Tài liệu về : “Đề kiểm tra 1 tiết các chương toán 6 hay

Đề kiểm tra 1 tiết các chương toán 6 hay

Đề kiểm tra 1 tiết các chương toán 6 hay
... Tuần 13 Tháng 12 năm Lần 2 chung ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) 1) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng : Câu1 :Trong các ... 3/ Viết số 2 16< /b> thành lập phương của một số tự nhiên : A/ 6 3 B/ 3 6 C/ 72 3 D/ 3 72 4/ Viết kết quả phép tính 17 20 : 17 5 dưới dạng một lũy thừa : A/ 1 4 B/ 17 25 C/ 17 4 D/ 17 15 5/ Số sau ... A/ 20 06 phần tử B/ 10 02 phần tử C/ 10 03 phần tử D/ 10 04 phần tử 2/ Số x mà 2 x . 2 2 = 2 8 là : A/ 1 B/ 4 C/ 6 D/ 2 6 3/ Viết số 2 16< /b> thành lập phương của một số tự nhiên : A/ 6 3 B/ 3 6 C/ 72...
 • 32
 • 13,820
 • 73

Đề kiểm tra 1 tiết các chuong toán 9 hay

Đề kiểm tra 1 tiết các chuong toán 9 hay
... 2 = 20 06 2007 B/ x 1 = 1 ; x 2 = 2007 20 06 C/ x 1 = -1 ; x 2 = 20 06 2007− D/ x 1 = 1 ; x 2 = 20 06 2007− 4/ Phương trình x 2 + x – 42 = 0 có nghiệm là : A/ x 1 = 1 ; x 2 = - 42 B/ x 1 = 6 ; x ... + 11 x + 2 = 0 có nghiệm : A/ x 1 = 1 ; x 2 = 9 2 B/ x 1 = -1 ; x 2 = 9 2 C/ x 1 = 1 ; x 2 = - 9 2 D/ x 1 = -1 ; x 2 = - 9 2 3/ Phương trình 20 06 x 2 + x – 2007 = 0 có nghiệm là : A/ x 1 = 1 ... 2 9 Kiểm tra chung ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 9 I/ TRẮC NGHIỆM : (4Đ) 1/ Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo vào lúc 10 giờ là ; A/ 300 0 B/ 240 0 C/ 12 0 0 D/ 60 0...
 • 14
 • 329
 • 5

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tuần 17 Toán 8

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tuần 17 Toán 8
... x (1 ) 2y 2x (1 ) 2y x (0.5®) y − − = = = 2 2 y 12 6 b / 6( y 6) y(y 6) y 12 y 36 = (1 ) 6y(y 6) (y 6) (1 ) 6y(y 6) y 6 (0.5®) 6y − + − − − + − − = − − = 1 1 1 1 (0.25®) 1 1 1 1 1 x 1 1 x x 1 1 ... x 1 x 1 1 1 (0.25®) 2x 1 x 1 x 1 3x 2 1 (0.25®) 2x 1 2x 1 + = + + + + + = + + + = + + + + + = + = + + PHÒNG GD&ĐT ………….; ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƯỜNG THCS …… MÔN: ĐẠI SỐ 8 ĐỀ SỐ 2 ( Tiết 36 ... 4x x (1 ) 3y 3x (1 ) 3y x (0.5®) y − − = = = 2 2 y 8 4 b / 4(y 4) y(y 4) y 8y 16< /b> = (1 ) 4y(y 4) (y 4) (1 ) 4y(y 4) y 4 (0.5®) 4y − + − − − + − − = − − = 1 1 2 2 (0.25®) 1 1 1 1 1 x 1 1 x x 1 2...
 • 8
 • 208
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GT12 CHƯƠNG 3

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GT12 CHƯƠNG 3
... Ox. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III - LỚP 12 NÂNG CAO NGÀY: 11 /3/2009 ĐỀ LẺ: Baøi 2: Tính caùc tích phaân sau : a) A= 3 2 2 ln(x x)dx− ∫ b) B= ∫ − + − 4 4 2 41 16 x dxx c) C = 1 2 0 1 dx x x 1 ... TỔ TOÁN - TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC – ĐĂK LĂK ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III - LỚP 12 NÂNG CAO NGÀY: 11 /3/2009 ĐỀ CHẴN: Baøi 1: Tính caùc tích phaân sau : a) A= 1 2x 0 (x 2)e dx− ∫ b) B= ∫ +− 2 1 2 ... b) B= ∫ +− 2 1 2 22xx dx c) C = ∫ − + − 3 3 2 21 9 x dxx Bài 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau: ( )      == += −= 2;0 1log 2 2 xx xy xy Bài 3: Tính thể tích vật thể...
 • 1
 • 133
 • 6

Đề kiểm tra 1 tiết HK I AV 6

Đề kiểm tra 1 tiết HK I AV 6
... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I – MÔN : ANH VĂN - KHỐI 6 – NH : 2008-2009 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề) Question 1: Read the passage carefully ... Trường THCS Tân Tây Lần 1 ĐÁP ÁN- L ần 1 MÔN : ANH VĂN - KHỐI 6 – NH : 2008-2009 Câu 1: (1 ) mỗi câu đúng (0,5đ) 1. False 2. True Câu 2: (1 ) mỗi câu trả lời đúng (0,5 đ) 1. They live on Quang ... (0,5đ) 1. am 2. are 3. is 4. are Câu 4: (1 ) mỗi từ đúng (0,25đ) 1. an 2. a 3. an 4. a Câu 5: (2đ) mỗi câu đúng (0,25đ) 1. years 2. name 3. her 4. is 5. my 6. she 7. student 8. brother Câu 6: (2đ)...
 • 2
 • 209
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết số học lớp 6 trường Đa Tốn docx

Đề kiểm tra 1 tiết số học lớp 6 trường Đa Tốn docx
... TỰ LUẬN : (7 điểm)Bài 1 : (1 điểm) Tính bằng cách hợp lí nhất : a/ 13 4 + 237 + 16< /b> 6 + 563 . b/ 15 .38 + 15 .43 + 15 .19 Bài 2 : (1 điểm) Tìm số tự nhiên x biết :a) x – 16< /b> 4 = 6 2 b) 4.(x – 20) – ... Bài 4: (1 điểm) Tìm các số tự nhiên a và b biết: a.b = 360 và BCNN(a,b) = 60 .Bài làm ĐỀ 1 PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTTRƯỜNG THCS ĐA TỐN MÔN: SỐ HỌC 6 Họ và tên ... đúng:Câu 1 : Số nào trong các số sau đây chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ?A) 213 5 B) 67 2 C) 324 D) 5 16< /b> Câu 2 : Tập hợp tất cả các ước của 10 là:A) { } 1; 2 ;10 B) { } 1; 2;5 C) { }2;5 ;10 ...
 • 4
 • 508
 • 1

tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6

tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6
... late and (10 . go) __________ to bed at about 11 .00.Write about Ba’s day, using the cues below. (2.5 pts)Activities Timeget up at 6. 00 am / get dressed at 6. 5/ brush his teeth 6 .10 /wash his ... pts)Mr. Ba (1. be) ________ my teacher. He (1. teach) ________ me English. He (3. go) __________ to work by car. His class (4. start) _________ at 7.30 and (5. end) __________ at 11 . He (6. have) ... or False (F): (1, 5 marks) _____ _1/ Mai is 11 years old. ______2/ Her house is next to a school. ______3/ She goes home at eleven o’clock. * Answer the questions: (2 marks) 1/ How old is...
 • 12
 • 605
 • 16

Xem thêm