Đại từ xưng hô LTVC lớp 5

LTVC lớp 5 Đại từ xưng

LTVC lớp 5 Đại từ xưng hô
... tháng năm 2007 Luyện từ câu Đại từ xưng (trang 104) Ngày xưa có cô Hơ Bia đẹp lười, lại không Trong số từ xưng Hơ in ăn cơm để cơm đổ vãi biết yêu quý cơm gạo Một hôm,đượcBia đậm câu chuyện ... , - Những từ người nói là: - Những từ người nghe là: , - Những từ người hay vật nhắc đến là: Câu hỏi thảo luận: Tìm từ thích hợp em dùng để xưng điền vào chỗ chấm (…) sau: Xưng em Với ... NAM CÒN DÙNG NHIỀU DANH TỪ CHỈ NGƯỜI LÀM ĐẠI TỪ XƯNG HÔ ĐỂ THỂ HIỆN RÕ THỨ BẬC, TUỔI TÁC, GIỚI TÍNH: ông, bà, anh, chị, em, cháu, thầy, bạn,… KHI XƯNG HÔ, CẦN CHÚ Ý CHỌN TỪ CHO LỊCH SỰ, THỂ HIỆN...
 • 15
 • 659
 • 7

LT&C:dai tu xung ho lop 5

LT&C:dai tu xung ho lop 5
... Phông - Ten Chọn đại từ xưng hô tôi, nó, thích hợp với ô trống: Bồ Chao hốt ho ng kể với bạn: Tôi Tu Hú bay dọc sông lớn, Tu Hú gọi: Kìa, trụ chống trời Tôi ngước nhìn lên Trước mắt ống thép dọc ... danh từ người làm đại từ xưng hô để thể rõ thứ bậc, tu i tác, giới tính: ông, bà, anh, chị, em, cháu, thầy, bạn, Khi xưng hô, cần ý chọn từ cho lịch sự, thể mối quan hệ với người nghe người nhắc ... Ngày xưa có cô Hơ Bia đẹp lười, lại yêu quý cơm gạo Một hôm, Hơ Bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung Thấy vậy, cơm hỏi: -Chị đẹp nhờ cơm gạo, chị khinh rẻ thế? chị Hơ Bia giận dữ: -Ta đẹp công...
 • 15
 • 644
 • 2

BG ĐT TVC lớp 5- Đại từ xưng

BG ĐT TVC lớp 5- Đại từ xưng hô
... đối thoại Bài 3: Tìm từ em dùng Thế đại từ xưng hô? để xưng hô: -Với thầy, cô : : -Với bố, mẹ Xưng con, em, cháu… Xưng : -Với anh, chị, em Xưng em, anh (chị) : -Với bạn bè Xưng tôi, tớ, mình… ... GẠO Qua cách xưng đối đáp Cơm, Gạo, Hơ Bia, em cho biết: Những từ người nói? Những từ người nghe? Từ người hay vật nhắc tới? *Từ người nói: Chúng tôi, ta *Từ người nghe: Chị, *Từ người hay ... NHẬN XÉT BÀI KIỂM TRA LUYỆN TỪ VÀ CÂU ĐẠI TỪ XƯNG HÔ Hoạt động 1: Phần nhận xét Bài 1: Đọc đoạn văn cho biết Đoạn văn có nhân vật nào? Các nhân vật làm gì? Những từ in đậm đoạn văn dùng để thay...
 • 18
 • 134
 • 2

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: ĐẠI TỪ XƯNG pps

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: ĐẠI TỪ XƯNG HÔ pps
... (1 3-1 4’) a) Hướng dẫn HS làm BT - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm + trình bày kết - HS làm cá nhân - GV nhận xét, chốt lại b) Hướng dẫn HS làm BT - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - ... bày kết - GV nhận xét, chốt lại c) Hướng dẫn HS làm BT - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Lớp nhận xét - Cho HS làm + trình bày kết - GV nhận xét, chốt lại Hoạt động 3: Ghi nhớ (3’) - Cho HS ... (3’) - Cho HS đọc phần Ghi nhớ Hoạt động 4: Luyện tập (1 2-1 3’) a) Hướng dẫn HS làm BT - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm + trình bày kết - GV nhận xét, chốt lại b) Hướng dẫn HS làm...
 • 5
 • 1,279
 • 4

ĐẠI TỪ XƯNG LỚP 5

ĐẠI TỪ XƯNG HÔ LỚP 5
... Luyện từ câu Kiểm tra cũ: Đại từ xưng Tìm đại từ câu sau cho biết tác dụng đại từ – Con Cún Nó dễ thương Đại từ gì? Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Luyện từ câu I Nhận xét Đại từ xưng Trong ... để xưng hô: Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Luyện từ câu I Nhận xét Đại từ xưng Tìm từ em dùng để xưng hô: Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Luyện từ câu I Nhận xét Đại từ xưng Tìm từ ... Gọi Tự xưng Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Luyện từ câu I Nhận xét Đại từ xưng Tìm từ em dùng để xưng hô: Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Luyện từ câu I Nhận xét Đại từ xưng Tìm từ em...
 • 14
 • 258
 • 0

Luyện từ và câu: Đại từ xưng trang 105 sgk Tiếng Việt lớp 5

Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô trang 105 sgk Tiếng Việt lớp 5
... + Thỏ xưng ta, gọi rùa em: kiêu căng, coi thường rùa + Rùa xưng tôi, gọi thỏ anh: tự trọng, lịch với thỏ Bài tập Lời giải Thứ tự điền vào ô trống: - Tôi, - Tôi, - Nó,...
 • 2
 • 608
 • 0

bài giảng luyện từ và câu lớp 5 đại từ xưng

bài giảng luyện từ và câu lớp 5  đại từ xưng hô
... 2014 Luyện từ câu: CÂU Đại từ gì? Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: CÂU Tìm đại từ câu sau: - Cậu đâu đấy? - Tớ q thăm bà Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: CÂU Hãy ... rủ bỏ vào rừng Theo TRUYỆN CỔ Ê- ĐÊ -Từ người nói: -Từ người nghe: -Từ người hay vật nhắc tới: Chúng tôi, ta Chò, Chúng ĐẠI TỪ XƯNG HƠ Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: Đại từ xưng ... nhắc tới Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu: Đại từ xưng hơ II .Luyện tập: 1.Tìm đại từ xưng hơ nhân xét thái độ tình cảm nhân vật dùng đại từ đoạn văn sau: Trời mùa thu mát mẻ Trên...
 • 18
 • 42
 • 0

bài giảng luyện từ vầ câu lớp 5 đại từ xưng

bài giảng luyện từ vầ câu lớp 5 đại từ xưng hô
... LTVC Thứ ba ngày tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu Đại từ xng I - Nhn xột Bi :Trong số từ xng đợc in đậm dới đây, nhng từ ngời nói? Nhng từ ngời nghe? Từ ngời hay vật đợc nhắc tới? Ngày xa ... tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu Đại từ xng II - Ghi nh Đại từ xng từ đợc ngời nói dùng để tự hay ng ời khác giao tiếp: tôi, chúng tôi; mày, chúng mày; nó, chúng nó, Bên cạnh từ nói trên, ngời ... Trong từ in đậm : - Nhng từ ngời nói: chỳng tụi ; ta - Nhng từ ngời nghe: chị ; cỏc ngi - Từ ngời hay vật đợc nhắc tới: chỳng LTVC Thứ ba ngày tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu Đại từ xng Ngày...
 • 12
 • 17
 • 0

LTVC ĐẠI TỪ XƯNG

LTVC ĐẠI TỪ XƯNG HÔ
... đối thoại Bài 3: Tìm từ em dùng Thế đại từ xưng hô? để xưng hô: -Với thầy, cô : : -Với bố, mẹ Xưng con, em, cháu… Xưng : -Với anh, chị, em Xưng em, anh (chị) : -Với bạn bè Xưng tôi, tớ, mình… ... GẠO Qua cách xưng đối đáp Cơm, Gạo, Hơ Bia, em cho biết: Những từ người nói? Những từ người nghe? Từ người hay vật nhắc tới? *Từ người nói: Chúng tôi, ta *Từ người nghe: Chị, *Từ người hay ... NHẬN XÉT BÀI KIỂM TRA LUYỆN TỪ VÀ CÂU ĐẠI TỪ XƯNG HÔ Hoạt động 1: Phần nhận xét Bài 1: Đọc đoạn văn cho biết Đoạn văn có nhân vật nào? Các nhân vật làm gì? Những từ in đậm đoạn văn dùng để thay...
 • 16
 • 1,069
 • 10

LTVC: Đại từ xưng ( tuyệt hảo)

LTVC: Đại từ xưng hô ( tuyệt hảo)
... nêu cách xưng nhân vật nêu đoạn văn tập ? - Cách xưng cơm (xưng , gọi Hơbia chò)thể tự trọng lòch với người đối thoại - Cách xưng Hơbia (xưng ta , gọi cơm ngươi) thể kiêu căng, thô lỗ, ... hƯ gi÷a m×nh víi ng­êi nghe vµ ng­êi ®­ỵc nh¾c tíi Bài tập : Tìm đại từ xưng nhận xét thái độ, tình cảm nhân vật dùng đại từ đoạn văn sau : •Trời mùa thu mát mẻ Trên bờ sông , rùa cố sức tập ... Rùa mà dám chạy thi với thỏ ?Ta chấp em nửa đường Theo LA PHÔNG-TEN - Thỏ xưng ta , gọi rùa em : kiêu căng , coi thường rùa •-Rùa xưng , gọi thỏ anh : tự trọng , lòch với thỏ Bài tập Chän c¸c...
 • 4
 • 259
 • 3

LTVC: Đai tu xung ho

LTVC: Đai tu xung ho
... TụiNú chỳng tụi thớch hp in vo ụ trng: tụi, nú, chỳng tụi tụi nú Bồ Chao hốt ho ng kể với bạn: Tu Hú bay dọc sông lớn, Tu Hú gọi: Kìa, trụ chống trời ngước nhìn lên Trước mắt ống thép dọc ngang ... thứ bậc, tu i tác, giới tính: ông, bà, anh, chị, em, cháu, thầy, bạn Khi xưng hô, cần ý chọn từ lịch sự, thể mối quan hệ với người nghe người nhắc tới Em hóy t cõu cú dựng i t xng hụ? Th Hoi THng ... Bờn cnh nhng t núi trờn, ngi Vit Nam cũn dựng nhiu danh t ch ngi lm i t xng hụ th hin rừ th bc: tui tỏc, gii tớnh, ụng, b, anh, ch, em, bn bố, Khi xng hụ cn chỳ ý chn nhng t lch s, th hin ỳng...
 • 11
 • 165
 • 1

LTVC: ĐẠI TỪ XƯNG (Tuần XI)

LTVC: ĐẠI TỪ XƯNG HÔ (Tuần XI)
... 11năm 2009 Luyện từ câu: I Nhận xét: Đại từ xưng Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Luyện từ câu: Đại từ xưng Trong từ xưng in màu đỏ đây, từ người nói, từ người nghe, từ người hay vật ... - Từ người nói: chúng tôi, ta - Từ người nghe: chị, - Từ người hay vật nhắc tới: chúng ĐẠI TỪ XƯNG HÔ Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Luyện từ câu: Đại từ xưng I Nhận xét: + Vậy đại từ xưng ... Những đại từ giúp thể thứ bậc, tuổi tác, giới tính, Vậy, em nhắc lại đại từ trên, người Việt Nam dùng từ để xưng hô? Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009 Luyện từ câu: Đại từ xưng * Bên cạnh từ...
 • 29
 • 242
 • 0

Dai tu xung ho - lop 5B

Dai tu xung ho - lop 5B
... yêu quý cơm gạo Một hôm, Hơ Bia n cơm để cơm đổ vãi lung tung Thấy vậy, cơm hỏi: -Chị đẹp nhờ cơm gạo, chị khinh rẻ thế? Hơ Bia giận d: -Ta đẹp công cha công mẹ, đâu nhờ Nghe nói vậy, thóc gạo ... yêu quý cơm gạo Một hôm, Hơ Bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung Thấy vậy, cơm hỏi: -Chị đẹp nhờ cơm gạo, chị khinh rẻ thế? Hơ Bia giận d: -Ta đẹp công cha công mẹ, đâu nhờ Nghe nói vậy, thóc gạo ... yêu quý cơm gạo Một hôm, Hơ Bia n cơm để cơm đổ vãi lung tung Thấy vậy, cơm hỏi: -Chị đẹp nhờ cơm gạo, chị khinh rẻ thế? Hơ Bia giận d: -Ta đẹp công cha công mẹ, đâu nhờ Nghe nói vậy, thóc gạo...
 • 14
 • 216
 • 4

Tiếng Việt Lớp ( Đại Từ Xưng Hô)

Tiếng Việt Lớp ( Đại Từ Xưng Hô)
... 2008 Luyện từ câu Tiết 21: Đại từ xng hô I/ Nhận xét II/ Luyện tập: Bài 1(Trang 105) Bài 2(Trang 105) Tu Hỳ B Chao B Cỏc v cỏc bn Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Tiết 21: Đại từ xng hô ... Luyện từ câu Tiết 21: Đại từ xng hô I/ Nhận xét II/ Luyện tập: Bài 1(Trang 105) Đoạn văn có nhân vật nào? Nội dung đoạn văn gì? Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Tiết 21: Đại từ xng ... Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Tiết 21: Đại từ xng hô I/ Nhận xét Đọc đoạn văn cho biết? Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Tiết 21: Đại từ xng hô I/ Nhận xét Đọc đoạn văn...
 • 20
 • 389
 • 2

LTVC: Đại từ xưng

LTVC: Đại từ xưng hô
... nhớ Đại từ xng từ đợc ngời nói dùng để tự hay ngời khác giao tiếp: tôi, chúng tôi; mày, chúng mày; nó, chúng nó, Bên cạnh từ nói trên, ngời Việt Nam dùng nhiều danh từ ngời làm đại từ xng ... Luyện từ câu Đại từ xng (trang 104) Ngày xa có cô Hơ Bia đẹp nhng lời, lại không Trong cơm gạo xng Hơ in đậm câu biết yêu quý số từMột hôm, đợc Bia ăn cơm để cơm đổ ... cháu, thầy, bạn, Khi xng hô, cần ý chọn từ cho lịch sự, thể mối quan hệ với ngời nghe ngời đợc nhắc tới 1 Tìm đại từ xng nhận xét thái độ, tình cảm nhân vật dùng đại từ đoạn văn sau: Trời mùa...
 • 14
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: BÁO cáo đồ án HUỲNH QUỐC CƯỜNG DH13H2Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Kiên GiangTINH CHAT CO BAN CUA PTNghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây phay (duabanga grandiflora roxb ex DC) tại tỉnh bắc kạnÂm nhạc trong giáo dục trẻ emKết quả thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi tại xã phú sơn huyện ba vì tỉnh hà tâyKết quả nghiên cứu chọn lọc giống đậu tương AK 06quy trình sản xuất mè xửng truyền thống525 câu TRẮC NGHIỆM đạo hàm 11Mĩ thuật 3 CN đan mạch 2017Nghiên cứu ảnh hưởng của độ pH và một số ion kim loại đến khả năng phát hiện Arsenic của cảm biến sợi nano vàngĐề cương ôn tập địa lý 9 cả nămNghiên cứu dạy học tích hợp liên môn những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng_ lựa chọn nội dung vàNGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN QUỸ ĐẠONGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CÁC POLYBROM DIPHENYL ETE TRONG NHỰA VÀ BỤI TẠI MỘT SỐ KHNghiên cứu sơ bộ hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng tạiNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN_ TỪ CỦA MỘT SỐ PEROVSKITE NHIỆT ĐIỆNNghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nướcNghiên cứu và chế tạo vật liệu cấu trúc nano TiO2 dạng ống ứng dụng trong cảm biến khíNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU_ HUYỆN XÍN MẦN_ TỈNH HÀ GIANG BẰNG PH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập