Khảo sát tình hình nhiễm Ascaris suum trên lợn chăn nuôi gia đình tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk và biện pháp phòng, trị

Khảo sát tình hình nhiễm Ascaris suum trên lợn chăn nuôi gia đình tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk biện pháp phòng, trị

Khảo sát tình hình nhiễm Ascaris suum trên lợn chăn nuôi gia đình tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk và biện pháp phòng, trị
... NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Tình hình nhiễm giun đũa lợn địa điểm 3.2 Tình hình nhiễm giun đũa lợn theo độ tuổi 3.3 Tình hình nhiễm giun đũa lợn theo tính biệt 3.4 Tình hình nhiễm giun ... Miền Nam gửi tới tỷ lệ nhiễm giun đũa lợn 70% 2.3 Tình hình chăn nuôi lợn công tác thú y huyện Krông Bông 2.3.1 Tình hình chăn nuôi lợn Năm 2007, tổng đàn lợn địa bàn huyện khoảng: 22.064 ( ảnh ... giống lợn Trên địa bàn huyện Krông Bông, qua thực tế cho thấy giống lợn lai nuôi phổ biến Ở số hộ gia đình chăn nuôi theo quy mô tập trung bắt đầu đưa lợn đực giống lợn nái sinh sản giống ngoại vào...
 • 42
 • 519
 • 2

Tài liệu Luận văn “Khảo sát tình hình nhiễm Ascaris suum trên lợn chăn nuôi gia đình tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk biện pháp phòng, trị" pdf

Tài liệu Luận văn “Khảo sát tình hình nhiễm Ascaris suum trên lợn chăn nuôi gia đình tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk và biện pháp phòng, trị
... thực đề tài: “Khảo sát tình hình nhiễm Ascaris suum lợn chăn nuôi gia đình huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk biện pháp phòng, trị.” + Với mục đích: Đề biện pháp phòng, trị bệnh giun đũa lợn cách ... điểm 3.2 Tình hình nhiễm giun đũa lợn theo độ tuổi 3.3 Tình hình nhiễm giun đũa lợn theo tính biệt 3.4 Tình hình nhiễm giun đũa lợn theo phương thức chăn nuôi 3.5 Tình hình nhiễm giun đũa lợn theo ... pháp xử lý số liệu .28 PHẦN IV 29 KẾT QUẢ -THẢO LUẬN 29 4.1 Tình hình nhiễm giun đũa lợn lợn chăn nuôi gia đình Krông Bông 29 4.1.1 Tình hình nhiễm giun đũa lợn...
 • 31
 • 353
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tể học bệnh sán dây ở bò, dê nuôi tại huyện eakar huyện mđrăk tỉnh đăk lăk biện pháp phòng trị bệnh

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tể học bệnh sán dây ở bò, dê nuôi tại huyện eakar và huyện mđrăk tỉnh đăk lăk và biện pháp phòng trị bệnh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TRẦN VĂN KHÁNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH SÁN DÂY BÒ, DÊ NUÔI TẠI HUYỆN EAKAR VÀ HUYỆN M’ĐRĂK, TỈNH ĐẮK LẮK VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH ... hại bệnh sán dây gây bò, việc nghiên cứu ñặc ñiểm dịch tễ học xây dựng biện pháp phòng trị bệnh việc cần thiết Chính ñặt vấn ñề nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu số ñặc ñiểm dịch tễ học bệnh sán ... bệnh sán dây bò, nuôi huyện EaKar M’Đrăk, tỉnh ĐắkLắk biện pháp phòng trị bệnh Ý nghĩa khoa học thực tiễn Kết nghiên cứu góp phần làm rõ yếu tố dịch tễ bệnh sán dây bò, hai huyện EaKar M’Đrăk...
 • 20
 • 156
 • 0

Tình hình nhiễm bệnh CRD trên đàn gà ai cập nuôi tại trại gà khoa chăn nuôi thú y, trường đại học nông lâm thái nguyên biện pháp phòng trị

Tình hình nhiễm bệnh CRD trên đàn gà ai cập nuôi tại trại gà khoa chăn nuôi thú y, trường đại học nông lâm thái nguyên và biện pháp phòng trị
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ÂU VĂN LÂM Tên đề tài: TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH CRD TRÊN ĐÀN GÀ AI CẬP NUÔI TẠI TRẠI GÀ KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ KHÓA LUẬN ... CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: Tình hình nhiễm bệnh CRD đàn Ai Cập nuôi trại khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên biện pháp phòng trị 2.1 Đặt vấn đề Trong năm gần ngành chăn ... nhiễm bệnh CRD đàn Ai Cập nuôi trại khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên biện pháp phòng trị Mục đích nghiên cứu - Xác định tỷ lệ nhiễm CRD đàn Ai Cập - Quy trình phòng...
 • 56
 • 208
 • 0

Luận văn tình hình nhiễm cẩu trùng (coccida) trên đàn lợn nuôi tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ biện pháp phòng trị

Luận văn tình hình nhiễm cẩu trùng (coccida) trên đàn lợn nuôi tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị
... v b nh, nh hư ng c a t i chăn nuôi l n, ti n hành nghiên c u ñ tài: Tình hình nhi m c u trùng (Coccida) ñàn l n nuôi t i huy n Thanh Ba, t nh Phú Th bi n pháp phòng tr ” 1.2 M c tiêu c a ñ tài ... Xác ñ nh thành ph n loài c u trùng ký sinh ñàn l n t i huy n Thanh Ba, t nh Phú Th - ðánh giá ñư c tình hình nhi m c u trùng c a ñàn l n nuôi t i huy n Thanh Ba, t nh Phú Th - Làm rõ tri u ch ... giá tình hình nhi m c u trùng ñàn l n nuôi t i huy n Thanh Ba t nh Phú Th * Xác ñ nh thành ph n loài c u trùng ký sinh l n c a huy n Thanh Ba, t nh Phú Th ; * Xác ñ nh t l cư ng ñ nhi m c u trùng...
 • 86
 • 349
 • 0

tình hình nhiễm bệnh cầu trùng trên đàn lợn nuôi tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ biện pháp phòng trị

tình hình nhiễm bệnh cầu trùng trên đàn lợn nuôi tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị
... cầu trùng ký sinh đàn lợn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ - Đánh giá tình hình nhiễm cầu trùng đàn lợn nuôi huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ - Làm rõ triệu chứng lâm sàng bệnh tích đại thể lợn mắc bệnh ... mục đích hiểu kỹ bệnh, ảnh hưởng tới chăn nuôi lợn, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tỡnh hình nhiễm bệnh cầu trựng trờn đàn lợn nuôi huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ biện pháp phòng trị 1.2 Mục tiêu ... bệnh Hình 4.1: Thành phần loài cầu trùng ký sinh đàn lợn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Hình 4.2: Tỷ lệ nhiễm cầu trùng lợn theo cỏc xó Hình 4.3: Biểu đồ tỷ lệ nhiễm cầu trùng theo...
 • 91
 • 371
 • 1

tình hình nhiễm sán lá gan nhỏ (dicrocoelium spp ) sán lá tuyến tụy (eurytrema spp ) trên đàn bò thịt nuôi tại huyện nho quan, tỉnh ninh bình biện pháp phòng trị

tình hình nhiễm sán lá gan nhỏ (dicrocoelium spp ) sán lá tuyến tụy (eurytrema spp ) trên đàn bò thịt nuôi tại huyện nho quan, tỉnh ninh bình và biện pháp phòng trị
... nhiễm sán gan nhỏ (Dicrocoelium Spp. ), sán tuyến tụy (Eurytrema Spp. ) đàn thịt nuôi huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình biện pháp phòng trị ” 1.2 Mục đích đề tài - Xác định tỷ lệ, cường độ nhiễm ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - VŨ THỊ HẸN TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN NHỎ (DICROCOELIUM Spp. ) SÁN LÁ TUYẾN TỤY (EURYTREMA Spp. ) TRÊN ĐÀN BÒ THỊT NUÔI ... gan nhỏ sán tuyến tụy + Tỷ lệ nhiễm sán gan nhỏ sán tuyến tụy theo tuổi Thí nghiệm 4: tỷ lệ cường độ nhiễm sán gan nhỏ sán tuyến tụy qua mổ khám - Mổ khám 70 thuộc lứa tuổi - Thu thập sán...
 • 74
 • 986
 • 0

Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn tại một số xã thuộc huyện phổ yên tỉnh thái nguyên biện pháp phòng trị

Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở lợn tại một số xã thuộc huyện phổ yên  tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị
... huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng trị Mục đích đề tài: - Xác định tỉ lệ cường độ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn nuôi số nông hộ trại chăn nuôi thuộc huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên ... Cường độ nhiễm Số + ++ +++ ++++ lợn Số lợn Tỷ lệ Tính kiểm nhiễm nhiễm Số lợn biệt Tỷ lệ Số lợn Tỷ lệ Số lợn Tỷ lệ Số lợn Tỷ lệ tra (con) (%) nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm (con) ... Cường độ nhiễm Số + ++ +++ ++++ lợn Số lợn Tỷ lệ Tính kiểm nhiễm nhiễm Số lợn biệt Tỷ lệ Số lợn Tỷ lệ Số lợn Tỷ lệ Số lợn Tỷ lệ tra (con) (%) nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm (con)...
 • 57
 • 391
 • 0

Tình hình nhiễm giun đũa ở lợn nuôi tại xã Tự Lạn - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang biện pháp phòng trị

Tình hình nhiễm giun đũa ở lợn nuôi tại xã Tự Lạn - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị
... khoẻ cho đàn lợn, góp phần nâng cao suất chăn nuôi lợn tỉnh Bắc Giang, thực nội dung: Tình hình nhiễm giun đũa lợn nuôi Tự Lạn - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang biện pháp phòng trị 1.2 Sự ... 3.2.1 Tình hình nhiễm giun đũa đường tiờu hoỏ lợn số thôn Tự Lạn - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang 3.2.1.1 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun đũa đường tiờu hoỏ lợn địa phương 3.2.1.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm ... hướng dẫn tận tình ThS.Nguyễn Thu Trang bạn bố tạo điều kiện giúp đỡ tiến hành nội dung: “Tỡnh nhỡnh nhiễm giun đũa lợn nuôi Tự Lạn - huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang biện pháp phòng trị Đõy thời...
 • 45
 • 435
 • 1

Ảnh h ưởng của mùa vụ đến tỷ lệ nhiễm bệnh CRD trên đàn gà Ri lai nuôi theo mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học tại Trung tâm Khuyến nông Yên Bái biện pháp phòng trị bệnh.

Ảnh h ưởng của mùa vụ đến tỷ lệ nhiễm bệnh CRD trên đàn gà Ri lai nuôi theo mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học tại Trung tâm Khuyến nông Yên Bái và biện pháp phòng trị bệnh.
... Thanh Vân, tiến h nh thực nghiên cứu đề tài: Ảnh h ởng mùa vụ đến tỷ lệ nhiễm bệnh CRD đàn Ri lai nuôi theo h nh chăn nuôi an toàn sinh h c Trung tâm Khuyến nông Yên Bái biện pháp phòng ... h ởng mùa vụ đến tỷ lệ nhiễm bệnh CRD đàn Ri lai nuôi theo h nh chăn nuôi an toàn sinh h c Trung tâm Khuyến nông Yên Bái biện pháp phòng trị bệnh. ” 11 2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu chung - ... nói chung đàn Ri lai nuôi theo h nh an toàn sinh h c Trung tâm Khuyến nông Yên Bái nói ri ng, nâng cao hiểu biết bệnh, cách phòng trị bệnh Chúng tiến h nh nghiên cứu đề tài: ‘ Ảnh h ởng mùa...
 • 57
 • 249
 • 1

Tình hình mắc bệnh ký sinh trùng đường máu do leucocytozoon SPP trên đàn gà nuôi tập trung tại tỉnh vĩnh phúc biện pháp phòng, trị

Tình hình mắc bệnh ký sinh trùng đường máu do leucocytozoon SPP trên đàn gà nuôi tập trung tại tỉnh vĩnh phúc và biện pháp phòng, trị
... loài sinh trùng sinh máu b nh 3.4.2 Tình hình m c sinh trùng ñư ng máu Leucocytozoon spp ñàn nuôi hư ng t p trung c a t nh Vĩnh Phúc - Xác ñ nh t l m c sinh trùng ñư ng máu Leucocytozoon ... 2.1 Tình hình chăn nuôi th gi i nư c 2.1.1 Tình hình chăn nuôi th gi i 2.1.2 Tình hình chăn nuôi t i Vi t Nam 2.1.3 Tình hình chăn nuôi t i Vĩnh Phúc 2.2 Các ñơn bào sinh máu gia ... trùng sinh máu b nh 26 3.4.2 Tình hình m c sinh trùng ñư ng máu Leucocytozoon spp ñàn nuôi hư ng t p trung c a t nh Vĩnh Phúc 26 3.4.3 Nghiên c u ñ c ñi m b nh lý b nh sinh trùng...
 • 73
 • 231
 • 0

Tình hình mắc bệnh tụ huyết trùng trên lợn nuôi tại một số xã thuộc huyện yên mô, tỉnh ninh bình biện pháp phòng trị

Tình hình mắc bệnh tụ huyết trùng trên lợn nuôi tại một số xã thuộc huyện yên mô, tỉnh ninh bình và biện pháp phòng trị
... chăn nuôi lợn số huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 42 Bảng 2.2: Tỷ lệ lợn mắc bệnh tụ huyết trùng số địa bàn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 43 Bảng 2.3: Tỷ lệ mắc bệnh tụ huyết trùng ... trùng lợn nuôi số thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình biện pháp phòng trị 2.1.2 Mục đích nghiên cứu Điều tra xác định tình hình nhiễm bệnh tụ huyết trùng đàn lợn nuôi địa bàn huyện Yên Mô, tỉnh ... nuôi Yên Nhân với 28,53% 2.4.2 Kết theo dõi tỷ lệ lợn mắc bệnh tụ huyết trùng Bảng 2.2: Tỷ lệ lợn mắc bệnh tụ huyết trùng số địa bàn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình Địa điểm Số lợn Lợn mắc bệnh...
 • 60
 • 297
 • 1

Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã trường giang huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang biện pháp phòng trị

Tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn thịt tại trại hợp tác xã trường giang  huyện hiệp hòa  tỉnh bắc giang và biện pháp phòng trị
... tài: Tình hình mắc bệnh đường hấp đàn lợn thịt trại hợp tác Trường Giang - huyện Hiệp Hòa- tỉnh Bắc Giang biện pháp phòng trị 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm đường ... QUỲNH ANH Tên đề tài: TÌNH HÌNH MẮC BỆNH ĐƢỜNG HÔ HẤP TRÊN ĐÀN LỢN THỊT TẠI TRẠI HỢP TÁC XÃ TRƢỜNG GIANG HUYỆN HIỆP HÒA - TỈNH BẮC GIANG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào ... tỷ lệ mắc bệnh đường hấp lợn thịt trại lợn hợp tác chăn nuôi Trường Giang huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang, kết trình bày bảng 4.2 Bảng 4.2 Tỷ lệ lợn ngoại nuôi thịt mắc bệnh đƣờng hấp...
 • 65
 • 167
 • 0

Tình hình mắc bệnh giun tròn trichocephalus suis ở đàn lợn nuôi tại một số xã thuộc huyện phú bình tỉnh thái nguyên biện pháp phòng trị

Tình hình mắc bệnh giun tròn trichocephalus suis ở đàn lợn nuôi tại một số xã thuộc huyện phú bình  tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị
... giun tròn Trichocephalus suis đàn lợn nuôi số thuộc huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng trị 2.1.2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn Trichocephalus suis lợn ... điểm dịch tễ bệnh giun tròn T suis gây lợn số huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên; số đặc điểm bệnh lý, lâm sàng biện pháp phòng trị - Ý nghĩa thực tiễn: Đề biện pháp phòng trị bệnh có hiệu ... sàng lợn bị nhiễm giun T suis huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên Biểu lâm sàng lợn bị bệnh T suis 2.3.3.3 Biện pháp phòng trị bệnh giun T suis cho lợn Hiệu lực số thuốc tẩy giun T suis cho lợn...
 • 59
 • 1,521
 • 0

phân lập, xác định vai trò gây bệnh của salmonella typhimurium salmonella enteritidis trên đàn vịt tại một số huyện thuộc tỉnh hưng yên biện pháp phòng trị

phân lập, xác định vai trò gây bệnh của salmonella typhimurium và salmonella enteritidis trên đàn vịt tại một số huyện thuộc tỉnh hưng yên và biện pháp phòng trị
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN VĂN THÀNH PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH VAI TRÒ GÂY BỆNH CỦA SALMONELLA TYPHIMURIUM SALMONELLA ENTERITIDIS TRÊN ĐÀN VỊT TẠI MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH HƯNG YÊN VÀ BIỆN PHÁP ... cứu đề tài: Phân lập, xác định vai trò gây bệnh Salmonella typhimurium Salmonella enteritidis đàn vịt số huyện thuộc tỉnh Hưng Yên biện pháp phòng trị” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định đặc tính ... tính gây bệnh vi khuẩn S typhimurium S enteritidis vịt số huyện thuộc tỉnh Hưng Yên Xác định số yếu tố gây bệnh vi khuẩn Salmonella phân lập Kiểm tra độc lực, độc tố, khả bám dính… chủng Salmonella...
 • 113
 • 285
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bệnh sán dây ở chó tại một số huyện thành của tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trịnghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê nghé ở huyện nghĩa đàn và quỳ hợp tỉnh nghệ an và biện pháp phòng trịnghiên cứu bệnh sán dây ở chó tại một số huyện thành của tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trịluận vănbệnh tụ huyết trùng ở lợn nuôi tại một số địa phương của tỉnh sơn la và biện pháp phòng trịnhiễm ascaris suum trên lợnkhảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại thái dương – tản lĩnh ba vì hà nội và biện pháp phòng trịnghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa của chó nuôi ở hà nội và biện pháp phòng trịtình hình nhiễm bệnh đường hô hấp ở lợn nuôi tại hợp tác xã phúc giang ngọc đường hà giang và biện pháp phòng trịđề tài tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm và biện pháp phòng trị bệnh ở các nông hộ xã ninh xa huyện huyền thuậnkhảo sát tính khả thi các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường thpt huyện na hang tỉnh tuyên quangđiều tra tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con và biện pháp phòng trị bệnh tại trung tâm nghiên cứu lợn thuỵ phươngnghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn ngoại hướng nạc tại thanh hoá và biện pháp phòng trịrệp sáp gây hại cà phê và biện pháp phòng trị chúng trên địa bàn một số tỉnh phía nam và tây nguyênnghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ ngan bệnh và biện pháp phòng trị 2010nghiên cứu bệnh sán dây ở chó và biện pháp phòng trị tại một số huyện thành của tỉnh phú thọÔ NHIỄM môi TRƯỜNG đất DO CHẤT THÁI SINH HOẠTSolutions Intermediate Progress Test 01 ANÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH bắc GIANG tiểu luận cao họcCác dạng trường học”Đề tài: Chuyên đề xử lý nước thải bằng các quá trình tự nhiênChuyển hóa xenobioticTiểu luận môn hành vi khách hàng nghiên cứu hành vi người tiêu dùng nữ đối với các chương trình khuyến mãi cuối tuần dành cho quầy hàng thực phẩm tại lotte mart tây sơnTieu luan lich su ly luan bao chi các vấn đề KINH tế báo CHÍ TRUYỀN THÔNGtieu luan chiến dịch truyền thông hành động để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gáisáng kiến kinh nghiệm hay ở tiểu họcGiáo án điện tử Lưu huỳnh lớp 10giáo án sunfuro hóa học 10Giáo án điện tử Làm quen chữ cái B D Đ cho trẻ 5 tuổiGiáo án điện tử Làm quen chữ cái G Y trường Mẫu giáoGiáo án phát triển ngôn ngữ Làm quen chữ cái G Y trường Mẫu giáoKế hoạch chủ đề gia đình ngày nhà giáo Việt Nam trường Mẫu giáoKế hoạch thực hiện chủ đề Một số hiện tượng tự nhiên trường Mẫu giáoKế hoạch thực hiện chủ đề Bản thân trọn bộ cực haygiáo án Mẫu giáo 5 6 tuổi trọn bộ hayPhiếu quan sát các hoạt động khác mẫu giáo
Đăng ký
Đăng nhập