áp dụng và thi hành hình phạt tử hình những vấn đề lý luận và thực tiễn

luận văn luật áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời – những vấn đề luận phương hướng hoàn thiện

luận văn luật áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời – những vấn đề lý luận và phương hướng hoàn thiện
... dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Những vấn đề luận phương hướng hoàn thiện Bố cục luận văn Luận văn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vấn đề luận hƣớng hoàn thiện gồm ba phần: phần ... người dân vào phán Tòa án pháp luật, góp phần giữ vững trật tự xã hội 1.3 Các biện pháp khẩn cấp tạm thời việc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 1.3.1 Các biện pháp khẩn cấp tạm thời Do ... Chƣơng NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI GVHD: Trương Thanh Hùng 34 SVTH: Trần Thị Xuân Thu Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Những vấn đề luận...
 • 83
 • 336
 • 2

Quyền nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt một số vấn đề luận thực tiễn

Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... cn y mnh hn na cụng tỏc o to cỏc b, nõng cao kin thc s phm, tõm cho cỏn b giỏo dc, qun giỏo, nhng cỏn b qun trc tip qun phm nhõn Chỳ trng rốn luyn k nng ng x cỏn b chin s Quan tõm hn ... vic nghiờn cu ti: Quyn v ngha v ca ngi chp hnh hỡnh pht tự: Mt s lun v thc tin l ũi hi khỏch quan, cp thit, va cú tớnh lun, va cú tớnh thc tin Mc ớch, nhim v nghiờn cu ca lun - Nghiờn ... phm ti khỏc T thc t cụng tỏc qun v theo cỏc s liu thng kờ hng nm cho thy s lng phm nhõn n a vo tri cỏc nm gn õy cú xu hng tng, kộo theo rt nhiu phc cụng tỏc qun lý, giam gi v b trớ lao ng ci...
 • 27
 • 18
 • 0

Thể loại phóng sự truyền hình những vấn đề luận thực tiễn.

Thể loại phóng sự truyền hình những vấn đề lý luận và thực tiễn.
... thuyết phục Cho đến phóng truyền hình trở thành thể loại thiếu chương trình truyền hình đài truyền hình Phóng truyền hình lịch sử ghi nhận “một phóng truyền hình trực tiếp hãng BBC thực Anh năm 1937 ... BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH Phóng điện ảnh a Điện ảnh truyền hình có nguồn gốc độc lập với nhau, thể loại phóng truyền hình lại có nguồn gốc từ thước phim điện ảnh Ngoại trừ vài phim, ... cao phóng thời Nếu áp dụng quan niệm truyền hình phương Tây phóng vấn đề xem phim tài liệu truyền hình Cùng sử dụng ngôn ngữ tổng hợp hình ảnh âm thành hướng tới luận đề định phóng truyền hình...
 • 47
 • 1,119
 • 10

BẢO ĐẢM NGUỒN NHÂN LỰC KỸ THUẬT CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC TRONG LỘ TRÌNH SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN KINH NGHIỆM

BẢO ĐẢM NGUỒN NHÂN LỰC KỸ THUẬT CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC TRONG LỘ TRÌNH SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM
... trình số hóa truyền hình Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC 1.2.1.1 Quan niệm bảo đảm nguồn nhân lực kỹ thuật lộ trình số hóa truyền hình Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC Bảo đảm nguồn nhân lực kỹ thuật ... thuật số VTC thực lộ trình số hóa đến năm 2020 9 Chương BẢO ĐẢM NGUỒN NHÂN LỰC KỸ THUẬT CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC TRONG LỘ TRÌNH SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM ... chế bảo đảm nguồn nhân lực kỹ thuật Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC lộ trình số hóa truyền hình 2.2.1 Những thành tựu chủ yếu bảo đảm nguồn nhân lực kỹ thuật Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC lộ trình...
 • 25
 • 161
 • 0

Phóng sự truyền hình những vấn đề luận chung

Phóng sự truyền hình những vấn đề lý luận chung
... liệu phóng truyền hình viẹc phân chia thể loại phóng truyền hình lại dựa sở nội dung vấn đề phóng đề cập Bao gồm thể loại : Phóng truyền thẳng, phóng sự kiện, phóng vấn đề phóng chân dung Phóng ... âm hình ảnh PSTH 16 Kết cấu Phóng truyền hình 18 2.1 Nêu vấn đề 18 2.2 Giải vấn đề 19 2.3 Kết luận 19 Quá trình sáng tạo phóng truyền hình 20 3.1 Đề tài chủ đề phóng truyền hình. 20 3.2 Đề cơng ... ii phóng truyền hình - vấn đề luận chung I Khái niệm Phóng truyền hình loại phóng truyền hình 1) Vai trò ngày tăng phóng truyền hình Ngày nay,các phơng tiện nghe nhìn truyền hình bớc đợc đại...
 • 46
 • 245
 • 0

Báo cáo khoa học: "Thi đua xã hội chủ nghĩa: Những vấn đề luận" pps

Báo cáo khoa học:
... hội chủ nghĩa (2,650), từ điển Chủ nghĩa hội khoa học viết: Thi đua hội chủ nghĩa - hình thức biểu phát triển tính chủ động, sáng tạo nhân dân lao động chế độ dân chủ hội hội chủ ... nớc mạnh Nh vậy, thi đua hội chủ nghĩa góp phần củng cố, xây dựng hội mới, hội hội chủ nghĩa 2.2 Thi đua hội chủ nghĩa tạo điều kiện đòi hỏi ngời phát huy tính chủ động, sáng tạo, ... cấp t sản Trong hội hội chủ nghĩa, thi đua khác chất so với cạnh tranh hội t Thi đua hội chủ nghĩa thúc đẩy phát triển cách tạo "sự cạnh tranh lành mạnh" thành viên hội sở kích thích...
 • 6
 • 136
 • 0

Hình phạt thi hành hình phạt - những vấn đề luận thực tiễn

Hình phạt tù và thi hành hình phạt tù - những vấn đề lý luận và thực tiễn
... Làm rõ vấn đề luận thi hành hình phạt khái niệm; điều kiện thi hành hình phạt tù; trình tự thủ tục thi hành hình phạt - Đánh giá thực trạng áp dụng hình phạt thi hành hình phạt nhằm ... dụng hình phạt thi hành hình phạt 3.4 Phạm vi nghiên cứu - Luận văn nghiên cứu vấn đề luận thực tiễn hình phạt thi hành hình phạt theo pháp luật hình pháp luật thi hành án hình ... tự thi hành hình phạt tù; nghiên cứu thực tiễn áp dụng hình phạt thi hành hình phạt Trên sở có so sánh hình phạt Bộ luật Hình thi hành hình phạt Bộ luật Tố tụng hình pháp luật thi hành...
 • 20
 • 998
 • 6

Hình phạt thi hành hình phạt - những vấn đề luận thực tiễn

Hình phạt tù và thi hành hình phạt tù - những vấn đề lý luận và thực tiễn
... Làm rõ vấn đề luận thi hành hình phạt khái niệm; điều kiện thi hành hình phạt tù; trình tự thủ tục thi hành hình phạt - Đánh giá thực trạng áp dụng hình phạt thi hành hình phạt nhằm ... dụng hình phạt thi hành hình phạt 3.4 Phạm vi nghiên cứu - Luận văn nghiên cứu vấn đề luận thực tiễn hình phạt thi hành hình phạt theo pháp luật hình pháp luật thi hành án hình ... dụng hình phạt thi hành hình phạt Việt Nam Chương 3: Quan điểm, giải pháp góp phần nâng cao hiệu áp dụng hình phạt thi hành hình phạt Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÌNH PHẠT TÙ VÀ THI...
 • 127
 • 198
 • 1

Quyền nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù, Một số vấn đềluận thực tiễn

Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù, Một số vấn đề lí luận và thực tiễn
... GIA èNH, ON TH X HI TRONG VIC X HI HO CễNG TC QUN Lí, GIO DC, CI TO PHM NHN 84 3.3 XC LP C CH THANH TRA, KIM TRA GIM ST PHT HIN KP THI, X NGHIấM MINH CC SAI PHM VI PHM QUYN V NGHA V CA ... hoc ti tri iu tr 36 Cụng c chng s tra tn v i x hoc hỡnh pht tn bo, vụ nhõn o Cụng c chng s tra tn v i x hoc hỡnh pht tn bo, vụ nhõn o c thụng qua v t ký kt, Ngh quyt 39/46 ngy 10/12/1984 ca i ... VT CHT, PHNG TIN, TRANG THIT B V NNG CAO CHT LNG NGUN NHN LC CN B PHC V CHO CễNG TC GIAM GI, QUN Lí, GIO DC CNG NH BO M CC QUYN, NGHA V CA PHM NHN CHP HNH HèNH PHT T TRI GIAM 87 KT LUN ...
 • 106
 • 1,762
 • 4

Quyền nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt một số vấn đềluận thực tiễn

Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù một số vấn đề lí luận và thực tiễn
... cứu đề tài: Quyền nghĩa vụ người chấp hành hình phạt tù: Một số vấn đề luận thực tiễn đòi hỏi khách quan, cấp thiết, vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận ... thực trạng thực quyền nghĩa vụ người chấp hành hình phạt trại giam thuộc Bộ Công an Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn quyền nghĩa vụ người chấp hành hình phạt ... luật thi hành án hình nói chung, pháp luật thi hành hình phạt nói riêng - Luận văn đặt thực nhiệm vụ cụ thể sau: a Nghiên cứu sở lý luận quyền nghĩa vụ người chấp hành hình phạt trại giam...
 • 5
 • 6
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUYỀN CHỌN ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG QUYỀN CHỌN VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUYỀN CHỌN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG QUYỀN CHỌN VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
... trị thị trường π P Vùng lỗ Điểm hòa vốn X St Hình 1.4: Bán quyền chọn bán 1.2 Điều kiện áp dụng quyền chọn TTCK 1.2.1 Điều kiện phát triển TTCK Một điều kiện quan trọng để áp d ụng quyền chọn ... mà thị trường cung cấp Quyền chọn công cụ chứng khoan phái sinh, tồn c quyền ch ọn phụ thuộc tương đối vào chứng khoán thị trường Để ứng dụng giao d ịch quyền chọn, trước tiên phải có chứng khoán ... options) : quyền chọn mua toàn chứng khoán sở quyền chọn, biên thỏa thu ận đ ể bên th ứ ba nắm giữu chứng khoán sở, chứng khoán hoán đổi chứng khoán sở, hợp đồng quyền chọn mua loại chứng khoán sở có...
 • 41
 • 183
 • 0

nguyên tắc bảo đảm sự vô của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự việt nam – những vấn đề luận thực tiễn

nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự việt nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn
... hoàn thiện bảo đảm thực thi nguyên tắc Vì vậy, đề tài: "Nguyên tắc bảo đảm người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng Luật tố tụng hình Việt Nam- Những vấn đề luận thực tiễn" nghiên ... Luận án với đề tài: Nguyên tắc bảo đảm người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng Luật tố tụng hình Việt Nam Những vấn đề luận thực tiễn tác giả thực dựa nhu cầu ... tắc bảo đảm người THTT người TGTT TTHS Việt Nam, từ sau năm 1945 - Pháp luật TTHS Việt Nam hành nguyên tắc bảo đảm người THTT người TGTT TTHS - Thực trạng thực thi nguyên tắc bảo đảm...
 • 16
 • 194
 • 1

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trần thu hạnh nguyên tắc bảo đảm sự vô của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự việt nam – những vấn đề luận thực

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trần thu hạnh nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự việt nam – những vấn đề lý luận và thực
... NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM SỰ VÔ TƯ CỦA NHỮNG NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm sự lĩnh vực pháp khái niệm nguyên tắc bảo đảm ... tố tụng hình Việt Nam, từ sau năm 1945 - Pháp luật tố tụng hình Việt nam hành nguyên tắc bảo đảm người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng tố tụng hình - Thực trạng thực nguyên tắc bảo ... bảo đảm người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng tố tụng hình số nước tiêu biểu giới - Lịch sử phát triển nguyên tắc bảo đảm người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng tố...
 • 28
 • 98
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập