slide môn lý thuyết dịch THE PROCESS OF TRANSLATION

Slide môn thuyết tài chính PHÁT HÀNH giấy tờ có GIÁ

Slide môn lý thuyết tài chính PHÁT HÀNH giấy tờ có GIÁ
... giấy tờ giá ngắn hạn khác Giấy Tờ Giá Dài Hạn • Là loại Giấy tờ giá BIDV phát hành để huy động vốn từ tổ chức với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên: Chứng tiền gửi dài hạn, trái phiếu giấy tờ ... Giấy Tờ Giá GTCG Ngắn Hạn GTCG Dài Hạn Giấy tờ giá ngắn hạn • Là loại GTCG BIDV phát hành để huy động vốn từ tổ chức với kỳ hạn 12 tháng: Kỳ phiếu, Tín phiếu, Chứng tiền gửi ngắn hạn giấy ... hạn, trái phiếu giấy tờ giá dài hạn khác Đối tượng khách hàng • • Tổ chức Việt Nam • Đối với khách hàng mua GTCG tổ chức nước ngoài, ngân hàng phát hành giấy tờ giá ghi danh Tổ chức nước...
 • 7
 • 369
 • 0

slide môn thuyết ngôn ngữ hđt bài 03 đóng gói và xây dựng lớp, tạo và sử dụng đối tượng

slide môn lý thuyết ngôn ngữ hđt bài 03 đóng gói và xây dựng lớp, tạo và sử dụng đối tượng
... báo khởi tạo đối tượng Sử dụng đối tượng Nội dung Trừu trượng hóa liệu Đóng gói xây dựng lớp Tạo sử dụng đối tượng 1.1 Trừu tượng hóa • Giảm thiểu tinh lọc chi tiết nhằm tập trung vào số khái ... liệu Đóng gói xây dựng lớp Tạo sử dụng đối tượng 43 3.1 Khởi tạo liệu • Dữ liệu cần khởi tạo trước sử dụng ▫ Lỗi khởi tạo lỗi phổ biến • Với kiểu liệu đơn giản, sử dụng toán tử = • Với đối tượng ... báo khởi tạo đối tượng (2) • Đối tượng cần khởi tạo trước sử dụng Sử dụng toán tử = để gán ▫ Sử dụng từ khóa new với constructor để khởi tạo đối tượng:  Từ khóa new dùng để tạo đối tượng ...
 • 62
 • 112
 • 0

slide môn thuyết ngôn ngữ hđt bài 04- các kỹ thuật xây dựng lớp và sử dụng đt cac ky thuat xay dung lop va su dung đối tượng

slide môn lý thuyết ngôn ngữ hđt bài 04- các kỹ thuật xây dựng lớp và sử dụng đt cac ky thuat xay dung lop va su dung đối tượng
... học • Nêu chất, vai trò biết sử dụng kỹ thuật chồng phương thức, chồng phương thức khởi tạo • Thành viên đối tượng, thành viên lớp • Hiểu cách thức quản nhớ đối tượng Java • Nắm cách thức truyền ... thông qua đối tượng • Mỗi đối tượng có riêng thuộc tính đối tượng • Giá trị thuộc tính đối tượng đối tượng khác khác (Class member) ▫ Thuộc tính/phương thức truy cập thông qua lớp Các đối tượng ... viên ĐT thành viên lớp Quản nhớ Java Truyền tham số cho phương thức Một số lớp tiện ích Java 29 Quản nhớ Java • Java không sử dụng trỏ nên địa nhớ bị ghi đè lên cách ngẫu nhiên cố ý • Các...
 • 80
 • 169
 • 0

slide môn thuyết ngôn ngữ hđt bài 07- đa hình

slide môn lý thuyết ngôn ngữ hđt bài 07- đa hình
... điệp  Đa hình 18 Đa hình (3) • Polymorphism: Nhiều hình thức thực hiện, nhiều kiểu tồn • Đa hình lập trình ▫ Đa hình phương thức:  Phương thức trùng tên, phân biệt danh sách tham số ▫ Đa hình ... 15 Nội dung Upcasting Downcasting Liên kết tĩnh Liên kết động Đa hình (Polymophism) Lập trình tổng quát (generic prog.) 16 Đa hình (Polymophism) • Ví dụ: Nếu du lịch, bạn chọn ô tô, thuyền, ... Downcasting Liên kết tĩnh Liên kết động Đa hình (Polymophism) Lập trình tổng quát (generic prog.) Nội dung Upcasting Downcasting Liên kết tĩnh Liên kết động Đa hình (Polymophism) Lập trình tổng quát...
 • 49
 • 99
 • 1

slide môn thuyết ngôn ngữ hđt bài 08 - ngoại lệ và xử ngoại lệ

slide môn lý thuyết ngôn ngữ hđt bài 08 - ngoại lệ và xử lý ngoại lệ
... thích ngoại lệ mô tả lợi ích việc xử ngoại lệ hướng đối tượng • Giải thích mô hình xử ngoại lệ • Sử dụng khối try/catch/finally để bắt xử ngoại lệ Java • Hiểu biết cách sử dụng ủy nhiệm ngoại ... không xử lỗi ▫ Bản chất người ▫ Thiếu kinh nghiệm, cố tình bỏ qua Nội dung Ngoại lệ Bắt và xử lý ngoại lệ Ủy nhiệm ngoại lệ Tạo ngoại lệ tự định nghĩa 10 2.1 Mục đích xử ngoại lệ • ... ngoại lệ B() B() A() A() main() main() Nếu C() gặp lỗi tung ngoại lệ C() lại không xử ngoại lệ này, một nơi xử nơi mà C() gọi, đó phương thức B() Nếu B() không xử phải xử ngoại lệ...
 • 55
 • 124
 • 0

Slide môn thuyết kiểm toán

Slide môn lý thuyết kiểm toán
... kiểm toán theo loại hình tổ chức kiểm toán: Kiểm toán nội Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán độc lập Phân loại kiểm toán theo mối quan hệ chủ thể khách thể kiểm toán Kiểm toán bên (nội kiểm) Kiểm toán ... bên (ngoại kiểm) Phân loại kiểm toán theo quan hệ pháp khách thể kiểm toán Kiểm toán tự nguyện Kiểm toán bắt buộc Phân loại kiểm toán theo tính chu kỳ kiểm toán Kiểm toán thường kỳ Kiểm tóan ... chứng kiểm toán Chương 6: Hệ thống kiểm soát nội rủi ro kiểm soát Chương 7: Phương pháp kiểm toán kỹ thuật chọn mẫu công tác kiểm toán Chương 8: Tổ chức quản kiểm toán MÔN HỌC LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN...
 • 18
 • 569
 • 0

Slide môn thuyết trò chơi: Sự tồn tại cân bằng nash 2

Slide môn lý thuyết trò chơi: Sự tồn tại cân bằng nash 2
... ? w, ? Sự tồn cân Nash r L X q T P Sự tồn cân Nash (2) T (q) (1) P (1-q) L (r) x, ? y, ? X (1-r) z, ? w, ? Sự tồn cân Nash Sự tồn cân Nash r L 3.TH3 x > z y < w X q T q* P Sự tồn cân Nash r y=w ... q P Sự tồn cân Nash r x=z L X q T P q*=1 Sự tồn cân Nash (2) T (q) (1) P (1-q) L (r) x, ? y, ? X (1-r) z, ? w, ? Sự tồn cân Nash Sự tồn cân Nash r 4.TH4 x < z y > w L X q T q* P Sự tồn cân Nash ... < z y > w (2) T (q) P (1-q) L (r) x, ? y, ? X (1-r) z, ? w, ? Sự tồn cân Nash (2) T (q) (1) P (1-q) L (r) x, ? y, ? X (1-r) z, ? w, ? Sự tồn cân Nash r L X q T P Sự tồn cân Nash (2) T (q) (1)...
 • 26
 • 204
 • 0

Slide môn thuyết trò chơi: cân bằng nash trong kinh tế

Slide môn lý thuyết trò chơi: cân bằng nash trong kinh tế
... (1801-1877) – Là nhà Triết học, Toán học, Cơ học kinh tế học người Pháp – thuyết độc quyền lưỡng độc quyền Giới thiệu tổng quan • Cân Cournot -Nash Các giả định: – Có nhiều công ty, sản phẩm ... , i = 1, 2, , n Giả định: hãng lúc chọn sản lượng họ – Tìm cân Nash – Lợi nhuận hãng? Mở rộng cho thị trường n hãng • Kết quả: cân Nash n – Sản lượng hãng i qi* = a − (n + 1)ci + ∑ ci (n + 1)b ... Trong đó: π i (q1 , q2 ) = P(Q).qi − Ci (qi ) Bài toán Cournot • Véc tơ chiến lược (q*1 , q*2 ) cân Nash (NE) q*1 , q*2 nghiệm toán sau: max[P(q1,q*2).q1 - C1(q1 )] max[P(q*1,q2).q2 - C2 (q2)] q1∈...
 • 15
 • 172
 • 0

Slide môn thuyết trò chơi: bài toán Bertrand

Slide môn lý thuyết trò chơi: bài toán Bertrand
... BÀI TOÁN BERTRAND Bài toán Bertrand toán mà hãng độc quyền nhóm định hành vi thông qua cạnh tranh giá ©2005 Pearson Education, Inc BÀI TOÁN BERTRAND  Dạng chuẩn toán: - Tập hợp người chơi: ... Inc BÀI TOÁN BERTRAND Bài toán xác định giá bán  Hai hãng độc quyền lựa chọn giá p1 ,p2 • Cầu thị trường với hãng: • Chi phí hãng • Cân Nash nghiệm ©2005 Pearson Education, Inc BÀI TOÁN BERTRAND ... Education, Inc SẢN PHẨM ĐỒNG NHẤT Ví dụ: (tiếp) Lợi nhuận hãng báo ứng với cặp chiến lược giá tính toán tóm tắt sau: Các hãng báo Tuổi trẻ ngàn ngàn Thanh niên ngàn ngàn (5:5) (8:0) (0:8) (4:4) Dễ...
 • 26
 • 573
 • 4

Slide môn thuyết trò chơi: phân xử theo đề nghị cuối cùng

Slide môn lý thuyết trò chơi: phân xử theo đề nghị cuối cùng
... giải Game Theory- Nhóm  Phân xử theo đề nghị cuối (FARBER):2 bên đưa đề nghị tiền công sau người phân xử định chọn đề nghị làm phương án giải PHÂN XỬ THEO ĐỀ NGHỊ CUỐI CÙNG Thực chất trò chơi ... ĐẶT VẤN ĐỀ: Có dạng phân xử lớn : theo thông lệ Phân xử theo đề nghị cuối cùng2 Game Theory- Nhóm Giữa Hãng Công đoàn có bất đồng tiền công  Phân xử theo thông lệ : người phân xử tự định ... đoàn đưa đề nghị gần với 13 PHÂN XỬ THEO ĐỀ NGHỊ CUỐI CÙNG Game Theory- Nhóm Ví dụ: Người phân xử đưa mức tiền lương x (wf ...
 • 15
 • 254
 • 3

Slide môn thuyết trò chơi: cân bằng NASH chiến lược hỗn hợp

Slide môn lý thuyết trò chơi: cân bằng NASH chiến lược hỗn hợp
... để xét cân Nash: Điểm NE Một cân Nash túy: Một cân Nash hỗn hợp (NE) điểm NE hỗn hợp Hai NE thuần, NE hỗn hợp Một NE thuần, tập NE hỗn hợp: NE tập NE hỗn hợp 5.Hai NE thuần, tập NE hỗn hợp: 4- ... hỗn hợp chúng nghiệm toán : hay 0≤ Định nghĩa : Cân nash chiến lược hỗn hợp • Trong trò chơi dạng chuẩn hai đấu thủ G={ S1,S2;u1,u2},các chiến lược hỗn hợp (p*1,p*2) cân bàng Nash chiến lược hỗn ... chơi chiến lược hỗn hợp : • Để chiến lược hỗn hợp phàn ứng tốt đấu thủ chiến lược hỗn hợp đấu thủ phải có >0 ≥ với Bài toán tổng quát (tiếp) • Làm tương tự đấu thủ đấu thủ • cân Nash chiến lược hỗn...
 • 24
 • 945
 • 0

Slide môn thuyết trò chơi: Cạnh tranh cournot trong điều kiện thông tin không cân xứng

Slide môn lý thuyết trò chơi: Cạnh tranh cournot trong điều kiện thông tin không cân xứng
... toán Cournot điều kiện thông tin không đối xứng (không đầy đủ)  So sánh với toán Cournot thông tin đầy đủ  Bài tập ví dụ cụ thể I/ Thông tin không đầy đủ  Trong trò chơi tĩnh, người chơi thông ... toán người chơi thông tin (b), trò chơi Bayes tĩnh Ví dụ: Đấu giá phiếu kín trò chơi tĩnh với thông tin không đầy đủ II/ Bài toán Cournot với thông tin không đối xứng Hãng độộc quyềền có sảản ... thông tin sau gọi trò chơi tĩnh với thông tin không đầy đủ: (a) Tập hợp người chơi (b) Các chiến lược người chơi khác (c) Hàm thu hoạch người chơi khác  Trong học, xét toán người chơi thông tin...
 • 15
 • 363
 • 0

Slide môn thuyết trò chơi: Bài toán động, thông tin đầy đủ, hoàn hảo

Slide môn lý thuyết trò chơi: Bài toán động, thông tin đầy đủ, hoàn hảo
... với thông tin đầy đủ hoàn hảo:   Nếu ngành có nhiều hãng tương tự nhau, hãng dẫn đầu, mô hình Cournot thích hợp (bài toán tĩnh) Nếu ngành dẫn đầu hãng lớn, mô hình Stackelberg thích hợp (bài toán ... sinh: q2 biến ngoại sinh: q1, a, b, c1, c2 Bài toán stackelberg  Trường hợp : Tổng chi phí sản xuất hãng TCi = c.qi ( c1 = c2= c) Bài toán Stackelberg Giải toán Stackelberg  Xét hãng : Hành động ... (a­c)2 8b (a­c)2 9b (a­c)2 > 16b 16 Bài toán Stackelberg  Trường hợp : Tổng chi phí sản xuất hãng TC = ci.qi (c1 ≠ c2) 17 So sánh kết toán Stackelberg với toán Cournot Cournot Giá Stackelberg...
 • 27
 • 257
 • 2

Slide môn thuyết trò chơi: bài toán phân chia liên tiếp

Slide môn lý thuyết trò chơi: bài toán phân chia liên tiếp
... II Bài toán Bài toán miêu tả chi tiết sau: Người chia (2) Đồng ý Kết thúc (2) Không đồng ý Người chia (1) Đồng ý Kết thúc (1) Không đồng ý Người chia (2) Không đồng ý (2) Đồng ý Kết thúc II Bài ... đầy đủ người chơi quan sát kết cục II Bài toán A Bài toán tổng quát • người luân phiên chia lượng tiền • Hệ số giảm giá trị sau giai đoạn là: < δ ...
 • 20
 • 238
 • 0

Đề cương môn thuyết dịch

Đề cương môn lý thuyết dịch
... biên dịch, biên dịch từ, biên dịch theo nghĩa đen, biên dịch sát, biên dịch ý, biên dịch chuyển đổi, biên dịch tự do, biên dịch nghĩa bóng, biên dịch giao tiếp Sinh viên có khả nắm được: thuyết ... tắt nội dung môn học Học hết 02 tín Lí thuyết dịch, sinh viên có khả nắm được: thuyết biên dịch, khái niệm biên dịch, bước thực dịch, tiêu chí đánh giá dịch, nguyên tắc biên dịch, phân tích ... thuyết biên dịch để em nắm vững nguyên lý, phương pháp, kỹ thuật dịch văn cho đạt hiệu cao - Cung cấp cho sinh viên thuyết phiên dịch để em nắm vững đòi hỏi kỹ thủ pháp công tác phiên dịch...
 • 13
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu môn lý thuyết dịchtiểu luận môn lý thuyết dịchđề cương môn lý thuyết dịch tiếng anhđề cương môn lý thuyết dịchbài tập môn lý thuyết dịchđề thi môn lý thuyết dịchgiáo trình môn lý thuyết dịchmôn lý thuyết dịch tiếng anhtài liệu môn lý thuyết dịch tiếng anhđề thi môn lý thuyết dịch tiếng anhslide môn lý thuyết tài chính phát hành giấy tờ có giáa new view on the process of translationslide bài giảng môn lý thuyết tài chính tiền tệslide bài giảng môn lý thuyết tài chínhcơ sở lý thuyết về thẻ chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng khi sử dụng thẻSống đời đáng sống phần 1 (tái bản có sửa chữa)Xuân quỳnh thơ và đời phần 1 vân longXuân quỳnh thơ và đời phần 2 vân longCải và cách phần 1Cải và cách phần 2de cuong LLDNghiên cứu ảnh hưởng của một số thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu đục thân (Ostrinia furnacalis Guenee) đến sinh trưởng và phát triển của cao lương ngọt tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Về đa thức khả quy trên Zp nhưng bất khả quy trên Q (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng phục hồi bằng ô tiêu chuẩn định vị tại Hòa Bình, Lạng Sơn và Bắc Giang (LV thạc sĩ)quản trị thương hiệuLuận văn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nuplex resins việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu giá trị siêu âm nội soi và chọc hút bằng kim nhỏ trong chẩn đoán ung thư tụy (TT)Nghiên cứu kiểu hình, kiểu gen và kết quả điều trị bệnh thiếu enzym Beta-ketothiolase ở Việt Nam (TT)GIAO AN THE DUC 8 CHUAN KTKNChuyên đề câu điều kiệnHoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt namMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt nam astracthoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh tại miền đông nam bộ việt nam hiện nay astractBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 12 file word có đáp án chi tiếtNghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây đơn kim (bidens pilosa l , họ asteraceae)”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập