp án ) 0.25 0.25 0.25 0,25...
 • 5
 • 210
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI LẦN III doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN III doc
...   NH4 (k) Khi tăng nồng độ H2 lên hai lần ( giữ nguyên nồng độ khí nitơ nhiệt độ phản ứng ) tốc độ phản ứng tăng lên lần? A.2 lần B lần C 16 lần D lần Câu27: Khi cho ankan X ( phân tử có %C= ... A.15,5 B 32,4 C 9,6 D 5,9 Câu14: Trong dãy biến hóa: C2H6  C2H5Cl  C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH  CH3COOC2H5  C2H5OH Số phản ứng oxi hóa- khử dãy biến hóa A B C D Câu15: Cho 100 ml dung dịch aminoaxit ... Muối amôni D Amino axit Câu49: Từ phản ứng: Fe(NO3)2 + AgNO3  Fe(NO3)3 + Ag Phát biểu đúng? A Fe3+ có tính oxi hóa mạnh Ag+ B Fe2+ khử Ag+ + 3+ C Ag có tính khử mạnh Fe D Fe2+ có tính oxi hóa...
 • 5
 • 657
 • 1

Bộ Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường chuyên phạm Nội lần 1(có lời giải chi tiết)

Bộ Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường chuyên sư phạm Hà Nội lần 1(có lời giải chi tiết)
... 2,364 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN HÓA – LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƯ PHẠM HÀ NỘI Bài 1: Lời giải Vì nước vôi có tính bazo nên xử lý chất thải có tính axit Đáp án A Bài : Lời giải ... http://khoaluan.net/forums/98 để tải đề thi thử, đáp án tất môn hoàn toàn miễn phí 20/12 > Truy cập http://khoaluan.net/forums/98 để tải đề thi thử, đáp án tất môn hoàn toàn miễn phí 21/12 ...
 • 23
 • 1,493
 • 10

ĐỂ cải THIỆN VIỆC tổ CHỨC làm VIỆC THEO NHÓM TRONG dạy kỹ NĂNG nói CHO SINH VIÊN năm THỨ NHẤT KHOA TIẾNG PHÁP TRƯỜNG đại học PHẠM nội

ĐỂ cải THIỆN VIỆC tổ CHỨC làm VIỆC THEO NHÓM TRONG dạy kỹ NĂNG nói CHO SINH VIÊN năm THỨ NHẤT KHOA TIẾNG PHÁP TRƯỜNG đại học sư PHẠM hà nội
... appreants, cest la hộtộrogộnộitộ de niveau des apprenants Cette rộalitộ est actuellement considộrộe comme inộvitable dans notre Dộpartement Dune part, cest lhộtộrogộnộitộ de niveau au sein des ... de vocabulaire, de grammaire et disposer ộgalement dun savoir-faire pour choisir tel ou tel ộnoncộ appropriộ On doit choisir des faỗons de parler diffộrentes dans des situations diffộrentes Par ... communicaion Le succốs des activitộs choisies dộpend de plusieurs facteurs diffộrents, savoir la prộparation du matộriel linguistique nộcessaire aux activitộs, un bon choix des activitộs et une mise...
 • 80
 • 646
 • 1

Đề thi thử đại học lần 1 môn toán năm 2008 - 2009 trường đại học phạm nội doc

Đề thi thử đại học lần 1 môn toán năm 2008 - 2009 trường đại học sư phạm hà nội doc
... theo a α Câu V (1 điểm) Giải hệ phương trình 3y x√ = 24 √ x3 + y = 3 Câu VI (1 điểm) Chứng minh 1 C2009 + C2009 + + 2009 C2009 = 10 05 2009 C2008 + 1 C2008 + + 2008 C2008 Câu VII (1 điểm) Trong ... 1 Đề Câu I.(2 điểm) Cho hàm số y = x3 + (m + 1) x2 + (m2 + 4m + 3)x + 1) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số m = −3 2) Với giá trị m, hàm số có cực đại, cực tiểu? Gọi x1 , x2 hai điểm cực đại, cực ... III (1 điểm) Tìm họ nguyên hàm hàm số f (x) = x4 − x(x4 − 5)(x5 − 5x + 1) Câu IV (2 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A B C có độ dài cạnh đáy a, góc đường thẳng AB mặt phẳng (BB CC ) α 1) Tính...
 • 2
 • 351
 • 1

Đề thi thử đại học lần 2 môn toán năm 2008 - 2009 trường đại học phạm nội potx

Đề thi thử đại học lần 2 môn toán năm 2008 - 2009 trường đại học sư phạm hà nội potx
... nhỏ Câu II. (2 điểm) 1) Giải phương trình π sin2 x − = sin2 x − tan x Câu I. (2 điểm) Cho hàm số y = 2) Với giá trị m, phương trình sau có nghiệm log (mx + 28 ) = − log5 ( 12 − 4x − x2 ) 25 Câu III ... 1 Đề x2 − (m + 5)x + m (C) x−1 1) Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số m = 2) Với giá trị m, đồ thị hàm số cắt trục Ox hai điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 cho T = |x1 − x2 | đạt giá trị ... P ) Câu V (1 điểm) Cho tập hợp A có 10 phần tử Hỏi có cách chia tập hợp A thành hai tập khác rỗng Câu VI (2 điểm) y2 x2 + = Một góc vuông tOv quay xung quanh điểm O có cạnh Ot, Ov cắt (E) M N...
 • 2
 • 507
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học cao đẳng môn toán khối a trường đại học sư phạm hà nộiđề thi thử đại học môn sinh trường đại học sư phạm hà nội lần 1đề thi thử đại học môn toán của trường đại học sư phạm hà nội năm 2014đề thi thử đại học lần 2 môn hoa năm trường đại học sư phạm hà nội 20142015đề thi thử đại học môn lý trường đại học sư phạm hà nộiđề thi thử đại học môn vật lý đại học sư phạm hà nội lan 1 nam 2014đề thi thử đại học khối d môn tiếng anh năm 2014 chuyên đại học sư phạm hà nộide thi thu mon tieng anh 20112012 truong chuyen luong the vinh ha noiđề thi thử đại học khối d môn tiếng anh năm 2013 chuyên đại học sư phạm hà nộide thi thu dai hoc su pham ha noi lan 1 mon hoa hoc nam 2012de thi thu dai hoc mon ly lan 5 2012 truong dai hoc su pham ha noiđề thi thử trường đại học sư phạm hà nộiđề thi vào lớp 10 trường đại học sư phạm hà nội môn anhđề thi cao học trường đại học sư phạm hà nộicác đề thi hóa lí 1 của trường đại học sư phạm hà nộiNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ