Toán 12 logarit

tóan 12 logarit _T.T Hương

tóan 12 logarit _T.T Hương
... Bi toỏn tớnh Bit b, tớnh logarit theo c s a ca b John Napier (1550-1617) Nh toỏn hc ngi Xct- len Tt nghip i hc Tng hp ấ- in-Bc Thut ng logarit cú ngha l s t s Thc t, logarit ca Nờ-pe ó lm cuc ... BTVN.Lm bi 1,2 (SGK-68) Ti liu tham kho Sỏch giỏo khoa Gii tớch 12 (Ban c bn) Sỏch bi Gii tớch 12 (Ban c bn) Sỏch giỏo viờn Gii tớch 12 ... LễGARIT Vớ d 12: Tớnh log 24 log II) Quy tc tớnh Lụgarit nh lớ: Cho a, b1, b2>0 vi a1, ta cú: A) * log a ( b1b2 ) = log a b1 + log a b2 B) b1 = log a b1 log a b2 b2 C) * log a D) 12 * log a b...
 • 23
 • 47
 • 0

tóan 12 logarit _T.C Phủ

tóan 12 logarit _T.C Phủ
... = 0, y = −3 Chú ý: logarit số âm số 4) log ( x − ) có nghĩa x-2>0 hay x>2 Ví dụ 2: Củng cố định nghĩa 1) log5 125 bằng? A) B) C) D) Đúng Đúng log5 5125 =3 533 =125 log 125 =3 =125 Bạn phải trả lời ... hỏi trả lời câu trước tiếp tục trước tiếp tục Sai Sai Xác nhận Xác nhận Xóa 22 2) 12 log12 15 A) B) 12 C) 15 D) 15 /12 Đúng Đúng Bạn phải trả lại câu hỏi Bạn phải trả lại câu hỏi Thử lời Thử lời ... giảng điện tử e – Learning Bài giảng Tiết 26 LÔGARIT Giáo viên: Trần Cao Phủ Đơn vị: Trường THPT Thanh chăn Điện Biên, tháng 12 năm 2013 Tiết 26: LÔGARIT J Napier 1550-1617 NỘI DUNG BÀI HỌC I.KHÁI...
 • 38
 • 42
 • 0

Tài liệu Kiểm tra toán 12 Giải tích hàm số lũy thừa mũ logarit doc

Tài liệu Kiểm tra toán 12 Giải tích hàm số lũy thừa mũ logarit doc
... Đáp số: Đáp số: a) A = a 12  a  b) B = a  a c) C = a 1 Câu124(QID: 565 Câu hỏi ngắn) Viết số a dạng lũy thừa số b trường hợp sau: a) a = , b = 32 19 KIỂM TRA KIẾN THỨC TOÁN HỌC LỚP 12 - ... đồ thị hàm số sau: a) y = log x b) y = log x 41 KIỂM TRA KIẾN THỨC TOÁN HỌC LỚP 12 - ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT & ĐẠI HỌC Đáp số: Giải: a) Xét hàm số y = log x   0;1 1  + Đồ thị hàm số qua ... Câu hỏi ngắn) Vẽ đồ thị hàm số: x a) y = b) y =  2 x Đáp số: Giải: x a) Xét hàm số y = x 1 + Hàm số y = =   giảm tập  số a =   0;1 2  1 + Đồ thị hàm số qua điểm  1;  ,  0;1...
 • 84
 • 753
 • 7

Tài liệu Toán 12 ôn tập hệ thống phương trình mũ - lôgarit doc

Tài liệu Toán 12 ôn tập hệ thống phương trình mũ - lôgarit doc
... (!) (2) phương trình cho ⇔  ⇔ ( x − 1) = ⇔ x = 2 + x − x =  V y phương trình cho có nghi m nh t x=1 -4 - Gv: Nguy n Phan Anh Hùng-THPT Hương Giang Toán 12 Ôn t p h th ng phương trình m - lôgarit ... Phan Anh Hùng-THPT Hương Giang Toán 12 Ôn t p h th ng phương trình m - lôgarit a Bư c 4: V i t tìm c, gi i phương trình   b Bư c 5: K t lu n (nghi m c a (1)) Bài t p: Gi i phương trình sau ... gi i theo ''cách 1'' Bài t p: Gi i phương trình sau -6 - Gv: Nguy n Phan Anh Hùng-THPT Hương Giang Toán 12 1) log ( x + 2x ) = 4) Ôn t p h th ng phương trình m - lôgarit 2) log x + log3 ( x + ) =...
 • 9
 • 327
 • 12

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BÀI TẬP HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT pdf

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BÀI TẬP HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT pdf
... đồ thị hàm số lũy thừa, hàm số hàm số lôgarit - Tính đạo hàm hàm số lôgarit + Về thái đ : - Cẩn thận , xác - Biết qui lạ quen II Chuẩn bị giáo viên học sinh: + Giáo viên: Giáo án , bảng phụ ... thị hàm số m : Hoạt động giáo Hoạt động học viên Tg sinh (2') Ghi BT1/77 Nhận xét Cho HS nhận xét số a- a=4> 1: Hàm số a hàm số mũ cần đồng biến Ghi bảng BT 1/7 7: Vẽ đồ thị hs b- a= ¼ ...
 • 9
 • 279
 • 3

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BÀI TẬP LÔGARIT docx

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BÀI TẬP LÔGARIT docx
... bị GV HS GV: Giáo án, phiếu học tập HS: Học cũ làm tập SGK III) Phương pháp : - Gợi mở, vấn đáp - Trao đổi thảo luận thông qua phiếu học tập - Phương pháp phân tích tổng hợp thông qua tập phức ... Tiến trìnnh học: 1) Ổn định: (1’) 2) Kiểm tra cũ : (4’) Tính giá trị biểu thức: A = log 5.log 25 ; 27 B = 43log + 2log 16 3) Bài mới: Họat động 1: Giúp học sinh nắm lại công thức Lôgarit TG Hoạt ... thức - So sánh hai lôgarit 5) Bài tập nhà : a) Tính B = log b) Cho log 25 =  log =  Tính log 49 theo   PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1) Tính A = log3 4.log8 2) Tìm x biết : a) log3...
 • 7
 • 446
 • 4

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT pptx

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT pptx
... tổ chức: Kiểm tra c : - Nêu cách giải phương trình logarit ? - Giải phương trình: (0,5)x+7 (0,5)1-2x = Bài mới: T Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng G - Yêu cầu học sinh Bài 1: Giải phương ... bước giải phương trình logarit p2 học Lưu ý số vấn đề điều kiện phương trình cách biến đổi dạng cần giải VI Bài tập nh : Giải phương trình sau: a) 1 2.4 x  x  x b) 2x.3x-1 =125 x-7 c) x2 – ... ? -P2 logarit hoá -Lấy logarit theo số -Có thể lấy logarit ? theo số GV: hướng dẫn HS chọn số thích hợp - HS giải để dễ biến đổi -HS trình bày cách giải ? Bài 2: Giải phương trình sau: a) log...
 • 9
 • 420
 • 7

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT potx

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT potx
... chất hàm số lôgarit Lập bảng + Trên hệ trục tọa +Bảng tính chất độ cho HS vẽ đồ thị hàm số lôgarit hàm số : HS 1: lên bảng vẽ SGK T76 a- y = đồ thị hàm số câu a log x y = 2x b- y = HS 2: lên bảng ... cách tính đạo + Chú : hàm hàm hợp HS trình bày đạo hàm lôgarit hàm hàm số ví + Nêu ví d : Tính đạo dụ hàm hàm s : a- y = log (2 x  1) b- y = ln ( x  1 x2 ) Cho HS lên bảng tính GV nhận xét ... toàn bài: (5') - GV nhắc lại kiến thức hàm số lôgarit - GV nhấn mạnh tính đồng biến nghịch biến hàm số lôgarit tùy thuộc vào số - Nhắc lại công thức tính đạo hàm hàm số lũy thừa, mũ, lôgarit...
 • 9
 • 339
 • 1

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LOGARIT (tt) pot

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LOGARIT (tt) pot
... 3 0,4 0,8 1 0,4 Hàm số 0,4 Logarit 0,4 0,4 2,2 ,hàm số logarit Phương trình 1 0,4 0,5 1, 9 phương trình logarit BPT ,BPT Tổng 1, 5 Logarit 2,5 3 ,1 4 ,1 2,8 16 10 Nội dung : 1/ Giá trị ... đồ thị hàm số yx  b/ (1 )Cho hàm số y  ln( x  x  1) Câu 2: (1, 5đ) Giải phương trình sau: a/ log x  log x  log16 x  b/ 4.9x +12 x-3 .16 x=0 Câu 3: (2,5đ)Giải BPT Giải phương trình y’ =1 a/ log0,2 ... A=(0 ,1) 0+2 -1- 11, 25 A/ B/ C/ -2 D/ -1 2/ Đơn giản biểu thức : P= 1     4 4 2  x  y  x  y   x  y      A/ P=x+y C/ P=x2-y2 B/ P=x-y D/ P=x2+y2 3/ Tập xác định hàm số : y  1 ...
 • 6
 • 150
 • 0

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LOGARIT potx

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LOGARIT potx
... 3 0,4 0,8 1 0,4 Hàm số 0,4 Logarit 0,4 0,4 2,2 ,hàm số logarit Phương trình 1 0,4 0,5 1, 9 phương trình logarit BPT ,BPT Tổng 1, 5 Logarit 2,5 3 ,1 4 ,1 2,8 16 10 Nội dung : 1/ Giá trị ... đồ thị hàm số yx  b/ (1 )Cho hàm số y  ln( x  x  1) Câu 2: (1, 5đ) Giải phương trình sau: a/ log x  log x  log16 x  b/ 4.9x +12 x-3 .16 x=0 Câu 3: (2,5đ)Giải BPT Giải phương trình y’ =1 a/ log0,2 ... A=(0 ,1) 0+2 -1- 11, 25 A/ B/ C/ -2 D/ -1 2/ Đơn giản biểu thức : P= 1     4 4 2  x  y  x  y   x  y      A/ P=x+y C/ P=x2-y2 B/ P=x-y D/ P=x2+y2 3/ Tập xác định hàm số : y  1 ...
 • 6
 • 191
 • 0

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : LÔGARIT pot

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : LÔGARIT pot
... Ghi Bảng G 5' GV nêu định nghĩa HS tiếp thu , ghi nhớ IV Lôgarit thập phân- lôgarit thập phân Lôgarit thập phân Lôgarit tự nhiên lôgarit tự nhiên số lôgarit số 10 tức Lôgarit thập phân: lôgarit ... nhận xét - So sánh log 2 - So sánh log3 Từ so sánh log log Tiết 2: < log Họat động 2: Qui tắc tính lôgarit 1) Lôgarit tích Hoạt động GV TG Hoạt động HS 10’ GV nêu nội dung Ghi Bảng II Qui tắc ... có số lớn lôgarit số 10 log10 b lôgarit tự nhiên lớn Lôgarit tự nhiên viết logb hay bé ? lgb lôgarit số e tức Nó có tính chất có số lớn Lôgarit tự nhiên : Vì logarit thập lôgarit phân lôgarit tự...
 • 18
 • 1,219
 • 9

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ và BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT doc

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ và BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT doc
... cố :Bài tập TNKQ( phút) Bài 1: Tập nghiệm bpt : A ( -3 ; 1) 2x 2 x B: ( -1 ; 3) Bài 2: Tập nghiệm bpt : 2-x + 2x A:R 8 C: ( ; ) 2 B: 1;  D: (-2 ; ) l : C:  ;1 D : S= 0 Tiết số 2: Bất ... 3/ Bài : Tiết 1: Bất phương trình 1: Nắm cách giải bpt Thời Hoạt động giáo viên Hoạt động học gian sinh -Gọi học sinh nêu -1 HS nêu dạng pt dạng pt mũ Ghi bảng I /Bất phương học 8s trình ... 3 Bài2 ;Tập nghiệm bpt: Log0,1 (x – 1) < A:R B: (;2) D:Tập rỗng C: (2;) Dặn d : Về nhà làm tập 1và trang 89, 90 Trường Trần văn Dư Ngày soạn; 5/8/2008 BÀI TẬP: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ BẤT PHƯƠNG...
 • 19
 • 173
 • 1

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ và BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT (tt) ppt

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ và BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT (tt) ppt
... cố :Bài tập TNKQ( phút) Bài 1: Tập nghiệm bpt : A ( -3 ; 1) 2x 2 x B: ( -1 ; 3) Bài 2: Tập nghiệm bpt : 2-x + 2x A:R 8 C: ( ; ) 2 B: 1;  D: (-2 ; ) l : C:  ;1 D : S= 0 Tiết số 2: Bất ... 3/ Bài : Tiết 1: Bất phương trình 1: Nắm cách giải bpt Thời Hoạt động giáo viên Hoạt động học gian sinh -Gọi học sinh nêu -1 HS nêu dạng pt dạng pt mũ Ghi bảng I /Bất phương học 8s trình ... 3 Bài2 ;Tập nghiệm bpt: Log0,1 (x – 1) < A:R B: (;2) D:Tập rỗng C: (2;) Dặn d : Về nhà làm tập 1và trang 89, 90 Trường Trần văn Dư Ngày soạn; 5/8/2008 BÀI TẬP: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ BẤT PHƯƠNG...
 • 19
 • 152
 • 2

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ và BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT ppsx

Giáo án Toán 12 ban cơ bản : Tên bài dạy : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ và BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT ppsx
... + 2x A:R 8 C: ( ; ) 2 B: 1;  Tiết số 2: Bất phương trình logarit D: (-2 ; ) l : C:  ;1 D : S= 0 HĐ6:Cách giải bất phương trình logarit Hoạt động giáo viên hoạt động học Ghi bảng sinh ... 3 Bài2 ;Tập nghiệm bpt: Log0,1 (x – 1) < A:R B: (;2) C: (2;) Dặn d : Về nhà làm tập 1và trang 89, 90 Trường Trần văn Dư D:Tập rỗng Ngày soạn; 5/8/2008 BÀI TẬP: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ BẤT PHƯƠNG ... bpt Thời Hoạt động giáo viên Hoạt động học gian sinh -Gọi học sinh nêu -1 HS nêu dạng pt dạng pt mũ Ghi bảng học I /Bất phương trình : 8s - Gợi cho HS thấy 1/ Bất phương dạng bpt trình...
 • 19
 • 163
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đánh giá kết quả điều trị của peginterferon alpha-2b kết hợp ribavirin ở bệnh nhân viêm gan virus C mạn tính và giá trị của Fibroscan trong chẩn đoán xơ hóa ganBài trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi công chức 2016-2017Giải bài tập thuế thầy Trường- ôn thi công chức thuế 2016, 2017Cambridge university press english vocabulary in use (Elementary)BKTITTrắc nghiệm Luật Quản Lý thuế- mẫu soạn 2017Đề cương ôn thi Triết Cao họcĐề cương tóm tắt các môn học Thạc sĩ ngành Quản trị văn phòng của Đại học quốc gia hà nộiMau phieu dang ky xet tuyen đại học quốc gia hà nộiChiến lược cạnh tranh cho công ty xuất nhập khẩu petrolimexĐề án phát triển chiến lược tại công ty cổ phần traphacoBUIDING BUSINESS STRATEGY COWAELMIC FOR THE PERIOD 2011 2015BUILDING BUSINESS STRATEGY of ben JSCLuật cán bộ, công chứcTài liệu ôn tập môn Kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2015-2016Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung, chuyên đề 1-Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị ở nước ta hiện nayTài liệu ôn tập môn kiến thức chung, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2013-2016biến tính gỉ sử dụng axit phosphoric và axit tannicĐồ án thiết kế cung cấp điện cho một ph p luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpBài thi dạy học tích hợp liên môn Môn Hóa họcTiết 27: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI, BẢO VỆ KIM LOẠI KHỎI SỰ ĂN MÒNNghiên cứu nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế của nông dân tỉnh Thái Bình
Đăng ký
Đăng nhập