Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ngữ văn 12

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯỞNG ĐẠO

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ
... nghĩa vấn đề d Yêu cầu vô quan trọng người th7c5 nghị luận phải sống có ng đạo Cách làm nghị luận: a Bố cục; Bài nghị luận tưởng đạo gồm ba phần: Mở bài, thân bài, kết b Các bước ... rộng, bàn bạc: Làm để sống có ng; người sống ng hậu sao?; ng niên ta gì? - Ý nghĩa lời Nê- ru: Đối với niên ngày Đối với đường phấn đấu cho ng, niên cần phải làm gì? ... vấn đề sống có ng, có đảo 5lí thể nào?) -Suy nghĩ xem cách đặt vấn đề hay sai Chứng minh ta nên mở rộng bàn bạc cách sâu vào vấn đề đó.( Ví dụ làm để sống có ng, có đạo phê phán cách...
 • 3
 • 6,455
 • 27

Tiết3 Nghị luận về một tưởng đạo

Tiết3 Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
... người thực nghị luận phải sống có ng đạo Cách làm nghị luận: a Bố cục; Bài nghị luận tưởng đạo GV : Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam quan u cầu gì? Bài nghị luận tưởng đạo bao gồm ... nguyện mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo 15’ Bài nghị luận tưởng đạo có Ngữ văn 12 Cơ Năm học 2008-2009 Học sinh đọc phần u cầu làm văn nghị luận tưởng đạo Học sinh làm việc cá nhân trả ... thành d ng cá nhân đường phấn đấu cho ng ấy: Không ngừng học tập, tu dưỡng hành động Củng cố : Giáo viên giúp học sinh củng cố nội dung học: + Khái niệm : Nghị luận tưởng đạo +...
 • 5
 • 4,329
 • 26

Nghị luận về một tưởng đạo

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
... tập 2: -Lí ng gì? Tại nói ng đèn đư ờng? ng giúp cho người không lạc đường -Lí ng ý nghĩa sống ng sống làm hại đời người nhiều người Không có ng sống -Lí ng tốt ... tu dưỡng tưởng đạo đức, lối sống phù hợp với thời đại chuẩn mực đạo đức xã hội * Kết bài: - Khẳng định ý nghĩa sống đẹp - Liên hệ rút học cho thân 2 Cách làm nghị luận tưởng, đạo a.Bố ... đẹp - Liên hệ rút học cho thân 2 Cách làm nghị luận tưởng, đạo a.Bố cục: Bài nghị luận tưởng đạo gồm phần: mở bài, thân bài, kết b Các bước tiến hành phần thân : + Giải thích khái...
 • 13
 • 2,701
 • 24

NGHI LUAN VE MOT TU TUONG DAO LI

NGHI LUAN VE MOT TU TUONG DAO LI
... Soạn “Tuyên ngôn độc lập”(Phần tác giả) - Đọc SGK trả lời câu hỏi SGK - Tìm hiểu tiểu sử nghi p VH HCM - Mục đích sáng tác VH? - Phong cách nghệ thuật HCM? - Xem trước tập SGK RÚT KINH NGHI M: ... dụng thao tác lập luận +Giải thích +chứng minh +Phân tích +bình luận +Đoạn từ đầu đến “hạn chế trí tu văn hoá” Giải thích + khẳng định vấn đề (chứng minh) +Những đoạn lại thao tác bình luận +Cách...
 • 2
 • 713
 • 0

Bài 1 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯỞNG ĐẠO ppt

Bài 1 : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ ppt
... bi: khng nh mt ln na vai trũ to ln ca lớ tng i vi cuc sng ca ngi 2:Hóy phỏt biu ý kin ca mỡnh v mc ớch hc UNESCO xng: Hc bit, hc lm, hc chung sng, hc t khng nh mỡnh (XEM LI BI VIT S1) : ... 1) Tỡm hiu : - Ni dung: Mi quan h gia c hnh (phm cht o c, trớ tu, tõm hn) v hnh ng ca mi ngi - Thao tỏc lp lun: phi hp cỏc thao tỏc gii thớch, chng minh, phõn tớch, bỡnh lun - Phm vi dn chng: ... cuc sng - Phng phỏp ngh lun: Phõn tớch, gii thớch, bỡnh lun, chng minh - Phm vi t liu: Cuc sng 2, Lp dn : a M bi: Gii thiu, dn dt t tng, o lý cn ngh lun b Thõn bi: -Lý tng l gỡ? Ti núi lý tng...
 • 6
 • 944
 • 2

THỰC HÀNH một số đề bài NGHỊ LUẬN về một TƯỞNG đạo

THỰC HÀNH một số đề bài NGHỊ LUẬN về một tư TƯỞNG đạo lí
... phó thác cho số phận Trong hoàn cảnh “khắc nghiệt”, có người đích thực vươn lên -Ý 3: Nghị lực sức sống người mang đến điều kì diệu cho sống - Chính thách thức thực sống, nghị lực sức sống người ... cần sống có ng cao đẹp, có ý thức bồi dưỡng lòng nhân ái, vị tha, phải học tập, rèn luyện thân ý chí, nghị lực, lực kĩ sống, phải động, sáng tạo, sống có trách nhiệm với gia đình xã hội Đề ... cống hiến cách sáng, biết sống nhiệt thành với người với đời * Hành động: - Phải học cách “cho” “nhận” không sống hàng ngày mà việc xây dựng cho mục tiêu lý ng sống Đề 31 Hãy viết văn ngắn trình...
 • 43
 • 2,880
 • 20

Nghị luận về một tưởng, đạo

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
... người Ghi nhớ: • Nghị luận vấn đề tưởng, đạo bàn vấn đề thuộc lĩnh vực tưởng, đạo đức, lối sống…của người • Yêu cầu nội dung nghị luận phải làm sáng tỏ vấn đề tưởng, đạo cách giải ... nhóm Sự khác nhau: • Nghị luận việc, ng đời sống: xuất phát từ thực tế đời sống • Nghị luận vấn đề tưởng, đạo lí: dùng giải thích, chứng minh…làm sáng tỏ tưởng, đảo quan trọng đời sống ... Phép lập luận chính: Chứng minh => giúp người đọc nhận thức vai trò tri thức người tri thức tiến xã hội e) Sự khác biệt nghị luận tưởng, đạo với nghị luận viêc, ng đời sống? Thảo luận nhóm...
 • 14
 • 191
 • 0

CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯỞNG ĐẠO

CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ
... có ng, hoài bão cao đẹp, có ý chí, nghị lực, tâm, kiên trì vượt qua trở ngại, khó khăn; “thì nên” đạt thành công, kết tốt đẹp Như vậy, câu tục ngữ lời khuyên công việc nào, có ý chí, nghị ... ************************ “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” Từ ngàn đời nay, kính trọng, biết ơn thầy cô giáo trở thành truyền thống tốt đẹp dân tộc ta đúc kết thành đạo lí: “Tôn sư trọng đạo. ” “Tôn sư trọng đạo hiểu lời đề cao ... phẩm chất quan trọng, thiếu vẻ đẹp nhân cách người Đức hy sinh hiểu tự nguyện đánh đổi quền lợi thân lợi ích tập thể, bắt đầu suy nghĩ kết thúc hành động Một biểu đức hy sinh việc biết suy nghĩ...
 • 6
 • 435
 • 4

Nghị luận về một tưởng, đạo (Phần 1)

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí (Phần 1)
... Tuyết Nghị luận xã hội 2.NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI a Giới thiệu ng xã hội cần nghị luận b Giải thích khái niệm xuất ng xã hội cần nghị luận (Trả lời câu hỏi: gì?) c Nêu biểu hiện ng ... tế sống xã hội (Trả lời câu hỏi: nào?) d giải nguyên nhân có ng xã hội trên? (Trả lời câu hỏi: sao?) e Đánh giá ng xã hội - (Trả lời câu hỏi: ng xã hội có chi phối, tác động tích cực/tiêu ... cực/tiêu cực tới sống người? Tại cần ủng hộ, phát triển/ đấu tranh xóa bỏ ng xã hội ấy?) f Luận bàn cách nhìn nhận, giải pháp ng xã hội (Trả lời số câu hỏi nhằm lật ngược vấn đề, nhìn nhận vấn...
 • 2
 • 193
 • 0

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯỞNG, ĐẠO

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ
... lập luận nào? + Nhận xét cách diễn đạt văn bản? Củng cố, luyện tập: - Các u cầu làm văn nghị luận tưởng, đạo lí? Bài nghò luận tưởng, đạo nhằm giới thiệu, giải thích tưởng, đạo ... hiểu nghị luận tưởng, đạo lí? + Giới thiệu đề tài tưởng, đạo - Khẳng định ý nghĩa lối sống đẹp: chuẩn mực đạo đức, nhân cách người - Liên hệ rút học cho thân Cách làm văn tưởng, đạo lí: ... ng, đạo lí: * Khái niệm: Là q trình kết hợp thao tác nghị luận để rõ vấn đề tưởng, đạo lý sống * Đề tài nghị luận: - Nhận thức (lý ng, mục đích) - Tâm hồn, tính cách (Lòng u nước, nhân...
 • 4
 • 116
 • 0

Tích hợp hướng dẫn học sinh THPT rút ra bài học nhận thức trong giờ nghị luận về một tưởng, đạo

Tích hợp hướng dẫn học sinh THPT rút ra bài học nhận thức trong giờ nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
... học sinh Nghị luận tưởng, đạo 2.3.1 Những yêu cầu cần đạt Nghị luận tưởng, đạo 2.3.1.1 Nội dung kiến thức cần đạt Nghị luận tưởng, đạo Nghị luận tưởng, đạo học ... học GV chuẩn bị tích cực HS 24 CHƢƠNG HƢỚNG DẪN HỌC SINH RÚT RA BÀI HỌC NHẬN THỨC TRONG GIỜ NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƢ TƢỞNG, ĐẠO LÍ 2.1 Mục đích việc dạy học Nghị luận tưởng, đạo Việc dạy học ... giáo dục ngƣời học sinh Nghị luận tưởng, đạo 26 2.3.1 Những yêu cầu cần đạt Nghị luận tưởng, đạo 26 2.3.2 Đối ng bàn luận kiểu Nghị luận tưởng, đạo 31 2.4...
 • 69
 • 169
 • 5

Nghị luận về một tưởng đạo

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
... cần lấy gương làm học răn Bài ca dao vừa lời ca ngợi đạo tốt đẹp dân tộc, vừa lời khuyên bảo thật cao quý Giá trị to lớn ca dao thể qua hình ng so sánh gần gũi súc tích, vào lòng người cách ... “Công cha núi Thái Sơn Nghĩa mẹ nước nguồn chảy Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu đạo con” Câu ca dao gợi cho suy nghĩ công ơn mẹ cha, đạo làm B Thân 1) Giải thích Người bình dân xưa ... mẹ kính cha”, phải có thái độ, cách ứng xử tôn kính, quý trọng đấng sinh thành 2) Bình luận Khẳng định: Đạo lý đắn mà ca dao truyền đạt Ý nghĩa ca dao hoàn toàn hoàn cảnh, thời đại Công cha nghĩa...
 • 3
 • 143
 • 0

Soạn bài nghị luận về một tưởng, đạo

Soạn bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
... rút học trọng tưởng, đạo đức hành động - Khi làm bài, cần ý trao đổi mang tính chất hai chiều: – sai, phải – trái, công nhận – bác bỏ Tỏ thái độ dứt khoát, rõ ràng Văn nghệ luận không thuyết ... người Tác giả sử dụng thao tác lập luận phân tích, so sánh, bình luận Cách diễn đạt sáng, dứt khoát, hút ý người đọc (xem đoạn đầu văn bản) Thực đề văn nghị luận câu nói nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi ... Tôn-xtôi Có thể tiến hành theo gợi ý SGK, bàn luậ theo ý câu nói Lép Tôn-xtôi - ng đèn đường - Không có ng phương hướng kiên định - Không có phương hướng sống ...
 • 2
 • 578
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các đề nghị luận về một tư tưởng đạo línghị luận về một tư tưởng đạo lí lớp 9nghị luận về một tư tưởng đạo lí lớp 12nghị luận về một tư tưởng đạo lí violetnghị luận về một tư tưởng đạo lí 12văn nghị luận về một tư tưởng đạo líđề văn nghị luận về một tư tưởng đạo línghị luận về một tư tưởng đạo lí lớp 10văn mẫu nghị luận về một tư tưởng đạo lívăn 9 nghị luận về một tư tưởng đạo líbài văn nghị luận về một tư tưởng đạo líphương pháp nghị luận về một tư tưởng đạo lí lớp 10cach lam van nghi luan ve mot tu tuong dao li cho de van tinh than tu hoccanh lam dan y van nghi luan ve mot tu tuong dao li tinh than tu hoctiết 108 nghị luận về một tư tưởng đạo líỨng dụng của sắc ký lọc gel (GFC) trong phân tích thực phẩm Báo cáo khoa họcNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo Điện Biên (LV thạc sĩ)Một số kỹ thuật trích chọn đặc trưng chữ viết tay trong nhập điểm rèn luyện tự động (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Lunchtime Games Bookgiáo trình nghiệp vụ bán hàngLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam đang niêm yếtPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình trên địa bàn huyện tuy phước, tỉnh bình địnhTác động của điều chỉnh lợi nhuận đến thanh khoản của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namVai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhGiải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vịnh vân phong tỉnh khánh hòaCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Nghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập