Tài liệu về : “lớp 4 bài 7 ,vẽ tranh đề tài phong cảnh quê hương

Ve tranh de tai:Phong canh que huong

Ve tranh de tai:Phong canh que huong
... là tranh phong cảnh ? *Các em quan sát một số tranh phong cảnh 132 4 *ë Lao Bao cã c¶nh ®Ñp nµo kh«ng?1 23 4 II- Cách vẽ tranh phong cảnh Bài 7: ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG ... 3:Vẽ nét chi tiết Bước 4: hoàn thiện bài ,vẽ màu *Các em xem một số bài vẽ của các bạn . Bài 7: ĐỀ TÀI PHONG CẢNH Q HƯƠNG III- Thực Hành *Vẽ tranh phong cảnh theo đề tài tự chọn ... lớp 4 Gi¸o Viªn: Hå ThÞ Mü Ch©u Quan s¸t c¸c con vËt chuÈn bÞ bµi 8: NÆn con vËt quen thuéc. I-Tìm và chọn nội dung Bài 7: ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG Là tranh thường vẽ về cảnh...
  • 11
  • 4,498
  • 8

Bài soạn Ve tranh de tai phong canh

Bài soạn Ve tranh de tai phong canh
... bước vẽ tranh đề tài Bư ớ c 1: Xd bố cục phân mảng chính,mảng phụ.Bư ớ c 2: Tìm hình tượ ng và phác hình.Bư ớ c 3: Chỉnh s ử a hình.Bư ớ c 4: Vẽ màu. - Các bước vẽ tranh đề tài 21 4 3 ... át:2. Hư ớ ng dẫn cách vẽ :3. Thự c hành: 4. Nhận xét, đánh giá:Vẽ tranh đề tài phong cảnh 1. Hư ớ ng dẫn quan s át: 1. Hư ớ ng dẫn quan s át:1 2 4 3Nôn thôn Thành thịBiển cả Hàng cây ... Em hãy vẽ 1 bức tranh phong cảnh quê hương mà em thích. Thời gian làm bài 15 phút A+ A+ A+ A Trang kế tiếp Hãy sắp xếp các bước vẽ tranh theo thứ tự đúngXác định bố...
  • 14
  • 562
  • 0

Bài soạn Vẽ tranh: Đề tài: Mẹ hoặc cô giáo -lớp 2

Bài soạn Vẽ tranh: Đề tài: Mẹ hoặc cô giáo -lớp 2
... 2 năm 2008 Bài 23: Vẽ tranh Đề tài: MẸ HOẶC CÔ GIÁO 1Tặng hoa cô giáoChân dung mẹ32Em yêu cô giáo của em TRƯNG BÀY SẢN PHẨMNhận xét tranh: 1. Cách thể hiện nội dung đề tài ?2. Cách ... Đề tài: MẸ HOẶC CÔ GIÁO *. Trong tranh có những hình ảnh nào? *. Hình ảnh chính trong tranh là ai? *. Màu sắc trong tranh như thế nào ? Thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2008 Bài 23: Vẽ tranh ... 2008 Bài 23: Vẽ tranh Đề tài: MẸ HOẶC CÔ GIÁO Tháng 2 / 2008 Thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 20081.Ổn định tổ chức.2. Kiểm tra dụng cụ học vẽ. Thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2008 Bài 23: Vẽ tranh...
  • 15
  • 1,220
  • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP