ech ngoi day gieng

Trương Gia Bình
Trương Gia Bình(11535 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 184
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 06:10

Mô tả: NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh ®Õn tham dù tiÕt hä Năm học 2009- 2010 Thế nào là truyện cổ tích? Hãy kể tên các truyện cổ tích đã học? KiÓm tra bµi cò Không gian: Rộng lớn Tiết 39: Đọc- Hiểu văn bản Ếch ngồi đáy giếng (Truyện ngụ ngôn) Ngụ ngôn Ngụ ngôn là lời nói bóng gió kín đáo. + Ngụ: hàm ý kín đáo + Ngôn: lời nói Truyện ngụ ngôn + Là loại truyện kể , bằng văn xuôi hoặc văn vần. + Mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người. + Nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống. Bè côc: - Chia lµm 2 phÇn: + PhÇn 1: Tõ ®Çu ®Õn nh­ mét vÞ chóa tÓ“ ” Õch khi ë trong giÕng. + PhÇn 2: Cßn l¹i Õch ë ngoµi giÕng. III. Tìm hiểu văn bản 1. Ếch khi ở trong giếng Thời gian: Lâu ngày Không gian: Trong giếng Nhỏ hẹp Xung quanh nó: Cua, ốc, nhái Nhỏ bé Ếch tưởng bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể. 2. Ếch khi ở ngoài giếng

— Xem thêm —

Xem thêm: ech ngoi day gieng, ech ngoi day gieng, ech ngoi day gieng

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tran Ngoc My Uyen
Tran Ngoc My Uyen Vào lúc 11:04 am 27/10/2014

OK

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ech-ngoi-day-gieng

Đăng ký

Generate time = 0.21103286743164 s. Memory usage = 18.57 MB