Phân phối tiền lương tại Bưu điện tỉnh Vĩnh phúc

Phân phối tiền lương tại bưu điện tỉnh vĩnh phúc

Phân phối tiền lương tại bưu điện tỉnh vĩnh phúc
... định CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC 2.1 Tổng quan Bưu điện Tỉnh Vĩnh Phúc 2.1.1.Giới thiệu chung Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc Bưu điện tỉnh Vĩnh phúc đơn vị hạch toán ... hoàn thiện phân phối tiền lương Bưu điện Tỉnh Vĩnh Phúc 3 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 .Tiền lương 1.1.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương số ... Bưu điện tỉnh Hết năm Bưu điện tỉnh toán hướng dẫn phân bổ số lại cho đơn vị b Quỹ tiền lương Văn phòng Bưu điện tỉnh: tính theo mức bình quân toàn Bưu điện tỉnh theo hệ số lương khoán toàn tỉnh...
 • 25
 • 40
 • 0

Hoàn thiện phân phối tiền lương tại bưu điện thành phố hà nội

Hoàn thiện phân phối tiền lương tại bưu điện thành phố hà nội
... CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG TẠI BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN TP HÀ NỘI 2.1.1 Giới thiệu Bưu điện TP Nội Bưu điện thành phố Nội đơn vị thành viên, hạch toán ... phân phối tiền lương Bưu điện TP Nội 14 3.1.3 Cơ sở lý luận tiền lương thực trạng công tác phân phối tiền lương Bưu điện TP Nội 15 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN PHỐI ... phân phối tiền lương Bưu điện TP Nội Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện phân phối tiền lương Bưu điện TP Nội -2- CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH...
 • 23
 • 278
 • 4

Một số biện pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại Bưu điện tỉnh Hưng Yên

Một số biện pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại Bưu điện tỉnh Hưng Yên
... TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH HƯNG YÊN .12 2.1 CÁC CÔNG TÁC ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH HƯNG YÊN 12 2.1.1 Các quy định Nhà nước tiền lương ... TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH HƯNG YÊN .12 2.1 CÁC CÔNG TÁC ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH HƯNG YÊN 12 2.1.1 Các quy định Nhà nước tiền lương ... Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH HƯNG YÊN 3.1 Những thành tích đạt công tác tiền lương BĐT Hưng Yên Những nội dung chủ yếu công...
 • 61
 • 256
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
... thiệu chung Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc Chương 2:Thực trạng chất lượng dịch vụ Bưu Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc Trong ... trọng ý nghĩa vấn đề này, trình thực tậptại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc, em lựa chọn đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc để thực chuyên đề thực tập Nội ... với tải trọng Thực trạng chất lượng dịch vụ Bưu Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc Trong năm gần tập đoàn Bưu Việt Nam trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu Các Bưu điện tỉnh thành phố bước triển...
 • 57
 • 439
 • 7

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
... thiệu chung Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc Chương 2:Thực trạng chất lượng dịch vụ Bưu Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc Trong ... trọng ý nghĩa vấn đề này, trình thực tậptại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc, em lựa chọn đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc để thực chuyên đề thực tập Nội ... với tải trọng Thực trạng chất lượng dịch vụ Bưu Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc Trong năm gần tập đoàn Bưu Việt Nam trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu Các Bưu điện tỉnh thành phố bước triển...
 • 58
 • 237
 • 0

nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại bưu điện tỉnh vĩnh phúc

nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại bưu điện tỉnh vĩnh phúc
... trạng đội ngũ lao động chất lượng đội ngũ lao động Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc - Nhân tố ảnh hưởng đến đội ngũ lao động chất lượng đội ngũ lao động Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc - Giải pháp giúp nâng cao chất ... hoá lý luận đội ngũ lao động nâng cao chất lượng đội ngũ lao động - Về thực tiễn: Giúp đánh giá khách quan thực trạng đội ngũ lao động chất lượng đội ngũ lao động Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc, giúp ... động chất lượng đội ngũ lao động Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 33 3.2.1 Cơ cấu lao động Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 33 3.2.2 Chất lượng đội ngũ lao động Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 36 3.2.3...
 • 93
 • 230
 • 0

Báo cáo kiến tập: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ công nhân viên tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Báo cáo kiến tập: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ công nhân viên tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
... nâng caochất lượng công tác đào tạo cán công nhân viên Bưu điện tỉnh Vĩnh phúc B PHẦN NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ... ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊNTẠI BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC 2.1 Khái quát thực trạng đội ngũ cán công nhân viên Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 2.1.1Tình hình nguồn nhân lực chất lượng ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊNTẠI BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC 23 2.1 Khái quát thực trạng đội ngũ cán công nhân viên Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 23...
 • 47
 • 140
 • 0

Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
... đội ngũ lao động Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc - Nhân tố ảnh hưởng đến đội ngũ lao động chất lượng đội ngũ lao động Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc - Giải pháp giúp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động Bưu điện ... cấu lao động Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 32 1.1.1 Khái niệm đội ngũ lao động chất lượng đội ngũ lao động 3.2.2 Chất lượng đội ngũ lao động Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 35 1.1.2 Vai trò đội ngũ ... đến chất lượng độ ngũ lao động, nguồn lao động, lực lượng lao động, đội ngũ lao động chất lượng đội ngũ lao động, tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ lao động nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội...
 • 46
 • 20
 • 0

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ công nhân viên tại bưu điện tỉnh vĩnh phúc

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ công nhân viên tại bưu điện tỉnh vĩnh phúc
... tác đào tạo nâng cao chất lượng cán công nhân viên bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 2.2.1 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán công nhân viên Bưu điện Trong năm gần nhu cầu học tập nâng cao ... Chất lượng nguồn nhân lực 22 2.1.2 Đánh giá chất lượng đội ngũ cán công nhân viên Bưu điện 24 2.2 Thực tiễn công tác đào tạo nâng cao chất lượng cán công nhân viên bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc ... CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC 2.1 Khái quát thực trạng đội ngũ cán công nhân viên Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 2.1.1Tình hình nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lực Bưu điện tỉnh...
 • 58
 • 26
 • 0

luận văn kế toán tiền lương và các khoàn trích theo lương tại bưu điện tỉnh bến tre

luận văn kế toán tiền lương và các khoàn trích theo lương tại bưu điện tỉnh bến tre
... phần vào hoàn thiện công tác hạch toán Bưu Điện 2 CHƯƠNG I THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH BẾN TRE I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BƯU ĐIỆN TỈNH BẾN TRE Quá ... Bưu Điện tỉnh Bến Tre, em thấy rõ cần thiết phải tổ chức tốt công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Do em chọn đề tài: “TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI BƯU ... LƯƠNG TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH BẾN TRE ” Mục đích đề tài vận dụng lý luận hạch toán kế toán học trường vào thực công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Bưu Điện tỉnh Bến Tre Từ phân tích...
 • 58
 • 122
 • 0

Kế toán tiền lương và các khoản trích lương tại Bưu điện tỉnh Quảng Trị

Kế toán tiền lương và các khoản trích lương tại Bưu điện tỉnh Quảng Trị
... NGỌC NHẪN Kế toán trưởng Kế toán toán Kế toán vật tư,TSCĐ Kế toán tổng hợp Kế toán doanh thu Kế toán tiền lương Kế toán chi phí Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức máy kế toán Bưu điện tỉnh Quảng Trị (Nguồn: ... Sơ đồ tổ chức Bưu Điện tỉnh Quảng Trị b.Số liệu phòng kế toán Bưu Điện tỉnh Quảng Trị [2] TÀI LIỆU SÁCH a Khoa Kế Toán- Kiểm Toán, Kế Toán Tài Chính b.Khoa Kế Toán – Kiểm Toán, Kế Toán Chi Phí ... HOẠT ĐỘNG CỦA BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Bưu Điện Tỉnh Quảng Trị 1.1.1 Giới thiệu chung Bưu Điện Tỉnh Quảng Trị - Tên đơn vị: Bưu Điện Tỉnh Quảng Trị - Địa : 291...
 • 38
 • 278
 • 1

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối tiền lương tại Công ty TNHH Sao Sáng Hải Phòng.DOC

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối tiền lương tại Công ty TNHH Sao Sáng Hải Phòng.DOC
... phần III Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu hình thức phân phối tiền lơng công ty tnhh sáng hảI phòng I.Hoàn thiện hình thức trả lơng theo thời gian 1 .Phân công bố trí lại số vị trí ... gặp nhiều khó khăn Và Công ty TNHH Sao Sáng đời Công ty TNHH Sao Sáng đợc thành lập từ tháng 4/1993 đợc cấp giấy đăng ký kinh doanh số 046670 ngày 17/2/1995 Công ty TNHH Sao Sáng loại hình doanh ... Công ty khác làm việc với mức lơng cao Công ty (mà điều cha có luật ràng buộc ngời lao động cả) 5.5 Đặc điểm công nghệ sản xuất Công ty Công ty TNHH Sao Sáng Công ty mà nguồn vốn chiếm đại đa số...
 • 55
 • 292
 • 0

Phân tích tình hình tài chính tại bưu điện tỉnh vĩnh long.pdf

Phân tích tình hình tài chính tại bưu điện tỉnh vĩnh long.pdf
... xuyên phân tích ánh giá tình hình tài t i ơn v Xu t phát t t m quan tr ng c a phân tích tài t i phát tri n c a ơn v ó em ã ch n TÀI CHÍNH T I BƯU iv is t n tài: “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH I N T NH VĨNH ... 22 SVTH: Châu Th Kim Lê Lu n văn t t nghi p Phân tích tình hình tài t i bưu i n t nh Vĩnh Long Chương PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I BƯU I N T NH VĨNH LONG TRONG NĂM (2004 - 2006) Trong n n ... Liên Phân tích tình hình tài t i bưu i n t nh Vĩnh Long Trang 25 SVTH: Châu Th Kim Lê Lu n văn t t nghi p Phân tích tình hình tài t i bưu i n t nh Vĩnh Long 4.1.1.1 Tài s n lưu ng Là tài s n trình...
 • 74
 • 362
 • 1

Phân tích tình hình tài chính tại bưu điện tỉnh Vĩnh Long

Phân tích tình hình tài chính tại bưu điện tỉnh Vĩnh Long
... TỈNH VĨNH LONG Bưu điện tỉnh Vĩnh Long thành lập từ tháng 10/1992 sở tách Bưu điện tỉnh Cửu Long cũ thành Bưu điện là: Bưu điện tỉnh Vĩnh Long Bưu điện tỉnh Trà Vinh • Tên giao dịch là: Bưu điện ... -1 610 39 145 -22 -1 466 27 36 Nguồn: Phòng kế toán bưu điện tỉnh Vĩnh Long CÁC GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN VĨNH LONG • ĐỐI VỚI KHOẢN PHẢI THU – Phát triển dịch vụ ... cấu tài trợ ◊Đánh giá tình hình tài thông qua số tài Phân tích mối quan hệ ROE với ROA đòn bẩy tài PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • Phương pháp so sánh • Phương pháp phân tích tỷ số KHÁI QUÁT VỀ BƯU ĐIỆN...
 • 20
 • 213
 • 0

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối tiền lương tại Công ty TNHH Sao Sáng Hải Phòng

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối tiền lương tại Công ty TNHH Sao Sáng Hải Phòng
... phần III Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu hình thức phân phối tiền lơng công ty tnhh sáng hảI phòng I.Hoàn thiện hình thức trả lơng theo thời gian 1 .Phân công bố trí lại số vị trí ... gặp nhiều khó khăn Và Công ty TNHH Sao Sáng đời Công ty TNHH Sao Sáng đợc thành lập từ tháng 4/1993 đợc cấp giấy đăng ký kinh doanh số 046670 ngày 17/2/1995 Công ty TNHH Sao Sáng loại hình doanh ... Công ty khác làm việc với mức lơng cao Công ty (mà điều cha có luật ràng buộc ngời lao động cả) 5.5 Đặc điểm công nghệ sản xuất Công ty Công ty TNHH Sao Sáng Công ty mà nguồn vốn chiếm đại đa số...
 • 55
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng phân phối tiền lương tại công ty trong ba năm gần đâythực trạng phân phối tiền lương tại công ty trong 3 năm gần đâyhiện trạng phần mềm tin học tại bưu điện tỉnh quảng ninhbưu điện tỉnh vĩnh phúcđánh giá tình hình tài chính và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán phần hành tiền lương tại đơn vịgiám đốc chịu trách nhiệm chung của nhà máy trước tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tuyển dụng lao động trực tiếp phân phối tiền lương thưởng hợp lýphân tích tình hình thực hiện tổng quỹ lương và công tác phân phối tiền lương tiền thưởng của công tyđánh giá hoạt động quản trị lực lượng bán hàng tại bưu điện tỉnh hà nammột số đề xuất hoạt động quản trị lực lượng bán hàng tại bưu điện tỉnh hà namđiều tra thị trường bccp tại nghệ an cho thấy thị phần dịch vụ bccp của bưu điện tỉnh nghệ an trong giai đoạn từ 2010 2013 như saucác hình thức phân phối tiền lươngbảng phân phối tiền lươngcách phân phối tiền lươngcách phân phối tiền lương trong doanh nghiệpphương pháp phân phối tiền lươngNghiên cứu, đánh giá hiệu năng của giao thức TORA và DSR trong mạng MANETaNghiên cứu xây dựng chương trình quản trị quan hệ khách hàng cho công ty cổ phần công nghệ DKT tại hà nộiĐiều khiển từ xa dùng sóng RF cho cầu trục phòng thực hành thí nghiệm tự động hóa trường ĐHCNTTTTThiết kế cơ khí và gia công mô hình hệ thống hồi lưu nước nóng dân dụngThiết kế hệ thống điều khiển cho cầu trục phòng thực hành thí nghiệm tự động hóa trường đh CNTTTTXÂY DỰNG GAME FLASH BẰNG STENCYLXây dựng website cho siêu thị điện máy thái nguyênchoạch định chiến lược cho công ty casumina trong giai đoạn 2010 đến 2020Phát triển hình ảnh thương hiệu giày vascara thông qua hoạt động truyền thông kỹ thuật sốde thi thu vao lop 10 mon van nam 2016 so gd dt ha noiThiết kế và thi công hệ thống xe tự cân bằngXây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừngỨng dụng công nghệ internet of things trong thu thập và đánh giá nhiệt độ, độ ẩm môi trườngde thi vao lop 10 mon van tinh tien giang 2014 2015Nghiên cứu cải tiến hiệu năng giao thức định tuyến IPv6 cho mạng cảm biến không dâyXây dựng hệ thống tự động thu thập dữ liệu môi trường trong nhà kínhNghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe toyota fortuner 2015Nghiên cứu và xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống khóa thông minh trong ô tôNghiên cứu quy trình kiểm tra, bảo dưỡng động cơ ô tô và ứng dụng với động cơ ô tô toyota 3s FEthiết kế mô phỏng an ten YAGI và ứng dụng trong mạng wlan
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập