kể chuyện lý tự trọng mẫu 2

Tài liệu Kể chuyện - TỰ TRỌNG pptx

Tài liệu Kể chuyện - LÝ TỰ TRỌNG pptx
... phụ lời thuyết minh - GV nhắc lại b) HS kể lại câu chuyện - Cho HS kể đoạn(HS tb,yếu) - Mỗi em kể đoạn - Cho HS thi kể chuyện - HS thi kể câu chuyện - HS thi kể phân vai - GV nhận xét Hoạt động ... động 2: GV kể chuyện Mục tiêu: GV kể chuyện Cách tiến hành: - GV kể lần 1.( Không sử dụng tranh) GV giảng nghĩa từ khó: sáng dạ, mít tinh, luật sư, niên, Quốc tế ca - HS lắng nghe - GV kể lần (Sử ... lớp đọc thầm - GV nêu yêu cầu - Cho HS tìm câu thuyết minh cho tranh.(2 câu thuyết minh) - Tổ chức cho HS làm việc - HS làm việc cặp - Cho HS trình bày kết - HS thuyết minh tranh - GV nhận xét,...
 • 6
 • 572
 • 0

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Kể chuyện: TỰ TRỌNG pot

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Kể chuyện: LÝ TỰ TRỌNG pot
... kết - HS thuyết minh tranh - GV nhận xét, viết bảng phụ lời thuyết minh - GV nhắc lại b) HS kể lại câu chuyện - Cho HS kể đoạn(HS - Mỗi em kể tb,yếu) đoạn - Cho HS thi kể chuyện - HS thi kể câu ... cho tranh - Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to, lớp câu đọc thầm - GV nêu yêu cầu - Cho HS tìm câu thuyết minh cho tranh.(2 câu thuyết minh) - Tổ chức cho HS làm việc - HS làm việc cặp - Cho HS trình ... hỏi - GV đặt câu hỏi cho HS - HS trả lời câu hỏi Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò.(2’) - GV nhận xét tiết học - HS ghi nhận - GV HS bình chọn HS kể hay - Dặn dò nhà tập kể Rút kinh nghiệm : ...
 • 7
 • 4,566
 • 4

thi thử tiếng anhTHPTQG chuyên tự trọng lần 2

thi thử tiếng anhTHPTQG chuyên lý tự trọng lần 2
... twisted D moved THE END ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN Năm học: 20 13 – 20 14 Mã Đề: 20 9 Choose the best answer: 1: I don’t think that this fashion will catch _ A out B up C over 2: Look, will you stop ... called for a retrial A reduction B disagreement C impasse D verdict THE END ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN Năm học: 20 13 – 20 14 Mã Đề: 357 Choose the best answer: 1: Although he hadn’t spoken French for ... novels C two exciting new spy novels D exciting new two spy novels THE END ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN Năm học: 20 13 – 20 14 Mã Đề: 485 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate...
 • 32
 • 162
 • 0

Đề thi thử Vật chuyên Tự Trọng lần 2

Đề thi thử Vật lý chuyên Lý Tự Trọng lần 2
... 84 10(g) Cho NA = 6, 023 .1 023 (mol-1) Số nguyên tử lại sau 20 7 ngày là: A 1,014.1 022 (nguyên tử) B 1, 021 .1 023 (nguyên tử) 22 C 2, 054.10 (nguyên tử) D 3, 022 .1 022 (nguyên tử) Câu 12: Một đoạn mạch mắc ... 146 Facebook.com/thithudaihoc dapan 1A 2C 3C 4D 5D 6C 7C 8A 9A 10 A 11 A 12 B 13 B 14 A 15 C 16 C 17 B 18 B 19 D 20 B 21 C 22 A 23 D 24 B 25 D 26 D 27 B 28 C 29 A 30 C 31 D 32 D 33 B 34 A 35 ... A 10, 02 1 020 photon B 5, 02 1 020 photon C 3, 02 1 020 photon D 3 ,2 1 020 photon t1 vật có li độ cm có xu hướng giảm Sau thời điểm Facebook.com/thithudaihoc Trang 3/8 - Mã đề thi 146 www.DeThiThuDaiHoc.com...
 • 8
 • 134
 • 0

Đề thi thử đại học môn Sinh khối B THPT chuyên Tự Trọng lần 2 năm 2014

Đề thi thử đại học môn Sinh khối B THPT chuyên Lý Tự Trọng lần 2 năm 2014
... 8D 10D 11C 12A 1 3B 1 4B 15A 1 6B 17A 18C 19A 20 C 21 A 2 2B 2 3B 24 D 25 D 26 27 C 28 C 29 D 30C 31C 32D 3 3B 3 4B 35C 36D 37A 38A 39A 40A 41A 42C 4 3B 44D 45A 46D 4 7B 48A 49A 50D 5 1B 52D 53D 5 4B 55C 56C 57D ... tổ hợp B tạo tổ hợp gen thích nghi D giúp phát tán đột biến quần thể - HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH < /b> KHỐI B LẦN NĂM 20 14 - THPT LÝ TỰ TRỌNG, CẦN THƠ 1B 2B 3D 4A 5D 6C 7B 8C ... Chiều dài trung b nh rễ (cm) Sinh < /b> khối < /b> trung b nh rễ(g) Sinh < /b> khối < /b> trung b nh chồi (g) A 27 ,2 + 0 ,2 348,7 + 0,5 680,7 + 0,1 B 13,4 + 0,3 322 ,4 + 0,6 708,9 + 0 ,2 Theo số liệu ghi b ng trên, câu...
 • 12
 • 156
 • 0

Đề thi thử trường chuyên Tự Trọng Cần Thơ lần 2

Đề thi thử trường chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ lần 2
... cách O đoạn x vận tốc vật v2 Biên độ dao động vật A A = 2 v1 x + v x 2 v1 − v 2 B A = 2 v1 x − v x 2 v1 − v 2 2 2 v1 x − v x v1 x + v x 2 2 C A = D A = 2 v1 + v v1 + v 2 PHẦN RIÊNG (10 câu): ... 4,0 026 u; mU = 23 5,0439u; mn = 1,0087u; m p = 1,0073u 23 5 56 23 5 56 56 23 5 23 5 56 A He, 92 U, 26 Fe B 92 U, 26 Fe, He C 26 Fe, He, 92 U D 92 U, He, 26 Fe Câu 37: Để có dòng điện xoay chiều khung ... độ v2 lớn chiều dài 2 A 1 c2 − v2 2 c − v1 B 1 c2 + v2 2 c + v1 C 1 c−v c−v D 1 1 c−v c−v Câu 58: Lần lượt chiếu vào catôt tế bào quang điện xạ có bước sóng λ = 0 ,26 µm λ = 1 ,2 λ tốc...
 • 7
 • 331
 • 0

Chuyên Tự Trọng Cần Thơ 2014 lần 2 có đáp án

Chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ 2014 lần 2 có đáp án
... 1 32 19 A 1 32 20 D 1 32 21 A 1 32 22 C 1 32 23 D 1 32 24 D 1 32 25 A 1 32 26 B 1 32 27 B 1 32 28 A 1 32 29 B 1 32 30 C 1 32 31 B 1 32 32 C 1 32 33 B 1 32 34 D 1 32 35 A 1 32 36 C 1 32 37 B 1 32 38 A 1 32 39 A 1 32 ... 1 32 www.DeThiThuDaiHoc.com ĐÁP ÁN MÔN HÓA LẦN made cau dapan 1 32 C 1 32 B 1 32 D 1 32 B 1 32 D 1 32 B 1 32 C 1 32 D 1 32 B 1 32 10 C 1 32 11 C 1 32 12 C 1 32 13 D 1 32 14 B 1 32 15 B 1 32 16 D 1 32 17 C 1 32 ... 1 32 41 D 1 32 42 B 1 32 43 B 1 32 44 C 1 32 45 C 1 32 46 D 1 32 47 C 1 32 48 A 1 32 49 D http://facebook.com/thithudaihoc Trang 7/8 - Mã đề thi 1 32 www.DeThiThuDaiHoc.com 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 132...
 • 8
 • 131
 • 1

Bộ đề thi thử đại học Tiếng Anh THPT Chuyên Tự Trọng, Cần Thơ (lần 2)

Bộ đề thi thử đại học Tiếng Anh THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ (lần 2)
... at play A fidgeted B shifted C twisted THE END D moved ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN Mã Đề: 209 Choose the best answer: 1: I don’t think that this fashion will catch _ A out B up C over D on 2: Look, ... judge called for a retrial A reduction B disagreement C impasse THE END D verdict ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN Mã Đề: 357 Choose the best answer: 1: Although he hadn’t spoken French for many years, ... exciting new novels C two exciting new spy novels D exciting new two spy novels THE END ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN Mã Đề: 485 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the SYNONYM...
 • 42
 • 214
 • 1

Bộ đề thi thử đại học Tiếng Anh THPT Chuyên Tự Trọng, Cần Thơ (lần 2)

Bộ đề thi thử đại học Tiếng Anh THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ (lần 2)
... at play A fidgeted B shifted C twisted D moved THE END ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN Mã Đề: 209 Choose the best answer: 1: I don’t think that this fashion will catch _ A out B up C over D on 2: Look, ... judge called for a retrial A reduction B disagreement C impasse D verdict THE END ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN Mã Đề: 357 Choose the best answer: 1: Although he hadn’t spoken French for many years, ... exciting new novels C two exciting new spy novels D exciting new two spy novels THE END ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – LẦN Mã Đề: 485 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the SYNONYM...
 • 46
 • 102
 • 1

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HỌC KÌ 2- MÔN VẬT LÍ CƠ BẢN 10 - NĂM HỌC 2014 & 2015 - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - THPT CHUYÊN TỰ TRỌNG (1)

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HỌC KÌ 2- MÔN VẬT LÍ CƠ BẢN 10 - NĂM HỌC 2014 & 2015 - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG (1)
... 10NC 2015 108 9D VAT LY 10NC 2015 108 10 C VAT LY 10NC 2015 108 11 D VAT LY 10NC 2015 108 12 A VAT LY 10NC 2015 108 13 C VAT LY 10NC 2015 108 14 A VAT LY 10NC 2015 108 15 B VAT LY 10NC 2015 108 ... VAT LY 10NC 2015 108 1D VAT LY 10NC 2015 108 2B VAT LY 10NC 2015 108 3C VAT LY 10NC 2015 108 4D VAT LY 10NC 2015 108 5B VAT LY 10NC 2015 108 6C VAT LY 10NC 2015 108 7A VAT LY 10NC 2015 108 8C ... LY 10NC 2015 108 17 C VAT LY 10NC 2015 108 18 C VAT LY 10NC 2015 108 19 B VAT LY 10NC 2015 108 20 D VAT LY 10NC 2015 108 21 B VAT LY 10NC 2015 108 22 D VAT LY 10NC 2015 108 23 A VAT LY 10NC 2015...
 • 8
 • 136
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HỌC KÌ 2- MÔN VẬT LÍ CƠ BẢN 10 - NĂM HỌC 2014 & 2015 - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - THPT CHUYÊN TỰ TRỌNG (2)

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HỌC KÌ 2- MÔN VẬT LÍ CƠ BẢN 10 - NĂM HỌC 2014 & 2015 - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG (2)
... VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI ... VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI ... VAT LY 10CB 2015 THI 278 VAT LY 10CB 2015 THI 367 VAT LY 10CB 2015 THI 367 VAT LY 10CB 2015 THI 367 VAT LY 10CB 2015 THI 367 VAT LY 10CB 2015 THI 367 VAT LY 10CB 2015 THI 367 VAT LY 10CB 2015 THI...
 • 8
 • 132
 • 0

Đề thi học kỳ 2 SINH HỌC 11 ban nâng cao trường chuyên TỰ TRỌNG CẦN THƠ.PDF

Đề thi học kỳ 2 SINH HỌC 11 ban nâng cao trường chuyên LÝ TỰ TRỌNG CẦN THƠ.PDF
... aurelia) A (4) B (2) C (3) D (1) Câu 23 : Vi sinh vật kị khí bắt buộc Trang 2/ 4 - Mã đề thi 401 A chỉ có thể sinh trưởng có mặt oxy B sinh trưởng chậm có mặt oxy C sinh trưởng chậm ... cho sinh trưởng của loài đó sau: Vi sinh vật Khoảng nhiệt độ thuận lợi cho sinh trưởng (1) Escherichia coli 25 – 45o C (2) Chaetomium thermophile 55 – 65o C (3) Sulfolobus sp 80 – 113 o ... Mã đề thi 401 Loài thuộc nhóm vi sinh vật ưa lạnh là (I) ; thuộc nhóm ưa ấm là (II) A (I) – (1); (II) – (2) B (I) – (2) ; (II) – (3) C (I) – (4); (II) – (1) D (I) – (4); (II) – (2) Câu...
 • 4
 • 117
 • 0

Đề thi học kỳ 2 Vật 10 ban nâng cao trường chuyên TỰ TRỌNG CẦN THƠ.PDF

Đề thi học kỳ 2 Vật lý 10 ban nâng cao trường chuyên LÝ TỰ TRỌNG CẦN THƠ.PDF
... của tăng Câu 22 : Một thép dài 5m, nhiệt độ của tăng thêm 20 thêm Cho biết hệ số nở dài của ray α = 12. 10- 6 K-1 A 2, 5 mm B mm C 3,5 mm D 1 ,2 mm Trang 2/ 3 - Mã đề thi 108 Câu 23 : Nhúng một ... cao so với bên ngoài ống là 32, 6 mmm, lấy g=10m/s2 Khối lượng riêng của nước là 100 0 kg/m3 Hệ số căng mặt ngoài của nước là: A 81,5 .10- 3 N/m B 70 ,2 103 N/m C 75 ,2. 10- 3 N/m D 79,6 .103 ... 3 12 kJ C 3,12kJ D 7,92kJ Câu 26 : Cái xà bằng thép tròn đường kính tiết diện 5cm hai đầu được chôn chặt vào tường Cho biết hệ số nở dài của thép 1 ,2. 10- 5 k-1 , suất đàn hồi 20 .101 0...
 • 3
 • 125
 • 0

Đề thi học kỳ 2 Vật 10 ban cơ bản trường chuyên TỰ TRỌNG CẦN THƠ.PDF

Đề thi học kỳ 2 Vật lý 10 ban cơ bản trường chuyên LÝ TỰ TRỌNG CẦN THƠ.PDF
... 17: Một bơm chứa 100 cm không khí bơm không khí bị nén xuống 20 cm3 nhiệt độ tăng lên 390 C A 5 ,2. 105 Pa B 5 ,2. 104 Pa C 2, 5 .104 Pa D 2, 5 .105 Pa Câu 18: Nén 10 lít khí nhiệt độ 27 0 C để thể tích ... lực học U = A + Q Q < : A vật truyền nhiệt lượng cho vật khác B vật nhận công từ vật khác C vật thực công lên vật khác D vật nhận nhiệt lượng từ vật khác không khí nhiệt độ 27 0 C áp suất 105 ... trí cân Lấy g= 2 =10m/s2 A 2 (m/s) B 7,32m/s C π (m/s) D 1,57m/s Câu 22 : Một sợi dây kim loại dài 1,8m có đường kính 0,8 mm Người ta dùng để treo vật nặng Vật trọng lượng 25 N làm dây dài...
 • 3
 • 133
 • 0

Đề thi học kỳ 2 Vật 10 trường chuyên TỰ TRỌNG CẦN THƠ.PDF

Đề thi học kỳ 2 Vật lý 10 trường chuyên LÝ TỰ TRỌNG CẦN THƠ.PDF
... Câu 22 : Chiều dài ray đường sắt 0 C là 12, 5 m Tính khoảng cách cần thi ́t hai đầu ray nối tiếp nếu nhiệt độ lên đến 50 C đủ chỗ cho dãn Cho hệ số nở dài thép làm đường ray là: α = 2. 10- 5 ... A 0 ,25 cm B 1 ,25 cm C 2, 5 cm D 1 ,25 mm Câu 23 : Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44 mm và đường kính 40 mm Trọng lượng vòng xuyến là 45 mN Lực bứt vòng xuyến khỏi mặt glixêrin 20 C ... độ đạn lúc bắn là: A 2, 5m/s B 10m/s C 5m/s D 0,5m/s Câu 19: Một vật khối lượng m chuyển động với vận tốc v đến va chạm vào vật thứ khối lượng 2m nằm yên, sau va chạm hai vật dính vào và chuyển...
 • 3
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm Doppler tim (LA tiến sĩ)Sách về mô học u phổiTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ đảng cầm quyền úc và những tác động của nó tới đời sống xã hội”Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới thể chế đảng cầm quyền ở liên bang ngaTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ xã hội đức, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnVật chất và những phương thức, hình thức tồn tại của vật chấtTuan lam viec 4 gio timothy ferrissĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, ĐẶC ĐIỂM BỆNH TẬT, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP (LA TIẾN SĨ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đường lối cải cách của đảng cộng sản trung quốc cầm quyền qua đại hội XV (1997)”Tong hop cac quy trinh nghiep vu v1.5Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ kháng thể kháng thụ thể acetylcholin trong bệnh nhược cơ (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới sự hình thành và phát triển của đảng dân chủ và xã hội ở vương quốc đan mạchNHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TUÂN THỦ RỬA TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ1479 qđ UIBND tinh Quang Ngaiđề cương luận văn thạc sĩ ứng dụng viễn thám và gis trong nc xói mòn đất tỉnh quảng trịTài liệu ôn tập học sinh giỏi môn địa lýKẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐƯA CHUẨN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊNđề cương luận văn thạc sĩ phân tích, đánh giá các DKTN phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng cát ven biển quảng bìnhKiến thức, thái độ về vệ sinh tay thường quy của bác sỹ, điều dưỡngHIỆU QUẢ CHĂM SÓC SUY HÔ HẤP SƠ SINH TRONG 24 GIỜ ĐẦU