Bai 48 nguon hidrocacbon thien nhien 11 nang cao

Bài 48: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên (11 nâng cao)

Bài 48: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên (11 nâng cao)
... VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN: I/THÀNH PHẦN KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN: Hãy rút nhận xét về: thành phần khí mỏ dầu, khí thiên nhiên * Khí mỏ dầu gọi khí đồng hành Khí mỏ dầu có mỏ dầu Khí thiên nhiên ... lỏng (gas) dùng làm nhiên liệu cho công nghiệp, đời sống B khí mỏ dầu Khí thiên nhiên : Ứng dụng: - Khí thiên nhiên khí mỏ dầu nguồn nhiên liệu ngun liệu quan trọng; dùng làm nhiên liệu cho nhà ... Dầu mỏ Than mỏ Nguồn hidrocacbon Khí mỏ dầu Khí thiên nhiên A DẦU MỎ I Trạng thái thiên nhiên, tính chất vật lí thành phần dầu mỏ II Chưng cất dầu...
 • 57
 • 2,870
 • 15

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 48 NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 48 NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN pot
... II - Chuẩn bị  Mẫu dầu mỏ số sản phẩm từ dầu mỏ III -Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động Nội dung GV & HS A- DẦU MỎ I - TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ THÀNH ... động 87% C, 1 1- 14%H, 0.0 1-7 %S, HS nghiên cứu bảng 0,0 1-7 %O, 0,0 1-2 %N, 8.2 SGK để kim loại nặng vào khoảng biết sản phẩm trình chưng cất phần triệu đến phần vạn dầu mỏ áp suát II - CHƯNG CẤT DẦU ... Phân đoạn sôi nhiệt độ < 1800C chưng cất tiếp áp suất cao: + C1-C2, C3-C4 dùng làm nhiên liệu khí khí hoá Hoạt động lỏng HS tìm hiểu SGK + C5-C6 ete, dầu hoả rút sản phẩm.HS dùng làm dung môi liên...
 • 7
 • 2,682
 • 36

Bài 48 : Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Bài 48 : Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
... Phân đoạn dầu hỏa Tách tạp chất chứa S, dùng làm nhiên liệu phản lực, nhiên liệu thắp sáng, đun nấu, … Tách tạp chất chứa S, dùng 16 – 21 làm nhiên liệu cho động Phân đoạn dầu diezen diezen 350 ... rải đường Chưng cất áp suất cao Phân đoạn sôi to < 180oC chưng cất áp suất cao : * Phân đoạn C1-C2, C3-C4 dùng làm nhiên liệu khí khí hóa lỏng dùng cho nhà máy hóa chất * Phân đoạn lỏng (C5-C6)...
 • 13
 • 1,468
 • 13

Bài 48: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Bài 48: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên
... VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN: I/THÀNH PHẦN KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN: Hãy rút nhận xét về: thành phần khí mỏ dầu, khí thiên nhiên *Khí mỏ dầu gọi khí đồng hành Khí mỏ dầu có mỏ dầu Khí thiên nhiên khí ... GỌI DẦU MỎ LÀ “VÀNG ĐEN” CỦA THẾ GIỚI Sơ đồ cấu tạo mỏ dầu I/Trạng thái thiên nhiên, tính chất vật lý: 1/Trạng thái thiên nhiên tính chất vật lý : • dầu mỏ hỗn hợp lỏng, sánh màu sẫm, có mùi đặc ... nhiên khí chứa mỏ khí riêng biệt II/CHẾ BIẾN, ỨNG DỤNG CỦA KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN: Khí mỏ dầu CHẾ BIẾN KHÍ Khí thiên nhiên Loại bỏ H2S nén làm lạnh CH4 (70-95%):Dùng cho nhà máy điện, sứ, đạm,...
 • 30
 • 634
 • 9

bai 48 :nguon hidrocacbon thien nhien

bai 48 :nguon hidrocacbon thien nhien
... nghị dùng axít sunphuric làm dầu mỏ dùng để làm chất đốt DẦU MỎ DẦU MỎ Hidrocacbon lỏng & Hidrocacbon lỏng & hidrocacbon rắn hidrocacbon rắn Khí ankan,aren Khí ankan,aren xicloankan xicloankan Lượng ... Bài 48 lịch sử phát triển  Do nhẹ nước nên dầu xuất lộ thiên nhiều nơi, loài người tìm thấy dầu ngàn...
 • 28
 • 475
 • 14

Bài 48 : Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Bài 48 : Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
... biến ,ứng dụng khí mỏ dầu khí thiên nhiên CH Chế Biến Khí Khí mỏ dầu Khí mỏ dầu Khí thiên nhiên Khí thiên nhiên Loại bỏ H S Loại bỏ Nén Nén Và Và Làm lạnh Làm lạnh : :Dùng cho nhà máy điện , , Dùng ... thành xăng nhiên liệu B- Khí mỏ dầu khí thiên nhiên + Khí mỏ dầu gọi khí đồng hành Khí mỏ dầu có mỏ dầu + Khí thiên nhiên khí chứa mỏ khí riêng biệt + Thành phần khí mỏ dầu khí thiên nhiên mỏ ... Nguồn Hiđrocacbon Thiên Nhiên Dầu mỏ Khí thiên nhiên Than mỏ A- Dầu mỏ I/ Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí, thành phần hóa học 1.Trạng thái tự nhiên tính chất vật lí...
 • 19
 • 2,307
 • 39

bài 48: NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN

bài 48: NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN
... DẦU MỎ KHÍ THIÊN NHIÊN NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN KHÍ MỎ DẦU THAN MỎ A DẦU MỎ I Trạng thái thiên nhiên, tính chất vật lí thành phần dầu mỏ II Chưng ... propan, butan, pentan khí vơ khác II KHÍ THIÊN NHIÊN VÀ KHÍ MỎ DẦU Thành phần a Khí thiên nhiên - Khí thiên nhiên có nhiều mỏ khí - Thành phần chủ yếu khí thiên nhiên metan (95% thể tích), phần lại ... KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN ** nguồn gốc : • Khí mỏ dầu(khí đồng hành) có mỏ dầu • Khí thiên nhiên khí chứa mỏ khí riêng biệt ** thành phần: Thành phần khí mỏ dầu khí thiên nhiên chủ yếu metan,...
 • 38
 • 549
 • 6

Bài 48 Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Bài 48 Nguồn hidrocacbon thiên nhiên
... độ cao Sản phẩm chủ yếu anken Sản phẩm khác Ankan, dùng làm nhiên liệu cho crackinh Chuyển hiđrocacbon mạch dài có t0s cao thành xăng nhiên liệu Có xúc tác, nhiệt độ thấp Xăng có số octan thấp ... hiđrocacbon mạch dài eten, propen, buten penten dùng nhằm tạo phân đoạn có nhiệt độ sôi cao thành xăng nhiênsản xuất polime làm monome để liệu CRACKINH NHIỆT 400-4500C 1-C35 Aluminosilicat (75-90% SiO2, ... cấu tạo hoá học hiđrocacbon dầu mỏ • Mục đích : - Đáp ứng nhu cầu số lượng, chất lượng xăng làm nhiên liệu - Đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho cộng nghiệp hoá chất ** CHỈ SỐ OCTAN • Chất lượng...
 • 10
 • 179
 • 5

bài giảng hóa học 11 bài 37 nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

bài giảng hóa học 11 bài 37 nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
... NGUỒN HIĐRÔCACBON THIÊN NHIÊN DẦU MỎ KHÍ THIÊN NHIÊN & KHÍ MỎ DẦU THAN MỎ KHÍ THIÊN NHIÊN VÀ KHÍ MỎ DẦU Khí thiên nhiên khí mỏ dầu Khí thiên nhiên Khí tích tụ lớp đất đá xốp độ sâu khác Khí thiên ... lọc Xử lí Hấp thụ Hút bám Khí thiên nhiên khí mỏ dầu Một nhà máy chế biến khí thiên nhiên ỨNG DỤNG -ĐƯỢC DÙNG LÀM NHIÊN LIỆU CHO CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Dùng làm nhiên liệu chủ yếu cho công nghiệp ... thác với dầu mỏ Thành phần khí thiên nhiên khí mỏ dầu Khoảng % thể tích Các hợp phần Khí thiên nhiên Khí mỏ dầu Mêtan 70 - 95 50 - 70 Êtan 2-8 ~ 20 Propan ~2 ~11 Butan ~1 ~4 Pentan (khí) ~1 ~2...
 • 20
 • 600
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Giáo án Hóa học 11 bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
... cho trình sản xuất hóa Ứng dụng: học - Từ dầu mỏ sản xuất loại nhiên liệu Nêu ứng dụng dầu mỏ? Hoạt động 2: Khí - Làm nguyên liệu cho trình sản xuất hóa học Thành phần khí thiên nhiên khí dầu mỏ ... có hàm lượng (V) khí khác II Khí thiên nhiên khí dầu mỏ: Thành phần: * Khí thiên nhiên: CH4 (95%V), VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí thiên nhiên khí dầu mỏ (10 phút) lại đồng ... CO2, H2S Thành phần khí thiên nhiên khí * Than mỏ: Là phần dầu mỏ, có khác lại cỏ cổ đại bị nhau? biến hóa * Khí dầu mỏ: (khí đồng hành) thành phần tương tự khí thiên nhiên CH4 (50-70%V) Bao...
 • 3
 • 38
 • 0

Bài 37: Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên (Chuyên ban)

Bài 37: Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên (Chuyên ban)
... dụng quan trọng khí thiên nhiên khí khí thiên nhiên khí dầu mỏ dầu mỏ Tóm tắt nội dung b- Chế biến hoá học + Crăcking: + Reforming: Tóm tắt nội dung 1- Thành phần * Khí thiên nhiên: CH4 tới 95%, ... luận, nêu trạng thái luận, nêu trạng thái thiên thiên nhiên, thành phần nhiên, thành phần của khí thiên nhiên khí thiên nhiên khí dầu mỏ khí dầu mỏ * Yêu cầu Hs nghiên cứu * Nghiên cứu SGK, SGK, ... 6: II- Khí thiên nhiên khí dầu mỏ Hoạt động thầy Hoạt động trò * Yêu cầu Hs quan sát, * Nghiên cứu SGK, nghiên cứu SGK, thảo thảo luận, nêu trạng thái luận, nêu trạng thái thiên thiên nhiên, thành...
 • 3
 • 517
 • 4

Bài 37: Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Bài 37: Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
... phần cao II Khí thiên nhiên khí mỏ dầu: Ứng dụng: - Khí thiên nhiên khí mỏ dầu nguồn nhiên liệu ngun liệu quan trọng; dùng làm nhiên liệu cho nhà máy nhiệt, điện - Khí thiên nhiên Tiền Hải (Thái ... nghiệp đời sống Nhiên liệu động - Làm ngun liệu cho q trình sản xuất hóa học II Khí thiên nhiên khí dầu mỏ: Nguồn gốc thành phần: Khí thiên nhiên Khí dầu mỏ (khí đồng hành) Nguồn gốc - Có nhiều ... Dầu mỏ Than mỏ Nguồn hidrocacbon Khí mỏ dầu Khí thiên nhiên I Dầu mỏ Thành phần Khai thác Chế biến Ứng dụng II Khí thiên nhiên khí mỏ dầu Nguồn gốc thành phần Ứng dụng III...
 • 26
 • 2,477
 • 25

Giáo án 11 Nâng cao HKII đến bài Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Giáo án 11 Nâng cao HKII đến bài Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
... cng c li bng s phõn tớch nh tớnh v nh lng BTVN: 1-5(tr .113 -114 ,SGK) Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 40: CễNG THC PHN T HP CHT HU C Ngy son: ... ụi v liờn kt n: -ylylien BTVN: 1-7 (tr.109 -110 , SGK); 4.8-4.14 (tr.32-33, SBT) Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 39: PHN TCH NGUYấN T Ngy son: ... phỏp tỏch bit, tinh ch cỏc hp cht hu c BTVN: SGK v SBT húa 11 Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 38: PHN LOI V GI TấN HP CHT HU C Ngy son: 04/01/2009...
 • 61
 • 205
 • 1

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (2)

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (2)
... Bài 48: NGUỒN HIDROCACBON TỰ NHIÊN II- Chưng Cất Dầu Mỏ: Chưng cất áp suất thừơng a) Chương cất phân đoạn phòng ... hỏa Tách tạp chất chứa S, dùng làm nhiên liệu phản lực, nhiên liệu thắp sáng, đun nấu, … 250 – 350oC 16 – 21 Phân đoạn dầu diezen Tách tạp chất chứa S, dùng làm nhiên liệu cho động diezen 350 – ... sôi to < 180oC chưng cất áp suất cao : * Phân đoạn C1-C2, C3-C4 dùng làm nhiên liệu khí khí hóa lỏng dùng cho nhà máy hóa chất * Phân đoạn lỏng (C5-C6) gọi ete dầu hỏa, dùng làm dung môi hay...
 • 12
 • 78
 • 0

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (5)

Bài giảng bài nguồn hiđrocacbon thiên nhiên hóa học 11 (5)
... III Phương pháp chế biến hóa học Quá Chỉ trình phương Rifominh pháplà Rifoming, gì? cracking Crackinhtrong gì?các trình sau B KHÍ THIÊN NHIÊN, KHÍ MỎ DẦU Khí thiên nhiên Nguồn gốc Thành phần Ứng ... thiên nhiên, tính chất vật lí, thành phần dầu mỏ Trạng thái thiên nhiên, tính chất vật lí I Thành phần hóa học Hợp chất hữu chứa O, N, S Hiđrocacbon Hợp chất vô dạng hòa tan Chế biến dầu thô nào? ... Metan?(95%V) Khí mỏ dầu Trong ? mỏ dầu Metan ?(42%V) Nhiên liệu, nguyên ?liệu công nghiệp hóa học Chế biến, ứng dụng khí mỏ dầu, khí thiên nhiên Nhà máy điện đạm Phú Mỹ Cụm khí điện đạm Cà Mau...
 • 24
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 37 nguồn hidrocacbon thiên nhiêngiáo án bài 37 nguồn hiđrocacbon thiên nhiên tiết 55nguồn hiđrocacbon thiên nhiên nâng caonguồn hiđrocacbon thiên nhiênxây dựng và sử dụng bài toán nhận thức nhằm phát huy tính tích cực trong dạy học phần dẫn xuất của hidrocacbon hóa học 11 nâng caoaren nguồn hiđrocacbon thiên nhiênxây dựng bài toán nhận thức btnt để tổ chức hoạt động dạy học các hợp chất dẫn xuất của hidrocacbon hóa học 11 nâng caobài tập hàm số lượng giác 11 nâng caobài 18 thực hành hóa học 11 nâng caobài thực hành 45 hóa học 11 nâng caobài tập trắc nghiệm vật lí 11 nâng caobài tập hóa học hữu cơ 11 nâng caobài tập trắc nghiệm tiếng anh 11 nâng caobài tập quang hình học lớp 11 nâng caobài giảng điện tử vật lý 11 nâng caoThiết kế bộ điều khiển cho hệ truyền động tuyến tính sử dụng động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Polysolenoid (LV thạc sĩ)Báo cáo: Đề tài Chế biến Món ăn Việt NamPhát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hòa Bình (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Bài tập chứng minh bất đẳng thức lớp 10Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (LA tiến sĩ)Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (TT LA tiến sĩ)Đảng lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ trong thời kỳ 1930 -1945Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩĐánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Đề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chèĐề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung QuốcĐề tài khoa học Mối quan hệ giữa phạm vi bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10
Đăng ký
Đăng nhập