Câu hỏi ôn luyện thi Rung chuông vàng lớp 5

6 14,121 289 Gửi tin nhắn cho Felix Bloch
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:26

đề giao lu cá nhân Câu 1. Tìm cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ sau: Hẹp nhà rộng bụng Đáp án: Hẹp - rộng Câu 2. Chọn phơng án đúng điền vào chỗ trống. Nó cứ đi theo và mãi, bực cả mình. a. Lẵng nhẵng b. Lẳng nhẳng c. Lẳng nhẳng d. Lải nhải Đáp án: d Câu 3. Sông nào nơi ấy sóng trào Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn. Đáp án: Sông Bạch Đằng Câu 4. Câu sau thuộc kiểu câu gì? Quê hơng em có tợng đài Trần Hng Đạo đứng uy nghi, sừng sững trên dãy núi An Phụ. Đáp án: Câu kể Câu5: Năm 2000 là năm nhuận, vậy năm nhuận tiếp theo là năm nào? Đáp án: Năm 2004 ( Vì cứ 4 năm liền có 1 năm nhuận sau 3 năm không nhuận thì đến 1 năm nhuận) Câu 6: Số 45678 có chia hết cho 9 hay không? Đáp án: Không Câu 7 Tìm số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. Đáp án: 98764 Câu 8: Chọn đáp án thích hợp điền vào vị trí dấu ? 1 1 , 2 4 , 3 9 , 4 ? A : 9 C : 12 B : 15 D : 16 Đáp án : D Câu 9: Điền từ còn thiếuvào chỗ chấm cho thích hợp: Bán mặt cho , bán lng cho . Đáp án: đất, trời Câu 10: Từ nào không dùng để chỉ hình dáng? Nho nhỏ, nhỏ nhắn, nhỏ nhen, nhỏ bé. Đáp án: nhỏ nhen Câu 11: Từ in đậm trong câu sau đợc dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Cô giáo nh mẹ hiền. Đáp án: nghĩa chuyển Câu 12: Câu sau là câu đơn hay câu ghép? Con hơn cha là nhà có phúc. Đáp án: Câu đơn. Câu 13: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 5m 2 55cm 2 = .cm 2 (50 055) Câu 14: Khi bỏ bớt1,2,3, chữ số 0 ở bên phải phần thập phân của số thập phân thì số đó sẽ nh thế nào? ( Giữ nguyên giá trị) Câu 15: 10 1 gấp 100 1 bao nhiêu lần? (10 lần) Câu 16: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: Trong hai phân số (khác 0) có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó . (Đáp án: lớn hơn) Câu 17: Cho số thập phân: 23,157 Dịch chuyển dấu phẩy sang phải hai hàng thì chữ số 5 ở hàng nào của số mới? (Đáp án: hàng đơn vị) Câu 18: Tháng 2 năm 2007 có 28 ngày. Ngày 28 tháng 2 năm 2007 là thứ t. Ngày 8 tháng 3 năm 2007 là thứ mấy? (Đáp án: thứ năm) Câu 19: Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9? 7580, 7065, 7830 (Đáp án: 7830) Câu 20: Trong các năm sau: 2001; 2002; 2003; 2004; năm nào là năm nhuận? (Đáp án: 2004) Câu 21: Cháu nặng 14 kg. Ông nặng gấp 4 lần khối lợng của cháu. Hỏi cả ông và cháu nặng bao nhiêu kg? (Đáp án: 70 kg) Câu 22: Đoạn thơ sau nói về ai ? " Ngàn năm trang sử còn ghi Mê Linh sông hát chỉ vì non sông Chị em một dạ một lòng Đuổi quân Tô Định khỏi vùng biên cơng" ( Hai Bà Trng hoặc Bà Trng, Bà Triệu) Câu 23: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày tháng năm nào?( Ngày 3/2/1930) Câu 24: ở nớc ta, dân tộc nào có số dân đông nhất? Dân tộc Kinh) Câu 25: Núi gì sánh với công cha? ( Núi Thái Sơn) Câu 26: Trong các biển báo giao thông, đây là biển báo quy định điều gì? ( Biển báo cấm quay đầu ) Chú Thích: Nền hình tròn màu đỏ Câu 27: Trong các từ sau, từ nào không cùng nghĩa với từ "ớc mơ" Mơ ớc, mơ màng, mơ tởng. ( Mơ màng ) Câu 28: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các thành ngữ sau: - Chân đá ( Thứ tự các từ cần điền: cứng, mềm,) Câu 29: Trong Tiếng Việt có mấy dấu thanh? ( Có 6 dấu thanh) *Quả gì chứa đủ năm châu ? ( Quả địa cầu ) Câu 30: Ngày dành riêng cho phụ nữ Việt Nam là ngày nào? ( Ngày 20 tháng 10) Câu 31. Loài hoa nào đợc nói đến trong bài tập đọc Hoa học trò (hoa phợng) Câu 32 .Điền cặp từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống để có câu thành ngữ : Việc nhà thì .việc chú bác thì (Nhác - siêng) Câu 33. Từ lững thững trong câu :Những chú trâu lững thững bớc trên đờng làng. thuộc từ loại nào? (Tính từ) Câu 34. Câu : Em hỏi mẹ: " Mẹ đã ăn cơm cha?". thuộc kiểu câu nào? (Câu kể,) Câu 35: Hoa có chức năng gì? A. Hô hấp B. Sinh sản C. Quang hợp D. Vận chuyển nhựa Đáp án: B Câu 36: Từ nào dới đây không chỉ các môn nghệ thuật? A. Kiến trúc B. Múa rối C. Cầu mây Đáp án: C Câu37: Từ nào dới đây không chỉ trẻ em? A. Thanh niên B. Nhi đồng C. Thiếu nhi Đáp án: A Câu 38 ) Hình vuông có cạnh là 4 1 m thì chu vi là bao nhiêu? Đáp án: 1 mét. Câu 39) Kết quả của biểu thức : 8 + 4 : 2 là bao nhiêu? Đáp án: 10 Câu 40) Giá trị của 1 phân số sẽ thay đổi nh thế nào nếu ta chia mẫu số cho 2? Đáp án: Gấp lên 2 lần. Câu 41: Trong một năm có bao nhiêu tháng có 31 ngày? Đáp án: 7 tháng Câu 42: Trong các con vật : Gà; vịt; ngan; chó, con vật nào không cùng nhóm với các con vật nêu trên? Đáp án: Chó Câu 43) Tính kết quả biểu thức sau: 2 + 2 x 2 - 2 : 2 Đáp án: 5 Câu 44) Biết 5 2 số học sinh của một lớp là 10 em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh? Đáp án: 25 em. Câu 45) Điền 1 số còn thiếu vào chổ chấm trong dãy số sau: 1, 3, 4, 7, . ,18. Đáp án: 11 Câu 4 6 : Mẫu vật khối cầu để vẽ trong bài Vẽ theo mẫu có dạng hình gì? A. Hình tròn. B. Hình vuông. C. Hình chữ nhật. D. Hình tam giác. Đáp án: Hình tròn Câu 47: Bài hát Cò lả thuộc dân ca miền nào? A. Dân ca đồng bằng Bắc Bộ. B. Dân ca Nam Bộ. C. Dân ca Thanh Hoá. D. Dân ca Nam Trung Bộ. Đáp án: A. Dân ca đồng bằng Bắc Bộ. Câu 48 : Tìm từ viết thừa trong câu dới đây:Em quét nhà cửa. Đáp án: cửa Câu 49 : Cây gì bé nhỏ Hạt nó nuôi ngời Tháng năm, tháng mời Cả làng đi gặt Đáp án: Cây lúa Câu 50: Ngày ngày chăm chỉ tìm hoa Làm nên mật ngọt xây nhà ở chung. Là con gì? Đáp án: Con ong Câu 51) Tích của tất cả các số lẻ từ 1 đến 2007 có chữ số tận cùng là chữ số nào? Đáp án: chữ số 5 Câu 52) Đội tuyển tham gia giao lu học sinh giỏi lớp 5 của một trờng có 3 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi số bạn nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh tham gia giao lu? Đáp án: 8 3 Câu 53) Trong hộp có 3 viên bi vàng, 4 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Nếu không nhìn vào hộp thì phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn mỗi loại có 1 viên bi? Đáp án: 10 viên Câu 54: Phần đất liền nớc ta không giáp với nớc nào sau đây? Trung Quốc; Lào; Thái Lan. Đáp án: Thái Lan Câu 55) Trong các số sau: 100; 1000; 2007. Số nào không phải là số hạng của dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, . Đáp án: 2007. Câu 56: Nớc ta có bao nhiêu dân tộc anh em cùng sinh sống? Đáp án: 54 dân tộc. Câu 57: Điền chữ còn thiếu vào chỗ chấm. Đặc điểm của biển báo nguy hiểm là: Hình , viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen. Đáp án: Tam giác. Câu 58: Điền chữ còn thiếu vào câu sau: Chị . em nâng. Đáp án: Ngã. Câu 59: Điền chữ còn thiếu trong câu sau: ăn quả .kẻ trồng cây ăn khoai kẻ cho dây mà trồng Đáp án: Nhớ. Câu 60: Ai ngời bóp nát quả cam Hờn Vua đã chẳng cho bàn việc quân "Phá cờng địch báo hoàng ân" Dựng lên cờ nghĩa xả thân diệt thù ( Là ai?) (Đáp án: Trần Quốc Toản) Câu 61: Ghi những chữ còn thiếu vào câu tục ngữ dới đây: Một cây làm chẳng nên non chụm lại nên hòn núi cao. (Đáp an: Ba cây) Câu 62 : Nớc ta có 4 3 diện tích phần đất liền là đồi núi. Đúng hay sai? Đáp án: Đúng Câu 63 : Điền vào chỗ chấm l hay n ? Năm nay em ên lớp 5. Đáp án: l Câu 64: Tranh chân dung vẽ gì là chính? A,Vẽ phong cảnh. B.Vẽ ngời. C. Vẽ đồ vật. D.Vẽ con vật. Đáp án: B. Vẽ ngời Câu 65: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm Âm cờ khi đứng trớc i, e, ê thì viết là . Đáp án: k Câu 66: Đây là ngôi chùa nào? Đáp án: Chùa một cột Câu 67: Em hãy điền từ còn thiếu vào chỗ chấm trong câu sau: Một con ngựa đau cả tàu không Đáp án: ăn cỏ Câu 68: Từ nào viết sai chính tả trong câu sau: Đâm chồi lẩy lộc. Đáp án: lẩy Câu 69: Ngời chuyên sáng tác tranh đợc gọi là gì? (Hoạ sĩ) Câu 70: Hai hình vuông có số đo cạnh gấp nhau 3 lần thì diện tích của chúng gấp nhau bao nhiêu lần? (9 lần) Câu 71: Bài hát: " Chúc mừng" là nhạc nớc nào? (Nhạc nớc Nga) Câu 72: Bài hát: "Cò lả" là dân ca của vùng nào? (Vùng Đồng bằng bắc bộ) Câu 73: Bài hát: "Reo vang bình minh" do ai sáng tác? (Lu Hữu Phớc) Câu 74: Bài hát: "Hãy giữ cho em bầu trời xanh" do nhạc sĩ Huy Vân sáng tác đúng hay sai? (Sai - nhạc sĩ Huy Trân) Câu 75: Học sinh nghe giai điệu câu nhạc sau: . "nó hót le te, nó hót la ta ." Câu nhạc trên nằm trong bài hát nào? (Con chim hay hót) . cha là nhà có phúc. Đáp án: Câu đơn. Câu 13: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 5m 2 55 cm 2 = .cm 2 (50 055 ) Câu 14: Khi bỏ bớt1,2,3, . đến 1 năm nhuận) Câu 6: Số 456 78 có chia hết cho 9 hay không? Đáp án: Không Câu 7 Tìm số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. Đáp án: 98764 Câu 8: Chọn đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn luyện thi Rung chuông vàng lớp 5, Câu hỏi ôn luyện thi Rung chuông vàng lớp 5, Câu hỏi ôn luyện thi Rung chuông vàng lớp 5

Bình luận về tài liệu cau-hoi-on-luyen-thi-rung-chuong-vang-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP