ếch ngồi đáy giếng

Ếch ngồi đáy giếng

Ếch ngồi đáy giếng
... tầm hiểu biết mình, không chủ quan, kiêu ngạo • Thành ngữ Ếch ngồi đáy giếng Luyện tập • Em thử đặt câu với thành ngữ: Ếch ngồi đáy giếng • Kể câu chuyện có liên quan đến học vừa nêu ... nhớ: • Định nghĩa truyện Ngụ ngôn • Từ câu chuyện cách nhìn giới bên qua miệng giếng nhỏ hẹp ếch, truyện Ếch ngồi đáy giếng ngụ ý phê phán kẻ hiểu biết cạn hẹp mà hoênh hoang, không người ta phải ... thuyết phục Vì ếch tưởng bầu trời đầu bé vung oai vị chúa tể? Vì Ếch sống lâu ngày giếng nọ; Xung quanh ếch lâu có vài loài vật bé nhỏ; Hằng ngày, ếch cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động giếng, khiến...
 • 14
 • 2,065
 • 22

Tiết 39: Ếch ngồi đáy giếng

Tiết 39: Ếch ngồi đáy giếng
... Phần 1: từ đâu đến vị chúa tể : ếch giếng Phần 2: lại: ếch giếng Tiết 39 Văn bản: ếch ngồi đáy giếng (Truyện ngụ ngôn) I.Đọc tìm hiểu thích -ếch sống lâu ngày 1.Đọc giếng 2.Chú thích -Bầu trời bé ... văn 2.Nội dung: Từ câu chuyện cách nhìn 1 .ếch giếng giới bên qua miệng giếng nhỏ - Môi trường sống nhỏ bé, chật hẹp hẹp ếch, truyện ếch ngồi đáy giếng - ếch hiểu biết lại huênh hoang, kiêu ngụ ... để ý đến - ếch bị trâu qua giẫm bẹp Tiết 39 Văn bản: ếch ngồi đáy giếng (Truyện ngụ ngôn) I Đọc tìm hiểu thích Đọc 2.Chú thích a.Truyện ngụ ngôn b.Từ khó II.Đọc tìm hiểu văn 1 .ếch giếng - Môi...
 • 10
 • 1,381
 • 5

Bài 14: Ếch ngồi đáy giếng

Bài 14: Ếch ngồi đáy giếng
... Phương thức biểu đạt: tự - Ngôi kể: thứ - Thứ tự kể: thứ tự thời gian ếch giếng ếch khỏi giếng Bài 10 Tiết: Văn bản: ếch ngồi đáy giếng (Truyện ngụ ngôn) I).Đọc hiểu thích: 1.Truyện ngụ ngôn gì? Đọc- ... nội dung văn bản: ếch giếng ếch khỏi giếng ếch tưởng: - lâu ngày giếng * Hoàn cảnh: - Trời mưa to làm nước giếng Bầu trời bé = vung - xung quanh: cua, nhái, ốc bé nhỏ - ngày, ếch cất tiếng kêu ... ời trồng Nhằm khuyên nhủ người hưởng thụ thứ phải nhớ công ơn ngư ời tạo Bài học Bài 10 Tiết: Văn bản: ếch ngồi đáy giếng (Truyện ngụ ngôn) I).Đọc hiểu thích: 1.Truyện ngụ ngôn gì? - Truyện...
 • 7
 • 2,153
 • 17

ếch ngồi đáy giếng

ếch ngồi đáy giếng
... “như vị chúa tể”: Ếch giếng - Phần 2: Còn lại: Ếch khỏi giếng 2 Phân tích: a) Ếch giếng: Phân tích: a) Ếch giếng: - Cuộc sống: đơn giản, chật hẹp, trì trệ 2 Phân tích: a) Ếch giếng: - Oai vị ... tích: b) Ếch khỏi giếng: Phân tích: b) Ếch khỏi giếng: - Không gian: Rộng lớn 2 Phân tích: b) Ếch khỏi giếng: - Cử chỉ: nhâng nháo, chả thèm để ý đến xung quanh 2 Phân tích: b) Ếch khỏi giếng: ... 2 Phân tích: a) Ếch giếng: → Hiểu biết nông cạn lại huyênh hoang 2 Phân tích: a) Ếch giếng: ⇒ Môi trường hạn hẹp dễ khiến người ta kiêu ngạo, thực chất 2 Phân tích: a) Ếch giếng: - Cuộc sống:...
 • 25
 • 638
 • 3

Bai 39 Ech ngoi day gieng

Bai 39 Ech ngoi day gieng
... Hå G­¬m Cỉ tÝch Th¹ch Sanh Sä Dõa Em bÐ th«ng minh C©y bót thÇn «ng l·o ®¸nh c¸ vµ c¸ vµng TiÕt 39- V¨n b¶n : Õch ngåi ®¸y giÕng I/ §äc hiĨu chó thÝch * Kh¸i niƯm trun ngơ ng«n Trun ngơ ng«n lµ ... ¸nh : Bãng giã kÝn ®¸o trun ng­êi +Mơc ®Ých : R¨n d¹y ng­êi ta mét bµi häc nµo ®ã cc sèng TiÕt 39- V¨n b¶n : Õch ngåi ®¸y giÕng I/ §äc hiĨu chó thÝch * Kh¸i niƯm trun ngơ ng«n II / §äc hiĨu v¨n ... ®Çu ®Õn “Oai nh­ mét vÞ chóa tĨ ” Õch ë giÕng PhÇn : Cßn l¹i Õch khái giÕng (trun ngơ ng«n ) TiÕt 39- V¨n b¶n : Õch ngåi ®¸y giÕng I/ §äc hiĨu chó thÝch (trun ngơ ng«n ) * Kh¸i niƯm trun ngơ ng«n...
 • 17
 • 1,869
 • 20

Tiet 39 Ech ngoi day gieng

Tiet 39 Ech ngoi day gieng
... Tiết 39 : Văn bản: ếch ngồi đáy giếng Truyện ngụ ngôn I- Đọc - hiểu thích: 1- Truyện ngụ ngôn gì? 2- Giải thích từ khó II-Đọc - hiểu nội dung văn bản: 1- Đọc: -Đọc chậm rãi, giọng kể Bài Tiết 39 ... Bài Tiết 39 Văn bản: ếch ngồi đáy giếng Truyện ngụ ngôn I- Đọc - hiểu thích: 1- Truyện ngụ ngôn gì? Ngụ (kín ... nhỏ bé + Phần hai: ếch bị giẫm bẹp kiêu ngạo Phần nói nguyên nhân, phần hai nói kết Bài Tiết 39 : Văn bản: ếch ngồi đáy giếng Truyện ngụ ngôn I- Đọc - hiểu thích: II-Đọc hiểu nội dung văn...
 • 14
 • 392
 • 2

ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG

ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
... năm 2008 Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo nhạc cho mèo ( Truyện ngụ ngôn ) I Đọc - hiểu thích II Tìm hiểu văn A, ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch Tính cách Bài học ... năm 2008 Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo nhạc cho mèo ( Truyện ngụ ngôn ) I Đọc - hiểu thích II Tìm hiểu văn A, ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch Tính cách Bài học ... 30 tháng 10 năm 2008 Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo nhạc cho mèo I Đọc - hiểu thích II Tìm hiểu văn A, ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch Tính cách Bài học ý nghĩa -...
 • 9
 • 308
 • 0

Ếch ngồi đáy giếng Nv6

Ếch ngồi đáy giếng Nv6
... năm 2008 Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo nhạc cho mèo ( Truyện ngụ ngôn ) I Đọc - hiểu thích II Tìm hiểu văn A, ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch Tính cách Bài học ... năm 2008 Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo nhạc cho mèo ( Truyện ngụ ngôn ) I Đọc - hiểu thích II Tìm hiểu văn A, ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch Tính cách Bài học ... 30 tháng 10 năm 2008 Tiết 39-40: ếch ngồi đáy giếng - Thầy bói xem voi Đeo nhạc cho mèo I Đọc - hiểu thích II Tìm hiểu văn A, ếch ngồi đáy giếng Môi trường sống ếch Tính cách Bài học ý nghĩa -...
 • 9
 • 192
 • 0

ech ngoi day gieng

ech ngoi day gieng
... quanh nú: Cua, c, nhỏi Nh hp Nh ch tng bu tri ch bng chic vung v nú thỡ oai nh mt v chỳa t 2 ch ngoi ging C ch: Nghờnh ngang, nhõng nhỏo Nhõng nhỏo: Ngụng nghờnh, khụng coi gỡ Nghênh ngang: Không...
 • 18
 • 603
 • 3

Tiết 39: Êch ngồi đáy giếng

Tiết 39: Êch ngồi đáy giếng
... c©u chun “ Õch ngåi ®¸y giÕng” theo tranh? ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG Có ếch Sống đáy giếng sâu Xung quanh : tôm, cá, nhỏ Tưởng giỏi : giỏi đâu Nơi đáy giếng đục ngầu Và rêu, cỏ Chỉ thấy bầu trời nhỏ ... nhìn giếng Ếch ta sinh lười biếng Chẳng mở mang Thênh thang – kho kiến thức Thênh thang – kho kiến thức Một hôm trời nóng nực Rồi đổ mưa ầm ầm Nước giếng lên dần Đưa ếch giếng Vẫn quen đáy giếng ... Tõ ®Çu ®Õn “ nh­ mét vÞ chóa tĨ ” KĨ chun Õch ë giÕng - PhÇn : PhÇn cßn l¹i : KĨ chun Õch khỏi giếng TiÕt 39- V¨n b¶n: Õch ngåi ®¸y giÕng I §äc- chó thÝch II T×m hiĨu v¨n b¶n KiĨu v¨n b¶n vµ...
 • 33
 • 424
 • 4

Bài 10.Ếch ngồi đáy giếng và thầy bói xem voi

Bài 10.Ếch ngồi đáy giếng và thầy bói xem voi
... NHỚ THẦY BÓI XEM VOI I.TÌM HiỂU CHUNG 1.Thể loại: Truyện Ngụ ngôn 2.Phương thức:Tự II.TÌM HiỂU VĂN BẢN 1.Cách thầy bói xem voi nhận xét voi: Năm thầy bói mù: đỉa đòn càn Mỗi thầy sờ phận voi ... cột đình chổi sể −Lời nhận xét thầy bói voi: +Ví von +So sánh, từ láy *Làm cho câu chuyện thêm sinh động tô đậm sai lầm ông thầy bói 2.Thái độ thầy bói nhận xét voi −Ai khẳng định −Dẫn đến xô ... −Dẫn đến xô xát →Thái độ chủ quan, sai lầm 3.Những sai lầm thầy bói: −Chỉ sờ phận voi mà tưởng nhận xét voi −Cả năm thầy bói chung cách xem voi piến diện→ dùng phận để nói toàn thể 4.Ý nghĩa(nghĩa...
 • 14
 • 1,073
 • 8

Văn tiết 40 Ếch ngồi đáy giếng

Văn tiết 40 Ếch ngồi đáy giếng
... cá cá vàng Ếch ngồi đáy giếng, thầy bói xem voi, đeo nhạc cho mèo Nemo-0935425490 Tiết 40 Tiết 41 Văn Văn Nemo-0935425490 * Thế truyện ngụ ngơn? - Hình thức: - Đối Truyện kể văn vần văn xi tượng: ... khơng bị trả giá đắt Hoạt động nhóm - Ếch ngồi đáy giếng - Coi trời vung - Thùng rỗng kêu to Tìm câu nói dân gian có nội dung với câu chuyện “ Ếch ngồi đáy giếng ? - Đi cho biết biết nhà với mẹ ... Nemo-0935425490 Ếch ng ồi đáy gi ếng Có ếch Sống đáy giếng sâu Xung quanh : tôm, cá, nhỏ Tưởng giỏi : giỏi đâu Nơi đáy giếng đục ngầu Và rêu, cỏ Chỉ thấy bầu trời nhỏ Không to vung Ếch tưởng : ta...
 • 12
 • 641
 • 8

Gián án Ech ngoi day gieng - Van 6

Gián án Ech ngoi day gieng - Van 6
... truyện ếch ngồi đáy giếng ? A A - Phê phán kẻ hiểu biết cạn hẹp mà lai chủ quan, kiêu ngạo bị trả giá đắt B - Phải yêu thương đoàn kết, giúp đỡ lẫn gặp khó khăn C - Dù hoàn cảnh, môi trường sống ... Ct ting kờu m p lm vang ng c ging Thỏi : Tng bu tri trờn u ch bng chic vung v nú thỡ oai nh mt v chỳa t ộp b/ ếch khỏi giếng Thỏi : - Nghờnh ngang i li khp ni,ct ting kờu p p - Nhõng nhỏo nghch ... tra cũ Em nêu ý nghĩa truyện Ông lão đánh cá cá vàng ? Tiết 41: Văn Truyện ngụ ngôn I/ Khái niệm truyện ngụ ngôn: - Loại truyện dân gian kể văn xuôi văn vần - Mượn chuyện loài vật, đồ vật người...
 • 14
 • 812
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: Biên bản dự giờ chuyên môn Tiểu học Khoa sư phạm trường Đại học Cần ThơỨng dụng phương pháp phân tích trắc quang đánh giá khả năng quang xúc tác phân hủy xanh methylene và methyl da cam của vật liệu tổng hợp znoCấu tạo chất đại cương 2 tập cấu tạo nguyên tử cấu tạo phân tử trạng thái ngưng tụ của các chấtPhát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)BÀI TẬP HÀM LƯỢNG GIÁCNghiên cứu các đặc trưng cấu trúc và tính chất của vật liệu sắt Maltodextrin (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng cấu trúc nano xốp ZnO tien si (LV thạc sĩ)Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcHướng dẫn nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục5 bước đánh giá rủi ro nơi làm việcBài tập kế toán quản trị phần CVPTIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP SƯ PHẠM TIỂU HỌC HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG CHO HỌC SINH KHỐI 4Giai toan co loi vanĐề thi lý thuyết giáo viên giỏi môn trắc nghiệm luật giáo dục 2005Action Plan on Base Erosion and Profit ShiftingHỗ trợ tiếng Việt cho TEXCâu hỏi trắc nghiệm về chương trình giáo dục phổ thông cực hayBài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 10 theo chương trình mới p01Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 10 theo chương trình mới p02
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập