ech ngoi day gieng

Trương Gia Bình
Trương Gia Bình(9673 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 47
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 06:10

Mô tả: NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh ®Õn tham dù tiÕt hä Năm học 2009- 2010 Thế nào là truyện cổ tích? Hãy kể tên các truyện cổ tích đã học? KiÓm tra bµi cò Không gian: Rộng lớn Tiết 39: Đọc- Hiểu văn bản Ếch ngồi đáy giếng (Truyện ngụ ngôn) Ngụ ngôn Ngụ ngôn là lời nói bóng gió kín đáo. + Ngụ: hàm ý kín đáo + Ngôn: lời nói Truyện ngụ ngôn + Là loại truyện kể , bằng văn xuôi hoặc văn vần. + Mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người. + Nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống. Bè côc: - Chia lµm 2 phÇn: + PhÇn 1: Tõ ®Çu ®Õn nh­ mét vÞ chóa tÓ“ ” Õch khi ë trong giÕng. + PhÇn 2: Cßn l¹i Õch ë ngoµi giÕng. III. Tìm hiểu văn bản 1. Ếch khi ở trong giếng Thời gian: Lâu ngày Không gian: Trong giếng Nhỏ hẹp Xung quanh nó: Cua, ốc, nhái Nhỏ bé Ếch tưởng bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể. 2. Ếch khi ở ngoài giếng

— Xem thêm —

Xem thêm: ech ngoi day gieng, ech ngoi day gieng, ech ngoi day gieng

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.14718103408813 s. Memory usage = 17.78 MB