Chương III - Bài 12: Phép chia phân số

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số
... 6 3 6 5 6: : 10 5 1 5 1 3 − − − = = × = − Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. a c a d a.d : ; b d b c b.c = × = (a,b,c,d ... = (c 0)≠ Muốn chia một phân số cho một số nguyên khác 0, ta làm như thế nào? Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của một phân số và nhân mẫu với số nguyên. 3 3 ... nói là số nghịch đảo của -8 -8 số nghịch đảo của Hai số -8 và là hai số nghịch đảo của nhau. 1 8− 1 1 4 7 7 4 − × = − ? ? ?2. Cũng vậy, ta nói là ………………… của , là ………………… của ; hai số và là...
 • 20
 • 1,810
 • 5

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số
... THPT ĐẠ TÔNG Ki m tra bài cể ũ 1 a /( 8). -8 − Tính 4 7 b / . 7 4 − − Bài t p:ậ Bài t p:ậ 4.7 7.4 = 1 = -8 -8 = 1 = Có th thay th phép chia phân s ể ế ố b ng phép nhân phân s c không?ằ ố đượ ... Tìm số nghịch đảo của Các số nghịch đảo lần lượt là 1 10 7; ; ; ( , , 0, 0) 5 11 b a b a b a ∈ ≠ ≠ − − Z Quy tắc: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia ... 15 − 7 4 -2 7 2 − 1 7 − Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên. : ( 0) . c c a a d d a = ≠ Bài tập 3 7 3 7 Câu1: Số nghịch...
 • 11
 • 1,275
 • 3

Bài 12: Phép Chia Phân Số

Bài 12: Phép Chia Phân Số
... THPT ĐẠ TÔNG Ki m tra bài cể ũ 1 a /( 8). -8 − Tính 4 7 b / . 7 4 − − Bài t p:ậ Bài t p:ậ 4.7 7.4 = 1= -8 -8 = 1= Có th thay th phép chia phân s ể ế ố b ng phép nhân phân s c không?ằ ố đượ ... Tìm số nghịch đảo của Các số nghịch đảo lần lượt là 1 10 7; ; ; ( , , 0, 0) 5 11 b a b a b a ∈ ≠ ≠ − − Z Quy tắc: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia ... 15 − 7 4 -2 7 2 − 1 7 − Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên. : ( 0) . c c a a d d a = ≠ Bài tập 3 7 3 7 Câu1: Số nghịch...
 • 11
 • 3,383
 • 5

Chương III - Bài 9: Phép trừ phân số

Chương III - Bài 9: Phép trừ phân số
... − Câu nào đúng Câu 1: Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu. Câu 2: Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng ... đúng ? b) Theo mẫu câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu ? Hiệu của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng hiệu các tử. ®¸p ¸n nµo ®óng ? KÕt...
 • 8
 • 2,590
 • 3

Chuong III - Bai 10: Phep nhan phan so

Chuong III - Bai 10: Phep nhan phan so
... / QUY TẮC: 2/ NHẬN XÉT: Từ các phép nhân sau: * Muốn nhân một số nguyên với một phân số( hoặc nhân một phân số với số nguyên) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu. . . b a b ... − = = − = - Học lại bài, xem lại các ? Và bài tập đã giải. - Làm các bài tập 70, 71 và 72 SGK trang 36 và 37. - Xem , chuẩn bị trước bài mới: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Về nhà: ... dụ: 1/ / QUY TẮC: 2/ NHẬN XÉT: * Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu. ?4. a) b) c) 3 ( 2). 7 −...
 • 15
 • 2,440
 • 19

Chương III - Bài 4: Rút gọn phân số

Chương III - Bài 4: Rút gọn phân số
... Hãy tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau: ; 1 2 ; 12 16 ; -2 5 ; 4 -1 0 ; 6 8 Giải: Các phân số bằng nhau là: Câu hỏi: ; 3 4 Hãy tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau: ; 1 ... 16 ; -2 5 ; 4 -1 0 ; 6 8 ; 12 6 3 = = 16 8 4 -2 4 = 5 -1 0 Quy tắc: Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1 ) của chúng. Rút gọn các phân số sau: ... , - 5 ; 10 a , 18 ; - 33 b , 19 ; 57 c , - 36 ; - 12 d Định nghĩa: Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu của chúng chỉ có ước chung là 1 và -1 . Tìm phân...
 • 6
 • 3,345
 • 12

Bài soạn Phép chia phân số - Đơn giản nhưng hay-DC

Bài soạn Phép chia phân số - Đơn giản nhưng hay-DC
... nào?§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ1) Số nghòch đảo:2) Phép chia phân số: Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên.* ... điểm gì? - Số nghòch đảo của là: ab§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ§12. PHÉP CHIA PHÂN SỐ1) Số nghòch đảo: Hai số là nghòch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.* Đònh nghóa:Đáp án: - Số nghòch ... =?5Hoàn thành các phép tính sau:243 -4 5 -1 61574 -7 212 -3 -3 8Ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên.Từ câu d, hãy cho biết để chia một phân số cho một số nguyên ta làm...
 • 14
 • 1,443
 • 6

BÀI 45 : PHÉP CỘNG PHÂN SỐ ( TT )

BÀI 45 : PHÉP CỘNG PHÂN SỐ ( TT )
... cộng hai phân số khác mẫu số, ta qui đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó. Toán: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ ( tiếp theo) Phép tính nào sau đây là đúng:( Em hãy đưa bông hoa màu đỏ với phép tính ... với phép tính sai) 6 1 + 6 4 = 6 5 10 2 5 1 25 21 x x 10 4 + + = = 10 2 10 2 10 2 = + 4 1 3 2 7 3 + = Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta qui đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó. ... TOÁN: PHÉP CỘNG HAI PHÂN SỐ (TT ) Có một băng giấy màu,bạn Hà lấy băng giấy ,bạn An lấy băng giấy.Hỏi cả hai bạn...
 • 6
 • 3,464
 • 14

Bài 9. Phép trừ phân số

Bài 9. Phép trừ phân số
... : : Bài 9: Bài 9: Phép trừ phân số Phép trừ phân số 1. 1. Số đối: Số đối: Ta cũng có: 0 8 5 8 5 =+ ?1 8 5 Hai phân số và gọi là hai số đối nhau. 8 5 Và cũng nói là số đối của phân số ... Ti t 84 Bài 9 : : Phép trừ phân số Phép trừ phân số 1. 1. Số đối: Số đối: * nh ngh a * nh ngh a * * Cỏch tỡm s i ca mt phõn s Cỏch tỡm s i ca mt phõn s Bài tập : Tỡm các số đối của các số đã ... Sè ®èi: * nh ngh aĐị ĩ * nh ngh aĐị ĩ * * Cách tìm số đối của một phân số Cách tìm số đối của một phân số 2. 2. Phép trừ phân số: Phép trừ phân số: =+ 4 1 7 2 28 15 28 78 28 7 28 8 = + =+ Áp dụng:...
 • 18
 • 2,017
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng phép chia phân số lớp 6bài giảng phép chia phân số toán 6bài tập phép chia phân số lớp 6chương iii bài 4 rút gọn phân sốbai 81 phep chia phan sobai tap phep chia phan so lop 4giáo án môn toán lớp 6 tên bài dạy phép chia phân sốcác bài toán về phép chia phân sốtoán lớp 6 bài phép chia phân sốtoán 6 bài phép chia phân sốbài giảng điện tử phép chia phân số lớp 6bài phép chia phân số lớp 6toán lớp 4 bài phép chia phân sốbài giảng điện tử phép chia phân số toán 6toán bài phép chia phân sốchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ