điều chỉnh bài giảng toán lớp 3 đề ca mét. héc tô mét

bài giảng toán lớp 5 đề ca mét vuông héc ta met cuông

bài giảng toán lớp 5 đề ca mét vuông héc ta met cuông
... 2012 Toán Bài 2: Bài giải: = 50 00kg; 3 25 kg = 53 25 kg Khối lượng hàng xe ôtô tải chở tải: 53 25 - 50 00 = 3 25 (kg) Đáp số : 3 25 kg Thứ năm ngày 20 tháng năm 2012 Toán a/ Đề- ca- mét vuông : Một đề- ... Một đề- ca- mét vuông (1dam2) Đề- ca- mét vuông viết tắt dam2 dam2 = 100m2 1m2 dam Thứ năm ngày 20 tháng năm 2012 Toán b/ Héc- tô- mét vuông : Một héc- tô- mét vuông (1hm2) Héc--mét vuông viết ... trăm năm mươi tư đề- ca- mét vuông Viết : 18 954 dam2 c/ Sáu trăm linh ba héc- tô- mét vuông Viết : 603 hm2 d/ Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc- tô- mét vuông Viết : 34620hm2 Toán 3/ a/ viết...
 • 10
 • 50
 • 0

bài giảng toán lớp 4 đề xi mét vuông

bài giảng toán lớp 4 đề xi mét vuông
... 40 1dm2 gồm 100 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 3 248 x 40 0 x 3 248 Dãy 2576 x 300 x 2576 40 0 300 1297200 772800 ĐỀ - XI – MÉT VNG Để đo diện tích người ta dùng đơn vị: đề - xi - mét vng Đề - xi - mét vng diện tích hình vng có cạnh dài dm Đề ... dm2 : Ba mươi hai đề- xi- mét vng 911 dm2 : Chín trăm mười đề- xi- mét vng 1952 dm2 : Một nghìn chín trăm năm mươi hai đề- xi- mét vng 49 2000 dm2 : Bốn trăm chín mươi hai nghìn đề- xi- mét vng Đọc Viết...
 • 9
 • 147
 • 0

Giáo án Toán lớp 3 - ĐỀ - CA - MÉT, HÉC - TO - MÉT pot

Giáo án Toán lớp 3 - ĐỀ - CA - MÉT, HÉC - TO - MÉT pot
... - G: Giúp học sinh nhớ lại đơn vị đứng liền 10 lần - Giới thiệu đơn vị đo độ dài Đề - ca - mét; Héc - - mét - G: GT Đề - ca - mét; * Đề - ca - mét: - G: HD HS cách viết tắt, ghi bảng - Đề ... - Đề - ca - mét viết tắt dam - G: Dùng thước đo để đo -H: Nêu nhận xét ma dam 1dam = 10m - G: Ghi bảng - H: Đọc lại * Héc - - mét: - G: GT Héc - - mét; - Héc - - mét viết tắt hm - G: ... …dm - H: Nhắc lại mqh đơn vị đo độ dài 1dam = … m ; 1m = cm - H: Lên bảng điền số ( hs) - H: Lớp làm ô li Bài 2: a- dam = … m - H+G: Nhận xét đánh giá Nhận xét: dam = 4dam x = 10m x = 40m -H:...
 • 3
 • 813
 • 2

Bài giảng TOÁN LỚP 3.KÌ I.2010-2011

Bài giảng TOÁN LỚP 3.KÌ I.2010-2011
... HỚI TRƯỜNG TH BẮC NGHĨA BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP Năm học 2010 - 2011 Thời gian làm bài: 40 phút Số phách: Họ tên: Lớp: Số báo danh: Điểm ĐỀ LẺ Bài 1: Khoanh vào chữ đứng ... Bài 6: Bài toán (2.5 điểm) Một cửa hàng có 584 kg gạo Người ta lấy số gạo ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Hỏi cửa hàng lại ki-lô-gam gạo? Bài giải: ... Bài 6: Bài toán (2.5 điểm) Một cửa hàng có 582 kg gạo Người ta lấy số gạo ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Hỏi cửa hàng lại ki-lô-gam gạo? Bài giải: ...
 • 6
 • 719
 • 6

Bài giảng Toán lớp 3 - Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số pps

Bài giảng Toán lớp 3 - Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số pps
... chữ số - Củng cố cách giải toán lời văn nhiều hơn, - Rèn cho HS tính cần thận, xác II Đồ dùng dạy - học: - GV: Phiếu học tập ghi nội dung tập 3, - HS: Vở ô ly, bảng III Các hoạt động dạy - ... H: Làm bảng ( em) 30 3 … 33 0 30 +100 … 131 H: Làm bảng H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá H: Nêu yêu cầu tập Bài 4: Tìm số lớn nhất, bé nhất: G: HD cách làm 37 5, 421, 5 73, 241, 735 , 142 H: Làm vào ... đánh giá 418+ 201 39 5 – 44 H: Đọc toán 3, H: Xác định yêu cầu Bài 3: Bài toán( 7 phút) H: Xác định dạng toán - Khối 1: 245 HS G: Yêu cầu học sinh thực giải - Khối 2: 32 em theo nhóm - Khổi ? H: Đại...
 • 5
 • 891
 • 4

Bài giảng Toán lớp 3 - Luyện tập pot

Bài giảng Toán lớp 3 - Luyện tập pot
... + + 405 128 H: Làm tập vào ô ly 30 2 H: Nêu miệng kết (3 học sinh) H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 2: Tìm x (8 phút) H: Nêu yêu cầu tập H: Nhắc lại cách tìm SBT, SH a x-125 = 34 4 H: Lên bảng đặt ... (4 em) b x + 125 = 266 H: Lớp làm vào H+G: Nhận xét, đánh giá H: Đọc toán Bài 3: Bài toán( 7 phút) Có : 285 người H: Xác định yêu cầu Nam: 140 người H: Xác định dạng toán Nữ : H: Thực giải theo ... nhóm ? người H: Đại diện nhóm trình bày bảng H+G: Nhận xét, đánh giá nhóm Bài 4: Xếp hình tam giác thành H: Nêu yêu cầu tập hình cá H: Lấy đồ dùng thực xếp ( phút ) hình G: Quan sát, giúp đỡ Củng...
 • 3
 • 537
 • 0

Bài giảng Toán lớp 3 - Cộng các số có 3 chữ số ( có nhớ 1 lần) ppsx

Bài giảng Toán lớp 3 - Cộng các số có 3 chữ số ( có nhớ 1 lần) ppsx
... tính tương tự VD1 G: Lưu ý cộng nhớ trăm sang hàng trăm… .( Nhớ lần hàng trăm) H: Nhắc lại cách tính phép tính G: Tiểu kết b Luyện tập Bài 1: Tính (1 0 phút) 256 + 417 + 12 5 555 + 16 8 H: Nêu yêu ... đỡ 18 2 36 1 2 83 G: Nhấn mạnh cộng nhớ sang hàng trăm, Bài tập 3: Đặt tính tính a 235 + 417 H: Nêu yêu cầu tập 33 3 + 47 H: Nhắc lại cách tính H: Lên bảng thực ( em) H: Thực giải vào ô li H+G: ... cố cách cộng nhớ sang hàng chục, hàng trăm Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc (6 phút ) H: Nêu yêu cầu tập G: HD cách tính độ dài đường gấp khúc H: làm vào - Lên bảng thực hiện( em) Bài 5: Số...
 • 4
 • 449
 • 1

Bài giảng Toán lớp 3 - Luyện tập doc

Bài giảng Toán lớp 3 - Luyện tập doc
... hiện( em) - Nêu rõ cách tính G: Nhận xét, đánh giá Bài tập3 : Giải toán theo tóm H: Đọc tóm tắt toán tắt H: Xác định yêu cầu toán Thùng thứ nhất: 125 lít H: Phân tích toán Thùng thứ hai: 135 lít ... 36 7 + 487 85 + 120 + 30 2 H: Nhắc lại cách tính H: Lên bảng thực ( em) 72 H: Thực giải vào ô li H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 2: Đặt tính tính a 36 7 + 125 H: Nêu yêu cầu tập 93 + 58 H: ... Hỏi thùng - Lên bange thực ( em) ? lít H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nêu yêu cầu tập G: HD cách cộng, trừ nhẩm số tròn Bài 4: Tính nhẩm 31 0 + 40 = 450 - 150 = chục, tròn trăm H: làm vào - Nêu miệng...
 • 3
 • 375
 • 0

Bài giảng Toán lớp 3 - Trừ các số có 3 chữ số ( có nhớ 1 lần ) pps

Bài giảng Toán lớp 3 - Trừ các số có 3 chữ số ( có nhớ 1 lần ) pps
... tự VD1 VD2: 2627 - 1 43 = ? H: Đọc tóm tắt toán b Luyện tập: H: Xác định yêu cầu toán Bài 1: Tính 5 41 - 422 - 12 7 516 - 11 4 H: Phân tích toán H: Thực giải vào ô li 34 2 - Lên bảng thực ( em) H+G: ... H: Lên bảng đặt tính phút) VD1: 432 - 215 = ? G: HD học sinh cách thực ( từ 432 phải sang trái) + 215 H: Thực miệng G: Ghi bảng, lưu ý phép trừ nhớ 217 432 - 215 = 217 H: Nêu miệng KQ theo ... tập Bài 3: Bài giải Bạn Hoa sưu tầm số hoa 33 5 – 12 8 = 20 7( tem) H+G: Phân tích đề H: làm vào - Lên bảng trình bày ( em) Đáp số: 207 tem H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nêu yêu cầu tập Bài 4: Giải toán...
 • 3
 • 602
 • 3

Bài giảng Toán lớp 3 - Ôn tập các bảng nhân pptx

Bài giảng Toán lớp 3 - Ôn tập các bảng nhân pptx
... em) - Nêu rõ cách tính - Làm vào vở( lớp ) G: Nhận xét, đánh giá Bài tập 3: H: Nêu yêu cầu BT bàn có : ghế H: Nhớ lại cách làm bàn có: ? ghế H: Lên bảng chữa vào H+G: Nhận xét, đánh giá Bài tập ... Bài Tập 1: Tính nhẩm: H: Nêu cách tính 3x4 2x6 H: Tính nhẩm nêu miệng KQ ( 3x5 2x8 em) 3x6 2x4 H: Ghi KQ vào H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 2: Tính theo mẫu: M: 4x3+10 = 12+10 = 22 H: Lên bảng ... giá Bài tập 4: Tính chu vi hình TG H: Nhắc lại cách tính chu vi hình TG - Thực giải theo nhóm H: Xác định yêu cầu toán H: Giải toán nhóm ( lớn ) - Các nhóm trưng bày kết H+G: Nhận xét, đánh giá...
 • 3
 • 923
 • 1

Bài giảng Toán lớp 3 - Ôn tập các bảng chia pps

Bài giảng Toán lớp 3 - Ôn tập các bảng chia pps
... nhiều em) - Nêu rõ cách tính G: Nhận xét, đánh giá Bài tập 3: H: Đọc toán hộp có : 24 cốc H: Xác định rõ yêu cầu BT hộp có: ? cốc H: Làm vào - lên bảng chữa H+G: Nhận xét, đánh giá Bài tập 4: Mỗi ... Bài Tập 1: Tính nhẩm: H: Nêu cách tính 3x4 2x5 H: Tính nhẩm nêu miệng KQ ( 12: 10 : em) 12 : 10 : H: Ghi KQ vào H+G: Nhận xét, đánh giá Bài 2: Tính nhẩm 400:2= 800:2= ... chơi, cách chơi kết phép tính nào? - Thực theo nhóm.( Lớn ) nối kết với phép tính H: Đại diện nhóm trình bày H+G: Nhận xét, đánh giá G: Nhận xét chung học 3 Củng cố, dặn dò: ( phút ) G: HD tập...
 • 3
 • 614
 • 0

Bài giảng Toán lớp 3 - Luyện tập ppt

Bài giảng Toán lớp 3 - Luyện tập ppt
... nào? H: Trả lời miệng( nhiều em) - Có cột khoanh vào cột G: Nhận xét, đánh giá H: Đọc toán Bài 3: H: Xác định rõ yêu cầu BT bàn có : học sinh H: Làm vào bàn có: ? HS - HS lên bảng chữa H+G: Nhận ... a 5x3+1 23 b 32 :4+106 H: Lên bảng tính ( em) H: Làm vào vở, nêu kết H+G: Nhận xét, đánh giá H: Quan sát hình minh họa… Bài 2: Đã khoanh vào 1/4 số vịt G: Nêu ... học sinh H: Làm vào bàn có: ? HS - HS lên bảng chữa H+G: Nhận xét, đánh giá H: Quan sát hình vẽ Bài tập 4: Xếp hình tam giác thành G: HD cách xếp hình mũ: H: Sử dụng đồ dùng để xếp hình(N) H: Đại...
 • 3
 • 720
 • 0

Bài giảng Toán lớp 3 - Ôn tập về hình học ppt

Bài giảng Toán lớp 3 - Ôn tập về hình học ppt
... giá Bài 3: Trong hình bên có H: Đọc toán, nêu yêu cầu tập hình vuông, có hình tam giác H: Quan sát hình, đếm số hình vuông, hình tam giác H: Nêu miệng kết quả( em) H+G: Nhận xét, đánh giá Bài tập ... đường gấp khúc, chu vi hình tam giác Bài 2: Đo độ dài cạnh tính chu G: Nêu yêu cầu vi hình chữ nhật ABCD H: Nhắc lại cách tính chu vi hình chữ nhật H: Lên bảng đo tính( em) - Lớp làm vào VBT G: Quan ... thẳng vào H: Nêu yêu cầu BT hình sau để được” H+G: Phân tích, xác định rõ yêu cầu a Ba hình tam giác b Hai hình tứ giác G: Phát phiếu HT H: Thực theo nhóm( nhóm) - Đại diện nhóm trình bày H+G:...
 • 3
 • 2,942
 • 9

Bài giảng Toán lớp 3 - Ôn tập về giải toán pptx

Bài giảng Toán lớp 3 - Ôn tập về giải toán pptx
... tóm tắt phân tích toán Xác Đội 2: định dạng toán ? H: Làm vào ô li( lớp ) H: Lên bảng chữa ( em) H+G: Nhận xét, đánh giá, củng cố lại cách giải toán Tìm số nhiều Bài 3: Giải toán theo mẫu: G: ... cầu Mẫu: H: Đọc toán, xác định yêu cầu Bài giải Số cam hàng nhiều hàng H: Quan sát hình vẽ là: - Phân tích toán 7-5 = ( ) Đáp số: cam G: HD mẫu( ví dụ) G: Dựa vào mẫu 3a, làm 3b vào H: Lên bảng ... miệng kết quả( em) Bài 4: Bài toán H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nêu yêu cầu BT Bao gạo: 50 kg H: Xác định yêu cầu Bao ngô: 35 kg G: HD tóm tắt phân tích toán Bao ngô: bao gạo ? kg - Phát phiếu HT...
 • 3
 • 2,589
 • 4

Bài giảng Toán lớp 3 - Xem đồng hồ pdf

Bài giảng Toán lớp 3 - Xem đồng hồ pdf
... em ) Bài 1: Đồng hồ G: Nêu yêu cầu - Hình a, b, c ( SGK trang 13 ) H: Quan sát đồng hồ nêu VT kim ngắn, kim dài, nêu phút tương ứng ( em ) H: Nhận xét, bổ sung Bài 2: Quay kim đồng hồ để đồng ... đánh giá hồ chỉ: H: Nêu yêu cầu tập a phút G: HD cách quay đồng hồ b rưỡi H: Lấy đồng hồ để quay theo HD ( em ) c 11 50 phút H: Cả lớp thực H+G: quan sát, uốn nắn Bài 3: Đồng hồ giờ: - Hình a, ... Hình a, b, c ( Trang 13 SGK) H: Nêu yêu cầu BT H: Xác định yêu cầu G: HD cách sử dụng đồng hồ điện tử H: Quan sát hình trả lời câu hỏi ( em) Bài 4: vào buổi chiều đồng hồ H+G: Nhận xét, đánh...
 • 3
 • 1,708
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng toán lớp 3thiết kế bài giảng toán lớp 3sach thiet ke bai giang toan lop 3 tap 2bai giang toan lop 3 tuan 10bai giang toan lop 3 tuan 11thiết kế bài giảng toán lớp 3 tập 2sách thiết kế bài giảng toán lớp 3thiết kế bài giảng toán lớp 3 tập 1video bài giảng toán lớp 3bài giảng toán lớp 3 tiền việt nambài giảng toán lớp 3 chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ sốbài giảng toán lớp 3 giải bài toán bằng hai phép tính potbài giảng toán lớp 3 ôn tập về hình học pptbai giảng toan lop 3 tiêt 149bai giảng toán lớp 3 luyện tập phép trừ trong phạm vi 100000luận án tốt nghiệp môn vật lý 2016Toàn bộ công thức toán học luyện thi THPT QGReading book Selections 04 pdfBài thuyết trình môn cây lương thựccập nhật định nghĩa và xử trí nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩnBai 2 bai tap PP giai bai tap este n2 v1Quy họach Quản lý tổng hợp tài nguyên nước các lưu vực sông – TP Cần ThơBáo cáo đánh giá tác động nhà máy phân bón tại Long AnBáo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII đủ biểu mẫuNghiên cứu sử dụng kết hợp enzyme trong chiết tách và làm giàu một số sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên (tt)Phương pháp điều chế và trải phổ chuỗi trực tiếp sử dụng thời gian xung hỗn loạn cho thông tin số. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu sử dụng kết hợp enzyme trong chiết tách và làm giàu một số sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tổng hợp dây nano polyaniline bằng phương pháp điện hóa ứng dụng trong chế tạo cảm biến (LA tiến sĩ)Nghiên cứu hiện tượng xâm thực bao quanh chân vịt tàu thủy. (LA tiến sĩ)CÁC bài TOÁN điển HÌNH bồi DƯỠNG học SINH GIỎISuc khoe moi truongtiểu luận môn xử lý tình huống Xử lý lấn chiếm đất xây dựng trái phép docĐƠN XIN NHẬN THẦU công trình đường giao thông nông thônNghiên cứu hiệu quả thắt giãn tĩnh mạch thực quản kết hợp propranolol trong dự phòng xuất huyết tái phát và tác động lên bệnh dạ dày tăng áp cửa do xơ gantác hại của kim loại nặng tới sức khỏe con người
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập