Đề kiểm tra 1 tiết Hình chương I- lớp 8

2 588 4
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 23:11

Bài kiểm tra chơng I Lớp: 8 Môn: Hình học Thời gian: 45 phút Họ và tên: Ngày kiểm tra: / /2008 Ngày trả bài: //2008 Đề lẻ: Câu 1: Các mệnh đề sau đúng hay sai? a- Tứ giác có hai đờng chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đờng là hình bình hành. b- Tứ giác có hai đờng chéo vuông góc với nhau là hình thoi. c- Tứ giác có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành. d- Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành. e- Hình chữ nhật có hai đờng chéo vuông góc với nhau là hình vuông. f- Hình thang có hai cạnh bên vuông góc với nhau là hình thang cân. g- Hình bình hành có một đờng chéo là đờng phân giác của một góc là hình thoi. h- Hình thoi có một góc vuông là hình chữ nhật Trả lời: Câu 2: Một hình thoi có các đờng chéo bằng 2cm và 4cm. cạnh của hình thoi đó bằng A- 5cm B- 12 cm C- 5 cm D- 20 cm Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh BC. kẻ DM vuông góc với AC kẻ đờng cao AH của tam giác ABC. a) chứng minh AD = MN b) Tính số đo góc MHN c) Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì MN có độ dài nhỏ nhất? vẽ hình ứng với vị trí đó. Điểm Lời phê của giáo viên Bài kiểm tra chơng I Lớp: 8 Môn: Hình học Thời gian: 45 phút Họ và tên: Ngày kiểm tra: / /2008 Ngày trả bài: //2008 Đề chẵn: Các mệnh đề sau đúng hay sai? a- Tứ giác có hai đờng chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đờng là hình bình hành. b- Hình bình hành có một đờng chéo là đờng phân giác của một góc là hình thoi. c- Hình thoi có một góc vuông là hình chữ nhật d- Tứ giác có hai đờng chéo vuông góc với nhau là hình thoi. e- Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành. f- Hình chữ nhật có hai đờng chéo vuông góc với nhau là hình vuông. g- Tứ giác có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hành. h- Hình thang có hai cạnh bên vuông góc với nhau là hình thang cân. Trả lời: Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A có B=60 0 , BC= 2cm. Các cạnh góc vuông bằng A- AB = 1cm, AC = 3cm B- AB = 3 cm, AC = 1cm C- AB = 2 cm, AC = 2 cm AB = 1cm, AC= 3 cm Câu3: Cho tam giác ABC cân tại A, đờng cao AH. Gọi I là trung điểm của AB, K là điểm đối xứng của H qua I. a) Tứ giác ACHI là hình gì? vì sao? b) Tứ giác AHBK là hình gì? vì sao? c) Nếu tam giác ABC đều thì ACHI là hình gì? d) Tam giác ABC có điều kiện gì thì AHBK là hình vuông. Điểm Lời phê của giáo viên . Bài kiểm tra chơng I Lớp: 8 Môn: Hình học Thời gian: 45 phút Họ và tên: Ngày kiểm tra: / /20 08 Ngày trả bài: //20 08 Đề lẻ: Câu 1: Các mệnh đề sau đúng. nhất? vẽ hình ứng với vị trí đó. Điểm Lời phê của giáo viên Bài kiểm tra chơng I Lớp: 8 Môn: Hình học Thời gian: 45 phút Họ và tên: Ngày kiểm tra:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết Hình chương I- lớp 8, Đề kiểm tra 1 tiết Hình chương I- lớp 8, Đề kiểm tra 1 tiết Hình chương I- lớp 8

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-1-tiet-hinh-chuong-i-lop-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP