Rung chuông vàng LTVC lớp 5

Tài liệu Câu hỏi rung chuông vàng khối lớp 5

Tài liệu Câu hỏi rung chuông vàng khối lớp 5
... ) 121 lần Câu 18 : Cô giáo tổ chức cho chúng em thi Rung chuông vàng Câu thuộc kiểu câu gì? Ai gì? câu kể Ai gì? Câu 19 : Trong hình dới có tam giác? A B C D E G H I K 28 tam giác Câu 20 : Hùng ... ) Câu 18 : Cô giáo tổ chức cho chúng em thi Rung chuông vàng Câu thuộc kiểu câu gì? Câu 19 : Trong hình dới có tam giác? A B C D E G H I K Đáp án: Câu 20 : Hùng từ tầng lên tầng ba nhà hết 45 ... bắt tay Hỏi phòng họp có ngời? ngời Câu 20: Trong túi có 10 bi đỏ, bi vàng, 11 bi xanh bi trắng .Hỏi không nhìn vào túi phảI lấy viên bi để chắn có viên bi màu? ( 5+ 5 +5+ 4+1 = 20 viên) Câu 21:...
 • 20
 • 1,711
 • 21

Đề thi rung chuông vàng LS 4+5

Đề thi rung chuông vàng LS 4+5
... tiến Thăng Long : a Lật đổ quyền họ Trịnh b Thống giang sơn c Cả mục đích Câu 2/ Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm : a Phát triển kinh tế b Bảo vệ quyền c Bảo tồn phát triển chữ viết dân ... vào nơi nào? a  Cần Thơ ; Nha Trang ; Huế ; Đà Nẵng b  Cần Thơ ; Phan Thi t ; Huế ; Đà Nẵng c  Cần Thơ ; Nha Trang ;Phan Thi t ; Đà Nẵng ĐÁP ÁN Câu Ý a d a BÀI 23 – CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ... ghế, giường, tủ, hòm xiểng, cánh cửa … dựng chiến luỹ đường phố để ngăn cản quân Pháp b  Dùng vàng bạc phụ nữ để mua chuộc địch c  Cả hai ý kiến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Bác Hồ thể...
 • 10
 • 4,070
 • 47

HĐNGLL: RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI LỚP 8

HĐNGLL: RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI LỚP 8
... thành hai khối đối địch khối đế quốc khối phát xít Hãy kể tên nước khối phát xít? 30 gi©y b¾t ®Çu Đức, Ý, Nhật Đã hết 12s 19s 28s 21s 30s 29s 24s 25s 11s 17s 23s 16s 22s 2s 5s 3s 18s 6s 27s 14s ... 26s 7s 8s Trởlại Rung chu«ng vµng Một ngun tố hố học có số proton 14+ Vậy có tối đa lớp electron? lớp 30 gi©y b¾t ®Çu Đã hết 12s 19s 28s 21s 30s 29s 24s 25s 11s 17s 23s 16s 22s 2s 5s 3s 18s 6s ... 19s 28s 21s 30s 29s 24s 25s 11s 17s 23s 16s 22s 2s 5s 3s 18s 6s 27s 14s 13s 1s 10s 20s 9s 0s 4s 15s 26s 7s 8s Trởlại Rung chu«ng vµng • So sánh 20 30 2=3=1 30 gi©y b¾t ®Çu Đã hết 12s 19s 28s 21s...
 • 41
 • 428
 • 1

NGLL: RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI LỚP 6

NGLL: RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI LỚP 6
... 23s 16s 22s 2s 5s 3s 18s 6s 27s 14s 13s 1s 10s 20s 9s 0s 4s 15s 26s 7s 8s Trởlại Rung chu«ng vµng Đàn tranh có dây? 30 gi©y b¾t ®Çu 16 dây Đã hết 12s 19s 28s 21s 30s 29s 24s 25s 11s 17s 23s 16s ... 21s 30s 29s 24s 25s 11s 17s 23s 16s 22s 2s 5s 3s 18s 6s 27s 14s 13s 1s 10s 20s 9s 0s 4s 15s 26s 7s 8s Trởlại Rung chu«ng vµng • Bài thể dục phát triển chung cho lớp có tất động tác? 30 gi©y b¾t ... 16s 22s 2s 5s 3s 18s 6s 27s 14s 13s 1s 10s 20s 9s 0s 4s 15s 26s 7s 8s Trởlại Rung chu«ng vµng Góc bẹt có số đo độ bao nhiêu? 30 gi©y b¾t ®Çu 1800 12s 19s 28s 21s 30s 29s 24s 25s 11s 17s 23s 16s...
 • 32
 • 458
 • 1

rung chuông vàng-khối 4,5

rung chuông vàng-khối 4,5
... :xe p , cõy bi , nh ca , bỏnh chng nh ca nh ca TRNG TH KIM NG 15 14 11 13 12 10 Câu 6: Con vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết ? Muỗi vằn TRNG TH KIM NG 15 14 11 13 12 10 Cõu : Thnh ph no...
 • 29
 • 378
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học: Rung chuông vàng khối lớp 3 pot

Giáo án điện tử tiểu học: Rung chuông vàng khối lớp 3 pot
... Câu 23: Trong dãy số sau : 832 69; 9 236 8; 298 63; 68 932 số lớn a) 832 69 b) 298 63 c) 9 236 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 d) 68 932 C©u 24: Một hình vuông có cạnh cm chu vi ? : a) 81 cm c) 36 cm ... 15 15 13 17 A 18 B 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Câu 30 Viết số lớn có chữ số khác 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 C©u GL 1: Câu hỏi em: Nguyễn Bảo Trân HS lớp 5 /3 Để nguyên lấp lánh trời ... câu 20 đến câu 30 , Sẽ kết thúc không thí sinh sân Phần thưởng chia cho thí sinh lại câu hỏi trước (Số tiền 30 .000đ) công nhận đạt giải nhì cấp trường HS đạt đến câu 30 rung chuông vàng phần thưởng...
 • 71
 • 1,539
 • 4

Bài giảng Rung chuông Vàng khối lớp 1

Bài giảng Rung chuông Vàng khối lớp 1
... cẻ 15 14 13 12 11 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU Câu 6: Số đứng liền sau số nào? 15 14 13 12 11 10 A B C 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU Câu 7: Đây gì? A orange B apple C banana 15 14 13 12 11 10 15 ... A B C 15 14 13 12 11 10 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU 11 âu C Cách viết ? A nghệ sĩ B ngệ sĩ C nghệ xĩ 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU Câu 12 : Điền số vào phép tính: 4+ – 3=… A B 15 14 13 12 11 10 C 15 GIÂY ... là? A 61 B 16 C 10 6 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU Câu 15 + - …… = 16 – Số cần điền A B 15 14 13 12 11 10 C 15 GIÂY SUY NGHĨ BẮT ĐẦU u2 Câ Hãy cho biết 18 trừ số để số bé có hai chữ số: A B C 10 15 GIÂY...
 • 39
 • 234
 • 0

Rung chuông vàng lớp 5 vòng chung kết

Rung chuông vàng lớp 5 vòng chung kết
... không giáp với nước sau đây: Trung Quốc, Lào, Thái Lan 23 15 25 30 28 22 17 16 14 27 18 29 26 11 12 13 24 21 19 10 20 Câu 11: Kết biểu thức: 2+2x2 2:2 bao nhiêu? 23 15 25 30 28 22 17 16 14 27 18 ... Câu 23: Biết số học sinh lớp 10 em Hỏi lớp có học sinh? 23 15 25 30 28 22 17 16 14 27 18 29 26 11 12 13 24 21 19 10 20 Câu 24: Bài hát Reo vang bình minh sáng tác? 23 15 25 30 28 22 17 16 14 27 ... 14: Số chẵn lớn có chữ số khác số nào? 23 15 25 30 28 22 17 16 14 27 18 29 26 11 12 13 24 21 19 10 20 Câu 15: Nước ta có dân tộc anh em sinh sống? 23 15 25 30 28 22 17 16 14 27 18 29 26 11 12 13...
 • 66
 • 4,371
 • 60

Rung chuông vàng lớp 5

Rung chuông vàng lớp 5
... Dưới đồng, màu lúa chín vàng xuộm lại a Dưới đồng b màu lúa chín c màu lúa chín vàng 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Câu 21: Đội tuyển tham gia giao lưu học sinh giỏi lớp trường có bạn nam bạn ... Bộ C Dân ca Thanh Hoá D Dân ca Nam Trung Bộ 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Câu 14: Viết số chẵn lớn có chữ số khác 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Câu 15: Điền chữ thiếu câu sau: ăn kẻ trồng ... Phần thi Giao lưu tập thể Giao lưu chung 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 25 16 23 24 Câu1: Viết lại từ không nhóm nghĩa với từ lại dãy từ sau: Thợ cấy,...
 • 67
 • 5,907
 • 23

Câu hỏi ôn luyện thi Rung chuông vàng lớp 5

Câu hỏi ôn luyện thi Rung chuông vàng lớp 5
... hiền Đáp án: nghĩa chuyển Câu 12: Câu sau câu đơn hay câu ghép? Con cha nhà có phúc Đáp án: Câu đơn Câu 13: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 5m2 55 cm2 = cm2 (50 055 ) Câu 14: Khi bỏ bớt1,2,3, ... (Tính từ) Câu 34 Câu : Em hỏi mẹ: " Mẹ ăn cơm cha?" thuộc kiểu câu nào? (Câu kể,) Câu 35: Hoa có chức gì? A Hô hấp B Sinh sản C Quang hợp D Vận chuyển nhựa Đáp án: B Câu 36: Từ dới không môn nghệ ... tộc Câu 57 : Điền chữ thi u vào chỗ chấm Đặc điểm biển báo nguy hiểm là: Hình , viền đỏ, vàng, hình vẽ màu đen Đáp án: Tam giác Câu 58 : Điền chữ thi u vào câu sau: Chị em nâng Đáp án: Ngã Câu...
 • 6
 • 27,903
 • 592

Rung Chuông Vàng Lớp 5 - LS - Đề Số 01

Rung Chuông Vàng Lớp 5 - LS - Đề Số 01
... 15 Ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ( 2/9/19 45 ) 16 “ … Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập thật thành nước tự độc ... văn bảng nào? (TNĐL) 17 Cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân pháp , năm đến năm ? ( 19 45 – 1 954 ) 18 Ai kêu gọi nước lập “ hủ gạo cứu đói ”( bác Hồ ) 19 Ai người viết lời kêu gọi “ toàn...
 • 2
 • 5,375
 • 88

CÂU HỎI CHƯƠNG TRÌNH THI "RUNG CHUÔNG VÀNG" Lớp 5

CÂU HỎI CHƯƠNG TRÌNH THI
... ngày đêm ? Đáp án: 56 ngày đêm Câu 15: Toán học: Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật có chiều dài cm, chiều rộng cm, chiều cao cm Đáp án: 22 cm2 Câu 16: Tiếng Việt; Trong câu: Những làm ... hai số 12, số bé 350 số lớn ? Đáp án: 362 Câu 13: Tiếng Viêt: Điền từ thi u đoạn văn sau: Hạt gạo làng ta Gửi tiền tuyến Gửi phơng xa Em vui em hát Hạt làng ta Đáp án: vàng Câu 14: Lĩnh vực ... trạng ngữ Câu 17: Về TNXH Để sản xuất muối từ nớc biển, ngời ta sử dụng phơng pháp ? Đáp án: phơi nắng Câu 18: Toán học: Trong chạy thi 60 m Nam chạy hết nhanh ? phút, Bình chạy hết phút Hỏi bạn...
 • 3
 • 21,233
 • 373

CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5

CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 5
... ngày đêm ? Đáp án: 56 ngày đêm Câu 15: Toán học: Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật có chiều dài cm, chiều rộng cm, chiều cao cm Đáp án: 22 cm2 Câu 16: Tiếng Việt; Trong câu: Những làm ... hai số 12, số bé 350 số lớn ? Đáp án: 362 Câu 13: Tiếng Viêt: Điền từ thiếu đoạn văn sau: Hạt gạo làng ta Gửi tiền tuyến Gửi phơng xa Em vui em hát Hạt làng ta Đáp án: vàng Câu 14: Lĩnh vực ... học vẹt Câu 21: Về toán học: Tìm số nhỏ chia hết cho ; ? Đáp án: 30 Câu 22: Tiếng Viêt: Tìm đại từ có câu ca dao sau; Cái Cò, Vạc, Nông Sao mày dẫm lúa nhà ông Cò Đáp án: mày ; ông Câu 23: Tiêng...
 • 3
 • 14,693
 • 218

Rung chuông vàng - lớp 5

Rung chuông vàng - lớp 5
... thực dân Pháp đặt ách đô hộ? Anh hùng xuất chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1 950 ? Công thức tính chiều cao hình thang? 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Dân số Huyện Núi Thành bao nhiêu? Diện tích ... hát reo vang bình minh nhạc sỹ nào? Nguồn cung cấp dinh dưỡng tốt trẻ em gì? ĐÁP ÁN 150 Ở Bán cầu Bắc Nguyễn Trung Trực Sứ thần Giang Văn Minh thưở trước Phan Bội Châu Công nhân Anh hùng La Văn...
 • 2
 • 1,165
 • 48

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi và dap an thi rung chuong vang khoi lop 5rung chuông vàng 2012 lớp 3rung chuong vang khoi lop 8de thi cau hoi rung chuong vang khoi lop 2thi chung kết rung chuông vàng toán lớp 3câu hỏi cuộc thi rung chuông vàng từ lớp 14rung chuong vang 2015 lop 3 dap anthi rung chuông vàng lớp 5trò chơi rung chuông vàng lớp 5hội thi rung chuông vàng lớp 5đề cương ôn thi rung chuông vàng lớp 5ôn thi rung chuông vàng lớp 5rung chuông vàng lớp 5câu hỏi rung chuông vàng lớp 5rung chuông vàng lớp 5 năm 2011Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ AnMối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức lĩnh vực hôn nhân, gia đình – nghiên cứu so sánh việt nam và hàn quốcKHAI THÁC dầu BẰNG PP GASLIFBiquyetviet headlineĐề tài: Điều kiện và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố cá nhân mất tích, tuyên bố cá nhân là đã chết.LHS phạm hồng quân chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố hải phòng một số vấn đề lý luận và thực tiễnTình hình thực hiện BHXH tại Bảo hiểm xã hội huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2014 – 2016Thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 20102012LHS vũ thị phượng biện pháp tư pháp trả lại tài sản sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo bộ luật hình sự năm 1999Nghiên cứu vai trò độ mịn của xỉNghiên cứu tiềm năng và thực trạng phát triển ngành nông nghiệm tỉnh sơn laHãy soạn thảo văn bản của chủ thể có thẩm quyền để giải quyết các công việc sau anh THACH ANH THẠCH ANH THẠCH ANH THACHjBÀI báo GIAN lận báo cáo tài CHÍNH THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁPThu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự của tòa án cấp sơ thẩmThủ tục tố tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt nam trước yêu cầu cải cách tư phápPhát triển dịch vụ tín dụng tại BIDV Tiền GiangLabor relations and collective bargaining private and public sectorsElectric circuits 10th nilssonBảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự việt namLượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên, môi trường các hệ sinh thái biển do sự cố dầu tràn, đề xuất biện pháp trước mắt và lâu dài để phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm dầu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập